Google

3 alpha Molecules Structural Archive and Gallery


(3alpha,11S)-1,2-Didehydro-3,7-dimethoxycrinan-11-ol 3660-62-6 Ambelline C08517

pdb file: 10012.pdb
sdf file: 10012.sdf
directory: 10012


(3alpha,5alpha,11R,13beta,19alpha)-1,2-Didehydro-3-methoxycrinan-11-ol 639-41-8 C08525 Crinamine

pdb file: 10020.pdb
sdf file: 10020.sdf
directory: 10020


(+)-Haemanthamine (3beta,5alpha,11R,13beta,19alpha)-1,2-Didehydro-3-methoxycrinan-11-ol 466-75-1 C08527 Haemanthamine

pdb file: 10022.pdb
sdf file: 10022.sdf
directory: 10022


(3R,6'R)-beta,epsilon-Caroten-3-ol 24480-38-4 3-Hydroxy-alpha-carotene C08590 Zeinoxanthin

pdb file: 10085.pdb
sdf file: 10085.sdf
directory: 10085


638-95-9 C08615 alpha-Amyrin

pdb file: 10110.pdb
sdf file: 10110.sdf
directory: 10110


28282-27-1 C08623 alpha-Elemolic acid

pdb file: 10118.pdb
sdf file: 10118.sdf
directory: 10118


41849-35-8 Aconifine Aconitane-3,8,10,13,14,15-hexol,20-ethyl-4-(methoxymethyl)-1,6,16-trimethoxy-, 8-acetate14-benzoate, (1-alpha,3-alpha,6-alpha,14-alpha,15-alpha,16-beta)- C08655

pdb file: 10149.pdb
sdf file: 10149.sdf
directory: 10149


123497-99-4 Aconitan-14-one,7,8-dihydroxy-20-ethyl-4-(((2-(3-methyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)benzoyl)oxy)methyl)-1,6,16-trimethoxy-,(1-alpha,4(S),6-beta,16-beta)- Barbinine C08662

pdb file: 10156.pdb
sdf file: 10156.sdf
directory: 10156


6836-11-9 Aconitane-6,10-diol, 20-ethyl-4-methyl-7,8-(methylenebis(oxy))-,1,14,16-trimethoxy-, 6-acetate, (1-alpha,6-beta,14-alpha,16-beta)- C08679 Deltaline

pdb file: 10173.pdb
sdf file: 10173.sdf
directory: 10173


26000-16-8 Aconitane-4-methanol, 20-ethyl-7,8-(methylenebis(oxy))-,1,6,14,16-tetramethoxy-2-(3-methyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)benzoate(ester), (1-alpha,6-beta,14-alpha,16-beta)- C08681 Elatine

pdb file: 10175.pdb
sdf file: 10175.sdf
directory: 10175


39089-30-0 Aconitane-1,8,14-triol, 20-ethyl-16-methoxy-4-methyl-,(1-alpha,14-alpha,16-beta)- C08693 Karakoline

pdb file: 10187.pdb
sdf file: 10187.sdf
directory: 10187


93973-22-9 C08739 alpha-Cotonefuran

pdb file: 10233.pdb
sdf file: 10233.sdf
directory: 10233


4-Methylcholest-7-en-3-ol 481-25-4 4alpha-Methyl-5alpha-cholest-7-en-3beta-ol C08825 Lophenol

pdb file: 10319.pdb
sdf file: 10319.sdf
directory: 10319


481-18-5 C08840 Spinasterol alpha-Spinasterol

pdb file: 10334.pdb
sdf file: 10334.sdf
directory: 10334


17651-61-5 Adonitoxigenin 3-O-alpha-L-rhamnoside Adonitoxin C08843

pdb file: 10337.pdb
sdf file: 10337.sdf
directory: 10337


23605-05-2 Antiarigenin 3-O-beta-D-antiaroside C08847 alpha-Antiarin

pdb file: 10341.pdb
sdf file: 10341.sdf
directory: 10341


3981-16-6 Antiogenin 3-O-alpha-L-rhamnoside Antioside C08848

pdb file: 10342.pdb
sdf file: 10342.sdf
directory: 10342


508-75-8 C08858 Convallatoxin Strophanthidin 3-O-alpha-L-rhamnoside

pdb file: 10352.pdb
sdf file: 10352.sdf
directory: 10352


111508-63-5 C08860 Decogenin 3-O-alpha-L-oleandroside Decoside

pdb file: 10354.pdb
sdf file: 10354.sdf
directory: 10354


508-84-9 C08863 Divaricoside Sarmentogenin 3-O-alpha-L-oleandroside

pdb file: 10357.pdb
sdf file: 10357.sdf
directory: 10357


76704-78-4 C08864 Divostroside Sarmentogenin 3-O-alpha-L-diginoside

pdb file: 10358.pdb
sdf file: 10358.sdf
directory: 10358


6869-51-8 Bipindogenin 3-O-alpha-L-rhamnoside C08874 Lokundjoside

pdb file: 10368.pdb
sdf file: 10368.sdf
directory: 10368


466-07-9 C08876 Digitoxigenin 3-(alpha-L-thevetoside) Neriifolin

pdb file: 10370.pdb
sdf file: 10370.sdf
directory: 10370


545-49-3 C08877 Rhodexin A Sarmentogenin 3-O-alpha-L-rhamnoside

pdb file: 10371.pdb
sdf file: 10371.sdf
directory: 10371


6847-59-2 C08878 Sarmentologenin 3-O-(6-deoxy-alpha-L-taloside) Sarmentoloside

pdb file: 10372.pdb
sdf file: 10372.sdf
directory: 10372


27013-91-8 C08954 alpha-Hederin

pdb file: 10447.pdb
sdf file: 10447.sdf
directory: 10447


62107-03-3 7beta,12alpha-Dihydroxykaurenolide C09081

pdb file: 10574.pdb
sdf file: 10574.sdf
directory: 10574


12-Deoxy-phorbol-13-alpha-methylbutyrate-20-acetate 25090-73-7 C09086 Diterpenoid EF-D

pdb file: 10579.pdb
sdf file: 10579.sdf
directory: 10579


473-99-4 C09146 Eburnamenin-14-ol, 14,15-dihydro-, (14alpha)- Eburnamine

pdb file: 10639.pdb
sdf file: 10639.sdf
directory: 10639


13164-03-9 3-(alpha,alpha-Dimethylallyl)psoralen C09165 Chalepensin

pdb file: 10658.pdb
sdf file: 10658.sdf
directory: 10658


2221-81-0 C09383 alpha-Cyclocostunolide

pdb file: 10875.pdb
sdf file: 10875.sdf
directory: 10875


(-)-alpha-Hydrastine 4370-85-8 C09462

pdb file: 10954.pdb
sdf file: 10954.sdf
directory: 10954


(+)-Isoboldine 3019-51-0 6aalpha-Aporphine-1,9-diol, 2,10-dimethoxy- C09541 Isoboldine

pdb file: 11033.pdb
sdf file: 11033.sdf
directory: 11033


(-)-alpha-Bisabolol 23089-26-1 C09621 Levomenol

pdb file: 11112.pdb
sdf file: 11112.sdf
directory: 11112


469-61-4 C09630 alpha-Cedrene

pdb file: 11121.pdb
sdf file: 11121.sdf
directory: 11121


77-53-2 C09631 Cedrol alpha-Cedrol

pdb file: 11122.pdb
sdf file: 11122.sdf
directory: 11122


19912-83-5 C09635 alpha-Chamigrene

pdb file: 11126.pdb
sdf file: 11126.sdf
directory: 11126


3856-25-5 C09639 Copaene alpha-Copaene

pdb file: 11130.pdb
sdf file: 11130.sdf
directory: 11130


17699-14-8 C09647 alpha-Cubebene

pdb file: 11138.pdb
sdf file: 11138.sdf
directory: 11138


473-16-5 C09663 alpha-Eudesmol

pdb file: 11154.pdb
sdf file: 11154.sdf
directory: 11154


35124-13-1 79-69-6 C09690 alpha-Irone

pdb file: 11181.pdb
sdf file: 11181.sdf
directory: 11181


15764-04-2 C09744 alpha-Vetivone

pdb file: 11233.pdb
sdf file: 11233.sdf
directory: 11233


14912-44-8 C09749 alpha-Ylangene

pdb file: 11238.pdb
sdf file: 11238.sdf
directory: 11238


495-60-3 C09750 Zingiberene alpha-Zingiberene

pdb file: 11239.pdb
sdf file: 11239.sdf
directory: 11239


(R)-(-)-alpha-Phellandrene 4221-98-1 99-83-2 C09875

pdb file: 11362.pdb
sdf file: 11362.sdf
directory: 11362


2437-95-8 80-56-8 C09880 alpha-Pinene

pdb file: 11367.pdb
sdf file: 11367.sdf
directory: 11367


596-55-4 C09889 alpha-Obscurine

pdb file: 11376.pdb
sdf file: 11376.sdf
directory: 11376


99-86-5 C09898 alpha-Terpinene

pdb file: 11385.pdb
sdf file: 11385.sdf
directory: 11385


(R)-(+)-alpha-Terpineol 7785-53-7 98-55-5 C09902

pdb file: 11389.pdb
sdf file: 11389.sdf
directory: 11389


3-(Aminomethylene)-alpha-ethenyltetrahydro-4-hydroxy-2-oxo-2H-pyran-4-acetaldehyde 56050-08-9 C09946 Enicoflavine

pdb file: 11433.pdb
sdf file: 11433.sdf
directory: 11433


101339-37-1 Afzelechin-(4alpha-

pdb file: 11695.pdb
sdf file: 11695.sdf
directory: 11695


68964-95-4 C10227 Gallocatechin-(4alpha-

pdb file: 11713.pdb
sdf file: 11713.sdf
directory: 11713


26277-74-7 C10231 Guibourtinidol-(4alpha-

pdb file: 11717.pdb
sdf file: 11717.sdf
directory: 11717


88010-42-8 C10234 Mahuannin D ent-Apigeniflavan-(2alpha-

pdb file: 11720.pdb
sdf file: 11720.sdf
directory: 11720


29106-51-2 C10238 Catechin-(4alpha-

pdb file: 11724.pdb
sdf file: 11724.sdf
directory: 11724


85820-29-7 C10239 Robinetinidol-(4alpha-

pdb file: 11725.pdb
sdf file: 11725.sdf
directory: 11725


1,2,3,4-Tetragalloyl-alpha-D-glucose 132023-50-8 C10243

pdb file: 11729.pdb
sdf file: 11729.sdf
directory: 11729


50906-96-2 C(16a)-Homo-21-norsenecionan-11,16a-dione,12,15-epoxy-1,2,15,20-tetrahydro-, (1alpha,12R,15R)- C10353 Nemorensine

pdb file: 11839.pdb
sdf file: 11839.sdf
directory: 11839


1H-Pyrrolizinium,2,3,5,7a-tetrahydro-1,7a-dihydroxy-7-(hydroxymethyl)-4-methyl-,(1R-(1alpha,4beta,7abeta))- 6887-34-9 C10356 Otonecine

pdb file: 11842.pdb
sdf file: 11842.sdf
directory: 11842


35241-80-6 9-Methoxy-alpha-lapachone C10372

pdb file: 11858.pdb
sdf file: 11858.sdf
directory: 11858


520-65-0 C10380 Rosmarinine Senecionan-11,16-dione, 1,2-dihydro-2,12-dihydroxy-,(1alpha,2alpha)-

pdb file: 11866.pdb
sdf file: 11866.sdf
directory: 11866


82-09-7 C10537 Toxicarol alpha-Toxicarol

pdb file: 12020.pdb
sdf file: 12020.sdf
directory: 12020


10308-13-1 C10585 Cryogenine Lythran-12-one, 4'',5''-dimethoxy-2'-hydroxy-, (10-alpha)- Vertine

pdb file: 12068.pdb
sdf file: 12068.sdf
directory: 12068


568-50-3 C10704 alpha-Kosin

pdb file: 12187.pdb
sdf file: 12187.sdf
directory: 12187


568-53-6 C10729 alpha-Peltatin

pdb file: 12212.pdb
sdf file: 12212.sdf
directory: 12212


20562-03-2 C10796 alpha-Chaconine

pdb file: 12279.pdb
sdf file: 12279.sdf
directory: 12279


61825-98-7 C10808 Cevan-6-one, 3,20-dihydroxy-, (3-beta,5-alpha,17-beta)- Imperialine Kashmirine

pdb file: 12291.pdb
sdf file: 12291.sdf
directory: 12291


1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, 6beta,7beta-epoxy-, atropate(ester) 535-26-2 Apohyoscine C10844

pdb file: 12327.pdb
sdf file: 12327.sdf
directory: 12327


75656-91-6 C10867 Cyclohepta(6)pyran-5,8-imin-4(5H)-one,2,3,6,7,8,9-hexahydro-10-methyl-2-phenyl-,(2alpha,5beta,8beta)-(+)- Strobamine

pdb file: 12350.pdb
sdf file: 12350.sdf
directory: 12350


C10951 ITOPA N-(4-Chloro-3-methyl-5-isothiazolyl)-N-methyl-2-[p-[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)oxy]phenyl]acetamide

pdb file: 12434.pdb
sdf file: 12434.sdf
directory: 12434


3602-09-3 C11136 Etiocholan-3alpha-ol-17-one 3-glucuronide

pdb file: 12617.pdb
sdf file: 12617.sdf
directory: 12617


16alpha,17beta-Estriol 3-(beta-D-glucuronide) C11288

pdb file: 12751.pdb
sdf file: 12751.sdf
directory: 12751


16alpha,17beta-Estriol 17-(beta-D-glucuronide) 7219-89-8 C11346

pdb file: 12808.pdb
sdf file: 12808.sdf
directory: 12808


(+)-trans-alpha-Irone 35124-14-2 C11350

pdb file: 12812.pdb
sdf file: 12812.sdf
directory: 12812


C11377 alpha-N-Acetylneuraminyl-2,6-beta-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-D-glucosaminyl-glycoprotein

pdb file: 12838.pdb
sdf file: 12838.sdf
directory: 12838


(S)-(+)-alpha-Phellandrene 2243-33-6 C11391

pdb file: 12852.pdb
sdf file: 12852.sdf
directory: 12852


(-)-alpha-Terpineol (L)-alpha-Terpineol 10482-56-1 C11393

pdb file: 12854.pdb
sdf file: 12854.sdf
directory: 12854


4,4-Dimethyl-5alpha-cholesta-8,14,24-trien-3beta-ol C11455

pdb file: 12913.pdb
sdf file: 12913.sdf
directory: 12913


4alpha-Methyl-5alpha-ergosta-8,14,24(28)-trien-3beta-ol C11508 delta8,14 -Sterol

pdb file: 12964.pdb
sdf file: 12964.sdf
directory: 12964


3beta-Hydroxy-4beta-methyl-5alpha-cholest-7-ene-4alpha-carbaldehyde C11509

pdb file: 12965.pdb
sdf file: 12965.sdf
directory: 12965


2-(alpha-D-Mannosyl)-3-phosphoglycerate C11516

pdb file: 12972.pdb
sdf file: 12972.sdf
directory: 12972


24-Methylene lophenol 4-alpha-Methyl-5-alpha-ergosta-7,24-dien-3-beta-ol C11522

pdb file: 12976.pdb
sdf file: 12976.sdf
directory: 12976


(Z)-24-Ethylidenelophenol 24-Ethylidene lophenol 4-alpha-Methyl-5-alpha-stigmasta-7,Z-24-dien-3-beta-ol C11523

pdb file: 12977.pdb
sdf file: 12977.sdf
directory: 12977


2(alpha-D-Mannosyl)-D-glycerate C11544 alpha-Mannosylglycerate

pdb file: 12993.pdb
sdf file: 12993.sdf
directory: 12993


1-Naphthyl glucuronide 27710-10-7 C11586 alpha-Naphthyl-beta-D-glucuronide

pdb file: 13033.pdb
sdf file: 13033.sdf
directory: 13033


3131-03-1 4-[4-(Dimethylamino)-N-methyl-L-phenylalanine]virginiamycin S1 C11615 Mikamycin B Pristinamycin IA Vernamycin B alpha

pdb file: 13062.pdb
sdf file: 13062.sdf
directory: 13062


9002-93-1 C11623 Triton X-100 alpha-(4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

pdb file: 13070.pdb
sdf file: 13070.sdf
directory: 13070


137429-14-2 15,16-Dihydrobiliverdin 15,16-Dihydrobiliverdin IXalpha C11630

pdb file: 13077.pdb
sdf file: 13077.sdf
directory: 13077


3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-chol-6-enoate C11637

pdb file: 13084.pdb
sdf file: 13084.sdf
directory: 13084


1-Naphthol 90-15-3 C11714 alpha-Naphthol

pdb file: 13160.pdb
sdf file: 13160.sdf
directory: 13160


829-74-3 C11768 Levonordefrin alpha-Methylnoradrenaline

pdb file: 13211.pdb
sdf file: 13211.sdf
directory: 13211


1075-61-2 C11776 Gepefrine alpha-Methyl-m-tyramine

pdb file: 13219.pdb
sdf file: 13219.sdf
directory: 13219


305-96-4 C11820 alpha-Methyl-m-tyrosine

pdb file: 13263.pdb
sdf file: 13263.sdf
directory: 13263


(-)-Kaur-16-en-18-al 14046-84-5 4alpha-Kaur-16-en-18-al C11873 Kaur-16-en-18-al Kaurenal ent-Kaur-16-en-19-al ent-Kaurenal

pdb file: 13313.pdb
sdf file: 13313.sdf
directory: 13313


(-)-Kaur-16-en-7beta-ol-19-oic acid 21435-01-8 C11875 ent-7alpha-Hydroxykaur-16-en-19-oate ent-7alpha-Hydroxykaur-16-en-19-oic acid

pdb file: 13315.pdb
sdf file: 13315.sdf
directory: 13315


26109-32-0 6beta,7beta-Dihydroxykaurenoic acid C11876 ent-6alpha,7alpha-Dihydroxykaur-16-en-19-oic acid

pdb file: 13316.pdb
sdf file: 13316.sdf
directory: 13316


178888-02-3 C11895 Taxa-4(20),11(12)-dien-5alpha-ol

pdb file: 13335.pdb
sdf file: 13335.sdf
directory: 13335


214628-37-2 C11896 Taxa-4(20),11(12)-dien-5alpha-yl acetate

pdb file: 13336.pdb
sdf file: 13336.sdf
directory: 13336


357436-25-0 C11897 Taxa-4(20),11(12)-dien-5alpha,13alpha-diol

pdb file: 13337.pdb
sdf file: 13337.sdf
directory: 13337


10bera-Hydroxytaxa-4(20),11-dien-5alpha-yl acetate 337515-55-6 C11898 Taxa-4(20),11(12)-dien-5alpha-acetoxy-10beta-ol

pdb file: 13338.pdb
sdf file: 13338.sdf
directory: 13338


2-Deoxy-2-dimethylamino-alpha-D-Glucose C12067

pdb file: 13498.pdb
sdf file: 13498.sdf
directory: 13498


C12079 alpha-Arbutin

pdb file: 13508.pdb
sdf file: 13508.sdf
directory: 13508


C12082 alpha-L-Rhamnopyranosyl-(1-

pdb file: 13511.pdb
sdf file: 13511.sdf
directory: 13511


11alpha-Hydroxygalanthamine C12172

pdb file: 13597.pdb
sdf file: 13597.sdf
directory: 13597


C12192 ent-6alpha-Hydroxybuphanisine

pdb file: 13616.pdb
sdf file: 13616.sdf
directory: 13616


9-O-Demethyl-2alpha-hydroxyhomolycorine C12239

pdb file: 13662.pdb
sdf file: 13662.sdf
directory: 13662


127-41-3 C12286 alpha-Ionone

pdb file: 13702.pdb
sdf file: 13702.sdf
directory: 13702


122-40-7 C12288 alpha-Amylcinnamaldehyde alpha-Pentylcinnamaldehyde

pdb file: 13704.pdb
sdf file: 13704.sdf
directory: 13704


2-Ketoglutaric acid 2-Oxoglutarate 328-50-7 C00026 Oxoglutaric acid alpha-Ketoglutaric acid

pdb file: 3275.pdb
sdf file: 3275.sdf
directory: 3275


133-89-1 C00029 UDP-D-glucose UDP-alpha-D-glucose UDP-glucose UDPglucose Uridine diphosphate glucose

pdb file: 3278.pdb
sdf file: 3278.sdf
directory: 3278


56-41-7 C00041 L-2-Aminopropionic acid L-Alanine L-alpha-Alanine

pdb file: 3290.pdb
sdf file: 3290.sdf
directory: 3290


(S)-alpha-Amino-beta-(3-indolyl)-propionic acid 73-22-3 C00078 L-Tryptophan Tryptophan

pdb file: 3325.pdb
sdf file: 3325.sdf
directory: 3325


(S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid 63-91-2 C00079 L-Phenylalanine

pdb file: 3326.pdb
sdf file: 3326.sdf
directory: 3326


1-alpha-D-Glucopyranosyl-2-beta-D-fructofuranoside 57-50-1 C00089 Cane sugar Saccharose Sucrose

pdb file: 3336.pdb
sdf file: 3336.sdf
directory: 3336


59-56-3 C00103 Cori ester D-Glucose 1-phosphate D-Glucose alpha-1-phosphate alpha-D-Glucose 1-phosphate

pdb file: 3350.pdb
sdf file: 3350.sdf
directory: 3350


2-Ketobutyric acid 2-Oxobutanoate 2-Oxobutanoic acid 2-Oxobutyrate 2-Oxobutyric acid 600-18-0 C00109 alpha-Ketobutyrate alpha-Ketobutyric acid

pdb file: 3356.pdb
sdf file: 3356.sdf
directory: 3356


5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate 5-Phosphoribosyl diphosphate C00119 PRPP

pdb file: 3366.pdb
sdf file: 3366.sdf
directory: 3366


(2S)-alpha-2-Amino-4-methylvaleric acid (2S)-alpha-Leucine 2-Amino-4-methylvaleric acid 61-90-5 C00123 L-Leucine

pdb file: 3370.pdb
sdf file: 3370.sdf
directory: 3370


(S)-alpha-Amino-1H-imidazole-4-propionic acid 71-00-1 C00135 L-Histidine

pdb file: 3382.pdb
sdf file: 3382.sdf
directory: 3382


2-Keto-3-methylbutyric acid 2-Ketovaline 2-Oxo-3-methylbutanoate 2-Oxoisopentanoate 2-Oxoisovalerate 3-Methyl-2-oxobutanoate 3-Methyl-2-oxobutanoic acid 3-Methyl-2-oxobutyric acid C00141 alpha-Ketovaline

pdb file: 3388.pdb
sdf file: 3388.sdf
directory: 3388


156-06-9 3-Phenyl-2-oxopropanoate C00166 Phenylpyruvate Phenylpyruvic acid alpha-Ketohydrocinnamic acid keto-Phenylpyruvate

pdb file: 3413.pdb
sdf file: 3413.sdf
directory: 3413


C00167 UDP-D-glucuronate UDP-alpha-D-glucuronate UDP-glucuronate UDPglucuronate

pdb file: 3414.pdb
sdf file: 3414.sdf
directory: 3414


C00190 UDP-D-xylose UDP-alpha-D-xylose UDP-xylose

pdb file: 3437.pdb
sdf file: 3437.sdf
directory: 3437


(5'-Deoxy-5'-adenosyl)cobamide coenzyme (5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cobamide coenzyme 13870-90-1 5'-Deoxy-5'-adenosyl vitamin B12 5'-Deoxy-5'-adenosyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide 5'-Deoxy-5'-adenosylcobalamin 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-5-deoxyadenosyl-cobamide 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-5'-deoxy-5'-adenosylcobamide Adenosylcobalamin C00194 Calomide Cobalamin coenzyme Cobamamide Cobamide coenzyme Coenzyme B12 DMBC coenzyme Deoxyadenosylcobalamin Dibencozide Funacomide Vitamin B12 coenzyme alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cobamide coenzyme

pdb file: 3441.pdb
sdf file: 3441.sdf
directory: 3441


1-alpha-D-Glucopyranosyl-4-alpha-D-glucopyranose 69-79-4 C00208 Malt sugar Maltose

pdb file: 3455.pdb
sdf file: 3455.sdf
directory: 3455


1-beta-D-Galactopyranosyl-4-alpha-D-glucopyranose 63-42-3 Anhydrous lactose C00243 Lactose Milk sugar alpha-Lactose

pdb file: 3489.pdb
sdf file: 3489.sdf
directory: 3489


492-62-6 C00267 alpha-D-Glucose

pdb file: 3512.pdb
sdf file: 3512.sdf
directory: 3512


57-00-1 C00300 Creatine Methylglycocyamine alpha-Methylguanidino acetic acid

pdb file: 3539.pdb
sdf file: 3539.sdf
directory: 3539


(1,6-alpha-D-Glucosyl)m (1,6-alpha-D-Glucosyl)m+1 (1,6-alpha-D-Glucosyl)n (1,6-alpha-D-Glucosyl)n+1 1,6-alpha-D-Glucan 9004-54-0 C00372 Dextran Dextran 40 Dextran 70 Dextran 75

pdb file: 3607.pdb
sdf file: 3607.sdf
directory: 3607


305-84-0 C00386 Carnosine Nalpha-(beta-alanyl)-L-histidine

pdb file: 3621.pdb
sdf file: 3621.sdf
directory: 3621


(5Z,13E)-(15S)-9alpha,11alpha-Epidioxy-15-hydroxyprosta-5,13-dienoate 42935-17-1 C00427 Prostaglandin H2

pdb file: 3662.pdb
sdf file: 3662.sdf
directory: 3662


2255-14-3 C00446 alpha-D-Galactopyranose 1-phosphate alpha-D-Galactose 1-phosphate

pdb file: 3678.pdb
sdf file: 3678.sdf
directory: 3678


C00470 Pectate Pectic acid Poly(1,4-alpha-D-galacturonate) Poly(1,4-alpha-D-galacturonate)(m-2) Poly(1,4-alpha-D-galacturonate)(n) Poly(1,4-alpha-D-galacturonate)(n-1) alpha-D-Polygalacturonic acid

pdb file: 3697.pdb
sdf file: 3697.sdf
directory: 3697


56-89-3 C00491 L-Cystine L-Dicysteine L-alpha-Diamino-beta-dithiolactic acid

pdb file: 3717.pdb
sdf file: 3717.sdf
directory: 3717


512-69-6 6G-alpha-D-galactosylsucrose C00492 Gossypose Melitose Melitriose Raffinose

pdb file: 3718.pdb
sdf file: 3718.sdf
directory: 3718


114-25-0 Biliverdin Biliverdin IXalpha C00500

pdb file: 3726.pdb
sdf file: 3726.sdf
directory: 3726


3alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one 53-41-8 Androsterone C00523

pdb file: 3749.pdb
sdf file: 3749.sdf
directory: 3749


100-51-6 Benzenemethanol Benzyl alcohol C00556 Hydroxymethylbenzene Phenylcarbinol Phenylmethanol alpha-Hydroxytoluene

pdb file: 3779.pdb
sdf file: 3779.sdf
directory: 3779


(5Z,13E)-(15S)-11alpha,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoate (5Z,13E)-(15S)-11alpha,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoate 363-24-6 C00584 Dinoprostone Prostaglandin E2

pdb file: 3805.pdb
sdf file: 3805.sdf
directory: 3805


122-78-1 C00601 Phenylacetaldehyde alpha-Tolualdehyde

pdb file: 3817.pdb
sdf file: 3817.sdf
directory: 3817


C00620 D-Ribose 1-phosphate Ribose 1-phosphate alpha-D-Ribose 1-phosphate

pdb file: 3835.pdb
sdf file: 3835.sdf
directory: 3835


C00636 D-Mannose 1-phosphate alpha-D-Mannose 1-phosphate

pdb file: 3850.pdb
sdf file: 3850.sdf
directory: 3850


(+)-Prostaglandin F2a (5Z,13E)-(15S)-9alpha,11alpha,15-Trihydroxyprosta-5,13-dienoate 551-11-1 7-[3,5-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)cyclopentyl]-5-heptenoicacid 9,11,15-Trihydroxy-(5Z,9a,11a,13E,15S)-prosta-5,13-dien-1-oic acid 9a,11a-PGF2 Amoglandin C00639 Cyclosin Dinoprost Enzaprost Enzaprost F PGF2a Panacelan Prostaglandin F2a Prostaglandin F2alpha Prostin F 2 alpha Protamodin U 14583

pdb file: 3853.pdb
sdf file: 3853.sdf
directory: 3853


C00668 alpha-D-Glucose 6-phosphate

pdb file: 3878.pdb
sdf file: 3878.sdf
directory: 3878


2-Deoxy-D-ribose 1-phosphate 2-Deoxy-alpha-D-ribose 1-phosphate C00672

pdb file: 3882.pdb
sdf file: 3882.sdf
directory: 3882


5alpha-Androstane-3,17-dione 846-46-8 Androstanedione C00674

pdb file: 3884.pdb
sdf file: 3884.sdf
directory: 3884


C00687 dTDP-4-dehydro-6-deoxy-alpha-D-glucose dTDP-4-oxo-6-deoxy-alpha-D-glucose

pdb file: 3897.pdb
sdf file: 3897.sdf
directory: 3897


4484-88-2 C00689 Trehalose 6-phosphate alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate

pdb file: 3899.pdb
sdf file: 3899.sdf
directory: 3899


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanate 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic acid 81-25-4 C00695 Cholate Cholic acid

pdb file: 3904.pdb
sdf file: 3904.sdf
directory: 3904


(5Z,13E)-(15S)-9alpha,15-Dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dienoate 41598-07-6 C00696 Prostaglandin D2

pdb file: 3905.pdb
sdf file: 3905.sdf
directory: 3905


9000-69-5 C00714 Pectin Poly(1,4-alpha-D-galacturonide)

pdb file: 3920.pdb
sdf file: 3920.sdf
directory: 3920


(1,4-alpha-D-Glucosyl)n (1,4-alpha-D-Glucosyl)n+1 (1,4-alpha-D-Glucosyl)n-1 1,4-alpha-D-Glucan 4-{(1,4)-alpha-D-Glucosyl}(n-1)-D-glucose 9005-82-7 Amylose Amylose chain C00718

pdb file: 3924.pdb
sdf file: 3924.sdf
directory: 3924


62-46-4 C00725 Lipoate Lipoic acid Thioctic acid alpha-Lipoic acid

pdb file: 3930.pdb
sdf file: 3930.sdf
directory: 3930


120-29-6 3alpha-Tropanol C00729 Tropine

pdb file: 3934.pdb
sdf file: 3934.sdf
directory: 3934


11beta,17alpha,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 50-23-7 C00735 Cortisol Hydrocortisone Kendall's compound F Reichstein's substance M

pdb file: 3938.pdb
sdf file: 3938.sdf
directory: 3938


17alpha,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 53-06-5 C00762 Cortisone Kendall's compound E Reichstein's substance Fa

pdb file: 3963.pdb
sdf file: 3963.sdf
directory: 3963


4998-57-6 71-00-1 C00768 DL-Histidine Histidine alpha-Amino-1H-imidazole-4-propionic acid

pdb file: 3969.pdb
sdf file: 3969.sdf
directory: 3969


54-12-6 C00806 Tryptophan alpha-Amino-beta-(3-indolyl)-propionic acid

pdb file: 4002.pdb
sdf file: 4002.sdf
directory: 4002


2-Methylmalic acid 2306-22-1 C00815 Citramalate Citramalic acid alpha-Hydroxypyrotartaric acid

pdb file: 4011.pdb
sdf file: 4011.sdf
directory: 4011


3458-28-4 C00936 alpha-D-Mannose

pdb file: 4125.pdb
sdf file: 4125.sdf
directory: 4125


542-32-5 C00956 L-2-Aminoadipate L-2-Aminoadipic acid L-2-Aminohexanedioate L-alpha-Aminoadipate L-alpha-Aminoadipic acid

pdb file: 4144.pdb
sdf file: 4144.sdf
directory: 4144


3646-73-9 C00984 alpha-D-Galactose

pdb file: 4168.pdb
sdf file: 4168.sdf
directory: 4168


C01032 alpha-L-Arabinoside

pdb file: 4212.pdb
sdf file: 4212.sdf
directory: 4212


99-20-7 C01083 Trehalose alpha,alpha'-Trehalose alpha,alpha-Trehalose

pdb file: 4256.pdb
sdf file: 4256.sdf
directory: 4256


C01140 alpha-D-Glucosyl-protein

pdb file: 4306.pdb
sdf file: 4306.sdf
directory: 4306


C01171 alpha-D-Hexose 1-phosphate

pdb file: 4333.pdb
sdf file: 4333.sdf
directory: 4333


17alpha-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17alpha-Hydroxy-progesterone 17alpha-Hydroxyprogesterone 68-96-2 C01176 Pregn-4-ene-3,20-dione-17-ol

pdb file: 4337.pdb
sdf file: 4337.sdf
directory: 4337


5alpha-Cholest-7-en-3beta-ol 80-99-9 C01189 Lathosterol

pdb file: 4348.pdb
sdf file: 4348.sdf
directory: 4348


10139-18-1 C01231 alpha-D-Glucose 1,6-biphosphate alpha-D-Glucose 1,6-bisphosphate

pdb file: 4385.pdb
sdf file: 4385.sdf
directory: 4385


1-O-alpha-D-Galactosyl-D-myo-inositol 1-alpha-D-Galactosyl-myo-inositol C01235 Galactinol

pdb file: 4388.pdb
sdf file: 4388.sdf
directory: 4388


C01280 Dihydrostreptomycin 3'alpha,6-bisphosphate

pdb file: 4428.pdb
sdf file: 4428.sdf
directory: 4428


3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate C01292

pdb file: 4439.pdb
sdf file: 4439.sdf
directory: 4439


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestan-26-al C01301

pdb file: 4447.pdb
sdf file: 4447.sdf
directory: 4447


1,4-beta-D-Galactosyl-(alpha-1,3-L-fucosyl)-N-acetyl-D-glucosaminyl-R C01311

pdb file: 4453.pdb
sdf file: 4453.sdf
directory: 4453


(5Z,13E)-(15S)-6,9alpha-Epoxy-11alpha,15-dihydroxyprosta-5,13-dienoate 35121-78-9 C01312 Epoprostenol PGI2 Prostacyclin Prostaglandin I2

pdb file: 4454.pdb
sdf file: 4454.sdf
directory: 4454


7536-55-2 Boc-Asn C01410 N-alpha-Boc-L-asparagine

pdb file: 4524.pdb
sdf file: 4524.sdf
directory: 4524


923-32-0 C01420 Cystine Dicysteine alpha-Diamino-beta-dithiolactic acid

pdb file: 4533.pdb
sdf file: 4533.sdf
directory: 4533


529-64-6 552-63-6 C01456 Tropate Tropic acid alpha-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid

pdb file: 4558.pdb
sdf file: 4558.sdf
directory: 4558


24887-75-0 438-22-2 5alpha-Androstane Androstane C01554

pdb file: 4635.pdb
sdf file: 4635.sdf
directory: 4635


4,4',14alpha-Trimethyl-5alpha-cholesta-8,24-dien-3beta-ol 79-63-0 C01724 Lanosterol

pdb file: 4782.pdb
sdf file: 4782.sdf
directory: 4782


13718-94-0 15132-06-6 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructofuranose C01742 Palatinose

pdb file: 4796.pdb
sdf file: 4796.sdf
directory: 4796


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oylglycine 475-31-0 C01921 Glycocholate Glycocholic acid

pdb file: 4944.pdb
sdf file: 4944.sdf
directory: 4944


16910-32-0 4alpha,14alpha-Dimethyl-24-methylene-5alpha-cholesta-8-en-3beta-ol 4alpha,14alpha-Dimethyl-5alpha-ergosta-8,24(28)-dien-3beta-ol C01943 Obtusifoliol

pdb file: 4963.pdb
sdf file: 4963.sdf
directory: 4963


2-Oxo-2-phenylacetate 611-73-4 Benzoylformate Benzoylformic acid C02137 Phenylglyoxylate Phenylglyoxylic acid alpha-Oxo-benzeneacetic acid

pdb file: 5130.pdb
sdf file: 5130.sdf
directory: 5130


(5Z,13E)-(15S)-9alpha,11alpha-Epoxy-15-hydroxythromboxa-5,13-dienoate (5Z,9alpha,11alpha,13E,15S)-9,11-Epoxy-15-hydroxythromboxa-5,13-dien-1-oic acid 57576-52-0 C02198 Thromboxane A2

pdb file: 5177.pdb
sdf file: 5177.sdf
directory: 5177


C02204 alpha-D-Lyxose

pdb file: 5183.pdb
sdf file: 5183.sdf
directory: 5183


6763-34-4 C02205 alpha-D-Xylose

pdb file: 5184.pdb
sdf file: 5184.sdf
directory: 5184


673-06-3 C02265 D-Phenylalanine D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid

pdb file: 5235.pdb
sdf file: 5235.sdf
directory: 5235


4510-16-1 5-Heptenoic acid,7-[3,5-dihydroxy-2(3-hydroxy-1-octenyl)cyclopentyl]-, stereoisomer 9beta,11alpha-PGF2a 9beta,11alpha-PGF2alpha C02314 PGF2b PGF2beta Prosta-5,13-dien-1-oic acid,9,11,15-trihydroxy-,(5Z,9beta,11alpha,13E,15S)- Prostaglandin F2b Prostaglandin F2beta

pdb file: 5275.pdb
sdf file: 5275.sdf
directory: 5275


1-Phenylethylamine 618-36-0 98-84-0 C02455 alpha-Methylbenzylamine alpha-Phenylethylamine

pdb file: 5379.pdb
sdf file: 5379.sdf
directory: 5379


C02472 alpha-D-Fucoside

pdb file: 5391.pdb
sdf file: 5391.sdf
directory: 5391


C02473 alpha-D-Lyxoside

pdb file: 5392.pdb
sdf file: 5392.sdf
directory: 5392


Arabinan C02474 alpha-L-Araban alpha-L-Arabinan

pdb file: 5393.pdb
sdf file: 5393.sdf
directory: 5393


C02475 alpha-L-Fucoside

pdb file: 5394.pdb
sdf file: 5394.sdf
directory: 5394


C02476 alpha-6-Deoxy-L-mannose alpha-L-Mannomethylose alpha-L-Rhamnose

pdb file: 5395.pdb
sdf file: 5395.sdf
directory: 5395


59-02-9 C02477 Vitamin E alpha-Tocopherol

pdb file: 5396.pdb
sdf file: 5396.sdf
directory: 5396


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic acid 474-25-9 C02528 Chenodeoxycholate Chenodeoxycholic acid Chenodiol

pdb file: 5440.pdb
sdf file: 5440.sdf
directory: 5440


17alpha-Estradiol 57-91-0 C02537 Estradiol-17alpha

pdb file: 5448.pdb
sdf file: 5448.sdf
directory: 5448


C02603 alpha-D-Mannoside

pdb file: 5493.pdb
sdf file: 5493.sdf
directory: 5493


(2R)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioate (3R)-Citramalate (3R)-Citramalic acid (3R)-alpha-Hydroxypyrotartaric acid (R)-2-Methylmalate (R)-2-Methylmalic acid C02612 D-Citramalate D-Citramalic acid D-alpha-Hydroxypyrotartaric acid

pdb file: 5498.pdb
sdf file: 5498.sdf
directory: 5498


(2S)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioate (3S)-Citramalate (3S)-Citramalic acid (3S)-alpha-Hydroxypyrotartaric acid (S)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid (S)-2-Methylmalate (S)-2-Methylmalic acid (S)-Citramalic acid 6236-09-5 C02614 L-Citramalate L-Citramalic acid L-alpha-Hydroxypyrotartaric acid S-Citramalate S-Citramalic acid S-alpha-Hydroxypyrotartaric acid

pdb file: 5500.pdb
sdf file: 5500.sdf
directory: 5500


1,3-alpha-D-Glucan C02616 [alpha-D-Glucosyl-(1,3)]n [alpha-D-Glucosyl-(1,3)]n+1

pdb file: 5502.pdb
sdf file: 5502.sdf
directory: 5502


(+)-13alpha-Hydroxylupanine 13-Hydroxylupanine 13-Hydroxylupinine 15358-48-2 C02621

pdb file: 5504.pdb
sdf file: 5504.sdf
directory: 5504


2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile 2-Hydroxyisobutyronitrile 2-Methyllactonitrile 75-86-5 Acetone cyanhydrin Acetone cyanohydrin C02659 alpha-Hydroxyisobutyronitrile

pdb file: 5531.pdb
sdf file: 5531.sdf
directory: 5531


72936-74-4 C02759 alpha-Pinene-oxide

pdb file: 5613.pdb
sdf file: 5613.sdf
directory: 5613


2-Hydroxy-3-phenylpropenoate C02763 enol-Phenylpyruvate enol-Phenylpyruvic acid enol-alpha-Ketohydrocinnamic acid

pdb file: 5616.pdb
sdf file: 5616.sdf
directory: 5616


3-Oxo-5alpha-steroid C02940

pdb file: 5755.pdb
sdf file: 5755.sdf
directory: 5755


C03011 Nalpha-Acetylpeptide

pdb file: 5813.pdb
sdf file: 5813.sdf
directory: 5813


18172-33-3 C03032 alpha-Cyclopiazonate alpha-Cyclopiazonic acid

pdb file: 5831.pdb
sdf file: 5831.sdf
directory: 5831


3alpha-Hydroxysteroid C03072

pdb file: 5864.pdb
sdf file: 5864.sdf
directory: 5864


566-88-1 5alpha-Cholestan-3-one C03238

pdb file: 5998.pdb
sdf file: 5998.sdf
directory: 5998


1758-80-1 C03283 L-2,4-Diaminobutanoate L-2,4-Diaminobutyrate alpha,gamma-Diaminobutyrate

pdb file: 6030.pdb
sdf file: 6030.sdf
directory: 6030


24886-03-1 C03298 N-Methyl-L-histidine Nalpha-Methylhistidine

pdb file: 6041.pdb
sdf file: 6041.sdf
directory: 6041


C03317 alpha-Amino acid ester

pdb file: 6056.pdb
sdf file: 6056.sdf
directory: 6056


6-alpha-Maltosylglucose C03367

pdb file: 6088.pdb
sdf file: 6088.sdf
directory: 6088


20824-29-7 3-alpha(S)-Strictosidine C03470 Strictosidine

pdb file: 6169.pdb
sdf file: 6169.sdf
directory: 6169


2-Deoxy-alpha-D-glucoside C03573

pdb file: 6242.pdb
sdf file: 6242.sdf
directory: 6242


4,5alpha-Dihydrocortisone C03588

pdb file: 6256.pdb
sdf file: 6256.sdf
directory: 6256


7alpha-Hydroxycholesterol C03594 Cholest-5-ene-3beta,7alpha-diol

pdb file: 6261.pdb
sdf file: 6261.sdf
directory: 6261


15324-65-9 3alpha-Sulfatolithocholyltaurine C03642 Taurolithocholate sulfate Taurolithocholic acid 3-sulfate

pdb file: 6299.pdb
sdf file: 6299.sdf
directory: 6299


C03645 alpha-L-Arabinofuranoside

pdb file: 6301.pdb
sdf file: 6301.sdf
directory: 6301


566-65-4 5alpha-Pregnane-3,20-dione C03681

pdb file: 6331.pdb
sdf file: 6331.sdf
directory: 6331


Alkane-alpha,omega-diamine C03687

pdb file: 6337.pdb
sdf file: 6337.sdf
directory: 6337


C03733 UDP-D-galacto-1,4-furanose UDP-alpha-D-galacto-1,4-furanose

pdb file: 6368.pdb
sdf file: 6368.sdf
directory: 6368


C03734 alpha-D-Glutamyl phosphate

pdb file: 6369.pdb
sdf file: 6369.sdf
directory: 6369


C03735 alpha-D-Hexose 6-phosphate

pdb file: 6370.pdb
sdf file: 6370.sdf
directory: 6370


C03736 alpha-D-Ribose 5-phosphate

pdb file: 6371.pdb
sdf file: 6371.sdf
directory: 6371


C03737 alpha-D-Xylose 1-phosphate

pdb file: 6372.pdb
sdf file: 6372.sdf
directory: 6372


11alpha-Hydroxyprogesterone 80-75-1 C03747

pdb file: 6379.pdb
sdf file: 6379.sdf
directory: 6379


16-alpha-Hydroxyprogesterone 16alpha-Hydroxyprogesterone 438-07-3 C03748

pdb file: 6380.pdb
sdf file: 6380.sdf
directory: 6380


C03811 alpha-D-Glucose 3-phosphate

pdb file: 6429.pdb
sdf file: 6429.sdf
directory: 6429


(1,4-alpha-D-Galacturonide)n (1,4-alpha-D-Galacturonide)n-1 C03816

pdb file: 6430.pdb
sdf file: 6430.sdf
directory: 6430


566-97-2 5alpha-Cholest-8-en-3beta-ol C03845 Cholestenol Zymostenol

pdb file: 6450.pdb
sdf file: 6450.sdf
directory: 6450


470-57-5 6F-alpha-D-Galactosylsucrose C03848 Planteose

pdb file: 6453.pdb
sdf file: 6453.sdf
directory: 6453


Androstan-3alpha,17beta-diol C03852

pdb file: 6457.pdb
sdf file: 6457.sdf
directory: 6457


C03893 Poly(alpha-L-1,4-guluronate)

pdb file: 6491.pdb
sdf file: 6491.sdf
directory: 6491


C03904 alpha-N-Peptidyl-L-glutamate

pdb file: 6501.pdb
sdf file: 6501.sdf
directory: 6501


C03905 alpha-N-Peptidyl-L-glutamine

pdb file: 6502.pdb
sdf file: 6502.sdf
directory: 6502


(1,4-alpha-D-Galacturonosyl)n (1,4-alpha-D-Galacturonosyl)n+1 C03909

pdb file: 6504.pdb
sdf file: 6504.sdf
directory: 6504


17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one 17beta-Hydroxyandrostan-3-one 521-18-6 5alpha-Dihydrotestosterone Androstanolone C03917

pdb file: 6510.pdb
sdf file: 6510.sdf
directory: 6510


3alpha-Hydroxyglycyrrhetinate C03930

pdb file: 6522.pdb
sdf file: 6522.sdf
directory: 6522


1F-alpha-D-Galactosylraffinose C03971

pdb file: 6552.pdb
sdf file: 6552.sdf
directory: 6552


3F-alpha-D-Galactosylraffinose C03989

pdb file: 6564.pdb
sdf file: 6564.sdf
directory: 6564


3alpha-Hydroxy-5beta-cholanate 3alpha-Hydroxy-5beta-cholanic acid 434-13-9 C03990 Lithocholate Lithocholic acid

pdb file: 6565.pdb
sdf file: 6565.sdf
directory: 6565


1-Phospho-alpha-D-galacturonate C04037 D-Galacturonate 1-phosphate

pdb file: 6598.pdb
sdf file: 6598.sdf
directory: 6598


145-14-2 20alpha-Hydroxy-4-pregnen-3-one 20alpha-Hydroxypregn-4-en-3-one 20alpha-Hydroxyprogesterone C04042

pdb file: 6600.pdb
sdf file: 6600.sdf
directory: 6600


C04134 N-Acetyl-alpha-D-galactosaminide

pdb file: 6673.pdb
sdf file: 6673.sdf
directory: 6673


C04138 N(alpha)-gamma-L-Glutamylhistamine

pdb file: 6677.pdb
sdf file: 6677.sdf
directory: 6677


C04147 alpha-D-Glucosyl-(1,3)-D-mannose

pdb file: 6684.pdb
sdf file: 6684.sdf
directory: 6684


(+/-)-6-Hydroxy-3-oxo-alpha-ionol C04166

pdb file: 6700.pdb
sdf file: 6700.sdf
directory: 6700


(+)-13alpha-Tigloyloxylupanine 13-(2-Methylcrotonoyl)oxylupanine 13-(2-Methylcrotonoyl)oxylupinine C04170

pdb file: 6702.pdb
sdf file: 6702.sdf
directory: 6702


5302-45-4 C04209 L-alpha-Amino-beta-oxalylaminopropionic acid N3-Oxalyl-L-2,3-diaminopropanoate

pdb file: 6728.pdb
sdf file: 6728.sdf
directory: 6728


C04218 alpha,alpha'-Trehalose 6-mycolate

pdb file: 6737.pdb
sdf file: 6737.sdf
directory: 6737


C04219 alpha-D-Aldosyl beta-D-fructoside alpha-D-Aldosyl1 beta-D-fructoside alpha-D-Aldosyl2 beta-D-fructoside

pdb file: 6738.pdb
sdf file: 6738.sdf
directory: 6738


(+/-)-6-Hydroxy-3-oxo-alpha-ionone C04223

pdb file: 6740.pdb
sdf file: 6740.sdf
directory: 6740


1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine 1-Acyl-sn-glycerol-3-phosphocholine 1-Acylglycerophosphocholine 2-Lysolecithin 2-Lysophosphatidylcholine C04230 alpha-Acylglycerophosphocholine

pdb file: 6745.pdb
sdf file: 6745.sdf
directory: 6745


C04265 alpha,alpha'-Trehalose 6-palmitate

pdb file: 6773.pdb
sdf file: 6773.sdf
directory: 6773


C04300 Estradiol-17alpha 3-D-glucuronoside

pdb file: 6801.pdb
sdf file: 6801.sdf
directory: 6801


C04301 N(alpha)-t-Butoxycarbonyl-L-leucine

pdb file: 6802.pdb
sdf file: 6802.sdf
directory: 6802


C04311 Protein L-isoaspartate alpha-methyl ester Protein L-isoaspartate methyl ester

pdb file: 6810.pdb
sdf file: 6810.sdf
directory: 6810


C04313 beta-Substituted alpha-L-amino acid

pdb file: 6812.pdb
sdf file: 6812.sdf
directory: 6812


C04335 N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-leucine

pdb file: 6827.pdb
sdf file: 6827.sdf
directory: 6827


3alpha-Hydroxy-5beta-androstan-17-one 3alpha-Hydroxyetiocholan-17-one 53-42-9 C04373 Etiocholan-3alpha-ol-17-one

pdb file: 6856.pdb
sdf file: 6856.sdf
directory: 6856


7-alpha-D-Ribosyladenine 5'-phosphate C04378

pdb file: 6860.pdb
sdf file: 6860.sdf
directory: 6860


9,11alpha-Epoxypregn-4-ene-3,20-dione C04379

pdb file: 6861.pdb
sdf file: 6861.sdf
directory: 6861


C04382 Dihydrostreptomycin 3'alpha-phosphate

pdb file: 6864.pdb
sdf file: 6864.sdf
directory: 6864


C04384 Heparan sulfate alpha-D-glucosaminide

pdb file: 6865.pdb
sdf file: 6865.sdf
directory: 6865


5alpha-Ergosta-7,22-diene-3beta,5-diol C04416

pdb file: 6885.pdb
sdf file: 6885.sdf
directory: 6885


4alpha-Methyl-5alpha-cholest-7-en-3-one C04453

pdb file: 6916.pdb
sdf file: 6916.sdf
directory: 6916


3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanate 3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholanic acid 83-44-3 C04483 Deoxycholate Deoxycholic acid

pdb file: 6938.pdb
sdf file: 6938.sdf
directory: 6938


17alpha,20alpha-Dihydroxypregn-4-en-3-one 652-69-7 C04518

pdb file: 6966.pdb
sdf file: 6966.sdf
directory: 6966


24-Methylene-5alpha-cholest-8-en-3beta-ol 516-86-9 C04525 Fecosterol

pdb file: 6971.pdb
sdf file: 6971.sdf
directory: 6971


4,4-Dimethyl-5alpha-cholest-7-en-3beta-ol C04530

pdb file: 6975.pdb
sdf file: 6975.sdf
directory: 6975


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestanate 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestanoate C04554

pdb file: 6993.pdb
sdf file: 6993.sdf
directory: 6993


3-(alpha-D-Mannosyl)-beta-D-mannosyl-R C04614 alpha-D-Mannosyl-1,3-(R1)-beta-D-mannosyl-R2

pdb file: 7037.pdb
sdf file: 7037.sdf
directory: 7037


C04615 alpha-D-Mannosylchitobiosyldiphosphodolichol

pdb file: 7038.pdb
sdf file: 7038.sdf
directory: 7038


2-(alpha-D-Galactosyl)-sn-glycerol 3-phosphate C04641

pdb file: 7061.pdb
sdf file: 7061.sdf
directory: 7061


3alpha,12alpha-Dihydroxy-7-oxo-5beta-cholanate C04643

pdb file: 7063.pdb
sdf file: 7063.sdf
directory: 7063


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA C04644

pdb file: 7064.pdb
sdf file: 7064.sdf
directory: 7064


(13E)-11alpha-Hydroxy-9,15-dioxoprost-13-enoate C04654

pdb file: 7071.pdb
sdf file: 7071.sdf
directory: 7071


3alpha,7alpha,12beta-Trihydroxy-5beta-cholanate 3alpha,7alpha,12beta-Trihydroxy-5beta-cholanic acid C04661

pdb file: 7076.pdb
sdf file: 7076.sdf
directory: 7076


(5Z)-(15S)-11alpha-Hydroxy-9,15-dioxoprostanoate C04671

pdb file: 7083.pdb
sdf file: 7083.sdf
directory: 7083


3-Oxo-13,17-secoandrost-4-ene-17,13alpha-lactone 4416-57-3 C04676 Testololactone

pdb file: 7088.pdb
sdf file: 7088.sdf
directory: 7088


C04683 alpha-N-Acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-R

pdb file: 7095.pdb
sdf file: 7095.sdf
directory: 7095


C04703 alpha-D-Galactosyl-(1,1')-sn-glycerol 3-phosphate

pdb file: 7109.pdb
sdf file: 7109.sdf
directory: 7109


(5Z)-(15S)-11alpha-Hydroxy-9,15-dioxoprosta-13-enoate (5Z,13E)-11alpha-Hydroxy-9,15-dioxoprost-13-enoate C04707

pdb file: 7111.pdb
sdf file: 7111.sdf
directory: 7111


3'-Deoxydihydrostreptomycin 3'alpha,6-bisphosphate C04709

pdb file: 7113.pdb
sdf file: 7113.sdf
directory: 7113


1,3-Diacyl-2-O-(alpha-D-galactosyl(1-

pdb file: 7117.pdb
sdf file: 7117.sdf
directory: 7117


3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oylglycine C04721

pdb file: 7124.pdb
sdf file: 7124.sdf
directory: 7124


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestan-26-oate 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanate 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoate C04722

pdb file: 7125.pdb
sdf file: 7125.sdf
directory: 7125


(N-Acetylneuraminyl)-D-galactosyl-D-glucosylceramide C04730 GM3 N-Acetylneuraminyl-2,3-alpha-D-galactosyl-1,4-beta-D-glucosylceramide Neu5Ac-alpha2-

pdb file: 7132.pdb
sdf file: 7132.sdf
directory: 7132


76965-57-6 C04737 D-Galactosyl-1,4-D-galactosyl-1,4-D-glucosylceramide Gal-alpha1-

pdb file: 7139.pdb
sdf file: 7139.sdf
directory: 7139


(13E)-(15S)-11alpha,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoate 745-65-3 Alprostadil C04741 Prostaglandin E1

pdb file: 7143.pdb
sdf file: 7143.sdf
directory: 7143


3beta-Hydroxy-5alpha-cholest-7-ene-4alpha-carboxylate C04746

pdb file: 7146.pdb
sdf file: 7146.sdf
directory: 7146


C04750 Glycoprotein D-galactosyl-1,3-N-acetyl-D-galactosamine beta-D-Galactosyl-1,3-N-acetyl-D-galactosaminyl-R beta-D-Galactosyl-1,3-N-acetyl-alpha-D-galactosaminyl-R

pdb file: 7150.pdb
sdf file: 7150.sdf
directory: 7150


(5Z,13E)-9alpha-Hydroxy-11,15-dioxoprosta-5,13-dienoate C04758

pdb file: 7156.pdb
sdf file: 7156.sdf
directory: 7156


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA C04760

pdb file: 7158.pdb
sdf file: 7158.sdf
directory: 7158


17alpha-(N-Acetyl-D-glucosaminyl)-estradiol 3-D-glucuronoside C04806

pdb file: 7195.pdb
sdf file: 7195.sdf
directory: 7195


4beta-Hydroxymethyl-4alpha-methyl-5alpha-cholest-7-en-3beta-ol C04814

pdb file: 7203.pdb
sdf file: 7203.sdf
directory: 7203


(5Z,13E)-6,9alpha-Epoxy-11alpha-hydroxy-15-oxoprosta-5,13-dienoate C04835

pdb file: 7222.pdb
sdf file: 7222.sdf
directory: 7222


3-O-(3,6-Anhydro-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactose 4-O-sulfate C04839

pdb file: 7223.pdb
sdf file: 7223.sdf
directory: 7223


3beta-Hydroxy-4beta-methyl-5alpha-cholest-7-ene-4alpha-carboxylate C04840

pdb file: 7224.pdb
sdf file: 7224.sdf
directory: 7224


C04847 alpha-D-Galactosyl-1,3-beta-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-D-glucosamine

pdb file: 7229.pdb
sdf file: 7229.sdf
directory: 7229


1,3-beta-D-Galactosyl-(alpha-1,4-L-fucosyl)-N-acetyl-D-glucosaminyl-R C04850

pdb file: 7232.pdb
sdf file: 7232.sdf
directory: 7232


C04855 alpha-D-Galactosyl-(1-

pdb file: 7235.pdb
sdf file: 7235.sdf
directory: 7235


2,3-Di-O-acyl-1-O-(6-O-alpha-D-galactosyl-beta-D-galactosyl)-D-glycerol C04857

pdb file: 7237.pdb
sdf file: 7237.sdf
directory: 7237


1,3-alpha-D-Mannosyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,2-alpha-D-mannosyl-D-mannose C04861

pdb file: 7240.pdb
sdf file: 7240.sdf
directory: 7240


1,2-Diacyl-3-[3-(alpha-D-N-acetylneuraminyl)-beta-D-galactosyl]-sn-glycerol C04872

pdb file: 7248.pdb
sdf file: 7248.sdf
directory: 7248


C04878 alpha-D-Galactosyl-1,3-D-galactosylbeta-1,4-N-acetyglucosaminyl-glycopeptide

pdb file: 7254.pdb
sdf file: 7254.sdf
directory: 7254


3-(2-[N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl]-alpha-D-mannosyl)-beta-D-mannosyl-R C04880 N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,3-(R1)-beta-D-mannosyl-R2

pdb file: 7255.pdb
sdf file: 7255.sdf
directory: 7255


C04887 alpha-N-Acetylneuraminyl-2,8-alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-R

pdb file: 7262.pdb
sdf file: 7262.sdf
directory: 7262


C04901 alpha-N-Acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-1,3-N-acetyl-alpha-D-galactosaminyl-R

pdb file: 7272.pdb
sdf file: 7272.sdf
directory: 7272


C04907 alpha-N-Acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-D-glucosaminyl-glycoprotein

pdb file: 7278.pdb
sdf file: 7278.sdf
directory: 7278


C04909 alpha-D-Glucosyl-1,6-alpha-D-glucosyl-1,6-alpha-D-glucosyl-1,3-1-O-alkyl-2-O-acylglycerol

pdb file: 7280.pdb
sdf file: 7280.sdf
directory: 7280


C04914 alpha-D-Mannosyl-1,6-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,3)-beta-D-mannosyl-R

pdb file: 7284.pdb
sdf file: 7284.sdf
directory: 7284


6-Sulfo-alpha-D-glucosyl-1,6-alpha-D-glucosyl-1,6-alpha-D-glucosyl-1,3-1-O-alkyl-2-O-acylglycerol C04920

pdb file: 7288.pdb
sdf file: 7288.sdf
directory: 7288


1,3-alpha-D-Mannosyl-(1,2-N-acetyl-alpha-D-glucosaminyl)-1,2-alpha-D-mannosyl-1,2-alpha-D-mannosyl-D-mannose C04923

pdb file: 7290.pdb
sdf file: 7290.sdf
directory: 7290


C04926 N-Acetyl-alpha-neuraminyl-(2-

pdb file: 7293.pdb
sdf file: 7293.sdf
directory: 7293


(2R,4R)-4-Methyl-1[Nalpha-[(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinyl)sulfonyl]-L-arginyl)]-2-piperadinecarboxylic acid 74863-84-6 Argatroban C04931

pdb file: 7296.pdb
sdf file: 7296.sdf
directory: 7296


2,4,6-Tris(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)-alpha-D-mannosyl-R C04934 N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,6-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2)-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,4)-alpha-D-mannosyl-R

pdb file: 7298.pdb
sdf file: 7298.sdf
directory: 7298


C04936 Neu5Ac-alpha2-

pdb file: 7299.pdb
sdf file: 7299.sdf
directory: 7299


C04937 N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,6-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,3)-beta-D-mannosyl-R

pdb file: 7300.pdb
sdf file: 7300.sdf
directory: 7300


(N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2)-alpha-D-mannosyl-1,3-(beta-N-acetyl-D-glucosaminyl-1,2-alpha-D-mannosyl-1,6)-beta-D-mannosyl-R C04940

pdb file: 7303.pdb
sdf file: 7303.sdf
directory: 7303


3-(2,4-Bis[N-acetyl-beta-D-glucosaminyl]-alpha-D-mannosyl)-beta-D-mannosyl-R C04943 N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl-1,2)-alpha-D-mannosyl-1,3-beta-D-mannosyl-R

pdb file: 7305.pdb
sdf file: 7305.sdf
directory: 7305


6-(2-[N-Acetyl-beta-D-glucosaminyl]-alpha-D-mannosyl)-beta-D-mannosyl-R C04944

pdb file: 7306.pdb
sdf file: 7306.sdf
directory: 7306


19-Nor-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-4-androsten-3-one 19-Norethisterone 68-22-4 C05028 Norethindrone

pdb file: 7317.pdb
sdf file: 7317.sdf
directory: 7317


C05102 alpha-Hydroxy fatty acid

pdb file: 7347.pdb
sdf file: 7347.sdf
directory: 7347


4alpha-Methylzymosterol C05103

pdb file: 7348.pdb
sdf file: 7348.sdf
directory: 7348


14-Demethyllanosterol 4,4-Dimethyl-5alpha-cholesta-8,24-dien-3beta-ol 4,4-Dimethyl-8,24-cholestadienol 7448-02-4 C05108

pdb file: 7351.pdb
sdf file: 7351.sdf
directory: 7351


4alpha-Methylcholesta-8-en-3beta-ol C05110

pdb file: 7353.pdb
sdf file: 7353.sdf
directory: 7353


4alpha-Methyl-5alpha-cholesta-7-en-3beta-ol C05111 Methostenol

pdb file: 7354.pdb
sdf file: 7354.sdf
directory: 7354


2-(alpha-Hydroxyethyl)thiamine diphosphate 2-Hydroxyethyl-ThPP C05125

pdb file: 7363.pdb
sdf file: 7363.sdf
directory: 7363


17alpha-Hydroxypregnenolone 387-79-1 C05138

pdb file: 7372.pdb
sdf file: 7372.sdf
directory: 7372


1232-73-1 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone 5-Androstene-3beta,16alpha-diol-17-one C05139

pdb file: 7373.pdb
sdf file: 7373.sdf
directory: 7373


16alpha-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione 4-Androsten-16alpha-ol-3,17-dione 63-02-5 C05140

pdb file: 7374.pdb
sdf file: 7374.sdf
directory: 7374


1,3,5(10)-Estratriene-3,16-alpha,17beta-triol 50-27-1 C05141 Estriol

pdb file: 7375.pdb
sdf file: 7375.sdf
directory: 7375


6-(2,6-Bis[N-acetyl-beta-D-glucosaminyl]-alpha-D-mannosyl)-beta-D-mannosyl-R C05159

pdb file: 7391.pdb
sdf file: 7391.sdf
directory: 7391


C05167 alpha-Amino acid

pdb file: 7396.pdb
sdf file: 7396.sdf
directory: 7396


2-Amino-4-oxo-4-alpha-hydroxy-6-(erythro-1',2',3'-Tri-hydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydroxypterin C05252

pdb file: 7452.pdb
sdf file: 7452.sdf
directory: 7452


7alpha-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione 7alpha-Hydroxyandrostenedione C05296

pdb file: 7489.pdb
sdf file: 7489.sdf
directory: 7489


16alpha-Hydroxyestrone 566-76-7 C05300

pdb file: 7493.pdb
sdf file: 7493.sdf
directory: 7493


13382-86-0 C05404 D-Gal alpha 1-

pdb file: 7577.pdb
sdf file: 7577.sdf
directory: 7577


114246-94-5 5alpha,6beta-Epoxycholestan-3beta-ol C05419 Cholesterol-5alpha,6beta-epoxide

pdb file: 7589.pdb
sdf file: 7589.sdf
directory: 7589


1253-84-5 3beta,5alpha,6beta-Cholestanetriol C05425 Cholestane-3beta-5alpha,6beta-triol

pdb file: 7594.pdb
sdf file: 7594.sdf
directory: 7594


7488-99-5 C05433 alpha-Carotene

pdb file: 7600.pdb
sdf file: 7600.sdf
directory: 7600


128-33-6 5alpha-Cholesta-8,24-dien-3beta-ol C05437 Zymosterol delta8,24-Cholestadien-3beta-ol

pdb file: 7603.pdb
sdf file: 7603.sdf
directory: 7603


5alpha-Cholesta-7,24-dien-3beta-ol C05439

pdb file: 7604.pdb
sdf file: 7604.sdf
directory: 7604


3alpha,7alpha,26-Trihydroxy-5beta-cholestane 5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,26-triol C05444

pdb file: 7609.pdb
sdf file: 7609.sdf
directory: 7609


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-26-al C05445

pdb file: 7610.pdb
sdf file: 7610.sdf
directory: 7610


3alpha,7alpha,12alpha,26-Tetrahydroxy-5beta-cholestane 5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha,26-tetraol 5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha,26-tetrol 862-53-3 C05446

pdb file: 7611.pdb
sdf file: 7611.sdf
directory: 7611


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholest-24-enoyl-CoA C05447

pdb file: 7612.pdb
sdf file: 7612.sdf
directory: 7612


3alpha,7alpha,24-Trihydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA C05448

pdb file: 7613.pdb
sdf file: 7613.sdf
directory: 7613


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-24-oxocholestanoyl-CoA C05449

pdb file: 7614.pdb
sdf file: 7614.sdf
directory: 7614


3alpha,7alpha,12alpha,24-Tetrahydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA 3alpha,7alpha,12alpha,24zeta-Tetrahydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA C05450

pdb file: 7615.pdb
sdf file: 7615.sdf
directory: 7615


7alpha-Hydroxy-5beta-cholestan-3-one C05451

pdb file: 7616.pdb
sdf file: 7616.sdf
directory: 7616


3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestane 5beta-Cholestane-3alpha,7alpha-diol C05452

pdb file: 7617.pdb
sdf file: 7617.sdf
directory: 7617


7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-3-one C05453

pdb file: 7618.pdb
sdf file: 7618.sdf
directory: 7618


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestane 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxycoprostane 547-96-6 5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha-triol C05454

pdb file: 7619.pdb
sdf file: 7619.sdf
directory: 7619


7alpha-Hydroxycholest-4-en-3-one C05455

pdb file: 7620.pdb
sdf file: 7620.sdf
directory: 7620


7alpha,12alpha-Dihydroxycholest-4-en-3-one C05457

pdb file: 7621.pdb
sdf file: 7621.sdf
directory: 7621


7alpha,12alpha-Dihydroxy-5alpha-cholestan-3-one C05458

pdb file: 7622.pdb
sdf file: 7622.sdf
directory: 7622


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholest-24-enoyl-CoA C05460

pdb file: 7623.pdb
sdf file: 7623.sdf
directory: 7623


3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-24-oxocholestanoyl-CoA C05467

pdb file: 7630.pdb
sdf file: 7630.sdf
directory: 7630


17alpha,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,11,20-trione 4,5beta-Dihydrocortisone 5beta-Pregnane-17alpha,21-diol-3,11,20-trione 68-54-2 C05469

pdb file: 7632.pdb
sdf file: 7632.sdf
directory: 7632


11beta,17alpha,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione 1482-50-4 5beta-Pregnane-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione C05471

pdb file: 7634.pdb
sdf file: 7634.sdf
directory: 7634


53-02-1 5beta-Pregnane-3alpha,11beta,17alpha,21-tetrol-20-one C05472 Urocortisol

pdb file: 7635.pdb
sdf file: 7635.sdf
directory: 7635


3alpha,11beta,21-Trihydroxy-20-oxo-5beta-pregnan-18-al C05474

pdb file: 7637.pdb
sdf file: 7637.sdf
directory: 7637


3alpha,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione 566-03-0 5beta-Pregnane-3alpha,21-diol-11,20-dione C05478

pdb file: 7641.pdb
sdf file: 7641.sdf
directory: 7641


3alpha-Hydroxy-5beta-pregnane-20-one C05480

pdb file: 7643.pdb
sdf file: 7643.sdf
directory: 7643


3alpha,20alpha,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-11-one C05483

pdb file: 7646.pdb
sdf file: 7646.sdf
directory: 7646


5beta-Pregnane-3alpha,20alpha-diol 80-92-2 C05484 Diol Pregnandiol Pregnanediol

pdb file: 7647.pdb
sdf file: 7647.sdf
directory: 7647


21-Deoxycortisol 4-Pregnene-11beta,17alpha-diol-3,20-dione 641-77-0 C05497

pdb file: 7653.pdb
sdf file: 7653.sdf
directory: 7653


20alpha-Hydroxycholesterol 516-72-3 C05500

pdb file: 7656.pdb
sdf file: 7656.sdf
directory: 7656


Aminoadip.-S C05535 alpha-Aminoadipoyl-S-acyl enzyme

pdb file: 7676.pdb
sdf file: 7676.sdf
directory: 7676


534-30-5 C05575 Hercynine Nalpha,Nalpha,Nalpha-Trimethyl-L-histidine

pdb file: 7701.pdb
sdf file: 7701.sdf
directory: 7701


153-18-4 3-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one C05625 Phytomelin Quercetin-3-rutinoside Rutin Rutoside

pdb file: 7741.pdb
sdf file: 7741.sdf
directory: 7741


1883-12-1 3-Dehydro-alpha-D-glucosyl-beta-D-fructofuranoside 3-Ketosucrose C05731

pdb file: 7829.pdb
sdf file: 7829.sdf
directory: 7829


1,2-Benzopyrone 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, delta-lactone 2H-1-Benzopyran-2-one 5,6-Benzo-2-pyrone 91-64-5 Benzo-alpha-pyrone C05851 Coumarin Coumarine Coumarinic anhydride Cumarin Rattex Tonka bean camphor cis-o-Coumarinic acid lactone o-Hydroxycinnamic acid lactone

pdb file: 7940.pdb
sdf file: 7940.sdf
directory: 7940


(all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenal 3,4-Didehydroretinal 3-Dehydroretinal 3-Dehydroretinaldehyde 472-87-7 C05918 Dehydroretinal Dehydroretinaldehyd Dehydroretinaldehyde Retinene 2 Vitamin A2 aldehyde all-trans-3,4-Dehydroretinal all-trans-3-Dehydroretinal all-trans-Dehydroretinal alpha-Retinene trans-3-Dehydroretinal

pdb file: 7985.pdb
sdf file: 7985.sdf
directory: 7985


6-Keto-PGF1a 6-Keto-PGF1alpha 6-Keto-prostaglandin F1a 6-Keto-prostaglandin F1alpha C05961

pdb file: 8023.pdb
sdf file: 8023.sdf
directory: 8023


1,2-Diacyl-3-O-(alpha-D-galactosyl(1-

pdb file: 8085.pdb
sdf file: 8085.sdf
directory: 8085


(3R)-3-Hydroxy-2-oxo-4-phosphonooxybutanoate 2-Oxo-3-hydroxy-4-phosphobutanoate C06054 alpha-Keto-3-hydroxy-4-phosphobutyrate

pdb file: 8100.pdb
sdf file: 8100.sdf
directory: 8100


C06130 Gal-alpha1-

pdb file: 8163.pdb
sdf file: 8163.sdf
directory: 8163


C06131 Fuc-alpha1-

pdb file: 8164.pdb
sdf file: 8164.sdf
directory: 8164


C06132 GalNAc-alpha1-

pdb file: 8165.pdb
sdf file: 8165.sdf
directory: 8165


C06133 GD3 NeuAc-alpha2-

pdb file: 8166.pdb
sdf file: 8166.sdf
directory: 8166


C06138 GT1a Neu5Ac-alpha2-

pdb file: 8170.pdb
sdf file: 8170.sdf
directory: 8170


C06139 GQ1 Neu5Ac-alpha2-

pdb file: 8171.pdb
sdf file: 8171.sdf
directory: 8171


(5alpha,6alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ol 76-57-3 C06174 Codeine

pdb file: 8201.pdb
sdf file: 8201.sdf
directory: 8201


C06239 alpha-L-Arabinose 1-phosphate

pdb file: 8253.pdb
sdf file: 8253.sdf
directory: 8253


C06300 NeuGc-alpha2-

pdb file: 8282.pdb
sdf file: 8282.sdf
directory: 8282


(+)-alpha-Pinene (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 7785-70-8 C06306

pdb file: 8286.pdb
sdf file: 8286.sdf
directory: 8286


(-)-alpha-Pinene (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 7785-26-4 C06308

pdb file: 8288.pdb
sdf file: 8288.sdf
directory: 8288


4725-24-0 7alpha,27-Dihydroxycholesterol C06341 Cholest-5-ene-3beta,7alpha,26-triol Cholest-5-ene-3beta,7alpha,27-triol

pdb file: 8321.pdb
sdf file: 8321.sdf
directory: 8321


1,2-Diacyl-3-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol C06364

pdb file: 8344.pdb
sdf file: 8344.sdf
directory: 8344


1,2-Diacyl-3-O-(alpha-D-glucopyranosyl(1-

pdb file: 8345.pdb
sdf file: 8345.sdf
directory: 8345


C06370 alpha-D-Glucuronoside

pdb file: 8350.pdb
sdf file: 8350.sdf
directory: 8350


16-alpha-Hydroxypregnenolone C06390

pdb file: 8370.pdb
sdf file: 8370.sdf
directory: 8370


1-alpha-D-{(1,4)-alpha-D-Glucosyl}(n-1)-alpha-D-glucopyranoside 4-alpha-D-(1,4-alpha-D-Glucanosyl)n trehalose C06400

pdb file: 8380.pdb
sdf file: 8380.sdf
directory: 8380


(R)-alpha-Amino-1H-imidazole-4-propionic acid 351-50-8 C06419 D-Histidine

pdb file: 8396.pdb
sdf file: 8396.sdf
directory: 8396


1-beta-D-Glucopyranosyl-4-alpha-D-glucopyranose C06421 alpha-Cellobiose

pdb file: 8398.pdb
sdf file: 8398.sdf
directory: 8398


(9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid 463-40-1 9,12,15-Octadecatrienoic acid C06427 Linolenate alpha-Linolenate alpha-Linolenic acid

pdb file: 8404.pdb
sdf file: 8404.sdf
directory: 8404


2-Amino-4-(methylphosphino)butyrylalanylalanine 35597-43-4 Bialaphos C06457 gamma-(Hydroxymethylphosphinyl)-L-alpha-aminobutyryl-L-alanyl-L-alanine

pdb file: 8431.pdb
sdf file: 8431.sdf
directory: 8431


1114-41-6 2-Amino-3-O-D-1-carboxyethyl-2-deoxy-D-glucose 3-O-alpha-Carboxyethyl-D-glucosamine C06470 Muramic acid

pdb file: 8442.pdb
sdf file: 8442.sdf
directory: 8442


2-Keto-D-gluconic acid 669-90-9 C06473 alpha-D-arabino-2-Hexulosonic acid

pdb file: 8445.pdb
sdf file: 8445.sdf
directory: 8445


(13E,15S)-9alpha,11alpha-9,11,15-Trihydroxyprost-13-en-1-oic acid 745-62-0 C06475 Prostaglandin F1alpha

pdb file: 8447.pdb
sdf file: 8447.sdf
directory: 8447


C06476 Prostaglandin F3alpha

pdb file: 8448.pdb
sdf file: 8448.sdf
directory: 8448


C06483 Glycoprotein-N-Acetyl-alpha-D-galactosaminyl-(1,3)-[alpha-L-fucosyl-(1,2)]-D-galactose

pdb file: 8454.pdb
sdf file: 8454.sdf
directory: 8454


C06488 XV638 [4R-(4alpha,5alpha,6beta,7beta)]-3,3'-[[Tetrahydro-5,6-dihydroxy-2-oxo-4,7-bis(phenylmethyl)-1H-1,3-diazepine-1,3(2H)-diyl]bis(methylene)]bis[N-2-thiazolylbenzamide]

pdb file: 8457.pdb
sdf file: 8457.sdf
directory: 8457


466-80-8 C06531 alpha-Erythroidine

pdb file: 8499.pdb
sdf file: 8499.sdf
directory: 8499


C06617 dTDP-3-oxo-6-deoxy-alpha-D-glucose

pdb file: 8581.pdb
sdf file: 8581.sdf
directory: 8581


C06618 dTDP-3-oxo-4,6-dideoxy-alpha-D-glucose

pdb file: 8582.pdb
sdf file: 8582.sdf
directory: 8582


C06619 dTDP-3-amino-3,4,6-trideoxy-alpha-D-glucose

pdb file: 8583.pdb
sdf file: 8583.sdf
directory: 8583


C06632 dTDP-3-dimethylamino-3,4,6-trideoxy-alpha-D-glucose dTDP-alpha-D-desosamine

pdb file: 8596.pdb
sdf file: 8596.sdf
directory: 8596


C06732 alpha,beta-Didehydrotryptophan

pdb file: 8690.pdb
sdf file: 8690.sdf
directory: 8690


4-(1-Hydroxy-4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)butyl)-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid 83799-24-0 C06999 Fexofenadine

pdb file: 8892.pdb
sdf file: 8892.sdf
directory: 8892


122-09-8 C07438 Phentermine alpha,alpha-Dimethylphenethylamine

pdb file: 9212.pdb
sdf file: 9212.sdf
directory: 9212


17alpha-Ethinyl estradiol 57-63-6 C07534 Ethinyl estradiol Ethinylestradiol Ethynyl estradiol

pdb file: 9299.pdb
sdf file: 9299.sdf
directory: 9299


511-09-1 C07545 alpha-Ergocryptine

pdb file: 9310.pdb
sdf file: 9310.sdf
directory: 9310


131918-61-1 19-Nor-1alpha,25-dihydroxyvitamin D2 C08127 Paricalcitol

pdb file: 9687.pdb
sdf file: 9687.sdf
directory: 9687


17alpha-Caproyloxypregn-4-ene-3,20-dione 630-56-8 C08148 Hydroxyprogesterone caproate Primolut depot

pdb file: 9695.pdb
sdf file: 9695.sdf
directory: 9695


11beta,17,21-Trihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione21-acetate 53-36-1 6alpha-Methylprednisolone 21-acetate C08179 M-Predrol Methylprednisolone acetate

pdb file: 9718.pdb
sdf file: 9718.sdf
directory: 9718


1alpha-Hydroxyergocalciferol 54573-75-0 C08211 Doxercalciferol

pdb file: 9731.pdb
sdf file: 9731.sdf
directory: 9731


654-29-5 C08236 Mannoheptulose alpha-D-Mannoheptulopyranose

pdb file: 9741.pdb
sdf file: 9741.sdf
directory: 9741


512-72-1 Ajugose C08238 alpha-Galactosyl-(1-6)-alpha-galactosyl-(1-6)-alpha-galactosyl-(1-6)-alpha-galactosyl-(1-6)-alpha-glucosyl-(1-2)-beta-fructose

pdb file: 9743.pdb
sdf file: 9743.sdf
directory: 9743


25954-44-3 C08239 Gentianose beta-D-FructofuranosylO-beta-D-glucopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside

pdb file: 9744.pdb
sdf file: 9744.sdf
directory: 9744


145039-76-5 C08241 Lepidimoide Sodium2-O-L-rhamnopyranosyl-4-deoxy-alpha-L-threo-hex-4-eno-pyranosiduronate

pdb file: 9746.pdb
sdf file: 9746.sdf
directory: 9746


58985-23-2 C08248 Sesamose alpha-D-Galactosyl-(1-6)-alpha-D-galactosyl-(1-6)-beta-D-fructosyl-(2-1)-alpha-D-glucoside

pdb file: 9753.pdb
sdf file: 9753.sdf
directory: 9753


546-62-3 C08252 Verbascose beta-D-FructofuranosylO-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside

pdb file: 9757.pdb
sdf file: 9757.sdf
directory: 9757


2644-49-7 C08298 Tricholomic acid alpha-Amino-3-oxo-5-isoxazolidineacetic acid

pdb file: 9801.pdb
sdf file: 9801.sdf
directory: 9801


(9Z,11E,13E)-9,11,13-Octadecatrienoic acid (9Z,11E,13E)-Octadecatrienoic acid 506-23-0 C08315 alpha-Eleostearic acid

pdb file: 9818.pdb
sdf file: 9818.sdf
directory: 9818


(9Z,11E,13E)-4-Oxooctadeca-9,11,13-trienoic acid 4-Oxo-9,11,13-octadecatrienoic acid 4-Oxo-cis-9,trans-11,trans-13-octadecatrienoic acid 623-99-4 C08319 alpha-Licanic acid

pdb file: 9822.pdb
sdf file: 9822.sdf
directory: 9822


14332-17-3 2-Cyclopentene-1-carbonitrile,1-(beta-D-glucopyranosyloxy)-4,5-dihydroxy-,(1alpha,4alpha,5beta)- C08331 Gynocardin

pdb file: 9834.pdb
sdf file: 9834.sdf
directory: 9834


1392-28-5 Benzeneacetonitrile,alpha-((6-O-beta-D-xylopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy)-,(R)- C08335 Lucumin

pdb file: 9838.pdb
sdf file: 9838.sdf
directory: 9838


645-02-3 Benzeneacetonitrile, alpha-(beta-D-glucopyranosyloxy)-3-hydroxy-,(S) C08345 Zierin

pdb file: 9847.pdb
sdf file: 9847.sdf
directory: 9847


2-Deoxy-alpha-D-ribopyranose 533-67-5 C08347

pdb file: 9849.pdb
sdf file: 9849.sdf
directory: 9849


7658-08-4 C08352 Quinovose alpha-D-Quinovopyranose

pdb file: 9854.pdb
sdf file: 9854.sdf
directory: 9854


131064-69-2 C08354 alpha-D-Ribulose

pdb file: 9856.pdb
sdf file: 9856.sdf
directory: 9856


87-79-6 C08356 alpha-L-Sorbopyranose

pdb file: 9858.pdb
sdf file: 9858.sdf
directory: 9858


23109-05-9 C08438 alpha-Amanitin

pdb file: 9936.pdb
sdf file: 9936.sdf
directory: 9936


2294-61-3 2H-Pyran-3-ol, tetrahydro-2-(1-nonene-3,5,7-triynyl)-,(2S-(2alpha(E),3beta))- C08452 Ichthyotherol

pdb file: 9949.pdb
sdf file: 9949.sdf
directory: 9949


1081-34-1 C08460 Terthiophene alpha-Terthienyl

pdb file: 9957.pdb
sdf file: 9957.sdf
directory: 9957


63505-68-0 C08474 Coronarian alpha-D-Glucopyranose, 2,6-bis(3-nitropropanoate)

pdb file: 9971.pdb
sdf file: 9971.sdf
directory: 9971


.alpha.-Hydroxydibenzyl 1,2-Diphenyl-1-hydroxyethane 1,2-Diphenylethanol 614-29-9 Benzeneethanol, .alpha.-phenyl- Benzylphenylcarbinol Ethanol, 1,2-diphenyl- NSC39

pdb file: 50035.pdb
sdf file: 50035.sdf
directory: 50035


5350-55-0 N,N,O-TRIMETHYL-.ALPHA.-PHENYLBENZYLAMINE NSC41

pdb file: 50037.pdb
sdf file: 50037.sdf
directory: 50037


5350-59-4 Benzenemethanamine, N-(diphenylmethylene)-.alpha.-phenyl- NSC45

pdb file: 50041.pdb
sdf file: 50041.sdf
directory: 50041


.ALPHA.-CHLORODIBENZYL 4714-14-1 NSC93

pdb file: 50081.pdb
sdf file: 50081.sdf
directory: 50081


1-(.ALPHA.-BUTOXYBENZYL)-PIPERIDINE 5351-11-1 NSC102

pdb file: 50090.pdb
sdf file: 50090.sdf
directory: 50090


.alpha.-Methylbenzyl ethyl ether .alpha.-Phenyldiethyl ether 3299-05-6 Benzene, (1-ethoxyethyl)- Ether, ethyl .alpha.-methylbenzyl NSC104

pdb file: 50092.pdb
sdf file: 50092.sdf
directory: 50092


.alpha.-Bromoacetic acid 79-08-3 Acetic acid, bromo- Acetic acid, bromo-, (solution) Acide bromacetique Bromoacetate ion Bromoacetic acid Bromoacetic acid solution Bromoacetic acid, solid Bromoethanoic acid Monobromoacetic acid NSC141 TO NTU WLN: QV1E

pdb file: 50128.pdb
sdf file: 50128.sdf
directory: 50128


(+/-)-2-BROMO-3-METHYLBUTYRIC ACID .alpha.-Bromoisovaleric acid 2-Bromo-3-methylbutyric acid 2-Bromoisovaleric acid 565-74-2 Butanoic acid, 2-bromo-3-methyl- Butyric acid, 2-bromo-3-methyl- NSC167

pdb file: 50152.pdb
sdf file: 50152.sdf
directory: 50152


.alpha.-Chloropropionic acid 2-Chloropropanoic acid 2-Chloropropionic acid 598-78-7 NSC173 Propanoic acid, 2-chloro- Propionic acid, .alpha.-chloro- Propionic acid, 2-chloro- WLN: QVYG1

pdb file: 50156.pdb
sdf file: 50156.sdf
directory: 50156


.alpha.,.beta.-Dibromopropionic acid 2,3-Dibromopropanoic acid 2,3-Dibromopropionic acid 600-05-5 NSC175 Propanoic acid, 2,3-dibromo- Propionic acid, 2,3-dibromo-

pdb file: 50158.pdb
sdf file: 50158.sdf
directory: 50158


.alpha.-Ketopropionic acid 127-17-3 2-Oxopropanoic acid 2-Oxopropionic acid Acetylformic acid BTS NSC179 PYRUVIC ACID Propanoic acid, 2-oxo- Pyroracemic acid

pdb file: 50162.pdb
sdf file: 50162.sdf
directory: 50162


.alpha.-Bromopentanoic acid .alpha.-Bromovaleric acid 2-Bromopentanoic acid 2-Bromovaleric acid 584-93-0 NSC184 Pentanoic acid, 2-bromo- Valeric acid, .alpha.-bromo- Valeric acid, 2-bromo- WLN: QVYE3

pdb file: 50167.pdb
sdf file: 50167.sdf
directory: 50167


.beta.-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide 2,6-Piperidinedione, 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1.alpha.(S*),3.alpha.,5.beta.]]- 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide 4-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-2,6-piperidinedione 66-81-9 ACTIDIONE Acti-Aid Acti-dione BR Actidion Actidione PM Actidone Actispray CBC 500046 CX CYCLOHEXIMIDE Cicloheximide Cyclohemimide Cyclohexamide Glutarimide, 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- Hizarocin Kaken NARAMYCIN A NSC-185 NSC185 Naramycin Neocycloheximide TZA U 4527 WLN: T6VMVTJ E1YQ- BL6VTJ D1 F1

pdb file: 50168.pdb
sdf file: 50168.sdf
directory: 50168


4,4'-OXYBIS-[.ALPHA.-METHYLBENZYL ALCOHOL] 5325-82-6 NSC219

pdb file: 50198.pdb
sdf file: 50198.sdf
directory: 50198


.ALPHA.-METHYL-.ALPHA.-(2-METHYLALLYL)-1-NAPHTHALENEMETHANOL NSC230

pdb file: 50207.pdb
sdf file: 50207.sdf
directory: 50207


2-(P-CHLORO-.ALPHA.-METHYLENBENZYLIDENE)PHOSPHOROHYDRAZIDIC ACID, DIPHENYL ESTER NSC249

pdb file: 50223.pdb
sdf file: 50223.sdf
directory: 50223


.alpha.-Chloroacetanilide 2-Chloro-N-phenylacetamide 2-Chloroacetanilide 587-65-5 Acetamide, 2-chloro-N-phenyl- Acetanilide, 2-chloro- Chloroacetanilide N-Phenyl-2-chloroacetamide N-Phenylchloroacetamide NSC311 WLN: G1VMR

pdb file: 50280.pdb
sdf file: 50280.sdf
directory: 50280


5326-56-7 N-(.ALPHA.-PHENYLPHENACYL)ACETANILIDE NSC315

pdb file: 50284.pdb
sdf file: 50284.sdf
directory: 50284


.alpha.-Methoxyacetophenone .omega.-Methoxyacetophenone 2-Methoxyacetophenone 4079-52-1 Acetophenone, 2-methoxy- Ethanone, 2-methoxy-1-phenyl- NSC354

pdb file: 50320.pdb
sdf file: 50320.sdf
directory: 50320


.ALPHA.-(1,1-DIETHYLPROPYL)BENZYL ALCOHOL 5336-68-5 NSC357

pdb file: 50323.pdb
sdf file: 50323.sdf
directory: 50323


4553-07-5 Acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Ethyl cyanophenylacetate NSC362 Phenylcyanoacetic acid ethyl ester

pdb file: 50328.pdb
sdf file: 50328.sdf
directory: 50328


.alpha.'-Nitrostilbene .alpha.-Nitrostilbene 1-Nitro-1,2-diphenylethene 1215-07-2 Benzene, 1,1'-(1-nitro-1,2-ethenediyl)bis- NSC385 Stilbene, .alpha.-nitro Stilbene, .alpha.-nitro- WLN: WNYR&U1R

pdb file: 50347.pdb
sdf file: 50347.sdf
directory: 50347


1H-Benzimidazole-2-methanol, .alpha.-phenyl- 2-(.alpha.-Hydroxybenzyl)benzimidazole 2-(Hydroxyphenylmethyl)benzimidazole 2-Benzimidazolemethanol, .alpha.-phenyl- 50-97-5 HBB NSC405

pdb file: 50363.pdb
sdf file: 50363.sdf
directory: 50363


.ALPHA.,.ALPHA.-[(1-METHYLTRIMETHYLENE)DINITRILO]DI-O-CRESOL 5337-12-2 NSC412

pdb file: 50370.pdb
sdf file: 50370.sdf
directory: 50370


.alpha.-Aminopyridine .alpha.-Pyridinamine .alpha.-Pyridylamine .beta.-Pyridylamine 1,2-Dihydro-2-iminopyridine 2-Aminopryidine 2-Aminopyridine 2-Pyridinamine 2-Pyridylamine 504-29-0 NSC431 Pyridine, 2-amino- o-Aminopyridine

pdb file: 50387.pdb
sdf file: 50387.sdf
directory: 50387


.alpha.-Aminoanthraquinone .alpha.-Anthraquinonylamine 1-Amino-9,10-anthraquinone 1-Aminoanthrachinon 1-Aminoanthraquinone 82-45-1 9,10-Anthracenedione, 1-amino- Anthraquinone, 1-amino- C.I. 37275 Diazo Fast Red AL NSC458 WLN: L C666 BV IVJ DZ

pdb file: 50411.pdb
sdf file: 50411.sdf
directory: 50411


.alpha.,.gamma.,.alpha.'-Collidine .gamma.-Collidine 108-75-8 2,4,6-Collidine 2,4,6-Trimethylpyridine NSC460 Pyridine, 2,4,6-trimethyl- s-Collidine

pdb file: 50413.pdb
sdf file: 50413.sdf
directory: 50413


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trichloroacetanilide 2,2,2-Trichloroacetanilide 2563-97-5 Acetamide, 2,2,2-trichloro-N-phenyl- Acetanilide, 2,2,2-trichloro- N-Phenyltrichloroacetamide N-Trichloroacetanilide NSC483 Trichloroacetanilide WLN: GR XG XG XMV1

pdb file: 50434.pdb
sdf file: 50434.sdf
directory: 50434


.alpha.-Cyanocinnamonitrile .beta.,.beta.-Dicyanostyrene 2,2-Dicyano-1-phenylethylene 2-Phenyl-1,1-dicyanoethylene 2700-22-3 BMN Benzalmalononitrile Benzylidenemalonodinitrile Benzylidenemalononitrile Malononitrile, benzylidene- NSC490 Propanedinitrile, (phenylmethylene)- WLN: NCYCN&1R

pdb file: 50440.pdb
sdf file: 50440.sdf
directory: 50440


3893-23-0 Benzeneacetonitrile, .alpha.-cyclohexyl- NSC506

pdb file: 50456.pdb
sdf file: 50456.sdf
directory: 50456


.ALPHA.-ISOPROPYL-.ALPHA.-METHYLBENZYL ALCOHOL 4383-11-3 NSC507

pdb file: 50457.pdb
sdf file: 50457.sdf
directory: 50457


.alpha.,.alpha.-Dimethylpropargyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-propyn-1-ol carbamate 1,1-Dimethyl-2-propynol 1,1-Dimethylpropargyl alcohol 115-19-5 2-Methyl-2-butynol 2-Methyl-3-butyn-2-ol 2-Propyn-1-ol, 1,1-dimethyl-, carbamate 3-Butyn-2-ol, 2-methyl- 3-Methyl-1-butyn-3-ol 3-Methylbutynol Carbavane Dimethylacetylenecarbinol Dimethylacetylenylcarbinol Dimethylethynylcarbinol Dimethylethynylmethanol Ethynyldimethylcarbinol NSC523 WLN: ZVOX1UU1&1&1

pdb file: 50472.pdb
sdf file: 50472.sdf
directory: 50472


.alpha.-Methylcyclohexanone 2-Methyl-1-cyclohexanone 2-Methyl-cyclohexanon (german, dutch)o-methylcyclohexanone 2-Methylcyclohexanone 2-Metilcicloesanone 583-60-8 Cyclohexanone, 2-methyl- NSC524 WLN: L6VTJ B1

pdb file: 50473.pdb
sdf file: 50473.sdf
directory: 50473


1,4-Naphthalenedione, 2,3-dichloro- 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- 117-80-6 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon 2,3-Dichloro-.alpha.-naphthoquinone 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone 2,3-Dichloronaphthoquinone 2,3-Dichloronaphthoquinone-1,4 Algistat CNQ Compound 604 Dichlone Dichloronaphthoquinone Diclone ENT 3,776 NSC537 Phygon Phygon Seed Protectant Phygon XL Sanquinon U.s. rubber 604 USR 604 Uniroyal WLN: L66 BV EVJ CG DG

pdb file: 50483.pdb
sdf file: 50483.sdf
directory: 50483


.ALPHA.-CHLORO-4-NITRO-O-CRESOL 2973-19-5 NSC541

pdb file: 50486.pdb
sdf file: 50486.sdf
directory: 50486


.alpha.-Hydroxyquinoline .alpha.-Quinolone 2(1H)-Quinolinone 2(1H)-Quinolone 2-Hydroxyquinoline 2-Quinolinol 59-31-4 Carbostyril NSC554 o-Aminocinnamic acid lactam

pdb file: 50499.pdb
sdf file: 50499.sdf
directory: 50499


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC580

pdb file: 50523.pdb
sdf file: 50523.sdf
directory: 50523


2-METHOXY-.ALPHA.-METHYL-1-NAPHTHALENEACRYLIC ACID 68923-36-4 NSC599

pdb file: 50542.pdb
sdf file: 50542.sdf
directory: 50542


1,4-Nitronaphthylamine 1-Amino-4-nitronaphthalene 1-Naphthalenamine, 4-nitro- 1-Naphthylamine, 4-nitro- 4-Nitro-.alpha.-naphthylamine 4-Nitro-1-naphthamine 4-Nitro-1-naphthylamine 776-34-1 NSC614

pdb file: 50557.pdb
sdf file: 50557.sdf
directory: 50557


.alpha.,.gamma.-Dibromohydrin .alpha.-Dibromohydrin 1,3-Dibromo-2-hydroxypropane 1,3-Dibromo-2-propanol 1,3-Dibromohydrin 2-Hydroxy-1,3-dibromopropane 2-Propanol, 1,3-dibromo- 96-21-9 Glycerol .alpha.,.gamma.-dibromohydrin Glycerol .alpha.,.gamma.-dibromohydrine Glycerol 1,3-dibromohydrin NSC636 WLN: E1YQ1E

pdb file: 50579.pdb
sdf file: 50579.sdf
directory: 50579


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC637 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 50580.pdb
sdf file: 50580.sdf
directory: 50580


.DELTA.2-Angelica lactone .alpha.(.beta.,.gamma. or .DELTA.2)-Angelica lactone .alpha.-Angelica lactone .beta.,.gamma.-Angelica lactone .delta.(2)-Angelica lactone 2(3H)-Furanone, 5-methyl- 3-Pentenoic acid, 4-hydroxy-, .gamma.-lactone 4-Hydroxy-3-pentenoic acid .gamma.-lactone 4-Hydroxypent-3-enoic acid lactone 5-Methylfuran-2(3H)-one 591-12-8 NSC654 PENTEN-3-OIC ACID, 4-HYDROXY-, GAMMA-LACTONE WLN: T5OV CHJ E1

pdb file: 50595.pdb
sdf file: 50595.sdf
directory: 50595


.alpha.-Benzoin oxime 441-38-3 Benzoin oxime Benzoin, .alpha.-oxime Benzoin, oxime Benzoin-.alpha.-oxime Benzoinoxim Cupron Cuprone Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, oxime NSC659 Usaf fa-5 WLN: QYR&YR&UNQ

pdb file: 50600.pdb
sdf file: 50600.sdf
directory: 50600


1-(.alpha.-Methylbenzylidene)thiosemicarbizide 2302-93-4 Acetophenone thiosemicarbazone Acetophenone, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-(1-phenylethylidene)- NSC713 Semicarbazide, 1-(.alpha.-methylbenzylidene)-3-thio- WLN: SUYZMNUY1&R

pdb file: 50649.pdb
sdf file: 50649.sdf
directory: 50649


11.beta.17.alpha.-Dihydroxy-21-acetoxypregesterone 17-Hydroxycorticosterone acetate 17-Hydroxycorticosterone, 21-acetate 17-Hydroxycorticosterone-21-acetate 17.alpha.-Hydrocorticosterone-21-acetate 17.alpha.-Hydroxycorticosterone acetate 21-Acetoxy-11.beta.17.alpha.-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 50-03-3 Abbocort Aceto-Cort Bambicort Berlison F Biocortar Carmol HC Chemysone Collusul-HC Compound F acetate Cortacream Cortaid Cortef acetate Cortell Cortes Corticosterone, 17-hydroxy-, 21-acetate Cortifoam Cortisol 21-acetate Cortisol acetate Cortisol, 21-acetate Cortisol- 21-acetate Cortril acetate Cortril acetate-AS Epifoam Eye-Cort Fernisone HA Hycortole acetate Hydrin-2 Hydrocortisat Hydrocortisone acetate Hydrocortisone-21-acetate Hydrocortistab Hydrocortone acetate Hydrosone Hydroxycorticosterone acetate Hysone-A Isopto-Hydrocortisone Lanacort Mysone NSC741 Pabracort Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)- Resicort WLN: L E5 B666 OV MUTJ A CQ E FV1OV1 FQ -B&ACEF component of Mantadil component of Neo-Cortef component of Protef component of

pdb file: 50675.pdb
sdf file: 50675.sdf
directory: 50675


.beta.-2-Thienylalanine 139-86-6 2-Thienylalanine 2-Thiophenealanine 2-Thiophenepropanoic acid, .alpha.-amino- 2-Thiophenepropionic acid, .alpha.-amino- NSC754 Thienylalanine X 151

pdb file: 50682.pdb
sdf file: 50682.sdf
directory: 50682


64-86-8 7.alpha.H-Colchicine Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo(.alpha.)heptalen-7-yl)- Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[.alpha.]heptalen-7-yl)- Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)- Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-acetamido-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy- COLCHICINE Colchicin Colchicina Colchineos Colchisol Colcin Colsaloid Condylon N-Acetyl trimethylcolchicinic acid methylether NSC 757 NSC757 WLN: L B677 MV&T&J CO1 DO1 EO1 JMV1 NO1 component of ColBenemid

pdb file: 50683.pdb
sdf file: 50683.sdf
directory: 50683


5,6.BETA.-DIBROMO-3.BETA.-CHLORO-5.ALPHA.-CHLOESTANE 5337-45-1 NSC790

pdb file: 50714.pdb
sdf file: 50714.sdf
directory: 50714


.alpha.-Carboxycaproic acid 1,1-Pentanedicarboxylic acid 2-Butylmalonate 2-Butylmalonic acid 2-n-Butylmalonic acid 534-59-8 Butylmalonate Butylmalonic acid Malonic acid, butyl- NSC791 Propanedioic acid, butyl- n-Butylmalonic acid

pdb file: 50715.pdb
sdf file: 50715.sdf
directory: 50715


.alpha.-Limonene .delta.-1,8-Terpodiene 1,8(9)-p-Menthadiene 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene 138-86-3 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene Acintene dp dipentene Cajeputen Cajeputene Cinen Cinene Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- DL-Limonene Di-p-mentha-1,8-diene Dipenten Dipentene Eulimen Inactive limonene Kautschin LIMONENE Limonen NSC844 Nesol WLN: L6UTJ A1 DY1 & U1 p-Mentha-1,8-diene p-Mentha-1,8-diene, dl-

pdb file: 50767.pdb
sdf file: 50767.sdf
directory: 50767


.ALPHA.,.ALPHA.-(ETHYLENEDINITRILE)DI-P-CRESOL 5340-13-6 NSC868

pdb file: 50790.pdb
sdf file: 50790.sdf
directory: 50790


.alpha.-Phenylbenzylcyanide .alpha.-Phenylphenylacetonitrile 86-29-3 Acetonitrile, diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-phenyl- Benzhydrylcyanide Dipan Diphenatrile Diphenyl-.alpha.-cyanomethane Diphenylacetonitrile Diphenylmethylcyanide NSC884 Usaf kf-13 WLN: NCYR&R

pdb file: 50798.pdb
sdf file: 50798.sdf
directory: 50798


(.beta.-Chloro-.alpha.,.alpha.-dimethyl)ethylbenzene (.beta.-Chloro-tert-butyl)benzene .beta.,.beta.-Dimethylphenethyl chloride .beta.-Chloro-tert-butylbenzene 2-Methyl-2-phenylpropyl chloride 515-40-2 Benzene, (2-chloro-1,1-dimethylethyl)- NSC923 Neophyl chloride

pdb file: 50837.pdb
sdf file: 50837.sdf
directory: 50837


.alpha.-Ethyl-.alpha.-methylpropargyl alcohol 1-Pentyn-3-ol, 3-methyl- 2-Butanol, 2-ethynyl- 2-Ethinyl butanol-2 2-Ethinylbutanol 2-Ethynyl-2-butanol 3-Ethylbutanol 3-Methyl-1-pentyn-3-ol 3-Methyl-1-pentynol 3-Methylpent-1-yn-3-ol 3-Methylpentyn-3-ol 77-75-8 Allotropal Aniphor Apridol Atemorin Atempol BDH Citodorm Comesa Dalgol Dorison Dormalest Dormidin Dormigen Dormiphen Dormison Dormocit Dormosan Ethinylmethylethylcarbinol Formison Hesofen Hexofen Imnudorm Insomnol Macarol Mecarol Melpintol Meparfynol Mepentamato Mepentil Methylethylacetylenylcarbinol Methylethylethynylcarbinol Methylparafynol Methylpentanol Methylpentynolum Metilparafinolo Metilpentinolo Miramel N-Oblivon NSC975 Noxokratin Oblevil Oblivon Oblivon C Olosot Olvadon Pentadorm Pentinol Pentydorm Pentydrom Pentyrest Perlopal Placidal Riposon Sedapercut Seral Sintyal Somnesin Sonnormon Trusono UTIL WLN: QX2&1&1UU1 anti-Stress m-Pentynol

pdb file: 50889.pdb
sdf file: 50889.sdf
directory: 50889


5335-95-5 7-(.ALPHA.-ANILINOBENZYL)-8-QUINOLINOL NSC1008

pdb file: 50918.pdb
sdf file: 50918.sdf
directory: 50918


2-(.ALPHA.-ANILINOBENZYL)-3-HYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)-4H-PYRAN-4-ONE 6290-96-6 NSC1009

pdb file: 50919.pdb
sdf file: 50919.sdf
directory: 50919


5335-96-6 7-[.ALPHA.-(P-NITROANILINO)BENZYL]-8-QUINOLINOL NSC1010

pdb file: 50920.pdb
sdf file: 50920.sdf
directory: 50920


5335-97-7 NSC1011 P-[[.ALPHA.-(8-HYDROXY-7-QUINOLYL)BENZYL]AMINO]BENZOIC ACID

pdb file: 50921.pdb
sdf file: 50921.sdf
directory: 50921


5394-35-4 Anthranilic acid, N-[.alpha.-(8-hydroxy-7-quinolyl)benzyl]- Benzoic acid, 2-[[(8-hydroxy-7-quinolinyl)phenylmethyl]amino]- N-[.alpha.-(8-Hydroxy-7-quinolyl)benzyl]anthranilic acid NSC1012 WLN: T66 BNJ IYR&MR BVQ& JQ

pdb file: 50922.pdb
sdf file: 50922.sdf
directory: 50922


7-(.ALPHA.-ANILINO-P-NITROBENZYL)-8-QUINOLINOL NSC1013

pdb file: 50923.pdb
sdf file: 50923.sdf
directory: 50923


5335-98-8 7-[.ALPHA.-[(4-METHYL-2-PYRIDYL)AMINO]BENZYL]-8-QUINOLINOL NSC1014

pdb file: 50924.pdb
sdf file: 50924.sdf
directory: 50924


2-[[.ALPHA.-(8-HYDROXY-7-QUINOLYL)BENZYL]AMINO]BENZOIC ACID, ETHYL ESTER 5335-99-9 NSC1015

pdb file: 50925.pdb
sdf file: 50925.sdf
directory: 50925


2-[.ALPHA.-(O-METHOXYANILINO)BENZYL]-3-HYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)-4H-PYRAN-4-ONE NSC1016

pdb file: 50926.pdb
sdf file: 50926.sdf
directory: 50926


2-[.ALPHA.-(M-CHLOROANILINO)BENZYL]-3-HYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)-4H-PYRAN-4-ONE 5336-00-5 NSC1017

pdb file: 50927.pdb
sdf file: 50927.sdf
directory: 50927


.alpha.-Iodothiophene 2-Iodothiophene 2-Thienyl iodide 3437-95-4 NSC1082 Thiophene, 2-iodo-

pdb file: 50987.pdb
sdf file: 50987.sdf
directory: 50987


.alpha.-Methylacetoacetic ester 609-14-3 Acetoacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester Butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylpropionate Ethyl .alpha.-methylacetoacetate Ethyl .alpha.-methylacetylacetate Ethyl 2-acetylpropionate Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate Ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate Ethyl 2-methylacetoacetate Ethyl methylacetoacetate NSC1102

pdb file: 51007.pdb
sdf file: 51007.sdf
directory: 51007


7452-79-1 Butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester Butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-methylbutyrate Ethyl 2-methylbutanoate Ethyl 2-methylbutyrate NSC1103

pdb file: 51008.pdb
sdf file: 51008.sdf
directory: 51008


36413-60-2 Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4,5-tetrahydroxy-, (1.alpha.,3.alpha.,4.alpha.,5.beta.)- NSC1115 QUINIC ACID Quinate

pdb file: 51018.pdb
sdf file: 51018.sdf
directory: 51018


.alpha.,.alpha.,.beta.-Trichloro-n-butyraldehyde .alpha.,.alpha.,.beta.-Trichlorobutyraldehyde 2,2,3-Trichlorobutanal 2,2,3-Trichlorobutyraldehyde 76-36-8 Anhydrous butylchloral Butanal, 2,2,3-trichloro- Butylchloral Butyraldehyde, 2,2,3-trichloro- Butyrchloral Crotonchloral NSC1132 WLN: VHXGGYG1 n-Butyraldehyde, .alpha.,.alpha.,.beta.-trichloro-

pdb file: 51031.pdb
sdf file: 51031.sdf
directory: 51031


.alpha.-Carboxyisovaleric acid 601-79-6 Isopropylmalonic acid Malonic acid, isopropyl- NSC1168 Propanedioic acid, (1-methylethyl)-

pdb file: 51063.pdb
sdf file: 51063.sdf
directory: 51063


.alpha.-Chloro-N-ethylacetamide 105-35-1 2-Chloro-N-ethylacetamide Acetamide, 2-chloro-N-ethyl- NSC1192

pdb file: 51084.pdb
sdf file: 51084.sdf
directory: 51084


.alpha.-D-Glucopyranose, 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-.beta.-D-glucopyranosyl)-, tetraacetate 5346-90-7 Cellobiose, octaacetate, .alpha.- Cellobiose, octaacetate, .alpha.-D- NSC1221 Octaacetyl-.alpha.-cellobiose

pdb file: 51112.pdb
sdf file: 51112.sdf
directory: 51112


547-25-1 D-(+)-Turanose D-Fructose, 3-O-.alpha.-D-glucopyranosyl- D-Turanose NSC1222 TURANOSE

pdb file: 51113.pdb
sdf file: 51113.sdf
directory: 51113


.alpha.-D-Glucofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)- 1,2:5,6-Diisopropylidene-.alpha.-D-glucofuranose 1,2:5,6-Diisopropylidene-D-glucose 582-52-5 Diacetone glucose Diacetoneglucose Glucofuranose, 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, .alpha.-D- NSC1223

pdb file: 51114.pdb
sdf file: 51114.sdf
directory: 51114


.alpha.,.beta.-Dichloropropane .alpha.,.beta.-Propylene dichloride 1,2-Dichloropropane 78-87-5 Bichlorure de propylene Chlorinated C3 hydrocarbons D-d Mixture Dichloropropane Dwuchloropropan ENT 15,406 NCI-C55141 NSC1237 Nemex Propane, 1,2-dichloro- Propylene chloride Propylene dichloride Vidden D WLN: GY1&1G

pdb file: 51124.pdb
sdf file: 51124.sdf
directory: 51124


1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol 5349-60-0 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl-4-methoxy- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl-p-methoxy- NSC1264

pdb file: 51149.pdb
sdf file: 51149.sdf
directory: 51149


2-(Hydroxyimino)acetophenone 2-Isonitrosoacetophenone 532-54-7 Acetophenone, 2-hydroxyimino- Benzeneacetaldehyde, .alpha.-oxo-, aldoxime Benzoylformaldoxime Glyoxal, 1-phenyl-, 2-oxime Glyoxal, phenyl-, 2-oxime INAF Isonitrosoacetophenone NSC1330 Phenylglyoxal 2-oxime Phenylglyoxal aldoxime WLN: QNU1VR

pdb file: 51191.pdb
sdf file: 51191.sdf
directory: 51191


(o-Carboxyphenoxy)acetic acid 635-53-0 Acetic acid, (2-carboxyphenoxy)- Acetic acid, (o-carboxyphenoxy)- Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)- NSC1335 Salicylacetic acid o-(Carboxymethoxy)benzoic acid o-Anisic acid, .alpha.-carboxy-

pdb file: 51196.pdb
sdf file: 51196.sdf
directory: 51196


.beta.-D-Glucopyranose, 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-.alpha.-D-glucopyranosyl)-, tetraacetate .beta.-Maltose octaacetate 22352-19-8 Maltose octaacetate Maltose, octaacetate, .beta.- NSC1351 Octaacetyl .beta.-maltose

pdb file: 51211.pdb
sdf file: 51211.sdf
directory: 51211


1,6-ANHYDRO-.ALPHA.-D-GALACTOFURANOSE, TRIACETATE 5349-08-6 NSC1381

pdb file: 51238.pdb
sdf file: 51238.sdf
directory: 51238


.alpha.,.alpha.'-Azobis(isobutylonitrile) .alpha.,.alpha.'-Azobis(isobutyronitrile) .alpha.,.alpha.'-Azodi(isobutyronitrile) .alpha.,.alpha.'-Azodisobutyric acid dinitrile) 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) 2,2'-Azobis(isobutyronitrile) 2,2'-Azodi(isobutyronitrile) 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionitrile 78-67-1 AIBN AIVN AZDH AZODIISOBUTYRONITRILE Aceto AZIB Azobis(isobutyronitrile) Azobisisobutylonitrile Azodi(isobutyronitrile) ChKhZ 57 Genitron NSC1496 Pianofor An Porofor 57 Porofor N Porophor N Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl- Propionitrile, 2,2'-azobis[2-methyl- Vazo Vazo 64 WLN: NCX1&1&NUNX1&1&CN

pdb file: 51343.pdb
sdf file: 51343.sdf
directory: 51343


1-Amino-5-hydroxynaphthalene 1-Amino-5-naphthol 1-Naphthalenol, 5-amino- 1-Naphthol, 5-amino- 5-Amino-.alpha.-naphthol 5-Amino-1-naphthol 5-Hydroxy-1-naphthylamine 83-55-6 C.I. 76650 NSC1499

pdb file: 51346.pdb
sdf file: 51346.sdf
directory: 51346


.alpha.-Dinitrophenol 1-Hydroxy-2,4-dinitrobenzene 2,4-DNP 2,4-Dinitrofenol 2,4-Dinitrophenol 51-28-5 Aldifen Chemox pe DNP Dinitrofenolo Dinitrophenol EK 102 Fenoxyl Carbon N NSC 1532 NSC1532 Nitro kleenup Nitrophen Nitrophene Phenol, .alpha.-dinitro- Phenol, 2,4-dinitro- Solfo Black 2B Supra Solfo Black B Solfo Black BB Solfo Black G Solfo Black SB Tertrosulphur Black PB Tertrosulphur PBR WLN: WNR BQ ENW X 32

pdb file: 51360.pdb
sdf file: 51360.sdf
directory: 51360


.alpha.,.alpha.'-Bipyridine .alpha.,.alpha.'-Bipyridyl .alpha.,.alpha.'-Dipyridine .alpha.,.alpha.'-Dipyridyl 2,2'-Bipyridin 2,2'-Bipyridine 2,2'-Bipyridyl 2,2'-Dipyridine 2,2'-Dipyridyl 366-18-7 AA-DP Bipyridine CI 588 NSC1550 WLN: T6NJ B- BT6NJ

pdb file: 51375.pdb
sdf file: 51375.sdf
directory: 51375


1761-56-4 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzylidene)aniline 2-Hydroxy-N-salicylideneaniline 2-Hydroxyanilinosalicylidene 2-Salicylideneaminophenol Manganon N-Salicylidene-o-aminophenol NSC1555 Phenol, 2,2'-(methylidynenitrilo)di- Phenol, 2-[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]- Phenol, O-[N-(o-hydroxyphenyl)formimidoyl]- Phenol, o-(salicylideneamino)- Salicylal-2-aminophenol Salicylal-o-aminophenol o-(Salicylideneamino)phenol o-(Salicylidenimino)phenol o-Cresol, .alpha.-[(o-hydroxyphenyl)imino]- o-Hydroxy-N-salicylidene aniline

pdb file: 51380.pdb
sdf file: 51380.sdf
directory: 51380


.alpha.-Resorcinol 1,3-Benzenediol 1,3-Dihydroxybenzene 108-46-3 3-Hydroxycyclohexadien-1-one 3-Hydroxyphenol Benzene, 1,3-dihydroxy- Benzene, m-dihydroxy- C.I. 76505 C.I. Developer 4 C.I. Oxidation Base 31 Developer O Developer R Developer RS Dihydroxybenzol Durafur Developer G Fouramine RS Fourrine 79 Fourrine EW NSC1571 Nako TGG Pelagol Grey RS Pelagol RS Phenol, m-hydroxy- Resorcin Resorcine, technical Resorcinol WLN: QR CQ m-Benzenediol m-Dihydroxybenzene m-Dioxybenzene m-Hydroquinone m-Hydroxyphenol

pdb file: 51394.pdb
sdf file: 51394.sdf
directory: 51394


3.BETA.-HYDROXY-4,4,14-TRIMETHYL-5.ALPHA.-CHOLEST-8-ENE-7,11-DIONE 5346-40-7 NSC1611

pdb file: 51431.pdb
sdf file: 51431.sdf
directory: 51431


3.alpha.,20.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-pregnane 5.beta.-Pregnane, 3.alpha.,20.alpha.-dihydroxy- 5.beta.-Pregnane-3.alpha.,20.alpha.-diol 80-92-2 NSC1612 Pregnane-3,20-diol, (3.alpha.,5.beta.,20S)- WLN: L E5 B666TJ A1 E1 FYQ1 OQ

pdb file: 51432.pdb
sdf file: 51432.sdf
directory: 51432


3.BETA.-HYDROXY-4,4,14-TRIMETHYL-11-OXO-5.ALPHA.-CHOLAN-24-OIC ACID 5346-42-9 NSC1613

pdb file: 51433.pdb
sdf file: 51433.sdf
directory: 51433


3.BETA.-HYDROXY-7,11-DIOXO-4,4,14-TRIMETHYL-5.ALPHA.-CHOLAN-24-OIC ACID 5399-41-7 NSC1614

pdb file: 51434.pdb
sdf file: 51434.sdf
directory: 51434


3-O-.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSYL-D-MANNITOL, NONAACETATE 5346-71-4 NSC1666

pdb file: 51486.pdb
sdf file: 51486.sdf
directory: 51486


.ALPHA.-L-SORBOPYRANOSIDE, METHYL 3765-95-5 NSC1667

pdb file: 51487.pdb
sdf file: 51487.sdf
directory: 51487


.alpha.-D-Glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-O-methyl-.beta.-D-fructofuranosyl 2,3,4,6-tetra-O-methyl- 5346-73-6 Glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-O-methyl-.beta.-D-fructofuranosyl 2,3,4,6-tetra-O-methyl-, .alpha.-D- NSC1668 Octa-O-methylsucrose

pdb file: 51488.pdb
sdf file: 51488.sdf
directory: 51488


6330-68-3 D-ERYTHRO-.ALPHA.-L-TALO-OCTOPYRANOSE NSC1670

pdb file: 51490.pdb
sdf file: 51490.sdf
directory: 51490


1,2-O-ISOPROPYLIDENE-.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSE, TRIBENZOATE 5346-79-2 NSC1677

pdb file: 51497.pdb
sdf file: 51497.sdf
directory: 51497


5399-48-4 METHYL D-ERYTHRO-.ALPHA.-L-GALACTO-OCTOPYRANOSIDE NSC1679

pdb file: 51499.pdb
sdf file: 51499.sdf
directory: 51499


.alpha.-D-Glucopyranoside, methyl 4,6-O-(phenylmethylene)- 3162-96-7 Glucopyranoside, methyl 4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC1681

pdb file: 51501.pdb
sdf file: 51501.sdf
directory: 51501


.alpha.-D-Glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-.beta.-D-fructofuranosyl, tetraacetate 126-14-7 NSC1695 Octaacetyl sucrose Sucrose octaacetate Sucrose, octaacetate

pdb file: 51513.pdb
sdf file: 51513.sdf
directory: 51513


.alpha.-D-Glucopyranose, 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-.beta.-D-glucopyranosyl)-, tetraacetate 5346-90-7 Cellobiose, octaacetate, .alpha.- Cellobiose, octaacetate, .alpha.-D- NSC1696 Octaacetyl-.alpha.-cellobiose

pdb file: 51514.pdb
sdf file: 51514.sdf
directory: 51514


.alpha.-Chloro-N-methylacetamide 2-Chloro-N-methylacetamide 96-30-0 Acetamide, 2-chloro-N-methyl- N-Methyl-2-chloroacetamide N-Methylchloroacetamide NSC1725 Usaf do-35 WLN: G1VM1

pdb file: 51541.pdb
sdf file: 51541.sdf
directory: 51541


.alpha.-Chloro-N,N-diethylacetamide 2-Chloro-N,N-diethylacetamide 2315-36-8 Acetamide, 2-chloro-N,N-diethyl- CDEA N,N-Diethyl-2-chloroacetamide N,N-Diethylchloroacetamide N-Chloroacetyldiethylamine NSC1726 TL 83 WLN: G1VN2&2

pdb file: 51542.pdb
sdf file: 51542.sdf
directory: 51542


.alpha.-Thiocyanatotoluene 3012-37-1 BENZYL THIOCYANATE Benzylthiocyanate NSC1729 Solvat 14 Thiocyanic acid, benzyl ester Thiocyanic acid, phenylmethyl ester Toluene, .alpha.-thiocyanato- Tropeolin WLN: NCS1R

pdb file: 51545.pdb
sdf file: 51545.sdf
directory: 51545


.ALPHA.-[(DIETHYLAMINO)METHYL]-6-HYDROXY-3-PHENANTHRENEMETHANOL 5345-88-0 NSC1761

pdb file: 51573.pdb
sdf file: 51573.sdf
directory: 51573


1-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylethane 2-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol 2-(1-Phenylethyl)phenol 4237-44-9 NSC1769 Phenol, 2-(1-phenylethyl)- Phenol, o-(.alpha.-methylbenzyl)- o-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol o-(1-Phenylethyl)phenol

pdb file: 51580.pdb
sdf file: 51580.sdf
directory: 51580


.alpha.,.alpha.'-Dithiobis(dimethylthio)formamide 137-26-8 Aapirol Aatiram Accel TMT Accelerator T Accelerator Thiuram Aceto TETD Arasan Arasan 42-S Arasan 42S Arasan 70 Arasan 70-S Red Arasan 75 Arasan-M Arasan-SF Arasan-sf-x Atiram Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide Bis(dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide Bis[(dimethylamino)carbonothioyl] disulfide Cyuram DS Disolfuro di tetrametiltiourame Disulfide, bis(dimethylthiocarbamoyl) Disulfure de tetramethylthiourame Ekagom TB Falitiram Fermide Fernacol Fernasan Fernasan A Fernide Formalsol Formamide, 1,1'-dithiobis(N,N-dimethylthio- Hermal Hermat TMT Heryl Hexathir Kregasan Mercuram Methyl Thiram Methyl tuads Methylthiuram disulfide N,N'-(Dithiodicarbonothioyl)bis(N-methylmethanamine) N,N,N',N'-Tetramethylthiuram disulfide N,N-Tetramethylthiuram disulfide NSC1771 Nobecutan Nomersan Normersan Panoram 75 Polyram ultra Pomarsol Pomarsol forte Pomasol Puralin Rezifilm Royal TMTD SQ 1489 Sadoplon Sadoplon 75 Spotrete

pdb file: 51582.pdb
sdf file: 51582.sdf
directory: 51582


3,5-DIBROMO-2-HYDROXYTOLUENE-.ALPHA.,,ALPHA.-DIOL 5346-20-3 NSC1798

pdb file: 51607.pdb
sdf file: 51607.sdf
directory: 51607


.alpha.-Phellandrene NSC1842 PHELLANDRENE,ALPHA

pdb file: 51623.pdb
sdf file: 51623.sdf
directory: 51623


1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylethane 1-Phenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethane 1988-89-2 4-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol 4-(1-Phenylethyl)phenol 4-(Phenylethylidene)phenol NSC1859 Phenol, 4-(1-phenylethyl)- Phenol, p-(.alpha.-methylbenzyl)-

pdb file: 51638.pdb
sdf file: 51638.sdf
directory: 51638


.alpha.-Phenyl butyric acid .alpha.-Phenylbutyric acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-ethyl- 2-Phenylbutanoic acid 2-Phenylbutyric acid 90-27-7 Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl- Butyric acid, 2-phenyl- NSC1860 WLN: QVY2&R

pdb file: 51639.pdb
sdf file: 51639.sdf
directory: 51639


.alpha.-Methylphenoxyacetic acid .alpha.-Phenoxypropionic acid 2-Phenoxypropionic acid 940-31-8 NSC1866 Propanoic acid, 2-phenoxy- Propionic acid, 2-phenoxy-

pdb file: 51645.pdb
sdf file: 51645.sdf
directory: 51645


.alpha.-Phenylacetamide .alpha.-Toluamide .alpha.-Toluimidic acid 103-81-1 2-Phenylacetamide Acetamide, 2-phenyl- Benzeneacetamide NSC1877 Phenyl-.beta.-acetylamine Phenylacetamide Phenylacetic acid amide

pdb file: 51656.pdb
sdf file: 51656.sdf
directory: 51656


.alpha.-Mercaptoacetic acid 2-Mercaptoacetic acid 2-Thioglycolic acid 68-11-1 Acetic acid, mercapto- Acide thioglycolique Glycolic acid, 2-thio- Glycolic acid, thio- Mercaptoacetic acid NSC1894 Thioglycolic acid Thiovanic acid Usaf cb-35 WLN: SH1VQ

pdb file: 51671.pdb
sdf file: 51671.sdf
directory: 51671


.alpha.-Guanidinoacetic acid 352-97-6 Acetic acid, [(aminoiminomethyl)amino]- Betacyamine Betasyamine GLYCINE, N-AMIDINO- GLYCOCYAMINE Glycine, N-(aminoiminomethyl)- Glykocyamin Guanidine, (carboxymethyl)- Guanidineacetic acid Guanidinoacetic acid Guanidoacetic acid Guanidylacetic acid Guanyl glycine NSC1901

pdb file: 51676.pdb
sdf file: 51676.sdf
directory: 51676


.alpha.,.beta.-Dibromosuccinic acid 2,3-Dibromosuccinic acid 526-78-3 Butanedioic acid, 2,3-dibromo- NSC1904 Succinic acid, 2,3-dibromo- sym.-Dibromosuccinic acid

pdb file: 51679.pdb
sdf file: 51679.sdf
directory: 51679


92516-60-4 METHYL.ALPHA.-D-MANNOPYRANOSIDE, 2,3,4-TRIBENZOATE, 6-P-TOLUENESULFONATE NSC1949

pdb file: 51716.pdb
sdf file: 51716.sdf
directory: 51716


.alpha.-D-Altropyranoside, methyl 4,6-O-(phenylmethylene)- 5328-47-2 Altropyranoside, methyl 4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC1953

pdb file: 51720.pdb
sdf file: 51720.sdf
directory: 51720


4-O-.BETA.-D-GLUCOPYRANOSYL-.ALPHA.-D-ALTROPYRANOSE, OCTAACETATE 5328-50-7 NSC1956

pdb file: 51723.pdb
sdf file: 51723.sdf
directory: 51723


.alpha.,.alpha.'-Bibenzhydrol 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol 1,2-Ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl- 464-72-2 Benzopinacol Benzopinacone Benzpinacol Benzpinacone NSC1973 Tetraphenyl-1,2-ethanediol Tetraphenylethylene glycol

pdb file: 51738.pdb
sdf file: 51738.sdf
directory: 51738


104-90-5 2-Methyl-5-ethylpyridine 2-Picoline, 5-ethyl- 3-Ethyl-6-methylpyridine 5-Ethyl-.alpha.-picoline 5-Ethyl-2-methylpyridine 5-Ethyl-2-picoline 6-Methyl-3-ethylpyridine Aldehydecollidine Aldehydine Aldehydkollidin Collidine, aldehydecollidine MEP Methyl ethyl pyridine NSC1984 Pyridine, 5-ethyl-2-methyl- WLN: T6NJ B1 E2

pdb file: 51748.pdb
sdf file: 51748.sdf
directory: 51748


.alpha.,.beta.-Diphenylacrylonitrile .alpha.-Cyanostilbene .alpha.-Phenylcinnamonitrile .alpha.-Stilbenecarbonitrile 2,3-Diphenylacrilonitrile 2,3-Diphenylacrylonitrile 2510-95-4 Acrylonitrile, 2,3-diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(phenylmethylene)- Benzylidenephenylacetonitrile Cinnamonitrile, .alpha.-phenyl- NSC2018 Stilbene, .alpha.-cyano- Usaf a-9789 WLN: NCYR&U1R

pdb file: 51767.pdb
sdf file: 51767.sdf
directory: 51767


.alpha.-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid .gamma.-lactone .alpha.-Acetobutyrolactone .alpha.-Acetyl-.gamma.-butyrolactone .alpha.-Acetyl-.gamma.-hydroxybutyric acid .gamma.-lactone .alpha.-Acetylbutyrolactone 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro- 2-Acetyl-.gamma.-butyrolactone 2-Acetyl-4-hydroxybutyric acid .gamma.-lactone 2-Acetylbutyrolactone 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran 3-Acetyl-2(3H)-4,5-dihydrofuranone 3-Acetyltetrahydro-2-furanone 517-23-7 NSC2019

pdb file: 51768.pdb
sdf file: 51768.sdf
directory: 51768


.alpha.-Linolenic acid 463-40-1 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)- LINOLENIC ACID NSC2042 all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid

pdb file: 51787.pdb
sdf file: 51787.sdf
directory: 51787


.beta.-2-Furylacrolein 2-Furanacrolein 2-Propenal, 3-(2-furanyl)- 3-(.alpha.-Furyl)propenal 3-(2-Furyl)acrolein 623-30-3 NSC2061

pdb file: 51802.pdb
sdf file: 51802.sdf
directory: 51802


(E)-1,2-Diphenylethylene (E)-Stilbene 1,trans-2-Diphenylethene 1,trans-2-Diphenylethylene 103-30-0 Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, (E)- NSC2069 Stilbene, (E)- trans-.alpha.,.beta.-Diphenylethylene trans-1,2-Diphenylethene trans-1,2-Diphenylethylene trans-Stilbene

pdb file: 51810.pdb
sdf file: 51810.sdf
directory: 51810


.alpha.,.alpha.'-(Ethylenedinitrilo)di-o-cresol 1,2-Bis(salicylidenamino)ethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis[(2-hydroxyphenyl)methylene]- 94-93-9 Benzaldehyde, 2-hydroxy-, reaction products with 1,2-ethanediamine Bis(salicylaldehyde)ethylenediamine Disalicylalethylenediamine Ethylenediamine, N,N'-disalicylidene- N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine N,N'-Disalicylidene ethylenediamine N,N'-Disalicylideneethylenediamine N,N'-Ethylene diimino di(o-cresol) N,N'-Ethylenebis(salicylideneimine) NSC2079 Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis- Usaf do-63 WLN: QR B1UN2NU1R BQ o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-(ethylenedinitrilo)di- o-Cresol, .alpha.,.alpha.-ethylenediiminodi-

pdb file: 51820.pdb
sdf file: 51820.sdf
directory: 51820


.alpha.,.alpha.-Trehalose .alpha.-D-Glucopyranoside, .alpha.-D-glucopyranosyl .alpha.-D-Trehalose .alpha.-Trehalose 99-20-7 D-(+)-Trehalose Ergot sugar Mycose NSC2093 Natural trehalose TREHALOSE, DIHYDRATE Trehalose

pdb file: 51831.pdb
sdf file: 51831.sdf
directory: 51831


.alpha.,.alpha.',.alpha.''-Trimethylaminetricarboxylic acid 139-13-9 Acetic acid, nitrilotri- Aminotriacetic acid Chel 300 Complexon I Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)- Hampshire NTA acid N,N-Bis(carboxymethyl)glysine NCI-C02766 NSC2121 NTA Nitrilo-2,2',2''-triacetic acid Nitrilotriacetic acid Titriplex I Triglycine Triglycollamic acid Trilon A Versene NTA acid WLN: QV1N1VQ1VQ

pdb file: 51855.pdb
sdf file: 51855.sdf
directory: 51855


.alpha.-Mercaptoacetanilide 2-Mercaptoacetanilide 4822-44-0 Acetamide, 2-mercapto-N-phenyl- Acetanilide, .alpha.-mercapto- Acetanilide, 2-mercapto- N-Phenyl-2-mercaptoacetamide NSC2126 Thioglycolanilide Thioglycolic acid anilide Usaf ek-6583 WLN: SH1VMR

pdb file: 51859.pdb
sdf file: 51859.sdf
directory: 51859


1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,10a.alpha.)]- 127-25-3 Abalyn Abietic acid, methyl ester Methyl 7,13-abietadien-18-oate Methyl abietate Methyl ester of wood rosin NSC2141 Podocarpa-7,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl-, methyl ester WLN: L B666 EV GUTJ A1 EY1&1 KVO1 K1 Wood rosin, methyl ester

pdb file: 51874.pdb
sdf file: 51874.sdf
directory: 51874


.alpha.-Formylthiophene .alpha.-Thiophenecarboxaldehyde 2-Formylthiophene 2-Thienylaldehyde 2-Thienylcarboxaldehyde 2-Thiophenealdehyde 2-Thiophenecarboxaldehyde 98-03-3 NSC2162 WLN: T5SJ BVH

pdb file: 51895.pdb
sdf file: 51895.sdf
directory: 51895


.alpha.-Piperidone .delta.-Valerolactam 2-Piperidinone 2-Piperidone 5-Pentanolactam 675-20-7 NSC2305 Pentanoic acid, 5-amino-, lactam Piperidon Valerolactim WLN: T6NVTJ

pdb file: 52031.pdb
sdf file: 52031.sdf
directory: 52031


2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, (1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- 2-Pinanol, trans- 4948-29-2 Bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- NSC2326 PINANOL,2- Pinan-2.beta.-ol cis-2-Pinanol trans-2-Pinanol

pdb file: 52050.pdb
sdf file: 52050.sdf
directory: 52050


5333-82-4 Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(trichloromethyl)- Benzyl alcohol, p-chloro-.alpha.-(trichloromethyl)- NSC2349

pdb file: 52069.pdb
sdf file: 52069.sdf
directory: 52069


.alpha.-Phenylbutyronitrile 1-Cyano-1-phenylpropane 2-Phenylbutanenitrile 2-Phenylbutyronitrile 769-68-6 Benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl- Butanenitrile, 2-phenyl- Butyronitrile, 2-phenyl- NSC2373

pdb file: 52092.pdb
sdf file: 52092.sdf
directory: 52092


.alpha.-Methylbenzyl acetate .alpha.-Phenylethyl acetate 1-Phenylethyl acetate 93-92-5 Benzenemethanol, .alpha.-methyl-, acetate Benzyl alcohol, .alpha.-methyl-, acetate Gardeniol II Gardenol Methylphenylcarbinol acetate Methylphenylcarbinyl acetate NSC2397 Phenylmethylcarbinyl acetate Styralyl acetate sec-Phenylethyl acetate

pdb file: 52115.pdb
sdf file: 52115.sdf
directory: 52115


.alpha.-Propylene glycol monomethyl ether 1-Methoxy-2-hydroxypropane 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 2-Methoxy-1-methylethanol 2-Propanol, 1-methoxy- Dowanol-33B Dowtherm 209 NSC2409 Propylene glycol methyl ether Propylenglykol-monomethylaether WLN: QY1 & 1O1

pdb file: 52127.pdb
sdf file: 52127.sdf
directory: 52127


2-Propenoic acid, 3-(4-chlorophenyl)-2-cyano- 69727-07-7 Cinnamic acid, p-chloro-.alpha.-cyano- NSC2479

pdb file: 52178.pdb
sdf file: 52178.sdf
directory: 52178


.alpha.-gluco-Heptose 3146-50-7 D-glycero-D-gulo-Heptose NSC2555

pdb file: 52231.pdb
sdf file: 52231.sdf
directory: 52231


.ALPHA.-D-ERYTHRO-L-GALACTO-OCTOPYRANOSE, MONOHYDRATE 5329-49-7 NSC2560

pdb file: 52236.pdb
sdf file: 52236.sdf
directory: 52236


.alpha.-Hydrindone .alpha.-Indanone 1-Indanone 1-Indone 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro- 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one 83-33-0 Indan-1-one Indanone NSC2581

pdb file: 52256.pdb
sdf file: 52256.sdf
directory: 52256


.alpha.,.alpha.,.beta.-Trichloropropionitrile 2,2,3-Trichloropropionitrile 813-74-1 NSC2589 Propanenitrile, 2,2,3-trichloro- Propionitrile, .alpha.,.alpha.,.beta.-trichloro- Propionitrile, 2,2,3-trichloro- WLN: NCXGG1G

pdb file: 52264.pdb
sdf file: 52264.sdf
directory: 52264


5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol 89-78-1 Cyclohexanol, 2-isopropyl-5-methyl- Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- Hexahydrothymol MENTHOL Menthacamphor Menthol, cis-1,3,trans-1,4- Menthomenthol NCI-C50000 NSC2603 Peppermint camphor WLN: L6TJ AY1&1 BQ D1 p-Menthan-3-ol

pdb file: 52278.pdb
sdf file: 52278.sdf
directory: 52278


.alpha.-Naphthylphenylamine .alpha.-Phenylnaphthylamine 1-Anilinonaphthalene 1-Naphthalenamine, N-phenyl- 1-Naphthylamine, N-phenyl- 90-30-2 Aceto pan Antioxidant PAN C.I. 44050 N-(1-Naphthyl)aniline N-Phenyl-.alpha.-naphthylamine N-Phenyl-1-naphthylamine NSC2622 Neozone A Nonox A Phenyl-.alpha.-naphthylamine Phenyl-1-naphthylamine Phenylnaphthylamine WLN: L66J BMR

pdb file: 52293.pdb
sdf file: 52293.sdf
directory: 52293


828-01-3 Ba 2653 Benzenepropanoic acid, .alpha.-hydroxy-, (.+-.)- DL-.alpha.-Hydroxycinnamic acid DL-.beta.-Phenyllactic acid DL-3-Phenyllactic acid DL-Phenyllactic acid Lactic acid, 3-phenyl-, DL- NSC2627

pdb file: 52297.pdb
sdf file: 52297.sdf
directory: 52297


96-32-2 Acetic acid, bromo-, methyl ester Bromoacetic acid methyl ester Methyl .alpha.-bromoacetate Methyl bromoacetate Methyl monobromoacetate NSC2642 WLN: E1VO1

pdb file: 52310.pdb
sdf file: 52310.sdf
directory: 52310


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trichloroacetone 1,1,1-Trichloro-2-propanone 1,1,1-Trichloroacetone 1,1,1-Trichloropropanone 2-Propanone, 1,1,1-trichloro- 918-00-3 NSC2645 Trichloroacetone

pdb file: 52313.pdb
sdf file: 52313.sdf
directory: 52313


.alpha.-Acetyl-N-phenylacetamide .alpha.-Acetylacetanilide .beta.-Ketobutyranilide 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone 102-01-2 3-Oxo-N-phenylbutanamide Acetanilide, 2-acetyl- Acetoacetamidobenzene Acetoacetanilide Acetoacetic acid anilide Acetoacetic anilide Acetoacetylaminobenzene Acetoacetylaniline Acetylacetanilide Butanamide, 3-oxo-N-phenyl- N-(Acetylacetyl)aniline N-Phenylacetoacetamide NSC2656 Usaf ek-1239 WLN: 1V1VMR

pdb file: 52324.pdb
sdf file: 52324.sdf
directory: 52324


.alpha.,.alpha.-Diacetylpimelonitrile 4,4-Diacetylheptanedinitrile 5324-43-6 Heptanedinitrile, 4,4-diacetyl- NSC2690

pdb file: 52354.pdb
sdf file: 52354.sdf
directory: 52354


.ALPHA.-(TRICHLOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL 1-Phenyl-2,2,2-trichloroethanol 2,2,2-Trichloro-1-phenylethanol 2000-43-3 Benzenemethanol, .alpha.-(trichloromethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(trichloromethyl)- Efiran 99 NSC2796 Phenyl(trichloromethyl)carbinol

pdb file: 52440.pdb
sdf file: 52440.sdf
directory: 52440


.alpha.,.alpha.-Diphenyl-.alpha.-hydroxyacetic acid .alpha.,.alpha.-Diphenylglycolic acid .alpha.-Hydroxy-2,2-diphenylacetic acid 76-93-7 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl- Benzilic acid Benzylic acid Diphenylglycolic acid Diphenylhydroxyacetic acid Glycolic acid, diphenyl- Hydroxydiphenylacetic acid Mandelic acid, .alpha.-phenyl- NSC2830

pdb file: 52472.pdb
sdf file: 52472.sdf
directory: 52472


.alpha.-Thiafluorene 132-65-0 2,2'-Biphenylylene sulfide 9-Thiafluorene Dibenzo[b,d]thiophene Dibenzothiophene Diphenylene sulfide NSC2843 [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl sulfide

pdb file: 52482.pdb
sdf file: 52482.sdf
directory: 52482


.alpha.-Chloro-.alpha.-phenyl acetophenone .alpha.-Chlorobenzyl phenyl ketone .alpha.-Chlorodeoxybenzoin 1,2-Diphenyl-2-chloroethanone 2-Chloro-2-phenylacetophenone 447-31-4 Acetophenone, .alpha.-chloro-.alpha.-phenyl- Acetophenone, 2-chloro-2-phenyl- Desyl chloride Ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl- NSC2883 WLN: GYR&VR

pdb file: 52522.pdb
sdf file: 52522.sdf
directory: 52522


1,3,5-Triphenylformazan 531-52-2 Benzaldehyde, .alpha.-(phenylazo)-, phenylhydrazone Diazene, benzoylphenyl-, phenylhydrazone Diimide, benzoylphenyl-, phenylhydrazone Formazan, 1,3,5-triphenyl- Formazan, C,N,N'-triphenyl- NSC2931 Toluene, .alpha.-(phenylazo)-.alpha.-(phenylhydrazono)-

pdb file: 52549.pdb
sdf file: 52549.sdf
directory: 52549


1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]- 13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-15-oic acid 1740-19-8 Abieta-8,11,13-trien-18-oic acid Abietic acid, dehydro- DEHYDROABIETIC ACID DHA Dehydroabietate NSC2952 Podocarpa-8,11,13-trien-15-oic acid, 13-isopropyl-

pdb file: 52565.pdb
sdf file: 52565.sdf
directory: 52565


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.ALPHA.-HYDROXYMETHYL-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2953

pdb file: 52566.pdb
sdf file: 52566.sdf
directory: 52566


1-Phenanthrenecarbonitrile, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]- 31148-95-5 Dehydroabietonitrile Dehydroabietylnitrile NSC2954 Podocarpa-8,11,13-triene-15-nitrile, 13-isopropyl-

pdb file: 52567.pdb
sdf file: 52567.sdf
directory: 52567


1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]- 1446-61-3 Amine D Dehydroabietylamine NSC2955 Podocarpa-8,11,13-trien-15-amine, 13-isopropyl-

pdb file: 52568.pdb
sdf file: 52568.sdf
directory: 52568


.alpha.-Pimaric acid .delta.8(14)-Pimaric acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,7.beta.,10a.alpha.)]- 127-27-5 Dextropimaric acid NSC2956 PIMARIC ACID, D Pimara-8(14),15-dien-19-oic acid Pimaric acid Podocarp-8(14)-en-15-oic acid, 13.alpha.-methyl-13-vinyl- d-Pimaric acid

pdb file: 52569.pdb
sdf file: 52569.sdf
directory: 52569


5335-55-7 NSC2960 TETRADECAHYDRO-4A.ALPHA.-HYDROXY-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4B.BETA.-DIMETHYL-1-PHENANTHRENEMETHANOL

pdb file: 52573.pdb
sdf file: 52573.sdf
directory: 52573


9.ALPHA.-(BENZOYLOXY)-1.ALPHA.-(BENZOYLOXYMETHYL)-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYL-7-(1-METHYLENEETHYL)PHENANTHRENE NSC2962

pdb file: 52575.pdb
sdf file: 52575.sdf
directory: 52575


5335-58-0 6-ACETYL-1.ALPHA.-CYANO-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2963

pdb file: 52576.pdb
sdf file: 52576.sdf
directory: 52576


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-9.ALPHA.-HYDROXY-1.ALPHA.-(HYDROXYMETHYL)-7-(1-HYDROXY-1-METHYLETHYL)-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2967

pdb file: 52579.pdb
sdf file: 52579.sdf
directory: 52579


1.ALPHA.-CYANO-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYL-7-(1-METHYLENEETHYL)-9-OXOPHENANTHRENE NSC2968

pdb file: 52580.pdb
sdf file: 52580.sdf
directory: 52580


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.ALPHA.-[(HYDROXY)(PHENYL)METHYL]-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE 5335-62-6 NSC2969

pdb file: 52581.pdb
sdf file: 52581.sdf
directory: 52581


1.ALPHA.-[(2-CYANOETHOXY)METHYL]-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2971

pdb file: 52583.pdb
sdf file: 52583.sdf
directory: 52583


7-(1-ACETOXY-1-METHYLETHYL)-1.ALPHA.-CYANO-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYL-9-OXOPHENANTHRENE NSC2972

pdb file: 52584.pdb
sdf file: 52584.sdf
directory: 52584


1.ALPHA.-CYANO-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-7-METHOXY-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYL-9-OXOPHENANTHRENE NSC2973

pdb file: 52585.pdb
sdf file: 52585.sdf
directory: 52585


1.ALPHA.-(BENZOYLOXYMETHYL)-1,2,3,4,4A,10A-HEXAHYDRO-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2974

pdb file: 52586.pdb
sdf file: 52586.sdf
directory: 52586


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.ALPHA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE-1-CARBOXYLIC ACID NSC2977

pdb file: 52589.pdb
sdf file: 52589.sdf
directory: 52589


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-9-HYDROXY-7-(1-HYDROXYETHYL)-1.ALPHA.-(HYDROXYMETHYL)-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE NSC2978

pdb file: 52590.pdb
sdf file: 52590.sdf
directory: 52590


5344-93-4 6,7-DIACETYL-1.ALPHA.-CYANO-1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYL-9-OXOPHENANTHRENE NSC2980

pdb file: 52592.pdb
sdf file: 52592.sdf
directory: 52592


402-63-1 Benzenemethanol, 3-fluoro-.alpha.-methyl- NSC2996

pdb file: 52605.pdb
sdf file: 52605.sdf
directory: 52605


3-(o-Nitrophenyl)-2-phenylacrylic acid 5345-40-4 Acrylic acid, 3-(o-nitrophenyl)-2-phenyl- Cinnamic acid, o-nitro-.alpha.-phenyl- NSC3038

pdb file: 52643.pdb
sdf file: 52643.sdf
directory: 52643


56-75-7 Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl] Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-, D-threo-(-)- Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-,D-(-)-threo- Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]- Alficetyn Ambofen Amphenicol Amphicol Amseclor Anacetin Aquamycetin Austracil Austracol Biocetin Biophenicol CAF CAM CAP CHLORAMPHENICOL CPh Catilan Chemicetin Chemicetina Chlomin Chlomycol Chlora-Tabs Chloramex Chloramficin Chloramfilin Chloramsaar Chlorasol Chloricol Chlornitromycin Chloro-25 vetag Chloroamphenicol Chlorocaps Chlorocid Chlorocid S Chlorocide Chlorocidin C Chlorocidin C tetran Chlorocol Chloroject L Chloromax Chloromycetin Chloronitrin Chloroptic Chlorovules Cidocetine Ciplamycetin Cloramficin Cloramicol Cloramidina Clorocyn Cloromisan Clorosintex Comycetin Cylphenicol D(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol D(-)-threo-Chloramphenicol D-(-)-2,2-Dichloro-N-(.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenyl-ethyl)acetamide D-(-)-Chloramphenicol D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetamido-1,3-propanediol D-(-)-threo-2,2-Dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)]-p-nitrophenethylacetamide D-Chloramphenicol D-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-(dichloroacetylamino)-1,3-propanediol D-threo-Chloramphenicol D-threo-N-(1,1'-Dihydroxy-1-p-nitrophenylisopropyl)dichloroacetamide D-threo-N-Dichloroacetyl-1-p-nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol Desphen Detreomycin Detreomycine Dextromycetin Doctamicina Econochlor Embacetin Emetren Enicol Enteromycetin Erbaplast Ertilen Farmicetina Fenicol Globenicol Glorous Halomycetin

pdb file: 52663.pdb
sdf file: 52663.sdf
directory: 52663


.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-stilbenediol .alpha.,.alpha.'-Diethylstilbenediol 3,4'(4,4'-Dihydroxyphenyl)hex-3-ene 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-3-hexene 3-Hexene,3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- 4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol 4,4'-Dihydroxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.'-diethyl- 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.'-diethyl-, (E)- 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.-diethyl- 4,4'-Stilbenediol, 2,2'-diethyl- 56-53-1 Agostilben Antigestil Bio-des Bufon Comestrol Comestrol estrobene Cyren Cyren A DEB DES DES (synthetic estrogen) Dawe's destrol Desma Di-Estryl DiBestrol 2 Premix DiBestrol 2 Premix Diastyl Diethylstilbesterol Diethylstilbestrol Diethylstilboesterol Dietilestilbestrol Distilbene Domestrol Dyestrol Estilbin ''MCO'' Estrobene Estrogen Estromenin Estrosyn Fonatol Grafestrol Hi-Bestrol Iscovesco Makarol Menostilbeen Micrest Microest Milestrol NSC-3070 NSC3070 Neo-Oestranol I OeKolp Oestrogenine Oestromenin Oestromensyl Oestromienin Pabestrol Palestrol Percutatrine oestrogenique iscovesco Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)- Rumestrol 1 Rumestrol 2 STIL Serral Sexocretin Sibol Stil-Rol Stilbestrol Stilbestrol, diethyl- Stilbestrone Stilbetin Stilboefral Stilboestroform

pdb file: 52664.pdb
sdf file: 52664.sdf
directory: 52664


1-Acetamidonaphthalene 575-36-0 Acetamide, N-1-naphthalenyl- Acetamide, N-1-naphthyl- N-.alpha.-Naphthylacetamide N-1-Naphthylacetamide N-Acetyl-1-naphthylamine NSC3105 Rootone

pdb file: 52682.pdb
sdf file: 52682.sdf
directory: 52682


.alpha.-Aminoisopropyl alcohol 1-AMINO-2-PROPANOL 1-Amino-2-hydroxypropane 1-Aminopropan-2-ol 1-Methyl-2-aminoethanol 2-Amino-1-methylethanol 2-Hydroxy-1-propylamine 2-Hydroxypropanamine 2-Hydroxypropylamine 2-Propanol, 1-amino- 78-96-6 Isopropanolamine Monoisopropanolamine NSC3188 Threamine WLN: Z1YQ1

pdb file: 52763.pdb
sdf file: 52763.sdf
directory: 52763


2835-81-6 AMINOBUTYRIC ACID,-2-, ALPHA Butanoic acid, 2-amino-, (.+-.)- Butyric acid, 2-amino-, DL- DL-.alpha.-Amino-n-butyric acid DL-.alpha.-Amino-n-butyric acid (.beta.-form) DL-.alpha.-Aminobutyric acid DL-2-Amino-n-butyric acid DL-2-Aminobutanoic acid DL-2-Aminobutyric acid NSC3251

pdb file: 52816.pdb
sdf file: 52816.sdf
directory: 52816


.alpha.,.alpha.',.alpha.''-Tri(dimethylamino)mesitol .alpha.,.alpha.',.alpha.''-Tris(dimethylamino)mesitol 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol 2,4,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol 2,4,6-Tris-[(dimethylamino)methyl]phenol 2,4,6-Tris[(N,N-dimethylamino)methyl]phenol 2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol 90-72-2 DMF 3 DMP DMP 30 DMP-30 Mesitol, .alpha.,.alpha.',.alpha.''-tris(dimethylamino)- Mesitol, .alpha.2,.alpha.4,.alpha.6-tris(dimethylamino)- NSC3257 Phenol, 2,4,6-tris[(dimethylamino)methyl]- S 41028-4 Tris(2,4,6-dimethylaminomethyl)phenol Tris(2,4,6-dimethylaminomonomethyl)phenol Tris-2,4,6-dimethylaminomethylphenol WLN: 1N1&1R BQ C1N1&1 E1N1&1

pdb file: 52821.pdb
sdf file: 52821.sdf
directory: 52821


.alpha.-Naphthothiourea .alpha.-Naphthyl thiourea .alpha.-Naphthylthiocarbamide .alpha.-Naphthylthiourea 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 1-Naftil-tiourea 1-Naftylthioureum 1-Naphthyl(2-thiourea) 1-Naphthyl-thioharnstoff 1-Naphthyl-thiouree 1-Naphthylthiourea 86-88-4 ANTU Alrato Anturat Bantu Chemical 109 Dirax Kill kantz Kripid Krysid Krysid pi N-(1-Naphthyl)-2-thiourea N-1-Naphthylthiourea NSC3287 Rat-Tu Rattrack Smeesana Thiourea, 1-naphthalenyl- U 5227 U5227 Urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio- Usaf ek-p-5976 WLN: L66J BMYZUS

pdb file: 52842.pdb
sdf file: 52842.sdf
directory: 52842


2-Anilino-2-phenylacetic acid 3684-12-6 Benzeneacetic acid, .alpha.-(phenylamino)- Glycine, N,2-diphenyl- NSC3335 WLN: QVYR&MR

pdb file: 52886.pdb
sdf file: 52886.sdf
directory: 52886


11.alpha.-Hydroxyprogesterone 80-75-1 NSC3350 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11-hydroxy-, (11.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.alpha.-hydroxy- Progesterone, 11.alpha.-hydroxy- U 0384

pdb file: 52898.pdb
sdf file: 52898.sdf
directory: 52898


2-Pyrrolidineacetamide, 4-[6-(1,4-dimethylspiro[2,9-dioxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-8,2'-oxiran-3-yl)-1-hydroxy-4-methyl-2,4-heptadienylidene]-N,.alpha.-dimethyl-3,5-dioxo-1-(tetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)- 3-Pyrroline-2-acetamide, 4-[6-(1,4-dimethylspiro[2,9-dioxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-8,2'-oxiran]-3-yl)-4-methyl-2,4-heptadienoyl]-3-hydroxy-N,.alpha.-dimethyl-5-oxo-1-(tetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl)- 7229-50-7 Antibiotic d-45 Free acid NSC3360 PORTAMYCIN STREPTOLYDIGIN

pdb file: 52908.pdb
sdf file: 52908.sdf
directory: 52908


.alpha.-Cyanotoluene .alpha.-Tolunitrile .omega.-Cyanotoluene 140-29-4 2-Phenylacetonitrile Acetonitrile, phenyl- Benzeneacetonitrile Benzyl cyanide Benzyl nitrile NSC3407 Phenylacetonitrile Toluene, .alpha.-cyano- Usaf kf-21 WLN: NC1R

pdb file: 52948.pdb
sdf file: 52948.sdf
directory: 52948


.alpha.-Methylpyridine .alpha.-Picoline 109-06-8 2-Methylpyridine 2-Picoline NSC3409 PICOLINE, ALPHA Picoline Pyridine, 2-methyl- WLN: T6NJ B1 o-Picoline

pdb file: 52950.pdb
sdf file: 52950.sdf
directory: 52950


3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline 3,5-Xylidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-hexafluoro- 3,5-Xylidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.-hexafluro- 328-74-5 Aniline, 3,5-bis(trifluoromethyl)- Benzenamine, 3,5-bis(trifluoromethyl)- NSC3411 WLN: FXFFR CZ EXFFF

pdb file: 52952.pdb
sdf file: 52952.sdf
directory: 52952


(Nitromethyl)benzene .alpha.-Nitrotoluene 622-42-4 Benzene, (nitromethyl)- NSC3439 Nitrophenylmethane Phenylnitromethane Toluene, .alpha.-nitro-

pdb file: 52972.pdb
sdf file: 52972.sdf
directory: 52972


(Methylenamino)acetonitrile .alpha.-Hydroformamine cyanide 109-82-0 Acetonitrile, (methyleneamino)- Glycinonitrile, N-methylene- MAAN METHYLENEAMINOACETONITRILE N-Methyleneglycinonitrile NSC3486 Usaf do-5 WLN: NC1NU1

pdb file: 53019.pdb
sdf file: 53019.sdf
directory: 53019


2-(Ethylsulfonyl)-5-trifluoromethylaniline 382-85-4 Benzenamine, 2-(ethylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)- NSC3543 m-Toluidine, 6-(ethylsulfonyl)-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 53061.pdb
sdf file: 53061.sdf
directory: 53061


.alpha.,.alpha.-Bis(p-dimethylaminophenyl)methanol 119-58-4 4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydrol 4,4'-Bis(dimethylamino)benzohydrol 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylcarbinol 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethanol Benzenemethanol, 4-(dimethylamino)-.alpha.-[4-(dimethylamino)phenyl]- Benzhydrol, 4,4'-bis(dimethylamino)- Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanol Michler's hydrol N,N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzohydrol NSC3563 P,P'-Michler's hydrol Tetramethyldiaminobenzhydrol WLN: 1N1 & R DYQR DN1 & 1 p,p'-Bis(dimethylamino)benzhydrol

pdb file: 53080.pdb
sdf file: 53080.sdf
directory: 53080


.alpha.-Methylnaphthalene 1-Methylnaphthalene 90-12-0 NSC3574 Naphthalene, 1-methyl- WLN: L66J B1

pdb file: 53090.pdb
sdf file: 53090.sdf
directory: 53090


1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine bimaleate 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate 2786 R.P. maleate 59-33-6 AH Anisopyradamine Anthisan maleate Antihist Diaminide maleate Dorantamin Enrumay Histan Histatex Histavet-P Histine Histosol Kriptin Mepiramine maleate Mepyramine maleate Minihist N-(Dimethylamino)ethyl-N-(p-methoxy)-.alpha.-aminopyridine maleate N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-.alpha.-pyridylethylenediamine maleate N-(p-Methoxybenzyl)-N,N'-dimethyl-N-2-pyridyl-1,2-ethanediamine, maleic acid salt NSC3604 Neo-Antergan maleate Neoantergan maleate Paramal Paraminyl maleate Pyma Pymafed Pyra-Maleate Pyramal maleate Pyranilamine maleate Pyraninyl Pyranisamine maleate Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) Pyrilamine maleate Renstamin Stamine Stangen maleate Statomin maleate Thylogen maleate WLN: T6NJ BN1R DO1&2N1&1 &OV1U1VO component of Emesert component of Endotussin-NN component of Pyrdex

pdb file: 53104.pdb
sdf file: 53104.sdf
directory: 53104


.alpha.-Methylfuran 2-Methylfuran 5-Methylfuran 534-22-5 Furan, 2-methyl- Methylfuran NSC3707 SYLVAN Silvan WLN: T5OJ B1

pdb file: 53193.pdb
sdf file: 53193.sdf
directory: 53193


.alpha.-Methylaminoanthraquinone 1-(Methylamino)-9,10-anthraquinone 1-(Methylamino)anthraquinone 1-(N-Methylamino)-9,10-anthraquinone 1-(N-Methylamino)anthraquinone 82-38-2 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)- Anthraquinone, 1-(methylamino)- C.I. 60505 C.I. Disperse Red 9 C.I. Solvent Red 111 Calco Oil Red ZMQ Celanthrene Red Y Celliton Pink R Diacelliton Fast Pink R Disperse Red 9 Duranol Red GN Macro-lex Red G Macrolex Red G Methane quinone N-Methyl-1-anthraquinonylamine NSC3721 Oil Red ZMQ Serilene Fast Pink BT Supracet Pink R Waxoline Red MAA Waxoline Red MP

pdb file: 53207.pdb
sdf file: 53207.sdf
directory: 53207


(-)-Menthyl acetate 2623-23-6 Acetic acid, p-menth-3-yl ester, L- Cyclohexan-1-ol, 2-isopropyl-5-methyl-, acetate, L- Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1R-(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)]- L-Menthyl acetate L-p-Menth-3-yl acetate MENTHYL ACETATE Menthol, acetate, (1R,3R,4S)-(-)- NSC3722 WLN: L6TJ AY1&1 BOV1 D1 -L

pdb file: 53208.pdb
sdf file: 53208.sdf
directory: 53208


1700-05-6 Caproic acid, .epsilon.-benzamido-.alpha.-bromo- Hexanoic acid, 6-benzamido-2-bromo- NSC3742

pdb file: 53226.pdb
sdf file: 53226.sdf
directory: 53226


.alpha.-IAA .alpha.-Indol-3-yl-acetic acid .beta.-IAA .beta.-Indole-3-acetic acid .beta.-Indoleacetic acid .beta.-Indolylacetic acid .omega.-Skatole carboxylic acid 1H-Indole-3-acetic acid 3-(Carboxymethyl)indole 3-IAA 3-Indoleacetic acid 3-Indolylacetic acid 87-51-4 Acetic acid, indolyl- Heteroauxin Heteroauxinhexteroauxiniaa IAA INDOLE-3-ACETIC ACID Indoleacetic acid Indolyl-3-acetic acid NSC3787 Rhizopin WLN: T56 BMJ D1VQ

pdb file: 53267.pdb
sdf file: 53267.sdf
directory: 53267


.alpha.,2-Dihydroxytoluene .alpha.-Hydroxy-o-cresol 2-Hydroxybenzenemethanol 2-Hydroxybenzyl alcohol 2-Hydroxymethylphenol 2-Methylolphenol 90-01-7 Benzenemethanol, 2-hydroxy- Benzyl alcohol, o-hydroxy- Diathesin NSC3814 SALIGENIN Salicyl alcohol Saligenol o-(Hydroxymethyl)phenol o-Hydroxybenzyl alcohol o-Methylolphenol

pdb file: 53293.pdb
sdf file: 53293.sdf
directory: 53293


.alpha.,.omega.-Heptanediol 1,7-Dihydroxyheptane 1,7-Heptanediol 629-30-1 Heptane-1,7-diol NSC3821

pdb file: 53299.pdb
sdf file: 53299.sdf
directory: 53299


.alpha.-Monostearin 1-Glyceryl stearate 1-Monostearin 1-Monostearoylglycerol 123-94-4 3-Stearoyloxy-1,2-propanediol Aldo 33 Aldo 75 Aldo MSD Aldo MSLG Arlacel 165 Emerest 2407 Glycerin 1-monostearate Glycerin 1-stearate Glycerol .alpha.-monostearate Glycerol 1-monostearate Glycerol 1-stearate Glyceryl 1-monostearate MONOSTEARIN (L) NSC3875 Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester Sandin EU Stearic acid .alpha.-monoglyceride Stearic acid 1-monoglyceride Stearin, 1-mono- Tegin Tegin 515 Tegin 55G

pdb file: 53345.pdb
sdf file: 53345.sdf
directory: 53345


.alpha.,.alpha.',.alpha.''-Tripyridyl 1148-79-4 2,2',2''-Terpyridine 2,2',2''-Terpyridyl 2,2',2''-Tripyridine 2,2',2''-Tripyridyl 2,2':6',2''-Terpyridine 2,6-Bis(2-pyridyl)pyridine Ba 2799 NSC3905 Tripyridine Tripyridyl

pdb file: 53367.pdb
sdf file: 53367.sdf
directory: 53367


(2S)-Aspartic acid (S)-Aspartic acid .alpha.-Aminosuccinic acid 56-84-8 ASPARTIC ACID Aminosuccinic acid Asparagic acid Asparaginic acid Aspartate Aspartic acid, L- Aspatofort Butanedioic acid, amino-, (S)- L-(+)-Aspartic acid L-2-Aminobutanedioicacid L-Aminosuccinic acid L-Asparagic acid L-Asparaginic acid L-Aspartic acid NSC3973

pdb file: 53421.pdb
sdf file: 53421.sdf
directory: 53421


.alpha.,.alpha.'-Dibromo-o-xylene .alpha.,.alpha.'-Dibromo-o-xylol 1,2-Bis(bromomethyl)benzene 91-13-4 Benzene, 1,2-bis(bromomethyl)- NSC3986 o-Bis(bromomethyl)benzene o-Xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo- o-Xylylene dibromide

pdb file: 53433.pdb
sdf file: 53433.sdf
directory: 53433


.alpha.-Nitroso-.beta.-naphthol .alpha.-Nitrosonaphthol 1-Nitroso-2-naphthol 131-91-9 2-Naphthalenol, 1-nitroso- 2-Naphthol, 1-nitroso- NSC4151 Nitroso-.beta.-naphthol WLN: L66J BNO CQ

pdb file: 53579.pdb
sdf file: 53579.sdf
directory: 53579


.alpha.-Naphthylamine-4-sulfonic acid .alpha.-Naphthylamine-p-sulfonic acid 1,4-Naphthionic acid 1-Amino-4-naphthalenesulfonic acid 1-Amino-4-sulfonaphthalene 1-Aminonaphthalene-4-sulfonic acid 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino- 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid 4-AMINO-1-NAPHTHALENESULFONIC ACID 84-86-6 NSC4155 Naphthionic acid Piria's acid Usaf m-5 WLN: L66J BZ ESWQ

pdb file: 53581.pdb
sdf file: 53581.sdf
directory: 53581


.alpha.-Ethoxynaphthalene 1-Ethoxynaphthalene 5328-01-8 Ethyl .alpha.-naphthyl ether Ethyl 1-naphthyl ether NSC4174 Naphthalene, 1-ethoxy-

pdb file: 53597.pdb
sdf file: 53597.sdf
directory: 53597


2,2-Bis(4-chlorophenyl)acetic acid 2,2-Bis(p-chlorophenyl)acetic acid 83-05-6 Acetic acid, bis(p-chlorophenyl)- Benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)- Bis(4-chlorophenyl)acetic acid Bis(p-chlorophenyl)acetic acid Bis(p-chlorphenyl)essigsaeure DDA DDA, degradation product Di(p-chlorophenyl)acetic acid Dichlorodiphenylacetic acid NSC4279 WLN: QYVR DG&R DG p,p'-DDA p,p'-Dichlorodiphenylacetic acid

pdb file: 53671.pdb
sdf file: 53671.sdf
directory: 53671


.beta.,.gamma.-Dimethyl-.alpha.,.delta.-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis- 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol) 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol 500-38-9 Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl- Dihydronorguaiaretic acid Dinorguaiaretic acid, dihydro- NDGA NSC4291 Nordihydroguaiaretic acid Nordihydroguairaretic acid Norguaiaretic acid, dihydro- PYROCATECHOL, 4,4'- (2,3-DIEMTHYLTETRAMETHYLENE) DI- Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- WLN: QR BQ D1Y1&Y1&1R CQ DQ

pdb file: 53681.pdb
sdf file: 53681.sdf
directory: 53681


.alpha.-Ethynylbenzyl alcohol .alpha.-Phenylpropargyl alcohol 1-Phenylpropargyl alcohol 2-Propyn-1-ol, 1-phenyl- 4187-87-5 Benzenemethanol, .alpha.-ethynyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl- NSC4326 Phenylethynylcarbinol

pdb file: 53698.pdb
sdf file: 53698.sdf
directory: 53698


.alpha.-Ethynyl-.alpha.-methylbenzenemethanol 127-66-2 3-Butyn-2-ol, 2-phenyl- Benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl- Methylphenylethynylcarbinol NSC4329

pdb file: 53701.pdb
sdf file: 53701.sdf
directory: 53701


5396-67-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-bromo-.beta.-hydroxy-3,4-dimethoxy-, methyl ester Hydracrylic acid, 2-bromo-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, methyl ester NSC4339

pdb file: 53710.pdb
sdf file: 53710.sdf
directory: 53710


4-Quinolinemethanol, 8-chloro-2-(4-chlorophenyl)-.alpha.-2-piperidinyl- 4-Quinolinemethanol, 8-chloro-2-(p-chlorophenyl)-.alpha.-2-piperidyl- 69796-18-5 NSC4377

pdb file: 53727.pdb
sdf file: 53727.sdf
directory: 53727


3-Thiophenepropanoic acid, .alpha.-amino-, (.+-.)- 3-Thiophenepropionic acid, .alpha.-amino-, DL- 3685-48-1 Alanine, 3-(3-thienyl)-, DL- DL-.beta.-3-Thienylalanine NSC4448

pdb file: 53775.pdb
sdf file: 53775.sdf
directory: 53775


.alpha.-Benzoylthiophene 135-00-2 2-Benzoylthiophene 2-Thienyl phenyl ketone Ketone, phenyl 2-thienyl Methanone, phenyl-2-thienyl- NSC4502 Phenyl 2-thienyl ketone

pdb file: 53818.pdb
sdf file: 53818.sdf
directory: 53818


.alpha.-Hydroxy-.alpha.-methylpropanoic acid .alpha.-Hydroxyisobutanoic acid .alpha.-Hydroxyisobutyric acid 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid 2-Hydroxyisobutyric acid 2-Methyllactic acid 594-61-6 Acetonic acid Hydroxydimethylacetic acid Lactic acid, 2-methyl- Lactic acid, 2-methyl-, L- NSC4505 Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-

pdb file: 53821.pdb
sdf file: 53821.sdf
directory: 53821


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC4523 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 53839.pdb
sdf file: 53839.sdf
directory: 53839


.alpha.-Benzoylchalcone 1,3-Propanedione, 1,3-diphenyl-2-(phenylmethylene)- 1,3-Propanedione, 2-benzylidene-1,3-diphenyl- 5398-64-1 Benzylidene dibenzoylmethane NSC4529

pdb file: 53845.pdb
sdf file: 53845.sdf
directory: 53845


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-toluidine 1-Amino-3-(trifluoromethyl)benzene 3-(Trifluoromethyl)aniline 3-(Trifluoromethyl)benzenamine 3-Aminobenzotrifluoride 98-16-8 Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- NSC4540 Toluene, 3-amino-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-, Usaf ma-4 WLN: ZR CXFFF m-(Trifluoromethyl)aniline m-Amino-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene m-Aminobenzal fluoride m-Aminobenzotrifluoride m-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 53856.pdb
sdf file: 53856.sdf
directory: 53856


.alpha.-Acetoxytoluene 140-11-4 Acetic acid, benzyl ester Acetic acid, phenylmethyl ester Benzyl acetate Benzyl ethanoate NCI-C06508 NSC4550 WLN: 1VO1R

pdb file: 53866.pdb
sdf file: 53866.sdf
directory: 53866


.alpha.,.alpha.'-Diphenylacetone 1,3-Diphenyl-2-propanone 1,3-Diphenylacetone 1,3-Diphenylpropanone 102-04-5 2-Propanone, 1,3-diphenyl- Benzyl ketone Dibenzyl ketone NSC4577

pdb file: 53892.pdb
sdf file: 53892.sdf
directory: 53892


2643-01-8 NSC4583 Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 4-(3,4-dihydroxyphenyl)-3a,4,9,9a-tetrahydro-6,7-dihydroxy-, [3aR-(3a.alpha.,4.alpha.,9a.alpha.)]- Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 4-(3,4-dihydroxyphenyl)-3a,4,9,9a-tetrahydro-6,7-dihydroxy-, stereoisomer

pdb file: 53898.pdb
sdf file: 53898.sdf
directory: 53898


(-)-.alpha.-Conidendrin .alpha.-Conidendrin 518-55-8 CONIDENDRIN,ALPHA NSC4586 Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 3a,4,9,9a-tetrahydro-6-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxy-, [3aR-(3a.alpha.,4.alpha.,9a.beta.)]- Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 3a.alpha.,4,9,9a.beta.-tetrahydro-6-hydroxy-4.alpha.-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxy-

pdb file: 53901.pdb
sdf file: 53901.sdf
directory: 53901


.beta.-Conidendrin 5474-93-1 CONIDENDRIN, BETA NSC4587 Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 3a,4,9,9a-tetrahydro-6-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxy-, (3a.alpha.,4.alpha.,9a.alpha.)- Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 3a,4,9,9a-tetrahydro-6-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxy-, [3aR-(3a.alpha.,4.alpha.,9a.alpha.)]- Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 3a.alpha.,4,9,9a.alpha.-tetrahydro-6-hydroxy-4.alpha.-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-methoxy-

pdb file: 53902.pdb
sdf file: 53902.sdf
directory: 53902


.alpha.-Butyrolactone .gamma.-6480 .gamma.-BL .gamma.-Butyrolactone .gamma.-Hydroxybutyric acid cyclic ester .gamma.-Hydroxybutyric acid lactone .gamma.-Hydroxybutyrolactone 1,2-Butanolide 1,4-Butanolide 2(3H)-Furanone, dihydro- 4-Butanolide 4-Butyrolactone 4-Deoxytetronic acid 4-Hydroxybutanoic acid lactone 4-Hydroxybutanoic acid, .gamma.-lactone 4-Hydroxybutyric acid lactone 4-Hydroxybutyric acid, .gamma.-lactone 96-48-0 BLO BLON Butanoic acid, 4-hydroxy-, .gamma.-lactone Butyric acid lactone Butyric acid, 4-hydroxy-, .gamma.-lactone Butyrolactone Butyryl lactone Butyrylactone Dihydro-2(3H)-furanone Dihydro-2-furanone NCI-C55878 NSC4592 Tetrahydro-2-furanone WLN: T5OVTJ

pdb file: 53907.pdb
sdf file: 53907.sdf
directory: 53907


.alpha.-Pyrrolidinone .alpha.-Pyrrolidone .gamma.-Aminobutyric lactam .gamma.-Aminobutyrolactam .gamma.-Butyrolactam 2-Oxopyrrolidine 2-Pyrol 2-Pyrrolidinone 2-Pyrrolidone 4-Aminobutyric acid lactam 616-45-5 Butanoic acid, 4-amino-, lactam Butyrolactam NSC4593 Pyrrolidon Pyrrolidone WLN: T5MVTJ

pdb file: 53908.pdb
sdf file: 53908.sdf
directory: 53908


1-Methyl-2-pyrrolidinone 1-Methyl-2-pyrrolidone 1-Methyl-5-pyrrolidinone 1-Methylazacyclopentan-2-one 1-Methylpyrrolidinone 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- 872-50-4 M-Pyrol Methylpyrrolidone N-Methyl-.alpha.-pyrrolidinone N-Methyl-.alpha.-pyrrolidone N-Methyl-.gamma.-butyrolactam N-Methyl-2-pyrrolidinone N-Methyl-2-pyrrolidone N-Methylpyrrolidinone N-Methylpyrrolidone NMP NSC4594 Norleucine, 5-oxo-, DL- WLN: T5NVTJ A

pdb file: 53909.pdb
sdf file: 53909.sdf
directory: 53909


.alpha.-Bromo-4-nitrotoluene .alpha.-Bromo-p-nitrotoluene .alpha.-Bromoparanitrotoluene 100-11-8 4-Nitrobenzyl bromide Benzene, 1-(bromomethyl)-4-nitro- NSC4609 Nitrobenzyl bromide Toluene, .alpha.-bromo-4-nitro- Toluene, .alpha.-bromo-p-nitro- p-(Bromomethyl)nitrobenzene p-Nitrobenzyl bromide

pdb file: 53919.pdb
sdf file: 53919.sdf
directory: 53919


.alpha.,.beta.-Dithioglycerol 1,2-Dimercapto-3-propanol 1,2-Dithioglycerol 1-Propanol, 2,3-dimercapto- 2,3-Dimercapto-1-propanol 2,3-Dimercaptol-1-propanol 2,3-Dimercaptopropan-1-ol 2,3-Dimercaptopropanol 2,3-Dithiopropanol 3-Hydroxy-1,2-propanedithiol 59-52-9 Antoxol BAL BAL in Oil British Anti-Lewisite British AntiLewisite DMP Dicaptol Dimercaprol Dimercaprol propanol Dimercaptol Dimercaptopropanol Dimersol Dithioglycerine Dithioglycerol Glycerol, 1,2-dithio- NSC4646 Panobal Sulfactin Usaf me-1 WLN: SH1YSH1Q

pdb file: 53953.pdb
sdf file: 53953.sdf
directory: 53953


.alpha.-Chloropyridine 109-09-1 2-Chloropyridine NSC4649 Pyridine, 2-chloro- WLN: T6NJ BG o-Chloropyridine

pdb file: 53955.pdb
sdf file: 53955.sdf
directory: 53955


80-55-7 Ethyl .alpha.-hydroxyisobutyrate Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate Ethyl 2-hydroxyisobutyrate Ethyl 2-methyllactate Lactic acid, 2-methyl-, ethyl ester NSC4667 Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl ester

pdb file: 53960.pdb
sdf file: 53960.sdf
directory: 53960


.alpha.-Fluoronaphthalene 1-Fluoronaphthalene 321-38-0 NSC4690 Naphthalene, 1-fluoro- WLN: L66J BF

pdb file: 53980.pdb
sdf file: 53980.sdf
directory: 53980


1,1'-Dimethylenebis(benzene) 101-81-5 Benzene, (phenylmethyl)- Benzene, 1,1'-methylenebis- Benzene, benzyl- Benzylbenzene Diphenylmethane Ditan Ditane Methane, diphenyl- NSC4708 Toluene, .alpha.-phenyl- WLN: R1R

pdb file: 53998.pdb
sdf file: 53998.sdf
directory: 53998


101-77-9 4,4'-Diaminodiphenylmethan 4,4'-Diaminodiphenylmethane 4,4'-Diphenylmethanediamine 4,4'-Methylene(bisaniline) 4,4'-Methylenebis(aniline) 4,4'-Methylenedianiline 4-(4-Aminobenzyl)aniline Aniline, 4,4'-methylenedi- Benzenamine, 4,4'-methylenebis- Bis(4-aminophenyl)methane Bis(p-aminophenyl)methane Bis-p-aminofenylmethan DADPM DAPM DDM Di(4-aminophenyl)methane Di-(4-aminophenyl)methane Diaminodiphenylmethane Dianilinemethane Dianilinomethane Epicure DDM Epikure DDM HT 972 Jeffamine AP-20 MDA Methylenebis(aniline) Methylenedianiline NCI-C54604 NSC4709 Tonox WLN: ZR D1R DZ p,p'-Diaminodifenylmethan p,p'-Diaminodiphenylmethane p,p'-Methylenedianiline p-Toluidine, .alpha.-(p-aminophenyl)-

pdb file: 53999.pdb
sdf file: 53999.sdf
directory: 53999


.alpha.-Cyanoacetophenone .omega.-Cyanoacetophenone 2-CYANOACETOPHENONE 2-Cyanoacetyl phenone 3-Phenyl-3-ketopropionitrile 614-16-4 Acetonitrile, benzoyl- Acetophenone, 2-cyano- Benzenepropanenitrile, .beta.-oxo- Benzoylacetonitrile Cyanoacetophenone Cyanomethyl phenyl ketone Hydrocinnamonitrile, .beta.-oxo- NSC4713 Phenacyl cyanide

pdb file: 54003.pdb
sdf file: 54003.sdf
directory: 54003


.alpha.-Ethyl-.beta.-N-propylacrolein .alpha.-Ethyl-.beta.-propylacrolein 2-Ethyl-2-hexen-1-al 2-Ethyl-2-hexenal 2-Ethyl-2-hexenol 2-Ethyl-3-propylacrolein 2-Ethylhexenal 2-Hexenal,

pdb file: 54063.pdb
sdf file: 54063.sdf
directory: 54063


.alpha.-Hydroxydecanoic acid 2-Hydroxydecanoic acid 5393-81-7 Decanoic acid, 2-hydroxy- NSC4801

pdb file: 54075.pdb
sdf file: 54075.sdf
directory: 54075


.DELTA.6,8(14)-Abietadienoic acid .beta.-Pimaric acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,9,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,10a.alpha.)]- 79-54-9 LEVOPIMARIC ACID NSC4827 Podocarpa-8(14),12-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- l-Pimaric acid l-Sapietic acid

pdb file: 54100.pdb
sdf file: 54100.sdf
directory: 54100


1-Phenyl-.alpha.-thiohydantoic acid 2215-20-5 Glycine, N-(phenylthiocarbamoyl)- Glycine, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Hydantoic acid, 1-phenyl-.alpha.-thio- N-Phenyl-N'-carboxymethylthiourea N-Phenylthioureidoacetic acid NSC4880 Phenylthiohydantoic acid U 7130 Usaf ek-734a WLN: T5NYMV EHJ AR& BUS

pdb file: 54127.pdb
sdf file: 54127.sdf
directory: 54127


.alpha.-Isophoron .alpha.-Isophorone 1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one 2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl- 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexenone 3,5,5-Trimetil-2-cicloesen-1-one 78-59-1 ISOPHORONE Isoacetophorone Isoforon Isoforone Isophoron Izoforon NCI-C55618 NSC4881 WLN: L6V BUTJ C1 D1 D1

pdb file: 54128.pdb
sdf file: 54128.sdf
directory: 54128


(-)-.alpha.-Santonin (-)-Santonin (-)-Santonine .alpha.-Santonin 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-.alpha., 4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid .gamma.-lactone 11-Epiisoeusantona-1,4-dienic acid, 6.alpha.-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone 481-06-1 Eudesma-1,4-dien-12-oic acid, 6.alpha.-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, (11S)- Eudesma-1,4-dien-12-oic acid, 6.alpha.-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, (11S)-(-)- NSC4900 Naphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, 3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethyl-, [3S-(3.alpha.,3a.alpha.,5a.beta.,9b.beta.)]- Naphtho[1,2-b]puran-2,8(3H,4H)-dione, 3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethyl- SANTONINE Santonin Santoninic anhydride Semenen WLN: T B566 COV LV IHTT&J E1 I1 M1 l-.alpha.-Santonin

pdb file: 54141.pdb
sdf file: 54141.sdf
directory: 54141


.alpha.-Chloromaleic anhydride 2,5-Furandione, 3-chloro- 2-Chloro maleic anhydride 96-02-6 Chloromaleic acid anhydride Chloromaleic anhydride Maleic anhydride, chloro- NSC4975

pdb file: 54214.pdb
sdf file: 54214.sdf
directory: 54214


1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,10a.alpha.)]- 471-77-2 NEOABIETIC ACID NSC5007 Podocarp-8(14)-en-15-oic acid, 13-isopropylidene-

pdb file: 54239.pdb
sdf file: 54239.sdf
directory: 54239


1,3-Propanediol, 2-amino-2-methyl, salt with 1 f. wt. neoabietic acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,10a.alpha.)]-, compd. with 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol (1:1) 5401-89-8 NSC5008

pdb file: 54240.pdb
sdf file: 54240.sdf
directory: 54240


.alpha.-(Aminomethyl)benzyl alcohol .beta.-Hydroxy-.beta.-phenylethylamine .beta.-Hydroxyphenethylamine .beta.-Hydroxyphenylethylamine .beta.-Phenethanolamine .beta.-Phenylethanolamine 2-Amino-1-phenyl-1-ethanol 2-Amino-1-phenylethanol 2-Hydroxy-2-phenylethylamine 2-Phenyl-2-hydroxyethylamine 7568-93-6 Benzeneethanamine, .beta.-hydroxy- Benzenemethanol, .alpha.-(aminomethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(aminomethyl)- Bisnorephedrine Ethanol, 2-amino-1-phenyl- Ethylamine, .beta.-hydroxy-.beta.-phenyl- NSC5021 Phenethanolamine Phenethylamine, .beta.-hydroxy- Phenylethanolamine WLN: Z1YQR

pdb file: 54241.pdb
sdf file: 54241.sdf
directory: 54241


.beta.-Nitroso-.alpha.-naphthol .beta.-Nitrosonaphthol 1-Naphthalenol, 2-nitroso- 1-Naphthol, 2-nitroso- 132-53-6 2-Nitroso-1-naphthol 2-Nitrosonaphthol C.I. 76610 NSC5034 WLN: L66J BQ CNO

pdb file: 54252.pdb
sdf file: 54252.sdf
directory: 54252


1-Naphthalenol, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- 1-Naphthol, 4-[(p-nitrophenyl)azo]- 4-[(4-Nitrophenyl)azo]-1-naphthol 4-[(p-Nitrophenyl)azo]-1-naphthol 5290-62-0 Magneson II Magnezon II NSC5048 p-Nitrphenylazo-.alpha.-naphthol

pdb file: 54263.pdb
sdf file: 54263.sdf
directory: 54263


(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine (-)-Nicotine (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine .beta.-Pyridyl-.alpha.-N-methylpyrrolidine 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine 3-(N-Methylpyrollidino)pyridine 54-11-5 Black Leaf Black Leaf 40 Destruxol orchid spray Emo-Nik Flux Maag Fumetobac L-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine L-Nicotine Mach-Nic NICOTINE NSC5065 Niagara p.a. dust Nic-Sal Nico-Dust Nico-Fume Nicocide Nicotin Nicotina Nicotine alkaloid Nicotine, liquid Nikotin Nikotyna Ortho N-4 and N-5 dusts Ortho N-4 dust Ortho N-5 dust Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)- Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)- Pyridine, 3-(tetrahydro-1-methylpyrrol-2-yl) Pyrrolidine, 1-methyl-2-(3-pyridal)- Tendust Tetrahydronicotyrine, DL- WLN: T6NJ C- BT5NTJ A1 XL All Insecticide

pdb file: 54277.pdb
sdf file: 54277.sdf
directory: 54277


.alpha.-Pyridinesulfonic acid 15103-48-7 2-Pyridinesulfonic acid NSC5081

pdb file: 54290.pdb
sdf file: 54290.sdf
directory: 54290


.alpha.,.alpha.'-Dihydroxy-p-xylene .alpha.,.alpha.'-p-Xylenediol 1,4-Benzenedimethanol 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene 1,4-Dimethylolbenzene 1,4-Xylylene glycol 589-29-7 NSC5097 Terephthalyl alcohol p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol p-Benzenedimethanol p-Bis(hydroxymethyl)benzene p-Xylene glycol p-Xylene-.alpha.,.alpha.'-diol p-Xylyl alcohol p-Xylylene glycol p-Xylylene-.alpha.,.alpha.'-diol p-Xylylenediol

pdb file: 54305.pdb
sdf file: 54305.sdf
directory: 54305


.alpha.-Chloroanthraquinone .alpha.-Monochloroanthraquinone 1-Chloranthrachinon (czech).alpha.-chloroanthraquinone 1-Chloro-9,10-anthraquinone 1-Chloroanthraquinone 82-44-0 9,10-Anthracenedione, 1-chloro- Anthraquinone, 1-chloro- NSC5138 WLN: L C666 BV IVJ DG

pdb file: 54331.pdb
sdf file: 54331.sdf
directory: 54331


.alpha.-Tetralone 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one 1-Tetralone 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one 529-34-0 NSC5171 WLN: L66 BVT&J

pdb file: 54362.pdb
sdf file: 54362.sdf
directory: 54362


.alpha.-Tetralol 1,2,3,4-Tetrahydro-.alpha.-naphthol 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol 1-Naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro- 1-Naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro- 1-Tetralol 529-33-9 NSC5172 Tetrahydro-1-naphthol Tetralin-1-ol WLN: L66&TJ GQ

pdb file: 54363.pdb
sdf file: 54363.sdf
directory: 54363


.alpha.-Tolylaldehyde dimethyl acetal 101-48-4 Acetaldehyde, phenyl-, dimethyl acetal Benzene, (2,2-dimethoxyethyl)- Ethane, 1,1-dimethoxy-2-phenyl- Hyscylene P NSC5174 Phenacetaldehyde dimethyl acetal Phenylacetaldehyde dimethyl acetal Phenylacetic aldehyde dimethyl acetal Viridine WLN: 1OYO1 & 1R

pdb file: 54365.pdb
sdf file: 54365.sdf
directory: 54365


.alpha.,.alpha.-Dichloroacetaldehyde 2,2-Dichloroacetaldehyde 79-02-7 Acetaldehyde, dichloro- Chloroaldehyde Dichloroacetaldehyde NSC5207

pdb file: 54394.pdb
sdf file: 54394.sdf
directory: 54394


.alpha.-Methylfuran 2-Methylfuran 5-Methylfuran 534-22-5 Furan, 2-methyl- Methylfuran NSC5211 SYLVAN Silvan WLN: T5OJ B1

pdb file: 54398.pdb
sdf file: 54398.sdf
directory: 54398


.alpha.'-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-m-xylene .alpha.-Chloro-3-trifluoromethyltoluene 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride 705-29-3 Benzene, 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)- NSC5227 m-(Trifluoromethyl)benzyl chloride m-Xylene, .alpha.'-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 54413.pdb
sdf file: 54413.sdf
directory: 54413


.alpha.-Formylethylbenzene .alpha.-Methyl-.alpha.-toluic aldehyde .alpha.-Methylphenylacetaldehyde .alpha.-Phenylpropionaldehyde .alpha.-Tolualdehyde,.alpha.-methyl- 2-Phenylpropanal 2-Phenylpropionaldehyde 93-53-8 Benzeneacetaldehyde, .alpha.-methyl- Cumene aldehyde Hyacinthal Hydratropa aldehyde Hydratropaldehyde Hydratropic aldehyde Hydrotropic aldehyde NSC5231 Propionaldehyde, 2-phenyl- WLN: VHY1&R

pdb file: 54417.pdb
sdf file: 54417.sdf
directory: 54417


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethanol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, tech. .beta.-Phenyl-tert-butyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol 1,1-Dimethylphenylethanol 100-86-7 2-Benzyl-2-propanol Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyldimethylcarbinol DMBC Dimethylbenzylcarbinol NSC5236 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Phenyl-tert-butanol WLN: QX1 & 1 & 1R

pdb file: 54422.pdb
sdf file: 54422.sdf
directory: 54422


774-40-3 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, ethyl ester Ethyl mandelate Ethyl phenylglycolate Mandelic acid, ethyl ester NSC5307 WLN: QYR&VO2

pdb file: 54488.pdb
sdf file: 54488.sdf
directory: 54488


1517-63-1 4-Methylbenzhydrol Benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.-phenyl- Benzhydrol, 4-methyl- NSC5324 p-Methylbenzhydrol

pdb file: 54504.pdb
sdf file: 54504.sdf
directory: 54504


17650-86-1 AMICETIN Allomycin Benzamide, 4-[(2-amino-3-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)amino]-N-[1,2-dihydro-2-oxo-1-[2,3,6-trideoxy-4-O-[4,6-dideoxy-4-(dimethylamino)-.alpha.-D-glucopyranosyl]-.beta.-D-erythro-hexopyranosyl]-4-pyrimidinyl]-, (S)- Benzamide, 4-[(2-amino-3-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)amino]-N-[1-[5-[[4,6-dideoxy-4-(dimethylamino)-.alpha.-D-glucopyranosyl]oxy]tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, [2R-[2.alpha.(S*),5.beta.,6.alpha.]]- Hydracrylanilide, 2-amino-4'-[[1,2-dihydro-2-oxo-1-[2,3,6-trideoxy-4-O-[4,6-dideoxy-4-(dimethylamino)-.alpha.-D-glucopyranosyl]-.beta.-D-erythro-hexopyranosyl]-4-pyrimidinyl]carbamoyl]-2-methyl- NSC-5340 NSC5340 Sacromycin WLN: T6OTJ B1 CN1&1 DQ EQ FO- CT6OTJ B1 F- AT6NVNJ DMVR DMVXZ1&1Q

pdb file: 54517.pdb
sdf file: 54517.sdf
directory: 54517


804-63-7 Aflukin Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha.,9R)-, sulfate (2:1) (salt) Coco-Quinine NSC5362 QUININE Quinamm Quine Quinine sulfate Quinine, sulfate Quinine, sulfate (2:1) (salt)

pdb file: 54534.pdb
sdf file: 54534.sdf
directory: 54534


(-)-Cinchonidine .alpha.-Quinidine 2-Quinuclidinemethanol, .alpha.-4-quinolyl-5-vinyl- 485-71-2 CINCHONIDINE Cinchonan-9-ol, (8.alpha.,9R)- Cinchovatine NSC5364 WLN: T66 BNJ EYQ- DT66 A B CNTJ A1U1

pdb file: 54536.pdb
sdf file: 54536.sdf
directory: 54536


.alpha.-Narcotine 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [S-(R*,S*)]- 1-.alpha.-Narcotine 128-62-1 Capval Coscopin Coscotabs Hederix (free base) Key-Tusscapine L-.alpha.-Narcotine Longatin Lyobex Methoxyhydrastine NARCOTINE NSC 5366 NSC5366 Narcompren Narcosine Narcotin Narcotussin Narkotin Nectadon Nicolane Nipaxon Noscapal Noscapalin Noscapin Noscapine O-Methylnarcotoline Opian Opianin Opianine Phthalide, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)- Terbenol Tusscapine Vadebex WLN: T C566 DO FO KN EH & & TJ HO1 K1 J-DT56 BVO DHJ HO1 IO1

pdb file: 54538.pdb
sdf file: 54538.sdf
directory: 54538


.alpha.-Monothioglycerol .alpha.-Thioglycerol .alpha.-Thiolglycerol 1,2-Propanediol, 3-mercapto- 1-Mercapto-2,3-propanediol 1-Mercaptoglycerol 1-Monothioglycerol 1-Thio-2,3-propanediol 1-Thioglycerol 2,3-Dihydroxypropanethiol 3-Mercapto-1,2-propanediol 3-Mercapto-1,2-propanediole 96-27-5 Glycerol, 1-thio- Glycerol-1-thiol Monothioglycerol NSC5370 Thioglycerin Thioglycerine Thioglycerol Thiovanol Usaf B-40 Usaf cb-37 WLN: SH1YQ1Q

pdb file: 54540.pdb
sdf file: 54540.sdf
directory: 54540


(p-Nitrobenzene)acetonitrile (p-Nitrophenyl)acetonitrile 4-Nitrobenzeneacetonitrile 4-Nitrobenzyl cyanide 4-Nitrophenylacetonitrile 555-21-5 Acetonitrile, (p-nitrophenyl)- Benzeneacetonitrile, 4-nitro- NSC5396 P-NITROBENZYLCYANIDE WLN: WNR D1CN p-Nitro-.alpha.-tolunitrile p-Nitrobenzyl cyanide

pdb file: 54566.pdb
sdf file: 54566.sdf
directory: 54566


.alpha.,.omega.-Nonanediol 1,9-Nonanediol 3937-56-2 NSC5416

pdb file: 54586.pdb
sdf file: 54586.sdf
directory: 54586


3946-91-6 Bis(salicylidene)-o-phenylenediamine N,N'-(o-Phenylene)bis(salicylideneamine) NSC5478 Phenol, 2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]bis- o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-(o-phenylenedinitrilo)di-

pdb file: 54638.pdb
sdf file: 54638.sdf
directory: 54638


.alpha.,.alpha.-Dibromo-p-nitrotoluene 619-75-0 Benzene, 1-(dibromomethyl)-4-nitro- NSC5503 Toluene, .alpha.,.alpha.-dibromo-p-nitro- p-Nitrobenzal bromide p-Nitrobenzylidene bromide

pdb file: 54652.pdb
sdf file: 54652.sdf
directory: 54652


.alpha.-Methoxynaphthalene .alpha.-Naphthyl methyl ether 1-Methoxynaphthalene 2216-69-5 Methyl 1-naphthyl ether NSC5530 Naphthalene, 1-methoxy-

pdb file: 54677.pdb
sdf file: 54677.sdf
directory: 54677


.alpha.-Truxene 548-35-6 5H-Diindeno[1,2-a:1',2'-c]fluorene, 10,15-dihydro- Benzene, tribenzylene- NSC5559 Truxen Truxene

pdb file: 54701.pdb
sdf file: 54701.sdf
directory: 54701


.alpha.-Furil 2,2'-Furil 492-94-4 Bipryomucyl Bipyromucyl Di-2-furylglyoxal Difuranylglyoxal Ethanedione, di-2-furanyl- Furil NSC5561 WLN: T5OJ BVV- BT5OJ

pdb file: 54703.pdb
sdf file: 54703.sdf
directory: 54703


1-Phenyl-.alpha.-thiohydantoic acid 2215-20-5 Glycine, N-(phenylthiocarbamoyl)- Glycine, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Hydantoic acid, 1-phenyl-.alpha.-thio- N-Phenyl-N'-carboxymethylthiourea N-Phenylthioureidoacetic acid NSC5570 Phenylthiohydantoic acid U 7130 Usaf ek-734a WLN: T5NYMV EHJ AR& BUS

pdb file: 54711.pdb
sdf file: 54711.sdf
directory: 54711


.alpha.,.alpha.,.omega.-Trihydro-perfluorononyl alcohol 1-Nonanol, 1H,1H,9H-hexadecafluoro- 1-Nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro- 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-hydroxynonane 1H,1H,9H-Hexadecafluoro-1-nonanol 376-18-1 NSC5597 Nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro- WLN: Q1XFFXFFXFFXFFXFFXFFXFFYFF

pdb file: 54737.pdb
sdf file: 54737.sdf
directory: 54737


5461-32-5 Benzenepropanoic acid, 2-nitro-.alpha.-oxo- NSC5598 Pyruvic acid, (o-nitrophenyl)-

pdb file: 54738.pdb
sdf file: 54738.sdf
directory: 54738


.alpha.-Pinene epoxide .alpha.-Pinene oxide 1686-14-2 2,3-Epoxypinane 3-Oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane, 2,7,7-trimethyl- NSC5609 Pinane, 2,3-epoxy- Pinane, 2,3-epoxy-, (-)-

pdb file: 54748.pdb
sdf file: 54748.sdf
directory: 54748


.beta.-Nitrovinylfuran 1-(.alpha.-Furyl)-2-nitroethylene 2-(2-Nitrovinyl)furan 2-Furylnitroethylene 699-18-3 Ethylene, 1-(2-furyl)-2-nitro- Furan, 2-(2-nitroethenyl)- Furan, 2-(2-nitrovinyl)- NSC5650 WLN: T5OJ B1U1NW

pdb file: 54785.pdb
sdf file: 54785.sdf
directory: 54785


.alpha.-(Carboethoxy)cyclopentanone 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone 2-Carbethoxy-1-cyclopentanone 2-Carbethoxycyclopentanone 2-Cyclopentanonecarboxylic acid ethyl ester 611-10-9 Cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester Ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate Ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate Ethyl 2-oxo-1-cyclopentanecarboxylate Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate Ethyl 2-oxoocyclopentanecarboxylate Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate NSC5658

pdb file: 54793.pdb
sdf file: 54793.sdf
directory: 54793


.alpha.,.beta.-Cyclopentamethylenetetrazole 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene 1,5-Pentamethylenetetrazole 54-95-5 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- 5H-Tetrazoloazepine, 6,7,8,9-tetrahydro- 6,7,8,9-Tetrahydro-5-azepotetrazole 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene Angiazol Angioton Angiotonin Cardiazol Cardiazole Cardifortan Cardiol Cardiotonicum Cardosal Cardosan Cenalene-M Cenazol Centrazole Cerebro-Nicin Coranormal Coranormol Corasol Coratoline Corazol Corazole Corazole (analeptic) Corisan Corsedrol Cortis Corvasol Corvis Coryvet Deamocard Delzol-W Deumacard Diovascole Gewazol Kardiazol Korazol Korazole Lepazol Leptazol Leptazole Metalex-P Metrazol Metrazole NSC5729 Nauranzol Naurazol Nedcardol Neocardol Neurazol Novo cora-vinco Opticor PMT PTZ Pemetesan Penetiazol Penetrasol Penetratsol Pentacard Pentacor Pentamethazol Pentamethazolum Pentamethylene-1,5-tetrazole Pentamethylenetetrazal Pentamethylenetetrazol Pentamethylenetetrazole Pentazol Pentazolum Pentemesan Pentetrazol Pentetrazole Pentrazol Pentrolone Pentrozol Pentylenetetrazol Pentylenetetrazole Petazol Petezol Petrazole Phrenazol Phrenazone Stellacardiol Stillcardiol Su-Zol TT87 Tetracor Tetrasol Tetrazol Tetrazole,

pdb file: 54851.pdb
sdf file: 54851.sdf
directory: 54851


.alpha.,.alpha.-Dimethyl-.alpha.'-carbobutoxy-dihydro-.gamma.-pyrone 2,2-Dimethyl-6-carbobutoxy-2,3-dihydro-4-pyrone 2-Carbo-n-butoxy-6,6-dimethyl-5,6-dihydro-1,4-pyrone 2H-Pyran-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-, butyl ester 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid, n-butyl ester 532-34-3 BMOO Butopyronoxyl Butyl 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-1-2H-pyran-6-carboxylate Butyl 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylate Butyl mesityl oxide oxalate Butyldimethyldihydro-.gamma.-pyrone carboxylate Dihydropyrone ENT 9 Indalone NSC5750 WLN: T6O DV BUTJ F1 F1 n-Butyl ester of 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid n-Butyl mesityl oxide oxalate n-Butylmesityloxid oxalate

pdb file: 54860.pdb
sdf file: 54860.sdf
directory: 54860


.alpha.-Phenylthiourea 1-PHENYLTHIOUREA 1-Phenyl-2-thiourea 103-85-5 N-Phenylthiourea NCI-C02017 NSC5779 PTU Phenylthiocarbamide Phenylthiourea Thiourea, phenyl- U 6324 Urea, 1-phenyl-2-thio- Usaf ek-1569 WLN: SUYZMR

pdb file: 54884.pdb
sdf file: 54884.sdf
directory: 54884


.DELTA.2(5H),.alpha.-Furanacetic acid, 3-hydroxy-5-oxo-.alpha.,4-diphenyl-, methyl ester .delta.(sup 2(5H),.alpha.)-Furanacetic acid, 3-hydroxy-5-oxo-.alpha.,4-diphenyl-, methyl ester 2,4-Hexadienedioic acid, 3,4-dihydroxy-2,5-diphenyl-, mono-.gamma.-lactone, methyl ester 521-52-8 Acetic acid, (3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furylidene)phenyl-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furanylidene)-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furanylidene)-, methyl ester, (E)- NSC5897 VULPINIC ACID WLN: T5VOYJ CUYR&VO1 DQ ER

pdb file: 54959.pdb
sdf file: 54959.sdf
directory: 54959


122-27-0 Acetic acid, phenyl-, m-tolyl ester Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester NSC5980 Phenylacetic acid, m-tolyl ester m-Cresyl .alpha.-toluate m-Cresyl phenylacetate m-Tolyl phenylacetate

pdb file: 55026.pdb
sdf file: 55026.sdf
directory: 55026


(-)-Methamphetamine 1-METHAMPHETAMINE 33817-09-3 Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (-)- Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (R)- NSC6084 Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, (-)- Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, D- R(-)-N-Methylamphetamine l-Methamphetamine l-Methylamphetamine

pdb file: 55126.pdb
sdf file: 55126.sdf
directory: 55126


.alpha.-Furoin 552-86-3 Ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy- Ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy- Furoin Ketone, 2-furyl .alpha.-hydroxyfurfuryl NSC6105 WLN: T5OJ BYQV- BT5OJ

pdb file: 55147.pdb
sdf file: 55147.sdf
directory: 55147


.alpha.-Naphthal .alpha.-Naphthaldehyde .alpha.-Naphthylaldehyde .alpha.-Naphthylcarboxaldehyde 1-Formylnaphthalene 1-Naphthaldehyde 1-Naphthalenecarboxaldehyde 1-Naphthylaldehyde 66-77-3 NSC6106

pdb file: 55148.pdb
sdf file: 55148.sdf
directory: 55148


.alpha.-(o-Nitro-p-tolylazo)acetoacetanilide 2512-29-0 ADC Pigment Yellow G Accosperse Hansa Yellow G Acrylamide Yellow G Arylamide Yellow G Brazil Yellow X-2866 Burma Yellow X-1622 Butanamide, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenyl- C.I. 11680 C.I. Pigment Yellow 1 Calcotone Hansa Yellow Carnelio Yellow G Chromatex Yellow J Dainichi Fast Yellow G Eljon Fast Yellow GN-GX Eljon Fast Yellow PV Extra Ext D&C Yellow 5 Ext. D and C Yellow No. 5 Fanchon Yellow G YH-1 Fanchon Yellow WD-259 Fast Yellow J Fast Yellow JT Fastona Yellow G Fastona Yellow G transparent Graphtol Yellow 4813-0 Graphtol Yellow GL Hancock Yellow 1008 Hansa Yellow Hansa Yellow G Hansa Yellow

pdb file: 55173.pdb
sdf file: 55173.sdf
directory: 55173


1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(1-phenylethyl)- 6280-75-7 Ethylenediamine, N,N'-bis(.alpha.-methylbenzyl)- N,N'-Di(.alpha.-methylbenzyl)ethylenediamine NSC6133 WLN: 1YR&M2MYR&1

pdb file: 55174.pdb
sdf file: 55174.sdf
directory: 55174


3.alpha.,7.alpha.,12.alpha.-Trihydroxy-5.beta.-cholanic acid 5.beta.-Cholan-24-oic acid, 3.alpha.,7.alpha.,12.alpha.-trihydroxy- 81-25-4 Cholalic acid Cholalin Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)- Cholic acid Colalin NSC-6135 NSC6135

pdb file: 55176.pdb
sdf file: 55176.sdf
directory: 55176


.alpha.-Chlornaphthalene .alpha.-Chloronaphthalene 1-Chloronaphthalene 90-13-1 NSC6166 Naphthalene, 1-chloro- WLN: L66J BG

pdb file: 55207.pdb
sdf file: 55207.sdf
directory: 55207


.alpha.-Butylene dibromide 1,2-Dibromobutane 533-98-2 Butane, 1,2-dibromo- NSC6181

pdb file: 55220.pdb
sdf file: 55220.sdf
directory: 55220


.alpha.-Methylmaleic anhydride 2,5-Furandione, 3-methyl- 2-Methylmaleic anhydride 3-Methylmaleic anhydride 616-02-4 CITRACONIC ANHYDRIDE Citraconic acid anhydride Maleic anhydride, methyl- Methylmaleic anhydride Monomethylmaleic anhydride NSC6182 WLN: T5VOVJ D1

pdb file: 55221.pdb
sdf file: 55221.sdf
directory: 55221


.alpha.-Epidibromohydrin 1,2-Dibromo-2-propene 1-Propene, 2,3-dibromo- 2,3-Dibromo-1-propene 2,3-Dibromopropene 2,3-Dibromopropylene 2-Bromoallyl bromide 513-31-5 NSC6200 Propene, 2,3-dibromo- WLN: E1YEU1

pdb file: 55237.pdb
sdf file: 55237.sdf
directory: 55237


.alpha.,.gamma.-Dichloropropylene .alpha.-Chloroallyl chloride .gamma.-Chloroallyl chloride 1,3-D 1,3-Dichloro-1-propene 1,3-Dichloro-2-propene 1,3-Dichloropropene 1,3-Dichloropropene-1 1,3-Dichloropropylene 1-Propene, 1,3-dichloro- 3-Chloropropenyl chloride 542-75-6 D-d Mixture Dichloropropene NCI-C03985 NSC6202 Nemex Propene, 1,3-dichloro- Telone Telone C Telone II Vidden D WLN: G2U1G

pdb file: 55239.pdb
sdf file: 55239.sdf
directory: 55239


.alpha.,p-Dibromoacetophenone .alpha.-p-Dibromoacetophenone 2,4'-Dibromoacetophenone 4-Bromophenacyl bromide 99-73-0 Acetophenone, 2,4'-dibromo- Ethanone, 2-bromo-1-(4-bromophenyl)- NSC6224 WLN: E1VR DE p-.alpha.-Dibromoacetophenone p-Bromophenacyl bromide

pdb file: 55261.pdb
sdf file: 55261.sdf
directory: 55261


.alpha.,.alpha.'-Dibromo-p-xylene 1,4-Bis(bromomethyl)benzene 1,4-Dibromomethylbenzene 623-24-5 Benzene, 1,4-bis(bromomethyl)- NSC6226 p-(Bromomethyl)benzene p-.alpha.,.alpha.'-Dibromoxylene p-Bis(bromomethyl)benzene p-Xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo- p-Xylylene dibromide

pdb file: 55263.pdb
sdf file: 55263.sdf
directory: 55263


2-Phenyl-2-(4-hydroxyphenyl)propane 2-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)propane 4-(.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzyl)phenol 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenol 4-(Dimethylphenylmethyl)phenol 4-Hydroxydiphenyldimethylmethane 599-64-4 NSC6237 Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)- Phenol, p-(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl)- [1,1'-Biphenyl]ol, ar'-(1-methylethyl)- p-(.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzyl)phenol p-(.alpha.-Cumenyl)phenol p-(.alpha.-Cumyl)phenol p-Cumylphenol

pdb file: 55273.pdb
sdf file: 55273.sdf
directory: 55273


2-Benzyl-3-phenylpropanoic acid 618-68-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-(phenylmethyl)- Dibenzylacetic acid Hydrocinnamic acid, .alpha.-benzyl- NSC6239

pdb file: 55275.pdb
sdf file: 55275.sdf
directory: 55275


Benzenesulfonic acid, 2-[(5-bromo-4-hydroxy-3-methylphenyl)(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]- Bromocresol purple NSC6244 o-Toluenesulfonic acid, .alpha.-(5-bromo-4-hydroxy-m-tolyl)-.alpha.-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-

pdb file: 55280.pdb
sdf file: 55280.sdf
directory: 55280


5412-64-6 Benzenemethanamine, N-butyl-.alpha.-methyl- Benzylamine, N-butyl-.alpha.-methyl- N-Butyl-.alpha.-methylbenzylamine NSC6273 WLN: 4MY1&R

pdb file: 55309.pdb
sdf file: 55309.sdf
directory: 55309


.alpha.-Cyanoacetamide 107-91-5 2-Cyanoacetamide 3-Nitrilo-propionamide Acetamide, 2-cyano- Amid kyseliny kyanoctove CAA Cyanacetamide Cyanoacetamide Cyanoiminoacetic acid Kyanacetamid Malonamide nitrile Malonamonitrile NSC6285 Nitrilomalonamide Propionamide, 3-nitrilo- Usaf kf-14 WLN: ZV1CN

pdb file: 55321.pdb
sdf file: 55321.sdf
directory: 55321


.alpha.-Cyanoacetanilide 2-Cyano-N-phenylacetamide 2-Cyanoacetanilide 621-03-4 Acetamide, 2-cyano-N-phenyl- Acetanilide, 2-cyano- Cyanoacetic acid anilide N-Phenylcyanoacetamide NSC6313

pdb file: 55348.pdb
sdf file: 55348.sdf
directory: 55348


1-Naphthalenol, 2,4-dichloro- 1-Naphthol, 2,4-dichloro- 2,4-Dichloro-.alpha.-naphthol 2,4-Dichloro-1-naphthol 2,4-Dichloronaphthol 2050-76-2 NSC6322

pdb file: 55357.pdb
sdf file: 55357.sdf
directory: 55357


1-(Diethylamino)naphthalene 1-Naphthalenamine, N,N-diethyl- 1-Naphthylamine, N,N-diethyl- 84-95-7 N,N-Diethyl-.alpha.-naphthylamine N,N-Diethyl-1-naphthylamine NSC6340

pdb file: 55374.pdb
sdf file: 55374.sdf
directory: 55374


.alpha.,.alpha.-Dicyanoethyl acetate 1,1-Dicyanoethyl acetate 1-Acetoxxy-1,1-dicyanoethane 1-Acetoxy-1,1-dicyanoethane 2-Acetoxyisosuccinodinitrile 7790-01-4 Malononitrile, hydroxymethyl-, acetate (ester) NSC6394 Propanedinitrile, (acetyloxy)methyl- Tartrononitrile, methyl-, acetate (ester) WLN: NCX1&CN&OV1

pdb file: 55417.pdb
sdf file: 55417.sdf
directory: 55417


1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- 104-29-0 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol 3-(p-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol 3-p-Chlorophenoxy-1,2-propanediol Adermykon Chlorophenesin Chlorphenesin Demykon Gecophen Glycerol .alpha.-p-chlorophenyl ether Mycil NSC6401 WLN: Q1YQ1OR DG p-Chlorophenyl glyceryl ether p-Chlorophenyl-.alpha.-glyceryl ether

pdb file: 55423.pdb
sdf file: 55423.sdf
directory: 55423


(-)-Sandaracopimaric acid .delta.8(14)-Isopimaric acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,7.alpha.,10a.alpha.)]- 471-74-9 Cryptopimaric acid ISOPIMARIC ACID (D) Isodextropimaric acid NSC6435 Podocarp-8(14)-en-15-oic acid, 13.beta.-methyl-13-vinyl- Sandaracopimaric acid

pdb file: 55455.pdb
sdf file: 55455.sdf
directory: 55455


771-90-4 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, methyl ester Mandelic acid, methyl ester Methyl mandelate NSC6539

pdb file: 55552.pdb
sdf file: 55552.sdf
directory: 55552


.alpha.-Bromonaphthalene .alpha.-Naphthyl bromide 1-Bromonaphthalene 1-Naphthyl bromide 90-11-9 NSC6551 Naphthalene, 1-bromo-

pdb file: 55563.pdb
sdf file: 55563.sdf
directory: 55563


1'-Acetoxy-2',3'-dihydrosafrole 1,3-Benzodioxole-5-methanol, .alpha.-ethyl-, acetate 5-(1-Acetyloxy-1-propyl)-1,3-benzodioxole 73455-01-3 NSC6597

pdb file: 55609.pdb
sdf file: 55609.sdf
directory: 55609


102-13-6 Acetic acid, phenyl-, isobutyl ester Benzeneacetic acid, 2-methylpropyl ester Isobutyl .alpha.-toluate Isobutyl phenylacetate Isobutyl phenylethanoate NSC6602 Phenylacetic acid, isobutyl ester

pdb file: 55614.pdb
sdf file: 55614.sdf
directory: 55614


5421-04-5 Atractyl Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, 4-methylbutyl ester Isoamyl mandelate Mandaverm Mandelic acid isoamyl ester Mandelic acid, isopentyl ester NSC6631 Spasmol Spasmostenyl Vermiparin

pdb file: 55643.pdb
sdf file: 55643.sdf
directory: 55643


24133-73-1 NSC6730 Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-, acetate Phenol, p-(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl)-, acetate p-Cumylphenyl acetate

pdb file: 55742.pdb
sdf file: 55742.sdf
directory: 55742


.alpha.-Methylpropionaldehyde 2-Methyl-1-propanal 2-Methylpropanal 2-Methylpropionaldehyde 78-84-2 ISOBUTYRALDEHYDE Isobutanal Isobutylaldehyde Isobutyraldehyd Isobutyric aldehyde Isopropylaldehyde Isopropylformaldehyde NSC6739 Propanal, 2-methyl- Propionaldehyde, 2-methyl- Valine aldehyde WLN: VHY1&1

pdb file: 55750.pdb
sdf file: 55750.sdf
directory: 55750


(Chloromethyl)ethylene oxide (Chloromethyl)oxirane (DL)-.alpha.-Epichlorohydrin .alpha.-Epichlorohydrin .gamma.-Chloropropylene oxide 1,2-Epoxy-3-chloropropane 1-Chloor-2,3-epoxy-propaan 1-Chlor-2,3-epoxy-propan 1-Chloro-2,3-epoxypropane 1-Cloro-2,3-epossipropano 106-89-8 2,3-Epoxypropyl chloride 2-(Chloromethyl)oxirane 3-Chloro-1,2-epoxypropane 3-Chloro-1,2-propylene oxide 3-Chloropropene-1,2-oxide 3-Chloropropylene oxide Alyl chloride oxide Chloropropylene oxide Epichloorhydrine Epichlorhydrine Epichlorohydrin Epichlorohydryna Epicloridrina Glycerol epichlorhydrin Glycerol epichlorohydrin Glycidyl chloride NSC6747 Oxirane, (chloromethyl)- Oxirane, 2-(chloromethyl) Oxirane,(chloromethyl)- Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- SKEKhG WLN: T3OTJ B1G

pdb file: 55754.pdb
sdf file: 55754.sdf
directory: 55754


1,2-Propanediol, 3-methoxy- 3-Methoxy-1,2-propanediol 623-39-2 Glycerin-.alpha.-monomethyl ether Glycerol 1-monomethyl ether NSC6752

pdb file: 55759.pdb
sdf file: 55759.sdf
directory: 55759


.alpha.-Bromopropionic acid ethyl ester 2-Bromopropanoic acid ethyl ester 535-11-5 Ethyl .alpha.-bromopropanoate Ethyl .alpha.-bromopropionate Ethyl 2-bromopropanoate Ethyl 2-bromopropionate Ethyl-2-bromopropionate NSC6753 Propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester Propionic acid, 2-bromo-, ethyl ester

pdb file: 55760.pdb
sdf file: 55760.sdf
directory: 55760


.alpha.-Ethylbutyraldehyde 2-Ethylbutanal 2-Ethylbutyraldehyde 2-Ethylbutyric aldehyde 3-Formylpentane 97-96-1 Aldehyde 2-ethylbutyrique Butanal, 2-ethyl- Butyraldehyde, 2-ethyl- Diethylacetaldehyde Ethylbutyraldehyde NSC6757 WLN: VHY2 & 2

pdb file: 55764.pdb
sdf file: 55764.sdf
directory: 55764


1603-79-8 Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester Ethyl 2-oxo-2-phenylacetate Ethyl benzoylformate Ethyl oxophenylacetate Ethyl phenylglyoxylate Glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester NSC6766

pdb file: 55773.pdb
sdf file: 55773.sdf
directory: 55773


1,2,3-Propanetriol, 1,3-diphenyl diether 1,3-Diphenoxy-2-propanol 2-Propanol, 1,3-diphenoxy- 622-04-8 Glycerol 1,3-diphenyl ether Glyceryl .alpha.,.gamma.-diphenyl ether NSC6802 WLN: RO1YQ1OR

pdb file: 55807.pdb
sdf file: 55807.sdf
directory: 55807


.alpha.-(Benzyldithio)toluene 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane 150-60-7 BDS Benzyl bisulfide Benzyl disulfide Di(phenylmethyl)disulfide Dibenzyl disulfide Dibenzyldisulfid Disulfide, bis(phenylmethyl) Disulfide, dibenzyl NSC6841 WLN: R1SS1R

pdb file: 55844.pdb
sdf file: 55844.sdf
directory: 55844


(+/-)-2-BROMO-3-METHYLBUTYRIC ACID .alpha.-Bromoisovaleric acid 2-Bromo-3-methylbutyric acid 2-Bromoisovaleric acid 565-74-2 Butanoic acid, 2-bromo-3-methyl- Butyric acid, 2-bromo-3-methyl- NSC6967

pdb file: 55963.pdb
sdf file: 55963.sdf
directory: 55963


.alpha.,.alpha.-Bis(4-hydroxyphenyl)-.beta.,.beta.,.beta.-trichloroethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-hydroxyphenyl)ethane 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 2971-36-0 4,4'-(2,2,2-Trichloroethylidene)diphenol 4,4'-Dihydroxydiphenyltrichloroethane Ethane, 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloro- NSC7045 Phenol, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis- Phenol, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)di- WLN: QR DYR DQ&XGGG p,p'-HO-DDT p,p'-Hydroxy-DDT

pdb file: 56041.pdb
sdf file: 56041.sdf
directory: 56041


6256-31-1 NSC7112 Phenethyl alcohol, o-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethyl- o-Chlorobenzyldimethylcarbinol

pdb file: 56106.pdb
sdf file: 56106.sdf
directory: 56106


.alpha.-Mercaptosuccinic acid 2-Mercaptosuccinic acid 2-Thiomalic acid 70-49-5 Butanedioic acid, mercapto- Malic acid, 2-thio- Mercaptosuccinic acid Monomercaptosuccinic acid NSC7302 Succinic acid, mercapto- Thiomalic acid Usaf ek-p-6297 WLN: SHYVQ1VQ

pdb file: 56252.pdb
sdf file: 56252.sdf
directory: 56252


.alpha.-Methylbutyric acid 116-53-0 2-Methybutyric acid 2-Methylbutanoic acid 2-Methylbutyric acid Active valeric acid Butanoic acid, 2-methyl- Butyric acid, 2-methyl- Ethylmethylacetic acid Methylethylacetic acid NSC7304

pdb file: 56254.pdb
sdf file: 56254.sdf
directory: 56254


2110-78-3 Lactic acid, 2-methyl-, methyl ester Methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate Methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate Methyl 2-hydroxyisobutyrate Methyl 2-methyllactate NSC7305 Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester

pdb file: 56255.pdb
sdf file: 56255.sdf
directory: 56255


(+)-Neomenthyl acetate 2552-91-2 Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1S-(1.alpha.,2.alpha.,5.beta.)]- Menthol, acetate, (1R,3S,4S)-(+)- NSC7350 d-Neomenthyl acetate

pdb file: 56291.pdb
sdf file: 56291.sdf
directory: 56291


.alpha.-Methacrylic acid .alpha.-Methylacrylic acid 2-Methyl-2-propenoic acid 2-Methylacrylic acid 2-Methylpropenoic acid 2-Propenoic acid, 2-methyl- 79-41-4 Acrylic acid, 2-methyl- Methacrylic acid Methylacrylic acid NSC7393 Propionic acid, 2-methylene- WLN: QVY1&U1

pdb file: 56327.pdb
sdf file: 56327.sdf
directory: 56327


5-Acenaphthylenemethanol, .alpha.-[(dipropylamino)methyl]-1,2-dihydro- 69727-18-0 NSC7454

pdb file: 56370.pdb
sdf file: 56370.sdf
directory: 56370


.alpha.-Dimethyl-.beta.-diethylaminopropionaldehyde 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropionaldehyde 6343-47-1 Diethylaminopivalaldehyde NSC7515 Propanal, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl- Propionaldehyde, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-

pdb file: 56409.pdb
sdf file: 56409.sdf
directory: 56409


6793-24-4 BUPHANAMIN B678018K240 BUPHANAMINE, 2- Buphanamin Buphanamine Crinan-1-ol, 2,3-didehydro-7-methoxy-, (1.alpha.)- Crinan-1-ol, 2,3-didehydro-9-methoxy-, (1.alpha.)- Crinan-1.alpha.-ol, 2,3-didehydro-7-methoxy- NSC7518

pdb file: 56412.pdb
sdf file: 56412.sdf
directory: 56412


14-Hydroxy-3.beta.-(rhamnosyloxy)bufa-4,20,22-trienolide 3.beta.-Rhamnosido-14.beta.-hydroxy-.delta.(sup 4,20,22)-bufatrienolide 466-06-8 A-32686 Bufa-4,20,22-trienolide, 3-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-, (3.beta.)- Bufa-4,20,22-trienolide, 3.beta.-[(16-deoxy-.alpha.-L-mannosyl)oxy]-14-hydroxy- Bufa-4,20,22-trienolide, 3.beta.-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxy- Caradrin Caradrine Cardion Cardiovite Carmazon Coratol Desgluco-transvaalin3.beta.,14.beta.-dihydroxybufa-4,20,22-trienolide 3-rhamnoside Desglucotransvaaline Herzo Proscillan NSC7521 PROSCILLARIDIN A PSC-801 Procardin Procilan Proscillan Proscillaridin Proscillaridin-A Proscillaridine Proslladin Prostosin Proszin Protasin Purosin-TC Rhamnopyranoside, scillarenin-3, .alpha.-L- Sandoscill Scillacrist Scillarenin 3.beta.-rhamnoside Scillarenin, 3.alpha.-L-rhamnopyranoside Simeon Solestril Stellarid Talusin Tradenal Transvaalin, degluco- Urgilan WLN: L E5 B666 MUTJ A1 E1 IQ F- ET6OVJ& O- BT6OTJ CQ DQ EQ F1 Wirnesin [(6-Deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide

pdb file: 56414.pdb
sdf file: 56414.sdf
directory: 56414


5.beta.,17.alpha.-Card-20(22)enolide, 3.beta.,5,14-trihydroxy-19-oxo-, 3-cymaroside 5.beta.-Card-20(22)-enolide, 3.beta.-(.beta.-D-cymarosyloxy)-5,14-dihydroxy-19-oxo- 508-77-0 Alvonal Alvonal MR B 652272K044 CYMARIN Card-20(22)-enolide, 3-[(2,6-dideoxy-3-O-methyl-.beta.-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5,14-dihydroxy-19-oxo-, (3.beta.,5.beta.)- Cymarine K-STROPHANTHIN NSC7522 STROPHANTHIN K WLN: L E5 B666TJ AVH E1 IQ MQ F- DT5OV EHJ& OO- FT6OTJ B1 CQ DO1 WV 90043 a k-Strophanthin-.alpha.

pdb file: 56415.pdb
sdf file: 56415.sdf
directory: 56415


3-Veratroylveracevine 4,9-Epoxycevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol 3-(3,4-dimethoxybenzoate) 71-62-5 Cevane-3,4,12,14,16,17,20-heptol, 4,9-epoxy-, 3-(3,4-dimethoxybenzoate), (3.beta.,4.alpha.,16.beta.)- NSC7524 VERATRIDINE Veratrine Veratrine (amorphous) WLN: T J6 H6 E6 D5665/TC& 3ATU C& ON TX C&OTJ EQ GQ HQ IQ I1 M1 RQ U1 A&OVR CO1 DO1& B&Q

pdb file: 56417.pdb
sdf file: 56417.sdf
directory: 56417


.alpha.-L-Mannopyranoside, scillarenin-3 6-deoxy-4-O- .beta.-D-glucopyranosyl- 124-99-2 Bufa-4,20,22-trienolide, 3-[(6-deoxy-4-O-.beta.-D-glucopyranosyl-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-, (3.beta.)- Glucoproscillaridin A NSC7525 SCILLAREN A Transvaalin

pdb file: 56418.pdb
sdf file: 56418.sdf
directory: 56418


143-57-7 Cevane-3,4,6,7,14,15,16,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(2-hydroxy-2-methylbutanoate) 15-(2-methylbutanoate), [3.beta.(S),4.alpha.,6.alpha.,7.alpha.,15.alpha.(R),16.beta.]- Cevane-3.beta.,4.beta.,6.alpha.,7.alpha.,14,15.alpha.,16.beta.,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-((+)-2-hydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) Cevane-3.beta.,4.beta.,6.alpha.,7.alpha.,14,15.alpha.,16.beta.,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate, 3-((+)-2-hydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) NSC7526 PROTOVERATRINE A Protalba Protofecaterine A Protoveratrin Protoveratrine Puroverine WLN: T5 L6 J6 I6 G566 3CFG AO LNTJ BQ COVYQ2&1 F1 N1 RQ R1 TQ UOVY2&1 VQ A&OV1 B&OV1

pdb file: 56419.pdb
sdf file: 56419.sdf
directory: 56419


124-97-0 Cevane-3,4,6,7,14,15,16,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate) 15-(2-methylbutanoate), [3.beta.(2R,3R),4.alpha.,6.alpha.,7.alpha.,15.alpha.(R),16.beta.]- Cevane-3.beta.,4.beta.,6.alpha.,7.alpha.,14,15.alpha.,16.beta.,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(threo-(+)-2,3-dihydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) NSC7527 Neoprotoveratrin Neoprotoveratrine PROTOVERATRINE B Veratetrine

pdb file: 56420.pdb
sdf file: 56420.sdf
directory: 56420


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC7582 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 56468.pdb
sdf file: 56468.sdf
directory: 56468


(.+-.)-Alanine 302-72-7 ALANINE, ALPHA Alanine, DL- D,L-Alanine DL-.alpha.-Alanine DL-Alanine NSC7602 dl-.alpha.-Aminopropionic acid dl-2-Aminopropanoic acid

pdb file: 56484.pdb
sdf file: 56484.sdf
directory: 56484


.alpha.,.beta.-Diacetylethane 1,2-Diacetylethane 110-13-4 2,5-Diketohexane 2,5-Hexadione 2,5-Hexanedione Acetone, acetonyl- Acetonyl acetone Diacetonyl HDO NSC7621 WLN: 1V2V1

pdb file: 56502.pdb
sdf file: 56502.sdf
directory: 56502


.alpha.-Acetonaphthone .alpha.-Acetylnaphthalene .alpha.-Naphthyl methyl ketone 1'-Acetonaphthone 1-(1-Naphthalenyl)ethanone 1-Acetonaphthalene 1-Acetonaphthone 1-Acetylnaphthalene 1-Naphthyl methyl ketone 941-98-0 Ethanone, 1-(1-naphthalenyl)- Methyl .alpha.-naphthyl ketone Methyl 1-naphthyl ketone NSC7659

pdb file: 56538.pdb
sdf file: 56538.sdf
directory: 56538


.alpha.-Acetylcyclohexanone 2-Acetyl-1-cyclohexanone 2-Acetylcyclohexanone 874-23-7 Cyclohexanone, 2-acetyl- NSC7713

pdb file: 56562.pdb
sdf file: 56562.sdf
directory: 56562


.alpha.-Pinene 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]-2-hept-2-ene 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]-2-heptene 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 2-Pinene 80-56-8 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl- NSC7727 PINENE, ALPHA Pinene Pinene isomer

pdb file: 56572.pdb
sdf file: 56572.sdf
directory: 56572


.alpha.-Naphthylamine-8-sulfonic acid 1-Amino-8-naphthalene sulfonate 1-Aminonaphthalene-8-sulfonate 1-Aminonaphthalene-8-sulfonic acid 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-amino- 1-Naphthylamine-8-sulfonic acid 8-Amino-1-naphthalenesulfonic acid 82-75-7 NSC7798 Naphthylaminemonosulfonic acid S Peri acid Schollkopf's acid

pdb file: 56634.pdb
sdf file: 56634.sdf
directory: 56634


Cyclohexane, .alpha.-1,2,3,4,5,6-hexachloro- NSC7909

pdb file: 56720.pdb
sdf file: 56720.sdf
directory: 56720


(Dichloromethyl)benzene .alpha.,.alpha.-Dichlorotoluene 98-87-3 Benzal chloride Benzene, (dichloromethyl)- Benzyl dichloride Benzylene chloride Benzylidene chloride Chlorure de benzylidene Dichlorophenylmethane NSC7915 Toluene, .alpha.,.alpha.-dichloro- WLN: GYGR

pdb file: 56723.pdb
sdf file: 56723.sdf
directory: 56723


.alpha.-Hydroxy-.alpha.-toluic acid .alpha.-Hydroxyphenylacetic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-hydroxy- 90-64-2 Almond acid Amygdalic acid Amygdalinic acid Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy- Glycolic acid, phenyl- MANDELIC ACID NSC7925 Phenylglycolic acid Phenylhydroxyacetic acid Racemic mandelic acid Uromaline WLN: QYR&VQ p-Mandelic acid

pdb file: 56731.pdb
sdf file: 56731.sdf
directory: 56731


.alpha.-Aminobenzeneacetic acid .alpha.-Aminophenylacetic acid .alpha.-Phenylglycine .alpha.-Toluic acid, .alpha.-amino- 2-Amino-2-phenylacetic acid 2-Phenylglycine 69-91-0 Benzeneacetic acid, .alpha.-amino- Glycine, 2-phenyl- NSC7928 Phenylglycine

pdb file: 56733.pdb
sdf file: 56733.sdf
directory: 56733


.alpha.-Amino-.beta.-naphthol 1-Amino-2-hydroxynaphthalene 1-Amino-2-naphthol 2-Hydroxy-1-aminonaphthalene 2-Naphthalenol, 1-amino- 2-Naphthol, 1-amino- 2834-92-6 NSC7938

pdb file: 56742.pdb
sdf file: 56742.sdf
directory: 56742


.alpha.-Bromoacetaldehyde diethyl acetal 1,1-Diethoxy-2-bromoethane 1-Bromo-2,2-diethoxyethane 2,2-Diethoxyethyl bromide 2-Bromo-1,1-diethoxyethane 2-Bromoacetaldehyde diethyl acetal 2032-35-1 Acetaldehyde, bromo-, diethyl acetal BROMACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL Bromacetal Bromoacetaldehyde diethyl acetal Diethyl bromoacetal Diethyl bromoacetaldehyde acetal Ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy- NSC8036

pdb file: 56797.pdb
sdf file: 56797.sdf
directory: 56797


(Trifluoromethyl)benzene .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluorotoluene .omega.-Trifluorotoluene 98-08-8 Benzene, (trifluoromethyl)- Benzenyl fluoride Benzotrifluoride Benzylidyne fluoride NSC8038 Phenylfluoroform Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- Usaf ma-16 WLN: FXFFR

pdb file: 56799.pdb
sdf file: 56799.sdf
directory: 56799


(Bromomethyl)benzene .alpha.-Bromotoluene .omega.-Bromotoluene 1-Bromotoluene 100-39-0 Benzene, (bromomethyl)- Benzyl bromide Bromophenylmethane NSC8041 Toluene, .alpha.-bromo- WLN: E1R

pdb file: 56802.pdb
sdf file: 56802.sdf
directory: 56802


(Chloromethyl)benzene .alpha.-Chlorotoluene .alpha.-Chlortoluol .omega.-Chlorotoluene 100-44-7 Benzene, (chloromethyl)- Benzile(cloruro di) Benzyl chloride Benzylchlorid Benzyle(chlorure de) Chloromethylbenzene Chlorophenylmethane Chlorure de benzyle NCI-C06360 NSC8043 Toluene, .alpha.-chloro- Tolyl chloride WLN: G1R

pdb file: 56804.pdb
sdf file: 56804.sdf
directory: 56804


(2-Bromoethenyl)benzene (2-Bromovinyl)benzene .alpha.-Bromo-.beta.-phenylethylene .beta.-Bromostyrene .beta.-Bromstyrol .omega.-Bromostyrene 1-Bromo-2-phenylethene 103-64-0 2-Bromostyrene Benzene, (2-bromoethenyl)- Bromostyrol Bromostyrolene Bromstyrole Hyacinth base NSC8047 Styrene, .beta.-bromo- Styryl bromide WLN: E1U1R

pdb file: 56808.pdb
sdf file: 56808.sdf
directory: 56808


(.alpha.-Bromoethyl)benzene (1-Bromoethyl)benzene .alpha.-Methylbenzyl bromide .alpha.-Phenethyl bromide .alpha.-Phenylethyl bromide 1-Bromo-1-phenylethane 1-Phenethyl bromide 1-Phenyl-1-bromoethane 1-Phenylethyl bromide 585-71-7 Benzene, (1-bromoethyl)- NSC8052

pdb file: 56813.pdb
sdf file: 56813.sdf
directory: 56813


.alpha.-Methoxytoluene 538-86-3 Benzene, (methoxymethyl)- Benzyl methyl ether Ether, benzyl methyl Methyl benzyl ether NSC8058

pdb file: 56818.pdb
sdf file: 56818.sdf
directory: 56818


.alpha.-Oxodiphenylmethane .alpha.-Oxoditane 119-61-9 Benzene, benzoyl- Benzophenone Benzoylbenzene Diphenyl ketone Diphenylmethanone Ketone, diphenyl Methanone, diphenyl- NSC8077 Phenyl ketone WLN: RVR

pdb file: 56837.pdb
sdf file: 56837.sdf
directory: 56837


.alpha.-Phenyl-p-cresol 101-53-1 4-(Phenylmethyl)phenol 4-Benzylphenol 4-Hydroxydiphenylmethane 4-Hydroxyditane Fesia-sept Fesiasept NSC8078 Phenol, 4-(phenylmethyl)- p-Benzylphenol p-Cresol, .alpha.-phenyl- p-Hydroxydiphenyl methane

pdb file: 56838.pdb
sdf file: 56838.sdf
directory: 56838


.alpha.-Hydroxy-.alpha.-phenylacetophenone 119-53-9 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone Acetophenone, 2-hydroxy-2-phenyl- Benzoin Benzoylphenylcarbinol Bitter almond oil camphor Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl- Ketone, .alpha.-hydroxybenzyl phenyl NCI-C50011 NSC8082 Phenyl-.alpha.-hydroxybenzyl ketone WLN: QYR&VR

pdb file: 56841.pdb
sdf file: 56841.sdf
directory: 56841


(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.alpha.,6.beta)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, .gamma. isomer Lindane NSC8093

pdb file: 56852.pdb
sdf file: 56852.sdf
directory: 56852


.alpha.-Dihydrofucosterol .beta.-Sitosterin .beta.-Sitosterol 22,23-Dihydrostigmasterol 24.alpha.-Ethylcholesterol 83-46-5 Angelicin Angelicin (steroid) Cinchol Cupreol Harzol NSC8096 Quebrachol Rhamnol SITOSTEROL, BETA SKF 14463 Sito-Lande Stigmast-5-en-3-ol, (3.beta.)- Stigmast-5-en-3.beta.-ol Stigmasterol, 22,23-dihydro- Triastonal

pdb file: 56855.pdb
sdf file: 56855.sdf
directory: 56855


.alpha.,.alpha.,.alpha.'-Trimethyltrimethylene glycol 1,1,3-Trimethyltrimethylenediol 1,2-Hexanediol 107-41-5 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane 2,4-Pentanediol, 2-methyl- 2-Methyl-2,4-pentandiol 2-Methyl-2,4-pentanediol 2-Methylpentane-2,4-diol 4-Methyl-2,4-pentanediol Diolane Hexylene glycol Isol NSC8098 Pinakon WLN: QY1 & 1XQ1 & 1

pdb file: 56857.pdb
sdf file: 56857.sdf
directory: 56857


1235-98-9 NSC8105 Pregna-4,20-dien-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)-

pdb file: 56863.pdb
sdf file: 56863.sdf
directory: 56863


5.alpha.-Pregnan-20-one, 3.beta.,17-dihydroxy-, 3-acetate 5456-44-0 NSC8106 Pregnan-20-one, 3-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.)-

pdb file: 56864.pdb
sdf file: 56864.sdf
directory: 56864


1249-75-8 5.beta.-Cholan-24-oic acid, 3.alpha.-hydroxy-, methyl ester Cholan-24-oic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, (3.alpha.,5.beta.)- Lithocholic acid, methyl ester Methyl 3.alpha.-hydroxy-5.beta.-cholan-24-oate Methyl 3.alpha.-hydroxy-5.beta.-cholanoate Methyl lithocholate NSC8116

pdb file: 56874.pdb
sdf file: 56874.sdf
directory: 56874


(2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)acetic acid, 3,4-lactone 149-29-1 2,4-Dihydroxy-2H-pyran-.delta.-3(6H),.alpha.-acetic acid, 3,4-lactone 2H-Pyran-.delta.(sup 3(6H),.alpha.)-acetic acid, 2,4-dihydroxy-, 3,4-lactone 2H-Pyran-.delta.(sup 3(6H),.alpha.)-acetic acid, 2,4-dihydroxy-,3,4-lactone 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, 4-hydroxy- Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone Clairformin Clavacin Clavatin Claviform Claviformin Expansin Expansine Gigantin Leucopin Mycoin Mycoin C Mycoin C3 Mycoine C3 Mycosin NSC 32951 NSC8120 PATULIN Patuline Penatin Penicidin Tercinin Terinin WLN: T56 BOV GO IU & TJ FQ

pdb file: 56878.pdb
sdf file: 56878.sdf
directory: 56878


3751-02-8 5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate NSC8122 Pregnane-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (5.alpha.)-

pdb file: 56880.pdb
sdf file: 56880.sdf
directory: 56880


.alpha.,.beta.-Dihydroxy-.gamma.-(2-methylphenoxy)propane .alpha.-(o-Tolyl)glyceryl ether 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- 1-o-Tolylglycerol ether 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 59-47-2 A 1141 Anatensin Anxine Atensin Avesyl Avosyl Avoxil Avoxyl BDH 312 Byk-m 1 Cresodiol Cresossidiolo Cresossipropandiolo Cresoxydiol Cresoxypropanediol Curaril Curarythan Curythan Daserd Daserol Decontractil Decontractyl Diloxol Dioloxal Dioloxol Findolar Findolor Glukresin Glyceryl o-tolyl ether Glykresin Glyotol Glytol Halabar Kinavosyl Kresoxypropandiol Lissenphan Lissephen Mc 2303 Mefenesina Mefensina Memphenesin Mephate Mephedan Mephelor Mephenesin Mephenesine Mephensin Mepherol Mephesin Mephin Mephosal Mephson Mervaldin Mianesina Miolisina Moctynol Myanesin Myanil Myanol Myasin Myastenin Mycocuran Myocaine Myocuran Myodetensin Myodetensine Myolax Myolysin Myopan Myopen Myopna Myosera Myoserol Myoten Myoxane Myoxyl

pdb file: 56890.pdb
sdf file: 56890.sdf
directory: 56890


(E)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethene-diyl)bis(4-methoxybenzene) .alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene 3,4-Bis(p-methoxyphenyl)-3-hexene 3,4-Dianisyl-3-hexene 3-Hexene, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- 3-Hexene, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- 4,4'-Dimethoxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 7773-34-4 Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxy- Depot-Oestromenine Depot-Oestromon Diethylstilbestrol dimethyl ether Dimestrol NSC8137 Stilbene, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Stilbestrol dimethyl ether Synthila WLN: 1OR DY2& 2U trans-.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene

pdb file: 56893.pdb
sdf file: 56893.sdf
directory: 56893


.alpha.-Methacrolein .alpha.-Methylacrolein 2-Methylacrolein 2-Methylenepropanal 2-Methylpropenal 2-Propenal, 2-methyl- 78-85-3 Acrolein, 2-methyl- Isobutenal Methacrolein Methacrylaldehyde Methacrylic aldehyde Methylacrylaldehyde NSC8260 WLN: VHY1&U1

pdb file: 57002.pdb
sdf file: 57002.sdf
directory: 57002


16634-82-5 2-Chloro-4'-methylacetanilide 2-Chloro-4-acetotoluidide 2-Chloro-N-(p-tolyl)acetamide 2-Chloroaceto-p-toluidide 4-Methyl-.alpha.-chloroacetanilide Acetamide, 2-chloro-N-(4-methylphenyl)- Acetamide, 2-chloro-N-(p-tolyl)- CAT N-(Chloroacetyl)-p-toluidine N-(p-Tolyl)-.alpha.-chloroacetamide NSC8372 WLN: G1VMR D1 WLN: GR C1 FMV1 p-Acetotoluidide, 2-chloro- p-Toluene chloromethylamide

pdb file: 57114.pdb
sdf file: 57114.sdf
directory: 57114


.alpha.-Methylbenzylamine .alpha.-Phenethylamine .alpha.-Phenylethylamine 1-Amino-1-phenylethane 1-Phenylethylamine 98-84-0 Benzenemethanamine, .alpha.-methyl- Benzenemethaneamine, .alpha.-methyl- Benzylamine, .alpha.-methyl- Ethanamine, 1-phenyl- Ethylamine, 1-phenyl- NSC8391 WLN: 1M1R

pdb file: 57133.pdb
sdf file: 57133.sdf
directory: 57133


(m-Aminophenyl)methyl carbinol 2454-37-7 3-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol Benzenemethanol, 3-amino-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl- NSC8392 WLN: ZR CYQ1 m-(1-Hydroxyethyl)aniline m-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol

pdb file: 57134.pdb
sdf file: 57134.sdf
directory: 57134


(.alpha.-Methylbenzyl)dimethylamine 2449-49-2 Benzenemethanamine, N,N,.alpha.-trimethyl- Benzylamine, N,N,.alpha.-trimethyl- N,N-Dimethyl-.alpha.-methylbenzylamine N,N-Dimethyl-.alpha.-phenylethylamine NSC8396 WLN: 1YR&N1&1

pdb file: 57138.pdb
sdf file: 57138.sdf
directory: 57138


1,2-(Methylenedioxy)-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]benzene 1,2-Methoxylenedioxy-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]-benzene 1,2-Methylenedioxy-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]benzene 1,3-Benzodioxole, 5-[2-(octylsulfinyl)propyl]- 1-Methyl-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethyl octyl sulfoxide 120-62-7 5-[2-(Octylsulfinyl)propyl]-1,3-benzodioxole Benzene, 1,2-(methylenedioxy)-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]- ENT 16,634 Isosafrole n-octylsulfoxide Isosafrole octyl sulfoxide Isosafrole, octyl sulfoxide NCI-C02824 NSC8400 Piperonyl sulfoxide Piperonyl sulfoxide (insecticide) Sulfox-cide Sulfoxide Sulfoxide, .alpha.-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl octyl Sulfoxyl Sulphoxide WLN: T56 BO DO CHJ G1Y1 & SO & 8 n-Octylisosafrole sulfoxide n-Octylsulfoxide of isosafrole

pdb file: 57142.pdb
sdf file: 57142.sdf
directory: 57142


.alpha.-Methylvaleric acid 2-Methylpentanoic acid 2-Methylvaleric acid 2-Pentanecarboxylic acid 97-61-0 Methylpropylacetic acid NSC8406 Pentanoic acid, 2-methyl- Valeric acid, 2-methyl- WLN: QVY3 & 1

pdb file: 57148.pdb
sdf file: 57148.sdf
directory: 57148


.alpha.-Pyrrolidinone .alpha.-Pyrrolidone .gamma.-Aminobutyric lactam .gamma.-Aminobutyrolactam .gamma.-Butyrolactam 2-Oxopyrrolidine 2-Pyrol 2-Pyrrolidinone 2-Pyrrolidone 4-Aminobutyric acid lactam 616-45-5 Butanoic acid, 4-amino-, lactam Butyrolactam NSC8413 Pyrrolidon Pyrrolidone WLN: T5MVTJ

pdb file: 57155.pdb
sdf file: 57155.sdf
directory: 57155


.alpha.-Chloranil 1,4-Benzoquinone, 2,3,5,6-tetrachloro- 118-75-2 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione 2,3,5,6-Tetrachloro-p-benzoquinone 2,3,5,6-Tetrachlorobenzoquinone 2,3,5,6-Tetrachloroquinone 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrachloro- Chloranil Coversan Dow Seed Disinfectant No. 5 ENT 3,797 G-25804 Geigy-444e Khloranil NSC8432 P-CHLORONIL Psorisan Quinone tetrachloride Reranil Spergon Spergon I Spergon Technical Tetrachloro-1,4-benzoquinone Tetrachloro-p-benzoquinone Tetrachloro-p-quinone Tetrachlorobenzoquinone Tetrachloroparabenzoquinone Tetrachloroquinone Vulklor WLN: L6V DVJ BG CG EG FG g-444e p-Benzoquinone, 2,3,5,6-tetrachloro- p-Chloranil

pdb file: 57174.pdb
sdf file: 57174.sdf
directory: 57174


.alpha.-Monobutyrin 557-25-5 Butanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester Butyrin, 1-mono- Glycerol-.alpha.-mono-n-butyrate NSC8451

pdb file: 57193.pdb
sdf file: 57193.sdf
directory: 57193


.alpha.-Bromo-4'-chloroacetophenone .alpha.-Bromo-4-chloroacetophenone .alpha.-Bromo-p-chloroacetophenone .omega.-Bromo-p-chloroacetophenone 2-BROMO-4'-CHLOROACETOPHENONE 2-Bromo-p-chloroacetophenone 4'-Chlorophenacyl bromide 4-Chloro-.omega.-bromoacetophenone 4-Chlorophenacyl bromide 536-38-9 Acetophenone, 2-bromo-4'-chloro- Bromomethyl p-chlorophenyl ketone Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- NSC8452 p-Chloro-.omega.-bromoacetophenone p-Chlorophenacyl bromide

pdb file: 57194.pdb
sdf file: 57194.sdf
directory: 57194


.alpha.-(Chloromethyl)naphthalene .alpha.-Naphthylmethyl chloride 1-(Chloromethyl)naphthalene 1-Menaphthyl chloride 1-Naphthylmethyl chloride 86-52-2 NSC8473 Naphthalene, .alpha.-(chloromethyl)- Naphthalene, 1-(chloromethyl)- Naphthalene, 1-chloromethyl- WLN: L66J B1G

pdb file: 57215.pdb
sdf file: 57215.sdf
directory: 57215


.alpha.-Butylbenzenemethanol .alpha.-Butylbenzyl alcohol 1-Pentanol, 1-phenyl- 1-Phenyl-1-hydroxypentane 1-Phenyl-1-pentanol 1-Phenylpentanol 583-03-9 Benzenemethanol, .alpha.-butyl- Benzyl alcohol, .alpha.-butyl- Fenipentol NSC8478 Pancoral Phenylbutylcarbinol Suiclisin

pdb file: 57220.pdb
sdf file: 57220.sdf
directory: 57220


(-)-Rotenone (1)Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h](1)benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-2-.alpha.-iospropenyl-8,9-dimethoxy- 5'.beta.-Rotenone 83-79-4 Barbasco CUBE Cenol garden dust Chem-Mite Cube extract Cube root Cube-Pulver Cubor Curex flea duster Dactinol Deril Derrin Derris Derris resins Derris root ENT 133 Extrax Fish-Tox Green Cross Warble Powder Haiari Liquid Derris Mexide NCI-C55210 NSC8505 Nicouline Noxfish Paraderil Powder and root Pro-nox fish ROTENONE Ro-Ko Ronone Rotefive Rotefour Rotenon Rotessenol Rotocide Tubatoxin WLN: T G5D6 B666 CV HO MO POT&TT&J IY1&U1 SO1 TO1 [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6a.alpha.H)-one, 1,2,12,12a.alpha.-tetrahydro-2.alpha.-isopropenyl-8,9-dimethoxy- [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2.alpha.,6a.alpha.,12a.alpha.)]-

pdb file: 57241.pdb
sdf file: 57241.sdf
directory: 57241


.alpha.-Naphthol-8-sulfonic acid 1-Hydroxynaphthalene-8-sulfonic acid 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-hydroxy- 1-Naphthol-8-sulfonic acid 1-Naphthol-8-sulphonic acid 117-22-6 NSC8626 Naphtholmonosulfonic acid S

pdb file: 57316.pdb
sdf file: 57316.sdf
directory: 57316


.alpha.-Naphthol-4,8-disulfonic acid .alpha.-Naphtholdisulfonic acid S 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy- 1-Naphthol-4,8-disulfonic acid 117-56-6 NSC8629 Schoellkopf's acid Schollkopf's acid

pdb file: 57319.pdb
sdf file: 57319.sdf
directory: 57319


1-Naphthalenamine, N-ethyl- 1-Naphthylamine, N-ethyl- 118-44-5 2-(Ethylamino)naphthalene Ethyl-.alpha.-naphthylamine N-Ethyl-.alpha.-naphthylamine N-Ethyl-1-naphthylamine NSC8636

pdb file: 57325.pdb
sdf file: 57325.sdf
directory: 57325


.alpha.-(N-Ethylanilino)-p-toluenesulfonic acid 92-60-4 Benzenesulfonic acid, 4-[(ethylphenylamino)methyl]- NSC8644 p-Toluenesulfonic acid, .alpha.-(N-ethylanilino)-

pdb file: 57331.pdb
sdf file: 57331.sdf
directory: 57331


5833-18-1 Acetic acid, bis(2,4-dinitrophenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(2,4-dinitrophenyl)-2,4-dinitro-, ethyl ester Ethyl bis(2,4-dinitrophenyl)acetate NSC8659

pdb file: 57344.pdb
sdf file: 57344.sdf
directory: 57344


.alpha.,.alpha.'-Diglycerol 1,2-Propanediol, 3,3'-oxybis- 1,2-Propanediol, 3,3'-oxydi- 3,3'-Oxydi-1,2-propanediol 4-Oxaheptane-1,2,6,7-tetrol 627-82-7 Diglycerine Diglycerol NSC8689

pdb file: 57354.pdb
sdf file: 57354.sdf
directory: 57354


.alpha.-Dimethylaminonaphthalene .alpha.-Dimethylnaphthylamine 1-(Dimethylamino)naphthalene 1-Dimethylaminonaphthalene 1-Naphthalenamine, N,N-dimethyl- 1-Naphthylamine, N,N-dimethyl- 86-56-6 Dimethyl-.alpha.-naphthylamine N,N-Dimethyl-.alpha.-naphthylamine N,N-Dimethyl-1-naphthalenamine N,N-Dimethyl-1-naphthylamine N,N-Dimethyl-1-napthylamine NSC8713 WLN: L66J BN1&1

pdb file: 57378.pdb
sdf file: 57378.sdf
directory: 57378


.alpha.-Octadecylether of glycerol 1,2-Propanediol, 3-(octadecyloxy)- 1-(Octadecyloxy)-2,3-dihydroxypropane 1-O-Octadecylglycerol 3-(Octadecyloxy)-1,2-propanediol 544-62-7 BATYL ALCOHOL Batilol C18:0 Glyceryl 1-ether Glycerol 1-octadecyl ether Glycerol monooctadecyl ether Glyceryl-1-octadecyl ether NSC8716 Stearyl monoglyceride WLN: Q1YQ1O18

pdb file: 57381.pdb
sdf file: 57381.sdf
directory: 57381


1,2-Dianilinoethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-diphenyl- 150-61-8 Aniline, N,N'-ethylenedi- Benzenamine, N,N'-1,2-ethanediylbis- Ethylenediamine, N,N'-diphenyl- N,N'-Diphenyl-.alpha.,.omega.-diaminoethane N,N'-Diphenyl-1,2-ethylenediamine N,N'-Diphenylethylenediamine N,N'-Ethylenedianiline NODX NSC8719 Stabilite WLN: RM2MR sym-Diphenylethylenediamine

pdb file: 57384.pdb
sdf file: 57384.sdf
directory: 57384


.alpha.-Dinitroanisole 1-Methoxy-2,4-dinitrobenzene 119-27-7 2,4-Dinitroanisol 2,4-Dinitroanisole 2,4-Dinitrophenyl methyl ether 2,4-Dinitrophenylmethyl ether Anisole, 2,4-dinitro- Benzene, 1-methoxy-2,4-dinitro- Dinitroanisole NSC8733 WLN: WNR BO1 ENW

pdb file: 57398.pdb
sdf file: 57398.sdf
directory: 57398


.alpha.,.alpha.-Diphenylacetic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-phenyl- 117-34-0 Acetic acid, diphenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl- Diphenylacetic acid NSC8742

pdb file: 57407.pdb
sdf file: 57407.sdf
directory: 57407


.alpha.,.alpha.'-Dichloroacetone .alpha.,.gamma.-Dichloroacetone 1,3-Dichloro-2-propanone 1,3-Dichloroacetone 2-Propanone, 1,3-dichloro- 534-07-6 Bis(chloromethyl) ketone NSC8745 s-Dichloroacetone sym-Dichloroacetone

pdb file: 57410.pdb
sdf file: 57410.sdf
directory: 57410


.alpha.-Ethylbutyric acid 2-Ethylbutanoic acid 2-Ethylbutyric acid 3-Pentanecarboxylic acid 88-09-5 Acetic acid, diethyl- Butanoic acid, 2-ethyl- Butyric acid, 2-ethyl- Diethylacetic acid NSC8758 WLN: QVY2&2

pdb file: 57422.pdb
sdf file: 57422.sdf
directory: 57422


121-17-5 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 2-Nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene 3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride 3-Nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene 4-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-3-nitrotoluene 4-Chloro-3-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 4-Chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride Benzene, 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)- NSC8760 Toluene, 4-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-3-nitro-

pdb file: 57424.pdb
sdf file: 57424.sdf
directory: 57424


1,2-Benzopyrone 2-Oxo-1,2-benzopyran 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, .delta.-lactone 2H-1-Benzopyran, 2-oxo- 2H-1-Benzopyran-2-one 2H-Benzo[b]pyran-2-one 91-64-5 Benzo-.alpha.-pyrone COUMARIN Cinnamic acid, o-hydroxy-, .delta.-lactone Coumarinic anhydride Cumarin NSC8774 Rattex Tonka bean camphor WLN: T66 BOVJ cis-o-Coumarinic acid lactone o-Hydroxycinnamic acid lactone o-Hydroxycinnamic lactone

pdb file: 57437.pdb
sdf file: 57437.sdf
directory: 57437


17.beta.-(1-Methyl-3-carboxypropyl)-etiocholane-3.alpha.,12.alpha.-diol 3,12-Dihydroxycholanic acid 3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-cholan-24-oic acid 3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-cholanic acid 3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-cholanoic acid 3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxycholanic acid 5.beta.-Cholan-24-oic acid, 3.alpha.,12.alpha.-dihydroxy- 7.alpha.-Deoxycholic acid 83-44-3 Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)- Choleic acid Cholerebic Cholic acid, deoxy- Cholorebic Degalol Deoxycholatic acid Deoxycholic acid Desoxycholic acid Droxolan NSC8797 Pyrochol Septochol WLN: L E5 B666TJ A1 DQ E1 FY1&2VQ OQ

pdb file: 57460.pdb
sdf file: 57460.sdf
directory: 57460


105-36-2 Acetic acid, bromo-, ethyl ester Antol Bromoacetic acid ethyl ester Ethoxycarbonylmethyl bromide Ethyl .alpha.-bromoacetate Ethyl bromacetate Ethyl bromoacetate Ethyl monobromoacetate NSC8832 WLN: E1VO2

pdb file: 57494.pdb
sdf file: 57494.sdf
directory: 57494


105-39-5 Acetic acid, chloro-, ethyl ester Chloroacetic acid ethyl ester Ethyl .alpha.-chloroacetate Ethyl chloroacetate Ethyl chloroethanoate Ethyl monochloracetate Ethyl monochloroacetate NSC8833

pdb file: 57495.pdb
sdf file: 57495.sdf
directory: 57495


623-51-8 Acetic acid, mercapto-, ethyl ester Ethyl .alpha.-mercaptoacetate Ethyl 2-mercaptoacetate Ethyl mercaptoacetate Ethyl mercaptoacetic acid Ethyl thioglycolate Ethyl thioglycollate NSC8834 Usaf ek-2070 WLN: SH1VO2

pdb file: 57496.pdb
sdf file: 57496.sdf
directory: 57496


.alpha.-Furancarboxylic acid .alpha.-Furoic acid 2-Carboxyfuran 2-Furancarboxylic acid 2-Furoic acid 88-14-2 NSC8842 Pyromucic acid

pdb file: 57503.pdb
sdf file: 57503.sdf
directory: 57503


.alpha.-Furfuryl alcohol .alpha.-Furylcarbinol 2-(Hydroxymethyl)furan 2-Furancarbinol 2-Furanmethanol 2-Furanylmethanol 2-Furfuryl alcohol 2-Furfurylalkohol 2-Furylcarbinol 2-Furylmethanol 5-Hydroxymethylfuran 98-00-0 FURFURYL ALCOHOL Furfuralcohol Furyl alcohol Furylcarbinol Methanol, (2-furyl)- NCI-C56224 NSC8843 WLN: T5OJ B1Q

pdb file: 57504.pdb
sdf file: 57504.sdf
directory: 57504


97-64-3 Actylol Acytol Ethyl .alpha.-hydroxypropionate Ethyl lactate Lactate d'ethyle Lactic acid, ethyl ester NSC8850 Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester Solactol WLN: QVY1 & O2

pdb file: 57511.pdb
sdf file: 57511.sdf
directory: 57511


2-Bromobutanoic acid ethyl ester 533-68-6 Butanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester Butyric acid, 2-bromo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-bromobutyrate Ethyl 2-bromobutanoate Ethyl 2-bromobutyrate NSC8855

pdb file: 57516.pdb
sdf file: 57516.sdf
directory: 57516


.alpha.-Bromoisovaleric acid ethyl ester 609-12-1 Butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester Butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-bromoisovalerate Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate Ethyl 2-bromoisovalerate NSC8866

pdb file: 57527.pdb
sdf file: 57527.sdf
directory: 57527


.alpha.-Bromocaproic acid, ethyl ester 2-Bromohexanoic acid ethyl ester 615-96-3 Ethyl .alpha.-bromocaproate Ethyl 2-bromocaproate Ethyl 2-bromohexanoate Hexanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester NSC8879 WLN: 4YEVO2

pdb file: 57540.pdb
sdf file: 57540.sdf
directory: 57540


.alpha.-Ethylcaproic acid .alpha.-Ethylhexanoic acid 149-57-5 2-Butylbutanoic acid 2-Ethylcaproic acid 2-Ethylhexanoic acid 2-Ethylhexoic acid 3-Heptanecarboxylic acid Butylethylacetic acid Ethylhexanoic acid Ethylhexoic acid Hexanoic acid, 2-ethyl- NSC8881 WLN: QVY4 & 2

pdb file: 57542.pdb
sdf file: 57542.sdf
directory: 57542


.alpha.-Toluic acid, ethyl ester 101-97-3 Acetic acid, phenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, ethyl ester Ethyl .alpha.-toluate Ethyl 2-phenylethanoate Ethyl benzeneacetate Ethyl phenacetate Ethyl phenylacetate Ethyl phenylethanoate NSC8894 Phenylacetic acid, ethyl ester WLN: 2OV1R

pdb file: 57555.pdb
sdf file: 57555.sdf
directory: 57555


121-39-1 Ethyl .alpha.,.beta.-epoxyhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate Ethyl 3-phenylglycidate Ethyl phenylglycidate Glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester NSC8899 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester

pdb file: 57560.pdb
sdf file: 57560.sdf
directory: 57560


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 2025-40-3 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyano-.beta.-phenylcinnamate Ethyl benzylidenecyanoacetate NSC8904

pdb file: 57565.pdb
sdf file: 57565.sdf
directory: 57565


1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,exo-5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo,exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro, endo,exo- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo, exo- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo,exo- 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.alpha.,3.beta.,6.beta.,6a.alpha.,7.beta.,7a.alpha.)- 60-57-1 Aldrin epoxide Alvit Alvit 55 Compd. 497 Compound 497 Dieldrex Dieldrin Dieldrine Dieldrite Dielmoth Dildrin Dorytox ENT 16,225 ENT-16225 HEOD HEXACHLOROEPOXYOCTAHYDRO-ENDO,EXO-DIMETHANONAPHTHALENE Illoxol Insectlack Kombi-Albertan Moth Snub D NCI-C00124 NSC8934 Octalox Panoram D-31 Quintox Red Shield SD 3417 Shelltox Termitox WLN: T E3 D5 C555 A D- FO KUTJ AG AG BG JG KG LG ENDO EXO exo-Dieldrin

pdb file: 57595.pdb
sdf file: 57595.sdf
directory: 57595


1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,endo-5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-endo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo,endo- 2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1a.alpha.,2.beta.,2a.beta.,3.alpha.,6.alpha.,6a.beta.,7.beta.,7a.alpha.)- 72-20-8 ALDRIN Compd. 269 Compound 269 EN 57 ENT 17,251 Endrex Endricol Endrin Endrin isomer Endrine Experimental Insecticide 269 Hexachloroepoxyoctahydro-endo,endo-dimethanonaphthalene Hexadrin Mendrin NCI-C00157 NSC8935 Oktanex SD 3419 WLN: T E3 D5 C555 A D- FO KUTJ AG AG BG JG KG LG ENDO ENDO

pdb file: 57596.pdb
sdf file: 57596.sdf
directory: 57596


1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-endo,endo-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.beta.,8.beta.,8a.beta.)- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo, endo- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,endo- 465-73-6 Compound 711 ENT 19,244 Experimental insecticide 711 ISODRIN Isodrin (insecticide) NSC8936 SD 3418 WLN: L D5 C55 A D- EU JUTJ AG AG BG IG JG KG ENDO ENDO

pdb file: 57597.pdb
sdf file: 57597.sdf
directory: 57597


1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo,exo-5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1.alpha.,4.alpha.,4a.beta.,5.alpha.,8.alpha.,8a.beta.)- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo- 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo-, (cast solid) 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo-, (dry mixture) 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo-, (liquid mixture) 309-00-2 ALDRIN Aldocit Aldrex Aldrin mixture, dry Aldrin mixture, liquid Aldrin, cast solid Aldrine Aldrite Aldrosol Compound 118 Drinox ENT 15,949 HHDN Hexachlorohexahydro-endo, exo-dimethanonaphthalene Hexachlorohexahydro-endo,exo-dimethanonaphthalene Kortofin NCI-C00044 NSC8937 Octalene SD 2794 Seedrin Tatuzinho Tipula WLN: L D5 C55 A D-EU JUTJ AG AG BG IG JG KG ENDO EXO WLN: L D5 C555 A D- EU JUTJ AG AG BG IG JG KG

pdb file: 57598.pdb
sdf file: 57598.sdf
directory: 57598


.alpha.,.alpha.-Bis(p-chlorophenyl)-.beta.,.beta.,.beta.-trichlorethane 1,1,1-Trichloor-2,2-bis(4-chloor fenyl)-ethaan 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)-aethan 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4,4'-dichlorodiphenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane chlorophenothane 1,1,1-Trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane 1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-cloro-fenil)-etano 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 4,4'-DDT 4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane 50-29-3 Aavero-extra Agritan Anofex Arkotine Azotox Azotox M-33 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- Bosan supra Bovidermol Chlorophenothane Chlorphenotane Chlorphenothan Chlorphenotoxum Citox Clofenotan Clofenotane DDT Deoval Detox Detoxan Dibovin Dichlorodiphenyltrichloroethane Dicophane Didigam Didimac Dodat Dykol ENT-1506 Estonate Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)- Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- Genitox Gesafid Gesarol Guesarol Gyron Ivoran Ixodex Kopsol Mutoxan NCI-C00464 NSC8939 Neocid Neocidol, solid PEB1 Parachlorocidum Pentachlorin Pentech Penticidum Ppzeidan Rukseam Santobane Tafidex Trichlorobis(4'-chlorophenyl)ethane Trichlorobis(4-chlorophenyl)ethane WLN: GXGGYR DG&R DG Zeidane Zerdane p,p'-DDT p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane

pdb file: 57600.pdb
sdf file: 57600.sdf
directory: 57600


.alpha.-Cyanoacetamide 107-91-5 2-Cyanoacetamide 3-Nitrilo-propionamide Acetamide, 2-cyano- Amid kyseliny kyanoctove CAA Cyanacetamide Cyanoacetamide Cyanoiminoacetic acid Kyanacetamid Malonamide nitrile Malonamonitrile NSC8948 Nitrilomalonamide Propionamide, 3-nitrilo- Usaf kf-14 WLN: ZV1CN

pdb file: 57608.pdb
sdf file: 57608.sdf
directory: 57608


(-)-.alpha.-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol (-)-Ephedrine .alpha.-Hydroxy-.beta.-methyl amine propylbenzene 1-EPHEDRINE 1-Hydroxy-2-methylamino-1-phenylpropane 1-Phenyl-2-methylaminopropanol 299-42-3 Benzenemethanol, .alpha.-[1-(methylamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)]- EPHEDRINE Efedrin Ephedrin Ephedrine, (-)- Ephedrine, l-(-)- Ephedrital Ephedrol Ephedrosan Ephedrotal Ephedsol Ephendronal Ephoxamin Fedrin I-Sedrin Isofedrol Kratedyn Lexofedrin Manadrin Mandrin NSC8971 Nasol Norephedrine, N-methyl- Sanedrine Vencipon WLN: QYR & Y1 & M1 Zephrol l(-)-Ephedrine l-.alpha.-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol l-2-Methylamino-1-phenylpropanol l-Ephedrine

pdb file: 57629.pdb
sdf file: 57629.sdf
directory: 57629


(E)-2-Methylcrotonic acid 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (E)- 80-59-1 Cevadic acid Crotonic acid, 2-methyl-, (E)- NSC8999 TIGLIC ACID Tiglinic acid trans-.alpha.,.beta.-Dimethylacrylic acid trans-2,3-Dimethylacrylic acid trans-2-Methyl-2-butenoic acid trans-2-Methylcrotonic acid

pdb file: 57640.pdb
sdf file: 57640.sdf
directory: 57640


2-Cyclopentene-1-acetic acid, .alpha.-phenyl-, 2-(1-pyrrolidinyl)ethyl ester, citrate (1:1) 5897-32-5 Benzeneacetic acid, .alpha.-2-cyclopenten-1-yl-, 2-(1-pyrrolidinyl)ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Cyclopyrazate citrate NSC9098

pdb file: 57718.pdb
sdf file: 57718.sdf
directory: 57718


2,4,6,8-Decatetraene-dioic acid, 4-(1,2-epoxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl)-5-methoxy-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl ester 2,4,6,8-Decatetraenedioic acid, 4-(1,2-epoxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl)-5-methoxy-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl ester 2,4,6,8-Decatetraenedioic acid, mono[4-(1,2-epoxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl)-5-methoxy-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl] ester 2,4,6,8-Decatetraenedioic acid, mono[5-methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl] ester, [3R-[3.alpha.,4.alpha.(2R*,3R*),5.beta.,6.beta.(all-E)]]- 23110-15-8 Amebacilin Amebacillin FUMAGILLIN Fugilin Fugillin Fumadil B Fumagillin DCH Fumidil Fumidil B H-3 NSC9168 U 5762 WLN: BT3OTJ B C2UY

pdb file: 57741.pdb
sdf file: 57741.sdf
directory: 57741


153-18-4 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone-3-rutinoside 3-Rhamnoglucosylquercetin 3-Rhamnoglycosylquercetin 3-Rutinosyl quercetin 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[[6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy- Birutan Birutan Forte Birutin C.I. 75730 Eldrin Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, 3-(O-rhamnosylglucoside) Globulariacitrin Globularicitrin Glucopyranoside, quercetin-3 (6-O-.alpha.-L-rhamnopyranosyl)-, .beta.-D- Glucopyranoside, quercetin-3 [6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)]-, .beta.-D- Ilixanthin Melin Myrticalorin Myrticolorin Myticolorin NSC9220 Osyritin Osyritrin Oxyritin Paliuroside Phytomelin Q1 Quercetin 3-O-.beta.-D-rutinoside Quercetin 3-O-rutinoside Quercetin 3-rhamnoglucoside Quercetin 3-rhamnoglycoside Quercetin 3-rutinoside Quercetin, 3-(6-0-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl-.beta.-D-glucopyranoside) Quercetin, 3-(6-O-.alpha.-L-rhamnopyranosyl-.beta.-D-glucopyranoside) Quercetin-3.beta.-rutinoside Quercetol 3-rhamnoglucodide Quercetol 3-rhamnoglucoside Quercitin 3-rutinoside RUTIN Rutabion Rutinic acid Rutinion acid Rutinoside, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl Rutinoside, quercetin-3, .beta.- Rutosid Rutoside Rutozyd Sophorin Tanrutin Troxerutin Venoruton Violaquercitrin Vitamin P WLN: T66 BO EVJ CR CQ DQ & GQ IQ DO-BT6OTJ CQ DQ EQ F1O-BT6OTJ CQ DQ

pdb file: 57789.pdb
sdf file: 57789.sdf
directory: 57789


3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone-3-L-rhamnoside 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy- 522-12-3 C.I. 75720 Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, 3-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranoside) Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, 3-rhamnoside Mannopyranoside, quercetin-3 6-deoxy-, .alpha.-L- NSC9221 QUERCITRIN Quercetin 3-O-.alpha.-L-rhamnoside Quercetin 3-O-L-rhamnoside Quercetin 3-O-rhamnoside Quercetin 3-rhamnoside Quercetin, 3-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranoside) Quercetin-3-L-rhamnoside Quercetin-3-O-rhamnoside Quercetin-3-rhamnoside Quercetrin Quercimelin Quercitin-3-rhamnoside Quercitroside Rhamnoside, quercetin-3 Rhamnosyl-3-quercitin Usaf cf-2 WLN: T66 BO EVJ CR CQ DQ& GQ IQ DO- BT6OTJ CQ DQ EQ F1

pdb file: 57790.pdb
sdf file: 57790.sdf
directory: 57790


.alpha.-Glycerophosphate .alpha.-Glycerophosphoric acid .alpha.-Phosphoglycerol 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate) 1-Glycerophosphate 1-Glycerophosphoric acid 3-Glycerophosphate 57-03-4 GLYCEROPHOSPHATE Glycerol .alpha.-phosphate Glycerol 1-phosphate Glycerol 3-phosphate Glycerol, 1-(dihydrogen phosphate) Glycerophosphoric acid NSC9231

pdb file: 57797.pdb
sdf file: 57797.sdf
directory: 57797


.alpha.,.beta.-Imidazoledicarboxylic acid 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid 4,5-Dicarboxyimidazole 4,5-Imidazoledicarboxylate 570-22-9 Glyoxalinedicarboxylic acid Imidazole-4,5-dicarboxylic acid NSC9236

pdb file: 57802.pdb
sdf file: 57802.sdf
directory: 57802


.alpha.-Hydroquinone .beta.-Quinol 1,4-Benzenediol 1,4-Dihydroxy-benzeen 1,4-Dihydroxy-benzol 1,4-Dihydroxybenzen 1,4-Dihydroxybenzene 1,4-Diidrobenzene 123-31-9 4-Hydroxyphenol Arctuvin Artra Benzene, p-dihydroxy- Benzohydroquinone Benzoquinol Black and White Bleaching Cream Derma-Blanch Diak 5 Dihydroxybenzene Eldopaque Eldoquin HE 5 HQ HYDROQUINONE Hidroquinone Hydrochinon Hydroquinol Hydroquinole Idrochinone Melanex NCI-C55834 NSC9247 Phiaquin Quinol Tecquinol Tenox HQ Tequinol Usaf ek-356 WLN: QR DQ p-Benzenediol p-Dihydroxybenzene p-Dioxobenzene p-Dioxybenzene p-Hydroquinone p-Hydroxyphenol

pdb file: 57811.pdb
sdf file: 57811.sdf
directory: 57811


.alpha.-Iodonaphthalene 1-Iodonaphthalene 1-Naphthyl iodide 90-14-2 NSC9275 Naphthalene, 1-iodo-

pdb file: 57838.pdb
sdf file: 57838.sdf
directory: 57838


.alpha.-T .alpha.-Trichloroethane 1,1,1 Trichloroethane 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloraethan 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 Aerothene TT Chloroethene NU Chloroform, methyl- Chlorotene Chlorothane NU Chlorothene Chlorothene NU Chlorothene VG Chlorothene, inhibited Chlorten Ethane, 1,1,1-trichloro- Inhibisol Methylchloroform Methyltrichloromethane NCI-C04626 NSC9367 Solvent 111 Trichloro-1,1,1-ethane Trichloroethane WLN: GXGG1

pdb file: 57911.pdb
sdf file: 57911.sdf
directory: 57911


3674-09-7 Methyl .alpha.,.beta.-dichloropropionate Methyl 2,3-dichloropropanoate Methyl 2,3-dichloropropionate NSC9373 Propanoic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester Propionic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester

pdb file: 57916.pdb
sdf file: 57916.sdf
directory: 57916


2110-78-3 Lactic acid, 2-methyl-, methyl ester Methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate Methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate Methyl 2-hydroxyisobutyrate Methyl 2-methyllactate NSC9381 Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester

pdb file: 57924.pdb
sdf file: 57924.sdf
directory: 57924


.alpha.-Methyl-styrol .alpha.-Methylstyreen .alpha.-Methylstyrene .alpha.-Methylstyrol .alpha.-Metil-stirolo .beta.-Phenylpropene .beta.-Phenylpropylene 1-Methyl-1-phenylethylene 1-Phenyl-1-methylethylene 1-Propene, 2-phenyl- 2-Phenyl-1-propene 2-Phenylpropene 2-Phenylpropylene 98-83-9 Benzene, (1-methylethenyl)- Isopropenil-benzolo Isopropenyl-benzeen Isopropenyl-benzol Isopropenylbenzene NSC9400 Styrene, .alpha.-methyl- WLN: 1YR & U1 as-Methylphenylethylene

pdb file: 57943.pdb
sdf file: 57943.sdf
directory: 57943


2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 2-Nitro-4-trifluoromethylaniline 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride 400-98-6 Aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl- Benzenamine, 2-nitro-4-(trifluoromethyl)- NSC9429 p-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-

pdb file: 57963.pdb
sdf file: 57963.sdf
directory: 57963


662-50-0 Butanamide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- Butyramide, .alpha.,.alpha.,.beta.,.beta.,.gamma.,.gamma.,.gamma.-heptafluoro- Butyramide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- Heptafluorobutyramide NSC9451 Perfluorobutyramide WLN: ZVXFFXFFXFFF

pdb file: 57979.pdb
sdf file: 57979.sdf
directory: 57979


.alpha.-Methyl-.beta.-ethylacrolein .beta.-Ethyl-.alpha.-methylacrolein 2-Methyl-2-penten-1-al 2-Methyl-2-pentenal 2-Methyl-3-ethylacrolein 2-Pentenal, 2-methyl- 623-36-9 NSC9464 WLN: VHY1&U3

pdb file: 57991.pdb
sdf file: 57991.sdf
directory: 57991


2-(Trifluoromethyl)-4-nitrochlorobenzene 2-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-5-nitrotoluene 3-(Trifluoromethyl)-4-chloronitrobenzene 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene 777-37-7 Benzene, 1-chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)- NSC9467 Toluene, 2-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-5-nitro-

pdb file: 57994.pdb
sdf file: 57994.sdf
directory: 57994


1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide 3-BROMOBENZOTRIFLUORIDE 3-Brombenzotrifluorid 3-Bromobenzyltrifluoride 3-Bromotrifluoromethylbenzene 401-78-5 Benzene, 1-bromo-3-(trifluoromethyl)- NSC9468 Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-3-bromo- Toluene, m-bromo-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- WLN: FXFFR CE m-(Trifluoromethyl)bromobenzene m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide m-Bromo(trifluoromethyl)benzene m-Bromo-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene m-Bromobenzotrifluoride

pdb file: 57995.pdb
sdf file: 57995.sdf
directory: 57995


1-Cyclopentylethanol 52829-98-8 Cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl- NSC9473

pdb file: 57999.pdb
sdf file: 57999.sdf
directory: 57999


1-Cyclohexyl-1-ethanol 1-Cyclohexylethanol 1193-81-3 Cyclohexanemethanol, .alpha.-methyl- Cyclohexylmethylcarbinol Ethanol, 1-cyclohexyl- Methanol, cyclohexylmethyl- Methylcyclohexylcarbinol NSC9476

pdb file: 58002.pdb
sdf file: 58002.sdf
directory: 58002


890-98-2 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, phenylmethyl ester Benzyl mandelate Benzylin Mandelic acid, benzyl ester NSC9522 Phenylglycolic acid benzyl ester Spasmolyt

pdb file: 58037.pdb
sdf file: 58037.sdf
directory: 58037


17-Hydroxy-19-nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one 17.alpha.-Ethinyl-17.beta.-hydroxy-.delta.(sup:4)-estren-3-one 17.alpha.-Ethinyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Ethinylestra-4-en-17.beta.-ol-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17-hydroxy-4-estren-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxyestr-4-en-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-nor-4-androsten-17.beta.-ol-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-norandrost-4-en-17.beta.-ol-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Ethynyl-4-estren-17-ol-3-one 17.beta.-Hydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one 19-Nor-17.alpha.-ethynyltestosterone 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- 19-Norethisterone 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)- 19-Nortestosterone, 17-ethynyl- 19-nor-17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxy-4-androsten-3-one 19-nor-17.alpha.-Ethynylandrosten-17.beta.-ol-3-one 68-22-4 Anhydrohydroxynorprogesterone Anovule Conludaf Conludag Estr-4-en-3-one, 17.alpha.-ethynyl-17-hydroxy- Ethinylnortestosterone Ethynylnortestosterone Gestest Micronett Micronor Micronovum Mini-Pe Minovlar NSC-9564 NSC9564 Nor-Q.D. Noralutin Noresthisterone Norethindrone Norethisteron Norethisterone Norethyndron Norethynodrone Norfor Norgestin Noriday Norlutate Norluten Norlutin Norluton Norpregneninlone Norpregneninolone Primolut N Proluteasi SC 4640 Utovlar WLN: L E5 B666 OV MUTJ E FQ F1UU1 -A&F component of Brevicon component of Modicon component of Neocon component of Noriday component of Norinyl component of Ortho-Novum component of Ovcon

pdb file: 75017.pdb
sdf file: 75017.sdf
directory: 75017


17-ETHYNYL-TESTOSTERONE 17.alpha.-Ethynyltestosterone 17.alpha.-Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- 434-03-7 Aethisteron Androst-4-en-3-one, 17.alpha.-ethynyl-17-hydroxy- Anhydrohydroxyprogesterone Anhydroxyprogesterone Colutoid Ethinone Ethinyltestosterone Ethisterone Gestoral Lucorteum Oral Lutidon Oral Lutocylol NSC9565 Nalutoral Nugestoral Ora-Lutin Pranone Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)- Pregneninolone Pregnin Primolut C Prodoxan Prodroxan Produxan Progestab Progestin P Progestolets Progestoral Prolutol Proluton C Prone Syngestrotabs Testosterone, 17-ethynyl- Trosinone

pdb file: 75018.pdb
sdf file: 75018.sdf
directory: 75018


.alpha.-Iodoacetamide 144-48-9 2-Iodoacetamide Acetamide, 2-iodo- Iodoacetamide Monoiodoacetamide N-(3-Methoxy-4-butoxybenzyl)thiobarbituric acid NSC9581 Surauto Usaf d-1 WLN: ZV1I

pdb file: 75033.pdb
sdf file: 75033.sdf
directory: 75033


.alpha.-Naphthoquinone 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene 1,4-Naphthalenedione 1,4-Naphthoquinone 1,4-Naphthylquinone 130-15-4 NSC9583 Usaf cy-10 WLN: L66 BV EVJ p-Naphthoquinone

pdb file: 75035.pdb
sdf file: 75035.sdf
directory: 75035


.alpha.-Nitronaphthalene 1-Nitronaphthalene 86-57-7 NCI-C01956 NSC9584 Naphthalene, 1-nitro- Nitrol Nitrol (pesticide) WLN: L66J BNW

pdb file: 75036.pdb
sdf file: 75036.sdf
directory: 75036


.alpha.-Hydroxynaphthalene .alpha.-Naphthol 1-Hydroxynaphthalene 1-Naphthalenol 1-Naphthol 90-15-3 Basf Ursol ERN C.I. 76605 C.I. Oxidation Base 33 Durafur Developer D Fouramine ERN Fourrine 99 Fourrine ERN Furro ER NSC9586 Nako TRB Tertral ERN Ursol ERN WLN: L66J BQ Zoba ERN

pdb file: 75038.pdb
sdf file: 75038.sdf
directory: 75038


.alpha.-Naphthol-4-sulfonic acid 1,4-Oxy Acid 1-Hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid 1-Hydroxynaphthalene-4-sulfonic acid 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy- 1-Naphtho-4-sulfonic acid 1-Naphthol-4-sulfonic acid 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid 84-87-7 NSC9587 NW Acid Nevile and Winther's acid Neville-winther acid

pdb file: 75039.pdb
sdf file: 75039.sdf
directory: 75039


.alpha.-Naphtholphthalein NSC9613

pdb file: 75052.pdb
sdf file: 75052.sdf
directory: 75052


5419-27-2 Benzenemethanol, 2-chloro-.alpha.-[(dioctylamino)methyl]- Benzyl alcohol, o-chloro-.alpha.-[(dioctylamino)methyl]- NSC9677

pdb file: 75073.pdb
sdf file: 75073.sdf
directory: 75073


17-Methyltestosteron 17-Methyltestosterone 17.alpha.-Methyl-3-oxo-4-androsten-17.beta.-ol 17.alpha.-Methyltestosterone 4-Androstene-17.alpha.-methyl-17.beta.-ol-3-one 58-18-4 Andrometh Androsan Androsan, tablets Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- Androsten Anertan Anertan, tablets Delatestryl Dianabol Dumogran Glosso-Sterandryl Homandren Homandren, tablets Hormale M.T.Mucorettes METHYLTESTOSTERONE Malestrone Malogen Masenone Mastestona Mesterone Metandren Metestone Metrone NSC9701 Nabolin Neo-Hombreol [M] Neo-Hombreol-M Neo-Homobreol [M] Nu-man Oraviron Oreton M Oreton Methyl Oreton-M Stenolon Steronyl Synandrets Synandrotabs Syndren Testhormone Testora Testosterone, 17-methyl- Testoviron Testred WLN: L E5 B666 OV MUTJ A E FQ F -B&AEF component of Estan component of Gynetone component of Tylosterone

pdb file: 75080.pdb
sdf file: 75080.sdf
directory: 75080


.delta.(sup4)-pregnene-17.alpha.,21-diol-3,11,20-trione 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone 17.alpha.,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 17.alpha.,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione 17.alpha.-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone 4-Pregnene-17.alpha.,21-diol-3,11,20-trione 53-06-5 Adrenalex Adreson Andreson Compound E Corlin Cortadren Cortandren Cortisal Cortisate Cortisone Cortistal Cortivite Cortogen Cortone Incortin KE Kendall's compound Kendall's compound E NSC9703 Pregn-4-en-17.alpha.,21-diol-3,11,20-trione Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- Reichstein Fa Reichstein's substance Fa Scheroson WLN: L E5 B666 CV OV MUTJ A1 E1 FV1Q FQ Wintersteiner's compound F

pdb file: 75082.pdb
sdf file: 75082.sdf
directory: 75082


.beta.-Progesterone .delta.(sup4)-Pregnene-3,20-dione .delta.4-Pregnene-3,20-dione 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17.alpha.-Progesterone 3,20-Pregnene-4 4-Pregnene-3,20-dione 57-83-0 6.alpha.-Methylpregn-4-en-17.alpha.-ol-3,20-dione Agolutin Bio-luton Colprosterone Corlutin Corlutina Corluvite Corporin Corpus luteum hormone Cyclogest Flavolutan Fologenon Gesterol Gestone Gestormone Gestron Glanducorpin Gynlutin Gynolutone Hormoflaveine Hormoluton Lingusorbs Lipo-Lutin Lucorteum Lucorteum Sol Luteal hormone Luteine Luteinique Luteocrin normale Luteodyn Luteogan Luteohormone Luteol Luteopur Luteosan Luteostab Luteovis Lutex Lutidon Lutin Lutociclina Lutocyclin Lutocyclin M Lutocylin Lutocylol Lutoform Lutogyl Lutren Lutromone MPA Membrettes Methylpregnone NSC-9704 NSC9704 Nalutron Percutacrine Luteinique Piaponon Pranone Pregn-4-ene-3,20-dione Pregn-4-ene-3,20-dione, 17.alpha.-hydroxy-6.alpha.-methyl- Pregnene-3,20-dione Pregnenedione Primolut Progekan Progestasert Progesterol Progesterone Progesteronum Progestin Progestone Progestosol Progestron Progestronol Prolets Prolidon Prolutin Proluton Protormone Syngesterone Syngestrets Synovex S Syntolutan

pdb file: 75083.pdb
sdf file: 75083.sdf
directory: 75083


6.beta.,17.alpha.-Dihydroxyprogesterone 604-03-5 NSC9729 Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,17-dihydroxy-, (6.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6.beta.,17-dihydroxy-

pdb file: 75105.pdb
sdf file: 75105.sdf
directory: 75105


14.alpha.-Hydroxydeoxycorticosterone 595-71-1 NSC9731 Pregn-4-ene-3,20-dione, 14,21-dihydroxy-

pdb file: 75107.pdb
sdf file: 75107.sdf
directory: 75107


11.alpha.-Hydroxyallopregnane-3,20-dione 5.alpha.-Pregnane-3,20-dione, 11.alpha.-hydroxy- 565-96-8 NSC9734 Pregnane-3,20-dione, 11-hydroxy-, (5.alpha.,11.alpha.)-

pdb file: 75110.pdb
sdf file: 75110.sdf
directory: 75110


5.beta.-Pregnane-3,20-dione, 11.alpha.-hydroxy- 565-93-5 NSC9735 Pregnane-3,20-dione, 11-hydroxy-, (5.beta.,11.alpha.)-

pdb file: 75111.pdb
sdf file: 75111.sdf
directory: 75111


516-06-3 DL-.alpha.-Aminoisovaleric acid DL-Valine NSC9755 Valine, DL-

pdb file: 75131.pdb
sdf file: 75131.sdf
directory: 75131


2.alpha.-Hydroxytestosterone, diacetate 21936-08-3 Androst-4-en-3-one, 2,17-bis(acetyloxy)-, (2.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 2.alpha.,17.beta.-dihydroxy-,

pdb file: 75160.pdb
sdf file: 75160.sdf
directory: 75160


.alpha.-Chloro-m-nitrotoluene 3-Nitrobenzyl chloride 619-23-8 Benzene, 1-(chloromethyl)-3-nitro- NSC9802 Toluene, .alpha.-chloro-m-nitro- m-Nitrobenzyl chloride

pdb file: 75174.pdb
sdf file: 75174.sdf
directory: 75174


.alpha.-Chloro-p-nitrotoluene 1-(Chloromethyl)-4-nitrobenzene 100-14-1 4-(Chloromethyl)nitrobenzene 4-Nitrobenzyl chloride Benzene, 1-(chloromethyl)-4-nitro- NSC9803 Toluene, .alpha.-chloro-p-nitro- p-(Chloromethyl)nitrobenzene p-Nitrobenzyl chloride

pdb file: 75175.pdb
sdf file: 75175.sdf
directory: 75175


.alpha.-Phenoxypropionyl chloride 122-35-0 2-Phenoxypropionic acid chloride 2-Phenoxypropionyl chloride NSC9825 Propanoyl chloride, 2-phenoxy- Propionyl chloride, 2-phenoxy-

pdb file: 75197.pdb
sdf file: 75197.sdf
directory: 75197


.alpha.-(1-naphthyl)acetonitrile .alpha.-Naphthylacetonitrile .alpha.-naphthyl acetonitrile 1-Naphthaleneacetonitrile 1-Naphthylacetonitrile 132-75-2 Acetonitrile, (1-naphthyl)- NSC9844 WLN: L66J B1CN

pdb file: 75212.pdb
sdf file: 75212.sdf
directory: 75212


.alpha.-Naphthyl acetate 1-Acetoxynaphthalene 1-Naphthalenol, acetate 1-Naphthol, acetate 1-Naphthyl a 1-Naphthyl acetate 1-Naphthylacetate 830-81-9 NSC9846 Naphthalene, 1-acetoxy- a-Naphthyl acetate

pdb file: 75214.pdb
sdf file: 75214.sdf
directory: 75214


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-cresol 3-(Trifluoromethyl)phenol 3-Hydroxybenzotrifluoride 98-17-9 NSC9884 Phenol, 3-(trifluoromethyl)- m-(Trifluoromethyl)phenol m-Cresol, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Hydroxybenzotrifluoride

pdb file: 75241.pdb
sdf file: 75241.sdf
directory: 75241


17-ENT 17-Ethyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Ethyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Ethylnortestosterone 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-3-one, 17-hydroxy- 19-Norpregn-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)- 19-Nortestosterone, 17-ethyl- 52-78-8 8022 C. B. Estr-4-en-3-one, 17.alpha.-ethyl-17-hydroxy- NORETHANDROLONE NSC9893 Nileva Nilevar Pronabol SC 5914

pdb file: 75247.pdb
sdf file: 75247.sdf
directory: 75247


.gamma.,.delta.-Di(p-hydroxyphenyl)-hexane .gamma.,.delta.-Di(p-hydroxyphenyl)hexane 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)hexane 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol 4,4'-Dihydroxy-.alpha.,.beta.-diethyldiphenylethane 4,4'-Dihydroxy-.gamma.,.delta.-diphenylhexane 84-16-2 Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dihydroxy- Cycloestrol Dihydrodiethylstilbestrol Dihydrostilbestrol Estra-Plex Estrifar Estronal Extra-Plex Hexane, 3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- Hexanoestrol Hexestrofen Hexestrol Hexoestrol Hormoestrol NSC9894 Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)- Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di- Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- Sinestrol Stilbestrol, dihydro- Synestrol Synthovo Syntrogene Vitestrol WLN: QR DY2&Y2&R DQ meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane meso-Hexestrol

pdb file: 75248.pdb
sdf file: 75248.sdf
directory: 75248


.alpha.-Estradiol .alpha.-Oestradiol .beta.-Estradiol .beta.-Oestradiol 1,3,5-Estratriene-3,17.beta.-diol 17.beta.-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17.beta.-Estradiol 17.beta.-OH-estradiol 17.beta.-OH-oestradiol 17.beta.-Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17.beta.-Oestradiol 3,17-Epidihydroxyestratriene 3,17-Epidihydroxyoestratriene 3,17.beta.-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3,17.beta.-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratriene 3,17.beta.-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene 3,17.beta.-Dihydroxyestra-1,3,5-triene 3,17.beta.-Dihydroxyoestra-1,3,5-triene 3,17.beta.-Estradiol 50-28-2 Altrad Amnestrogen Aquadiol Bardiol Corpagen D-3,17.beta.-Estradiol D-3,17.beta.-Oestradiol D-Estradiol D-Oestradiol Dihydrofollicular hormone Dihydrofolliculin Dihydromenformon Dihydrotheelin Dihydroxyesterin Dihydroxyestrin Dihydroxyoestrin Dimenformon Dimenformon prolongatum Diogyn Diogynets Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17.beta.)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17.beta.)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol Estrace Estradiol Estradiol, .beta.- Estradiol-17.beta. Estraldine Estrogens, esterified Estrol Estrovite Evex Femestral Femestrol Femogen Follicyclin Ginosedol Gynergon Gynoestryl Lamdiol Macrodiol Menest NSC-9895 NSC9895 Nordicol Oestergon Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol Oestradiol Oestradiol-17.beta. Oestroglandol Ovahormon Ovasterol Ovastevol Ovocyclin Ovocycline Ovocylin Perlatanol Primofol Profoliol Progynon Progynon DH Progynon-DH SK-Estrogens Syndiol Theelin, dihydro- Trocosone WLN: L E5 B666TTT&J E1

pdb file: 75249.pdb
sdf file: 75249.sdf
directory: 75249


5.alpha.-Androsta-3,17-dione 5.alpha.-Androstane-3,17-dione 5.alpha.-Androstanedione 846-46-8 Androstane-3,17-dione Androstane-3,17-dione, (5.alpha.)- NSC9897

pdb file: 75251.pdb
sdf file: 75251.sdf
directory: 75251


3-Epihydroxyetioallocholan-17-one 3.alpha.-Hydroxy-17-androstanone 3.alpha.-Hydroxyetioallocholan-17-one 5.alpha.-Androstan-17-one, 3.alpha.-hydroxy- 5.alpha.-Androstane-3.alpha.-ol-17-one 5.alpha.-Androsterone 53-41-8 Androkinine Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3.alpha.,5.alpha.)- Androsterone Androtine Atromide ICI NSC9898 U 6036

pdb file: 75252.pdb
sdf file: 75252.sdf
directory: 75252


1852-53-5 3.alpha.,17.beta.-Dihydroxy-5.alpha.-androstane 5.alpha.-Androstane-3.alpha.,17.beta.-androstanediol 5.alpha.-Androstane-3.alpha.,17.beta.-diol Androstane-3,17-diol, (3.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- Androstane-3.alpha.,17.beta.-diol Etiocholane-3.alpha.,17.beta.-diol Hombreol NSC9899

pdb file: 75253.pdb
sdf file: 75253.sdf
directory: 75253


.alpha.-Hydroxypropionamide 2-Hydroxypropionamide 2043-43-8 Lactamide Lactic acid amide Lactic amide NSC9903 Propanamide, 2-hydroxy-

pdb file: 75257.pdb
sdf file: 75257.sdf
directory: 75257


(.alpha.-Bromo-.alpha.-ethylbutyryl)carbamide (.alpha.-Bromo-.alpha.-ethylbutyryl)urea .alpha.-Ethyl-.alpha.-bromobutyrylurea 1-Bromo-ethyl-butyryl-urea 2-Bromo-2-ethylbutyrylurea 77-65-6 Adalin Addisomnol Bromacetocarbamide Bromadal Bromadel Bromdiethylacetylurea Bromodiethylacetylcarbamide Bromodiethylacetylurea Butanamide, N-(aminocarbonyl)-2-bromo-2-ethyl- Carbromal Diacid Dormiturin Fydalin Hoggar Karbromal Kartryl NCI-C03805 NSC9916 Nenesin Nyctal Parkosed Pelidorm Pianadalin Planadalin Tildin Uradal Urea, (2-bromo-2-ethylbutyryl)- Urea, (2-bromo-ethylbutyryl)- WLN: ZVMVXE2&2 component of Carbrital

pdb file: 75269.pdb
sdf file: 75269.sdf
directory: 75269


(.+-.)-Norephedrine (.+-.)-Phenylpropanolamine 14838-15-4 Benzenemethanol, .alpha.-(1-aminoethyl)-, (R*,S*)-(.+-.)- Benzyl alcohol, .alpha.-(1-amino-ethyl) DL-.alpha.-(1-aminoethyl)benzyl alcohol DL-.alpha.-hydroxy-.beta.-aminopropylbenzene DL-1-Phenyl-2-aminopropanol-1 DL-2-Amino-1-hydroxy-1-phenylpropane DL-Norephedrine Mucron NOREPHEDRINE NSC9920 Norephedrine, (.+-.)- Phenylpropanolamine Propadrine Rhindecon WLN: ZY1&YQR

pdb file: 75272.pdb
sdf file: 75272.sdf
directory: 75272


100-33-4 4,4'-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine 4,4'-Diamidino-.alpha.,.omega.-diphenoxypentane 4,4'-Diamidinodiphenoxypentane Benzamidine, 4,4'-(pentamethylenedioxy)di- Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,5-pentanediylbis(oxy)]bis- NSC9921 Pentamide Pentamidine WLN: MUYZR DO5OR DYZUM p,p'-(Pentamethylenedioxy)bis[benzamidine] p,p'-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine

pdb file: 75273.pdb
sdf file: 75273.sdf
directory: 75273


.alpha.-Methyltryptophan 13510-08-2 NSC9948 Tryptophan, .alpha.-methyl-

pdb file: 75299.pdb
sdf file: 75299.sdf
directory: 75299


(.+-.)-Phenylalanine .beta.-Phenylalanine, dl- 150-30-1 Alanine, phenyl-, DL- DL-.alpha.-Amino-.beta.-phenylpropionic acid DL-.beta.-Phenyl-.alpha.-alanine DL-.beta.-Phenylalanine DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid DL-3-Phenylalanine DL-Phenylalanine NSC9959

pdb file: 75308.pdb
sdf file: 75308.sdf
directory: 75308


(-)-.alpha.-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid .alpha.-Amino-.beta.-(4-hydroxyphenyl)propionic acid 60-18-4 Benzenepropanoic acid, .alpha.-amino-4-hydroxy-, (S)- L-2-Amino-3-p-hydroxyphenylpropanoic acid L-Phenylalanine, 4-hydroxy- L-Tryosine L-Tyrosine L-p-Tyrosine NSC9973 Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)- TYROSINE, (L) Tyrosine Tyrosine, L- p-Tyrosine

pdb file: 75320.pdb
sdf file: 75320.sdf
directory: 75320


.alpha.-(Isopropylaminomoethyl)protocatechuyl alcohol 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]- 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol 3,4-Dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol 7683-59-2 A 21 Aleudrin Aleudrine Aludrin Aludrine Asiprenol Asmalar Assiprenol Bellasthman Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]- Bronkephrine Dihydroxyphenylethanolisopropylamine Euspiran IPA Isadrine Isonorene Isoprenalin Isoprenaline Isopropydrin Isopropyladrenaline Isopropylaminomethyl(3,4-dihydroxyphenyl)carbinol Isopropylarterenol Isopropylnoradrenaline Isopropylnorepinephrine Isoproterenol Isuprel Isupren L-Isopropylnoradrenaline L-Isoproterenol Lomupren N-Isopropylnoradrenaline N-Isopropylnorepinephrine NSC9975 Neodrenal Norisodrine Novodrin Proternol Protocatechuyl alcohol,.alpha.-(isopropylamino-methyl),- Respifral WIN 5162 WLN: QR BQ DYQ1MY1&1 neo-Epinine

pdb file: 75322.pdb
sdf file: 75322.sdf
directory: 75322


.delta. E .delta.(sup1)-Cortisone .delta.-Cortelan .delta.-Cortisone .delta.-Cortone .delta.-E .delta.1-Cortisone .delta.1-Dehydrocortisone .delta.sone 1,2-Dehydrocortisone 1,4-Pregnadiene-17.alpha.,21-diol-3,11,20-trione 1-Dehydrocortisone 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 53-03-2 Ancortone Bicortone Colisone Cortan Cortancyl Cortidelt Cotone Dacortin Decortancyl Decortin Decortisyl Dehydrocortisone Dekortin Delta E Delta E. Delta-Cortelan Delta-Dome Deltacortisone Deltacortone Deltasone Deltison Deltisone Deltra Di-Adreson Diadreson Encorton Encortone Enkorton Hostacortin In-Sone Juvason Lisacort Metacortandracin Meticorten NCI-C04897 NSC 10023 NSC10023 Orasone PRD Paracort Precort Prednicen-M Prednilonga Prednison Prednisone Prednizon Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-hydroxy- Rectodelt SK-Prednisone Servisone Supercortil U 6020 Ultracorten Ultracortene WLN: L E5 B666 CV OV AHTTT&J A1 E1 FV1Q FQ Wojtab Zenadrid Zenadrid [veterinary]

pdb file: 75351.pdb
sdf file: 75351.sdf
directory: 75351


17-Methyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Methyl-17.beta.-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17.alpha.-Methyl-19-nortestosterone 17.alpha.-Methylestrenolone 19-Nortestosterone, 17-methyl- 514-61-4 Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17.beta.)- Estr-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- Lutenin Matronal Metalutin Methalutin Methylestrenolone NSC10039 Normethandrolone Normethandrone Normethanedrolone Orgasteron

pdb file: 75365.pdb
sdf file: 75365.sdf
directory: 75365


.alpha.,.beta.-Dibromohydrocinnamic acid 2,3-Dibromo-3-phenylpropanoic acid 6286-30-2 Benzenepropanoic acid, .alpha.,.beta.-dibromo- Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-dibromo- NSC10049

pdb file: 75374.pdb
sdf file: 75374.sdf
directory: 75374


.alpha.,.omega.-Diphenyloctatetraene 1,3,5,7-Octatetraene, 1,8-diphenyl- 1,8-Diphenyl-1,3,5,7-octatetraene 1,8-Diphenyloctatetraene 3029-40-1 Benzene, 1,1'-(1,3,5,7-octatetraene-1,8-diyl)bis- NSC10212

pdb file: 75528.pdb
sdf file: 75528.sdf
directory: 75528


1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene 2-Chloro(trifluoromethyl)benzene 2-Chlorobenzotrifluoride 88-16-4 Benzene, 1-chloro-2-(trifluoromethyl)- Chlorobenzotrifluoride NSC10307 Toluene, o-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- o-(Trifluoromethyl)chlorobenzene o-(Trifluoromethyl)phenyl chloride o-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene o-Chlorobenzotrifluoride

pdb file: 75620.pdb
sdf file: 75620.sdf
directory: 75620


1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene 3-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene 3-Chlorobenzotrifluoride 98-15-7 Benzene, 1-chloro-3-(trifluoromethyl)- Meta(trifluoromethyl)chlorobenzene NSC10308 Toluene, m-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene m-Chlorobenzotrifluoride m-Trifluoromethylphenyl chloride

pdb file: 75621.pdb
sdf file: 75621.sdf
directory: 75621


(p-Chlorophenyl)trifluoromethane 1-(Trifluoromethyl)-4-chlorobenzene 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene 4-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene 4-Chlorobenzotrifluoride 98-56-6 Benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)- NSC10309 Toluene, p-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- p-(Trifluoromethyl)chlorobenzene p-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene p-Chlorobenzotrifluoride p-Chlorotrifluoromethylbenzene p-Trifluoromethylphenyl chloride

pdb file: 75622.pdb
sdf file: 75622.sdf
directory: 75622


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-nitrotoluene .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoronitrotoluene 1,3-Nitrobenzotrifluoride 1-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 3-(Trifluoromethyl)nitrobenzene 3-Nitrobenzotrifluoride 98-46-4 Benzene, 1-nitro-3-(trifluoromethyl)- NSC10313 Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-m-nitro- Toluene, 3-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- Usaf ma-5 WLN: WNR CXFFF m-(Trifluoromethyl)nitrobenzene m-Nitrobenzotrifluoride m-Nitrotrifluorotoluene m-Nitrotrifluortoluol

pdb file: 75626.pdb
sdf file: 75626.sdf
directory: 75626


1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 2-Fluorobenzotrifluoride 392-85-8 Benzene, 1-fluoro-2-(trifluoromethyl)- NSC10314 Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,o-tetrafluoro- Toluene, o,.alpha.,.alpha.,.alpha.-tetrafluoro- o,.alpha.,.alpha.,.alpha.-Tetrafluorotoluene o-Fluorobenzotrifluoride

pdb file: 75627.pdb
sdf file: 75627.sdf
directory: 75627


1-(Trifluoromethyl)-3-fluorobenzene 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene 401-80-9 Benzene, 1-fluoro-3-(trifluoromethyl)- NSC10315 Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-m-tetrafluoro- Toluene, m,.alpha.,.alpha.,.alpha.-tetrafluoro- Trifluoromethyl-3-fluorobenzene m,.alpha.,.alpha.,.alpha.-Tetrafluorotoluene m-Fluorobenzotrifluoride

pdb file: 75628.pdb
sdf file: 75628.sdf
directory: 75628


121-50-6 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 3-Amino-4-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride 4-Chloro-3-aminobenzotrifluoride 6-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-m-toluidine 6-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline Azoene Fast Orange RD Salt Benzenamine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)- C.I. 37050 Daito Orange Salt RD Diazo Fast Orange RD Fast Orange RD Oil Fast Orange RD Salt Fast Orange Salt RD Fast Orange Salt RDA Fast Orange Salt RDN Hiltosal Fast Orange RD Salt NSC10318 Orange Salt NRD Sanyo Fast Orange Salt RD Usaf ma-13 WLN: ZR BG EXFFF m-Toluidine, 6-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 75631.pdb
sdf file: 75631.sdf
directory: 75631


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-o-toluidine 2-(Trifluoromethyl)aniline 2-(Trifluoromethyl)benzenamine 2-AMINOBENZOTRIFLUORIDE 2-Trifluoromethylaniline 88-17-5 Benzenamine, 2-(trifluoromethyl)- NSC10336 o-(Trifluoromethyl)aniline o-Aminobenzotrifluoride o-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- o-Trifluoromethylaniline

pdb file: 75649.pdb
sdf file: 75649.sdf
directory: 75649


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-p-anisidine .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-p-toluidine 4-(Trifluoromethyl)aniline 4-(Trifluoromethyl)benzenamine 4-Aminobenzotrifluoride 455-14-1 Aniline, p-(trifluoromethyl)- Benzenamine, 4-(trifluoromethyl)- NSC10337 WLN: ZR CXFFF p-(Trifluoromethyl)aniline p-Amino-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene p-Aminobenzotrifluoride p-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 75650.pdb
sdf file: 75650.sdf
directory: 75650


.alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-Hexafluoro-m-xylene 1,3-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE 402-31-3 Benzene, 1,3-bis(trifluoromethyl)- Hexafluoro-m-xylene NSC10342 m-Bis(trifluoromethyl)benzene m-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-hexafluoro-

pdb file: 75654.pdb
sdf file: 75654.sdf
directory: 75654


.alpha.-Aminocaproic acid 2-Aminocaproic acid 2-Aminohexanoic acid 327-57-1 Caprine Glycoleucine Hexanoic acid, 2-amino-, (S)- L-(+)-Norleucine L-Norleucine NSC10378 Norleucine Norleucine, L-

pdb file: 75688.pdb
sdf file: 75688.sdf
directory: 75688


2-.alpha.-Hydroxybenzimidazole 2-Benzimidazolinone 2-Benzimidazolol 2-Benzimidazolone 2-Hydroxybenzimidazole 2-Oxobenzimidazole 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro- 615-16-7 Benzamidazole-2(3H)-one N,N'-(1,2-Phenyleneurea) NSC10383 Urea, N,N'-(1,2-phenylene)- WLN: T56 BNVNJ o-Phenyleneurea

pdb file: 75693.pdb
sdf file: 75693.sdf
directory: 75693


11.beta.,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 11.beta.,17.alpha.,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 11.beta.,17.alpha.,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 11.beta.-Hydrocortisone 11.beta.-Hydroxycortisone 17-Hydroxycorticosterone 17.alpha.-Hydroxycorticosterone 4-Pregnene-11.beta.,17.alpha.,21-triol 3,20-dione 50-23-7 Aeroseb-HC Ala-Scalp Alacort Anti-inflammatory hormone Barseb HC Cetacort Cleiton Cobadex Compound F Compound F (Kendall) Cort-Dome Cortanal Cortef Cortenema Corticreme Cortifan Cortifoam Cortiment Cortisol Cortisol alcohol Cortispray Cortolotion Cortonema Cortoxide Cortril Cremesone Delacort Dermacort Dermolate Dihydrocostisone Domolene-HC Ef corlin Efcorbin Efcortelan Efcortelin Eldecort Eldercort Epicort Epiderm H Esiderm H Ficortril Fiocortril Genacort H-Cort HC Heb-Cort Hidro-Colisona Hycort Hycortol Hycortole Hydrasson Hydro-Adreson Hydro-Colisona Hydrocorticosterone Hydrocortisone Hydrocortisone alcohol Hydrocortisone free alcohol Hydrocortistab Hydrocortisyl Hydrocortone Hydroxycortisone Hysone Hytone Hytone lotion Incortin-H Incortin-hydrogen Kendall's compound F Komed HC Maintasone NSC 10483 NSC10483 Optef

pdb file: 75748.pdb
sdf file: 75748.sdf
directory: 75748


1-Naphthalenemethanol, .alpha.-(3-diheptylaminopropyl)- 1-Naphthalenemethanol, .alpha.-[3-(diheptylamino)propyl]- 69745-88-6 NSC10673

pdb file: 75833.pdb
sdf file: 75833.sdf
directory: 75833


76-43-7 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,17.beta.-dihydroxy-17.alpha.-methyl-4-androstene-3-one 9.alpha.-Fluoro-11.beta.-hydroxy-17-methyltestosterone Androfluorene Androfluorone Androst-4-en-3-one, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-methyl-, (11.beta.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 9-fluoro-11.beta.,17.beta.-dihydroxy-17-methyl- Androsterolo FLUOXYMESTERONE FXM Fluosterone Fluotestin Fluoximesterone Flusteron Flutestos Halotestin NSC-12165 NSC10704 Neo-Ormonal Ora Testryl Ora-Testryl Oralsterone Oratestin Testoral Testosterone, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-17-methyl- U 6040 Ultandren Ultandrene component of Halodrin

pdb file: 75841.pdb
sdf file: 75841.sdf
directory: 75841


28449-20-9 Corticosterone, 17-hydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate NSC10713 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate

pdb file: 75844.pdb
sdf file: 75844.sdf
directory: 75844


(sym-Diphenylethanol)amine 2-Amino-1,2-diphenylethanol 530-36-9 Benzeneethanol, .beta.-amino-.alpha.-phenyl- Ethanol, 2-amino-1,2-diphenyl- Ethanol, 2-amino-1,2-diphenyl-, L-(+)- NSC10778 WLN: ZYR&YQR

pdb file: 75902.pdb
sdf file: 75902.sdf
directory: 75902


17.beta.-Hydroxy-3-androstanone 4,5.alpha.-Dihydrotestosterone 4-Dihydrotestosterone 5.alpha.,17.beta.-Hydroxyandrostan-3-one 5.alpha.-Androstan-17.beta.-ol-3-one 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy- 5.alpha.-Dihydrotestosterone 5.alpha.-Dihydroxytestosterone 521-18-6 Anaboleen Anabolex Andractim Androlone Androstalone Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5.alpha.,17.beta.)- Cristerona MB NSC10972 Neodrol Proteina Protona STANOLONE Stanaprol Stanorone Testosterone, dihydro-

pdb file: 76024.pdb
sdf file: 76024.sdf
directory: 76024


17-Ethinyl-3,17-estradiol 17-Ethinyl-3,17-oestradiol 17-Ethinylestradiol 17-Ethynyl-3-17-dihydroxy-1,3,5-oestratriene 17-Ethynylestradiol 17-Ethynyloestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol 17-Ethynyloestradiol 17.alpha.-Ethinyl-17.beta.-estradiol 17.alpha.-Ethinyl-3,17-dihydroxy-.delta.(sup1,3,5)-estratriene 17.alpha.-Ethinylestradiol 17.alpha.-Ethynyl-1,3,5-estratriene-3,17.beta.-diol 17.alpha.-Ethynyl-1,3,5-oestratriene-3,17.beta.-diol 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-oestradiol 17.alpha.-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol 17.alpha.-Ethynylestradiol 17.alpha.-Ethynylestradiol-l7.beta. 17.alpha.-Ethynyloestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol 17.alpha.-Ethynyloestradiol 17.alpha.-Ethynyloestradiol-17.beta. 17.alpha.-ethinyl-.delta.(sup1,3,5(10))oestratriene-3,17-.beta.-diol 17.alpha.-ethinyl-3,17-dihydroxy-.delta.(sup1,3,5)oestratriene 17.alpha.-ethinylestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol 17.alpha.-ethinyloestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol 17.beta.-Estradiol, 17-ethynyl- 19-Nor-17.alpha.-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol 19-Nor-17.alpha.-pregna-1,3,5[10]-trien-20-yne-3,17-diol 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, (17.alpha.)- 19-nor-17.alpha.-Pregna-1,3,5(10)-trien-2-yne-3,17-diol 3,17.beta.-Dihydroxy-17.alpha.-ethynyl-1,3,5(10)-estratriene 3,17.beta.-Dihydroxy-17.alpha.-ethynyl-1,3,5(10)-oestratriene 57-63-6 Amenoron Anovlar Chee-O-Gen Chee-O-Genf Diognat-E Diogyn E Diogyn-E Dyloform EE Ertonyl Esteed Estigyn Estinyl Eston-E Estoral Estoral (Orion) Estoral [Orion] Estorals Estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol, 17-ethynyl- Estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol, 17.alpha.-ethynyl- Estra-1,3,5[10]-triene-3,17.beta.-diol, 17-ethynyl- Estradiol, 17-ethynyl- Estrogen Ethidol Ethinoral Ethinyl estradiol Ethinylestradiol Ethinylestriol Ethinyloestradiol Ethynyl estradiol Ethynylestradiol Eticyclin Eticyclol Eticylol Etinestrol Etinestryl Etinoestryl Etistradiol Feminone Follicoral Ginestrene Inestra Linoral Lynoral Menolyn NSC10973 Neo-Estrone Nogest-S Novestrol Oradiol Orestralyn Orestrayln Ovex Palonyl Perovex Primogyn Primogyn

pdb file: 76025.pdb
sdf file: 76025.sdf
directory: 76025


485-43-8 Cyclopenta[c]pyran-3(1H)-one, hexahydro-4,7-dimethyl- Cyclopenta[c]pyran-3(1H)-one, hexahydro-4,7-dimethyl-, (4.alpha.,4a.beta.,7.beta.,7a.beta.)-(-)- Cyclopenta[c]pyran-3(1H)-one, hexahydro-4,7-dimethyl-, [4S-(4.alpha.,4a.beta.,7.beta.,7a.beta.)]- ISOIRIDOMYRMECIN Iridomirmecina Iridomyrmecin Iridomyrmexin NSC10974

pdb file: 76026.pdb
sdf file: 76026.sdf
directory: 76026


.alpha.-Hydroxyadipaldehyde 141-31-1 2-Hydroxyadipaldehyde 2-Hydroxyhexanedial Hexanedial, 2-hydroxy- Hydroxyadipaldehyde NSC11064 WLN: VHYQ3VH

pdb file: 76112.pdb
sdf file: 76112.sdf
directory: 76112


.alpha.-Benzoylbenzyl cyanide .alpha.-Benzoylphenylacetonitrile .alpha.-Cyanodeoxybenzoin 5415-07-6 Acetonitrile, benzoylphenyl- BENZOYLPHENYLACETONITRILE Benzenepropanenitrile, .beta.-oxo-.alpha.-phenyl- NSC11189 WLN: NC1R XO1R

pdb file: 76231.pdb
sdf file: 76231.sdf
directory: 76231


.alpha.-Methyl-DL-serine 5424-29-3 DL-.alpha.-Methylserine DL-2-Methylserine DL-Serine, 2-methyl- NSC11203 Serine, 2-methyl-, DL-

pdb file: 76245.pdb
sdf file: 76245.sdf
directory: 76245


4430-25-5 Benzenesulfonic acid, 2-[bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)hydroxymethyl]-3,4,5,6-tetrabromo- NSC11236 Tetrabromophenol blue Tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein o-Toluenesulfonic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-.alpha.,.alpha.-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-.alpha.-hydroxy-

pdb file: 76269.pdb
sdf file: 76269.sdf
directory: 76269


Androst-4-ene-3.alpha.,17.beta.-diol, diacetate NSC11250

pdb file: 76272.pdb
sdf file: 76272.sdf
directory: 76272


.alpha.-Methylbenzyl cyanide .alpha.-Phenylethyl cyanide .alpha.-Phenylpropionitrile 1823-91-2 2-Phenylpropanenitrile 2-Phenylpropionitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl- Hydratroponitrile METHYLBENZYL CYANIDE NSC11264

pdb file: 76284.pdb
sdf file: 76284.sdf
directory: 76284


6279-35-2 NSC11289 Phenethyl alcohol, p-chloro-.alpha.-phenyl-

pdb file: 76309.pdb
sdf file: 76309.sdf
directory: 76309


127-31-1 9 .alpha. FF 9-AF 9-AFH 9-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 9-Fluorocortisol 9-Fluorohydrocortisone 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,17.alpha.,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-17-hydroxycorticosterone 9.alpha.-Fluorocortisol 9.alpha.-Fluorohydrocortisone Alflorone Astonin-H Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy- Cortisol, 9-fluoro- F-COL F-Cortef Florinef Fludrocortisone Fludrocortone Fludrone Fludronef Fluodrocortisone Fluohydrisone Fluohydrocortisone Fluorocortisol Fluorocortisone NSC11318 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy- StC 1400 U 5963 WLN: L E5 B666 OV MUTJ A1 BF CQ E1 FV1Q FQ

pdb file: 76336.pdb
sdf file: 76336.sdf
directory: 76336


.alpha.-Phenylsuccinic acid 2-Phenylsuccinate 2-Phenylsuccinic acid 635-51-8 Butanedioic acid, phenyl- NSC11342 Phenylsuccinate Phenylsuccinic acid Succinic acid, phenyl-

pdb file: 76358.pdb
sdf file: 76358.sdf
directory: 76358


64-31-3 MORPHINE SULFATE MST-1 Continus Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- (5.alpha.,6.alpha.)-, sulfate (2:1) (salt) Morphinan-3,6.alpha.-diol, 7,8-didehydro-4,5.alpha.-epoxy-17-methyl-, sulfate Morphinan-3,6.alpha.-diol, 7,8-didehydro-4,5.alpha.-epoxy-17-methyl-, sulfate (2:1) (salt) Morphine, hemisulfate NSC11441 WLN: T B6566 B6/CO 4ABBC R BX HO PN DU GHT&&TTJ FQ JQ P& 2WSQQ

pdb file: 76432.pdb
sdf file: 76432.sdf
directory: 76432


1-Nitro-1-phenylethylene 1H-Purine, 6-(ethylthio)- 5468-44-0 6-(Ethylthio)purine 6-Ethylmercaptopurine Benzene, (1-nitroethenyl)- NSC11453 Purine, 6-(ethylthio)- Styrene, .alpha.-nitro- WLN: WNYR&U1

pdb file: 76440.pdb
sdf file: 76440.sdf
directory: 76440


641-78-1 NSC11572 Pregnane-11,20-dione, 3,17-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)-

pdb file: 76481.pdb
sdf file: 76481.sdf
directory: 76481


17736-20-8 5.alpha.-Pregnane-3.beta.,17.alpha.,21-triol-11,20-dione 21-acetate 5.beta.-Pregnan-3.alpha.,17.alpha.,21-triol-11,20-dione 21-acetate NSC11575 Pregnane-11,20-dione, 21-(acetyloxy)-3,17-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)-

pdb file: 76483.pdb
sdf file: 76483.sdf
directory: 76483


.alpha.-Bromo-.gamma.-butyrolactone .alpha.-Bromobutyric acid, .gamma.-lactone .alpha.-Bromobutyrolactone 2(3H)-Furanone, 3-bromodihydro- 2-Bromo-.gamma.-butyrolactone 2-Bromo-4-butanolide 2-Bromobutyrolactone 3-Bromo-2-furanone 5061-21-2 NSC11726

pdb file: 76596.pdb
sdf file: 76596.sdf
directory: 76596


4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 6294-93-5 NSC11757 Phenol, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)- Phenol, p-chloro-m-(trifluoromethyl)- WLN: QR DG CXFFF m-Cresol, 4-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- p-Chloro-m-(trifluoromethyl)phenol

pdb file: 76616.pdb
sdf file: 76616.sdf
directory: 76616


.alpha.-Ethylbutyric acid 2-Ethylbutanoic acid 2-Ethylbutyric acid 3-Pentanecarboxylic acid 88-09-5 Acetic acid, diethyl- Butanoic acid, 2-ethyl- Butyric acid, 2-ethyl- Diethylacetic acid NSC11765 WLN: QVY2&2

pdb file: 76619.pdb
sdf file: 76619.sdf
directory: 76619


.alpha.-Aceto-.alpha.-cyanotoluene .alpha.-Phenylacetoacetonitrile .alpha.-Tolunitrile, .alpha.-acetyl- 1-Cyano-1-phenyl-2-propanone 2-Phenylacetoacetonitrile 4468-48-8 Acetoacetonitrile, .alpha.-phenyl- Acetoacetonitrile, 2-phenyl- Acetonitrile, 2-acetyl-2-phenyl- Acetonitrile, phenylaceto Benzeneacetonitrile, .alpha.-acetyl- NSC11777 Phenylacetoacetonitrile Usaf pe-1 WLN: NCYR&V1

pdb file: 76631.pdb
sdf file: 76631.sdf
directory: 76631


.beta.-(Diethylamino)ethyl ethylphenylacetate citrate 3639-12-1 Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, citrate (1:1) Convenil NSC11781

pdb file: 76634.pdb
sdf file: 76634.sdf
directory: 76634


1,5-Bis(2-tetrahydrofuryl)-3-pentanol 2-Furanpropanol, tetrahydro-.alpha.-[2-(tetrahydro-2-furanyl)ethyl]- 3-Pentanol, 1,5-bis(tetrahydro-2-furyl)- 6265-26-5 NSC11798 WLN: T5OTJ B2YQ2- BT5OTJ

pdb file: 76650.pdb
sdf file: 76650.sdf
directory: 76650


.alpha.-(.beta.'-Cyanoethyl)-aminoacetic acid 3088-42-4 Glycine, N-(2-cyanoethyl)- N-(2-Cyanoethyl)glycine NSC11804 WLN: QV1M2CN

pdb file: 76655.pdb
sdf file: 76655.sdf
directory: 76655


(1.alpha.,2.beta.,3.alpha.,4.beta.,5.alpha.,6.beta.)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexane, .beta. isomer NSC11807

pdb file: 76658.pdb
sdf file: 76658.sdf
directory: 76658


.delta.,1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane .delta.-(aeeee)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane .delta.-BHC .delta.-Benzene hexachloride .delta.-HCH .delta.-Hexachlorocyclohexane .delta.-Lindane 319-86-8 Cyclohexane, .delta.,1,2,3,4,5,6-hexachloro- Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1.alpha.,2.alpha.,3.alpha.,4.beta.,5.alpha.,6.beta.)- Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, .delta.- Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, .delta.-isomer ENT 9,234 G-BHC-.delta. NSC11808 WLN: L6TJ AG BG CG DG EG FG .delta.

pdb file: 76659.pdb
sdf file: 76659.sdf
directory: 76659


3,5-Diiodo-.alpha.-phenylphloretic acid 577-91-3 Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-.alpha.-phenyl- Biliognost Biliselectan Biliselktan Bilitrast Biselectan Coletrast Dikol Hydrocinnamic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy-.alpha.-phenyl- Iodoalphionic acid Iodobil Jodobil NSC11854 Pheniodol Priodax Propionic acid,3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-2-phenyl- Tenamid Tenicid

pdb file: 76696.pdb
sdf file: 76696.sdf
directory: 76696


.alpha.-Conidendrol 2316-10-1 CONIDENDROL, ALPHA, DIHYDRATE NSC11870 Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 4-(3,4-dihydroxyphenyl)-3a,4,9,9a-tetrahydro-6,7-dihydroxy- Naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, 4-(3,4-dihydroxyphenyl)-3a,4,9,9a-tetrahydro-6,7-dihydroxy-, [3aR-(3a.alpha.,4.alpha.,9a.beta.)]-

pdb file: 76706.pdb
sdf file: 76706.sdf
directory: 76706


(-)-Caryophyllene .beta.-Caryophyllen .beta.-Caryophyllene .beta.-Caryophyllene, (-) 8-Methylene-4,11,11-(trimethyl)bicyclo[7.2.0]undec-4-ene 87-44-5 Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]- Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 8-methylene-4,11,11-trimethyl-, (E)-(1R,9S)-(-)- CARYOPHYLLENE ,ALPHA + BETA MIXT. Caryophyllene L-Caryophyllene NSC11906 trans-Caryophyllene

pdb file: 76735.pdb
sdf file: 76735.sdf
directory: 76735


1452-34-2 5.alpha.-Cholestan-3-one, 2.alpha.-bromo- Cholestan-3-one, 2-bromo-, (2.alpha.,5.alpha.)- NSC11919

pdb file: 76746.pdb
sdf file: 76746.sdf
directory: 76746


.alpha.-Nitroanthraquinone 1-Nitroanthrachinon 1-Nitroanthraquinone 82-34-8 9,10-Anthracenedione, 1-nitro- Anthraquinone, 1-nitro- NSC12125 WLN: L C666 BV IVJ DNW

pdb file: 76902.pdb
sdf file: 76902.sdf
directory: 76902


.alpha.-Methyl-DL-serine 5424-29-3 DL-.alpha.-Methylserine DL-2-Methylserine DL-Serine, 2-methyl- NSC12135 Serine, 2-methyl-, DL-

pdb file: 76910.pdb
sdf file: 76910.sdf
directory: 76910


1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, acetate, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]- 2026-24-6 Dehydroabietylamine acetate NSC12147 Podocarpa-8,11,13-trien-15-amine, 13-isopropyl-, acetate Rosin amine D acetate

pdb file: 76916.pdb
sdf file: 76916.sdf
directory: 76916


.alpha.-Pinene epoxide .alpha.-Pinene oxide 1686-14-2 2,3-Epoxypinane 3-Oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane, 2,7,7-trimethyl- NSC12148 Pinane, 2,3-epoxy- Pinane, 2,3-epoxy-, (-)-

pdb file: 76917.pdb
sdf file: 76917.sdf
directory: 76917


76-43-7 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,17.beta.-dihydroxy-17.alpha.-methyl-4-androstene-3-one 9.alpha.-Fluoro-11.beta.-hydroxy-17-methyltestosterone Androfluorene Androfluorone Androst-4-en-3-one, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-methyl-, (11.beta.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 9-fluoro-11.beta.,17.beta.-dihydroxy-17-methyl- Androsterolo FLUOXYMESTERONE FXM Fluosterone Fluotestin Fluoximesterone Flusteron Flutestos Halotestin NSC-12165 NSC12165 Neo-Ormonal Ora Testryl Ora-Testryl Oralsterone Oratestin Testoral Testosterone, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-17-methyl- U 6040 Ultandren Ultandrene component of Halodrin

pdb file: 76923.pdb
sdf file: 76923.sdf
directory: 76923


(16.alpha.,17.beta.)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol (16.alpha.,17.beta.)-Oestra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol 1,3,5(10)-Estratriene-3,16.alpha., 17.beta.-triol 1,3,5(10)-Estratriene-3,16.alpha.,17.beta.-triol 1,3,5-Estratriene-3.beta.,16-.alpha.,17-.beta.-triol 1,3,5-Oestratriene-3-.beta.,16.alpha.,17.beta.-triol 16.alpha.,17.beta.-Estriol 16.alpha.,17.beta.-Oestriol 16.alpha.-Estriol 16.alpha.-Hydroxy-17.beta.-estradiol 16.alpha.-Hydroxyestradiol 16.alpha.-Hydroxyoestradiol 3,16.alpha.,17.beta.-Estriol 3,16.alpha.,17.beta.-Trihydroxy-.delta.-1,3,5-estratriene 3,16.alpha.,17.beta.-Trihydroxy-.delta.-1,3,5-oestratriene 3,16.alpha.,17.beta.-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3,16.alpha.,17.beta.-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene 50-27-1 A 13610 Aacifemine Destriol Deuslon A ESTRIOL Estra-1,3,5(10)-trien-3,16.alpha., 17.beta.-triol Estra-1,3,5(10)-trien-3,16.alpha.,17.beta.-triol Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16.alpha.,17.beta.)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,16.alpha., 17.beta.-triol Estra-1,3,5(10)-triene-3,16.alpha.,17.beta.-triol Estratriol Folicular hormone Follicular hormone hydrate NSC-12169 NSC12169 OE3 Oestra-1,3,5(10)-triene-3,16.alpha., 17.beta.-triol Oestra-1,3,5(10)-triene-3,16.alpha.,17.beta.-triol Oestratriol Oestriol Orestin Ortho-Gynest Overstin Ovestin Ovestrion Theelol Thulol Tridestrin Trihydroxyestrin WLN: L E5 B666TTT&J E1 FQ GQ OQ

pdb file: 76927.pdb
sdf file: 76927.sdf
directory: 76927


.alpha.-Dihydroequilenin .alpha.-Dihydroequilenina .alpha.-Estra-1,3,5,7,9-pentaen-3,17-diol 17.alpha.-Dihydroequilenin 6639-99-2 Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17-diol, (17.alpha.)- Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17.alpha.-diol Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17.alpha.-diol NSC12171 WLN: L E5 B666 FV OV NHTT&&J E1 &A

pdb file: 76929.pdb
sdf file: 76929.sdf
directory: 76929


13,17-Secoestra-1,3,5(10)-trien-17-oic acid, 3,13.alpha.-dihydroxy-, .delta.-lactone 17a-Oxa-D-homoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-hydroxy- 604-82-0 Estrololactone NSC12172

pdb file: 76930.pdb
sdf file: 76930.sdf
directory: 76930


17-AP 17-Acetoxyprogesterone 17-Hydroxyprogesterone 17.alpha.-acetate 17-Hydroxyprogesterone acetate 17.alpha.-Acetoxyprogesterone 302-23-8 NSC12191 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate Prokan U 5533

pdb file: 76936.pdb
sdf file: 76936.sdf
directory: 76936


17.beta.-Hydroxy-2.alpha.-methyl-5.alpha.-androstan-3-one propionate 2.alpha.-Methyl-4,5-dihydrotestosterone propionate 2.alpha.-Methyldihydrotestosterone propionate 2M-DHTP 2MDTP 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.-methyl-, propionate 521-12-0 Androstan-3-one, 2-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (2.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- Blackburn Compound DROSTANOLONE PROPIONATE Drolban Dromostanolone Propionate Emdisterone Lilly 32379 MDHT Masterid Masteril Masterone Medrotestron propionate NSC12198 Permastril RS 1567 Re 346 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-2.alpha.-methyl-, propionate

pdb file: 76938.pdb
sdf file: 76938.sdf
directory: 76938


5197-22-8 Androst-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.,17-dimethyl- DIMETHYLTESTOSTERONE NSC12199 Testosterone, 2.alpha.,17-dimethyl-

pdb file: 76939.pdb
sdf file: 76939.sdf
directory: 76939


16-.alpha.,17-.beta.-bis(1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one 16-ALPHA-HYDROXYTESTOSTERONE DIPROPIONATE 16.alpha.-Hydroxytestosterone dipropionate 16.alpha.-Hydroxytestosterone propionate 22204-52-0 Androst-4-en-3-one, 16,17-bis(1-oxopropoxy)-, (16.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 16.alpha.-17.beta.-dihydroxy-, dipropionate NSC12203 SQ 9718 Testosterone, 16-.alpha.-hydroxy-,dipropionate Testosterone, 16.alpha.-hydroxy-, dipropionate

pdb file: 76940.pdb
sdf file: 76940.sdf
directory: 76940


2-.alpha.-17-.beta.-bis(1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one 2-.alpha.-17-.beta.-dihydroxyandrost-4-en-3-one dipropionate 2-.alpha.-hydroxytestosterone dipropionate 2-ALPHA-HYDROXYTESTOSTERONE DIPROPIONATE 2.alpha.-Hydroxytestosterone propionate 2.alpha.-Hydroxytestosterone, dipropionate 22204-96-2 Androst-4-en-3-one, 2,17-bis(1-oxopropoxy)-, (2.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 2.alpha.,17.beta.-dihydroxy-, dipropionate NSC12204 Testosterone, 2.alpha.-hydroxy-, dipropionate

pdb file: 76941.pdb
sdf file: 76941.sdf
directory: 76941


5.alpha.-Androstane-3.beta.,17.beta.-diol, diacetate 5424-40-8 Androstane-3,17-diol, diacetate, (3.beta.,5.alpha.,17.beta.)- NSC12207

pdb file: 76944.pdb
sdf file: 76944.sdf
directory: 76944


1807-02-9 Androst-4-en-3-one, 11,17-dihydroxy-17-methyl-, (11.alpha.,17.beta.)- NSC12433

pdb file: 77136.pdb
sdf file: 77136.sdf
directory: 77136


2136-21-2 5.alpha.-Androstane-3.beta.,11.beta.,17.beta.-triol, 17-methyl- NSC12435 U 6952

pdb file: 77138.pdb
sdf file: 77138.sdf
directory: 77138


.alpha.-Chlorocyclohexanone 2-Chlorocyclohexanone 822-87-7 Cyclohexanone, 2-chloro- NSC12439 WLN: L6VTJ BG

pdb file: 77142.pdb
sdf file: 77142.sdf
directory: 77142


121-78-8 2-Diethylaminomethyl-4-acetylaminophenol 4-Acetamido-2-[(diethylamino)methyl]phenol Acetamide, N-[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]- NSC12479 m-Acetotoluidide, .alpha.-(diethylamino)-4'-hydroxy-

pdb file: 77168.pdb
sdf file: 77168.sdf
directory: 77168


.alpha.,.beta.-Diphenylacrylonitrile .alpha.-Cyanostilbene .alpha.-Phenylcinnamonitrile .alpha.-Stilbenecarbonitrile 2,3-Diphenylacrilonitrile 2,3-Diphenylacrylonitrile 2510-95-4 Acrylonitrile, 2,3-diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(phenylmethylene)- Benzylidenephenylacetonitrile Cinnamonitrile, .alpha.-phenyl- NSC12489 Stilbene, .alpha.-cyano- Usaf a-9789 WLN: NCYR&U1R

pdb file: 77175.pdb
sdf file: 77175.sdf
directory: 77175


.alpha.,.alpha.-Diphenyl-.beta.-picryl hydrazide .alpha.,.alpha.-Diphenyl-.beta.-picrylhydrazine 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine 1707-75-1 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine Diphenylpicrylhydrazine Hydrazine, 1,1-diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)- Hydrazine, 1,1-diphenyl-2-picryl- Hydrazine, diphenylpicryl- NSC12563

pdb file: 77229.pdb
sdf file: 77229.sdf
directory: 77229


338-98-7 9-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate 9-Fluoroprednisolone 21-acetate 9-Fluoroprednisolone acetate 9-Fluorprednisolone acetate 9.alpha.-Fluoroprednisolone 21-acetate 9.alpha.-Fluoroprednisolone acetate Isoflupredone acetate NSC12600 Predef Predef 2X Predef, veterinary Prednisolone, 9-fluoro-, 21-acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate U 6013 U-6013

pdb file: 77262.pdb
sdf file: 77262.sdf
directory: 77262


1524-87-4 9-Fluoro-2.alpha.-methylcortisol 21-acetate 9.alpha.-Fluoro-2.alpha.-methylhydrocortisone,21-acetate Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate Cortisol, 9-fluoro-2.alpha.-methyl-, 21-acetate NSC12601 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-2-methyl-, (2.alpha.,11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-2.alpha.-methyl-,21-acetate

pdb file: 77263.pdb
sdf file: 77263.sdf
directory: 77263


28449-20-9 Corticosterone, 17-hydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate NSC12602 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-2.alpha.-methyl-, 21-acetate

pdb file: 77264.pdb
sdf file: 77264.sdf
directory: 77264


.alpha.-Aminocyclohexanepropionic acid 4441-50-3 Cyclohexanealanine NSC12794

pdb file: 77439.pdb
sdf file: 77439.sdf
directory: 77439


4-Quinolinemethanol, 6-methoxy-.alpha.-5-vinyl-2-quinuclidinyl hydrobromide NSC12865 Quinine, hydrobromide, hydrate

pdb file: 77493.pdb
sdf file: 77493.sdf
directory: 77493


4139-88-2 5.alpha.-Androstane-17.beta.-carboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester Androstane-17-carboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, (5.alpha.,17.beta.)- NSC12870

pdb file: 77498.pdb
sdf file: 77498.sdf
directory: 77498


54-12-6 DL-.alpha.-Amino-3-indolepropionic acid DL-Tryptophan DL-Trytophan DL-Trytophane NSC13118 Racemic Tryptophan Tryptophan, DL-

pdb file: 77647.pdb
sdf file: 77647.sdf
directory: 77647


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC13120 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 77649.pdb
sdf file: 77649.sdf
directory: 77649


1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl- 2-[(p-Methoxybenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-(p-methoxybenzyl)amino]pyridine 91-84-9 Afko-Hist Anhistabs Anhistol Antalergan Antallergan Antamine Anthisan Copsamine Coradon Dipane Dorantamin Ethylenediamine, N',N'-dimethyl-N-(p-methoxybenzyl)-N-(2-pyridyl)- Harvamine Histacap Histalon Histapyran Histasan Isamin Kriptin Maranhist Mepiramine Mepyramin Mepyramine Mepyren N',N'-Dimethyl-N-(p-methoxybenzyl)-N-(2-pyridyl)ethylenediamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-(.alpha.-pyridyl)ethylenediamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-2-(pyridylethylene)diamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-2-pyridyl-1,2-ethanediamine N-Dimethylamino-aethyl-N-p-methoxy-benzyl-.alpha.-amino-pyridin-maleat NSC13136 Neo-Bridal Neoantergan Neobridal Nyscaps PYRA Paraminyl Parmal Pyramal Pyranisamine Pyridine, 2-[(p-methoxybenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]- Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]- Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl][p-methoxybenzyl)amino]]- Pyrilamide Pyrilamine R.d. 2786 RP 2786 Stamine Stangen Statomin Thylogen WLN: T6NJ BN2N1&1&1R DO1 WLN: T6NJ DN1R DO1&2N1&1 Wait's green mountain antihistamine p-Methoxy-benzyl-.alpha.-pyridyl-dimethyl-aethylendiamin

pdb file: 77662.pdb
sdf file: 77662.sdf
directory: 77662


5428-95-5 Acetanilide, (2-mercaptocarbamoyl)di- Biphenyl, p,p'-bis(.alpha.-thiol carbamylacetamido)- Biphenyl, p,p'-bis(mercaptocarbamoylacetamido)- Carbamic acid, thio-, S-ester with 2-mercaptoacetanilide Carbaminothioglycolic acid anilide NSC13336 Usaf uctl-1766 p,p'-Bis(.alpha.-thiolcarbamylacetamido)biphenyl

pdb file: 77804.pdb
sdf file: 77804.sdf
directory: 77804


2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 2-Nitro-4-trifluoromethylaniline 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride 400-98-6 Aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl- Benzenamine, 2-nitro-4-(trifluoromethyl)- NSC13396 p-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-

pdb file: 77850.pdb
sdf file: 77850.sdf
directory: 77850


11.beta.,16.alpha.,17.alpha.,21-Tetrahydroxy-9.alpha.-fluoro-1,4-pregnadiene-3,20-dione 124-94-7 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,16.alpha.,17.alpha.,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-hydroxyprednisolone Adcortyl Aristocort CL 19823 Celeste Cinolone-T Delphicort Fluoxyprednisolone Kenacort Kenacort-A Kenalog Ledercort NSC13397 Prednisolone, 9-fluoro-16.alpha.-hydroxy- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxy-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy- Rodinolone SK-Triamcinolone Triam-Tablinen Triamcet Triamcinlon Triamcinolon Triamcinolone Tricortale Vetalog Volon WLN: L E5 B666 OV KU MUTJ A1 BF CQ E1 FV1Q FQ GQ

pdb file: 77851.pdb
sdf file: 77851.sdf
directory: 77851


86-42-0 Amodiaquin Amodiaquine Amodiaquine, ring-closed CAM-AQ1 CAM-AQI Camochin Camoquin Camoquinal Camoquine Flavoquine Miaquin NSC13453 Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]- Quinoline, 7-chloro-4-[[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]amino]- S. N. 10751 SN 10,751 o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-.alpha.-(diethylamino)-

pdb file: 77901.pdb
sdf file: 77901.sdf
directory: 77901


10024-74-5 Benzenemethanamine, .alpha.-methyl-N-(1-phenylethyl)- Bis(.alpha.-methylbenzyl)amine Dibenzylamine, .alpha.,.alpha.'-dimethyl- NSC13511 WLN: 1YR&MY1&R

pdb file: 77928.pdb
sdf file: 77928.sdf
directory: 77928


5431-31-2 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, hexyl ester Hexyl mandelate Mandelic acid, hexyl ester NSC13525 WLN: QYR&VO6

pdb file: 77941.pdb
sdf file: 77941.sdf
directory: 77941


20809-78-3 Acetic acid, di-p-tolyl- Benzeneacetic acid, 4-methyl-.alpha.-(4-methylphenyl)- Bis(p-tolyl)-acetic acid Di-p-tolylacetic acid NSC13678 WLN: QVYR D1&R D1

pdb file: 78062.pdb
sdf file: 78062.sdf
directory: 78062


5443-16-3 9,10(3',4')-Furanoanthracene-12,14-dione (9CI), 9,10,11,15-tetrahydro- 9,10-Dihydroanthraceno-9,10-endo-.alpha.,.beta.-succinic anhydride 9,10-Ethanoanthracene-11,12-dicarboxylic anhydride (8CI), 9,10-dihydro- Anthracene, 2,5-furandione adduct Anthracene,maleic anhydride adduct Anthracene-maleic anhydride Diels-Alder adduct Endo-9,10-(.alpha.,.beta.-succinic anhydride)anthracene NSC13695

pdb file: 78078.pdb
sdf file: 78078.sdf
directory: 78078


.alpha.-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone .alpha.-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride 99-40-1 Acetophenone, 2-chloro-3',4'-dihydroxy- Ethanone, 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)- NSC13905

pdb file: 78217.pdb
sdf file: 78217.sdf
directory: 78217


1-Naphthalenamine, 4-(phenylazo)- 1-Naphthylamine, 4-(phenylazo)- 131-22-6 4-(Phenylazo)-1-naphthylamine 4-Benzene-azo-.alpha.-naphthylamine 4-Benzeneazo-1-naphthylamine C.I. 11350 C.I. Solvent Yellow 4 NSC13974 Naphthalene, 1-phenylazo-4-amino- Nubian Yellow TB Phenylazo-.alpha.-naphthylamine

pdb file: 78242.pdb
sdf file: 78242.sdf
directory: 78242


1-(2,5-Dichlorophenyl)-2,2-dichlorovinyl diethyl phosphate 5723-62-6 Benzyl alcohol, 2,5-dichloro-.alpha.-(dichloromethylene)-, diethyl phosphate GC-3,582 NSC14035 Phosphoric acid, 2,2-dichloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester Phosphoric acid, 2,2-dichloro-1-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester

pdb file: 78289.pdb
sdf file: 78289.sdf
directory: 78289


.alpha.-Acetamidoacrylic acid 2-Acetamidoacrylic acid 2-Propenoic acid, 2-(acetylamino)- 5429-56-1 Acrylic acid, 2-acetamido- N-Acetyldehydroalanine NSC14171

pdb file: 78403.pdb
sdf file: 78403.sdf
directory: 78403


2,4a,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylenegibb-3-ene-1,10-carboxylic acid 1-4-lactone 77-06-5 Activol Berelex Brellin Cekugib GA GA3 GIBERELLIN Gib-Sol Gib-Tabs Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1.alpha.,2.beta.,4a.alpha.,4b.beta.,10.beta.)- Gibberelic acid Gibberellic acid Gibberellic acid GA3 Gibberellin Gibberellin A3 Gibberellin X Gibberellins Gibberellins A4A7 Gibbrel Gibreskol Grocel NCI-C55823 NSC14190 Pro-Gibb Pro-Gibb Plus

pdb file: 78420.pdb
sdf file: 78420.sdf
directory: 78420


2-Propyn-1-ol, 1,1-bis(p-chlorophenyl)- 5835-98-3 Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-ethynyl- Compound 876 Mr 30 NSC14265

pdb file: 78477.pdb
sdf file: 78477.sdf
directory: 78477


(Trichloromethyl)benzene .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trichlorotoluene .omega.,.omega.,.omega.-Trichlorotoluene 1-(Trichloromethyl)benzene 98-07-7 Benzene, (trichloromethyl)- Benzenyl chloride Benzenyl trichloride Benzotrichloride Benzyl trichloride Benzylidyne chloride Chlorure de benzenyle NSC14663 Phenylchloroform Phenyltrichloromethane Toluene trichloride Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,-trichloro- Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloro- Trichloormethylbenzeen Trichlormethylbenzol Trichloromethylbenzene Trichlorophenylmethane Triclorometilbenzene Triclorotoluene WLN: GXGGR

pdb file: 78768.pdb
sdf file: 78768.sdf
directory: 78768


1-Naphthalenemethanol, .alpha.-[3-(dihexylamino)propyl]- 63766-07-4 NSC14894

pdb file: 78922.pdb
sdf file: 78922.sdf
directory: 78922


.alpha.-Kirondrin .beta.-Kirondrin 1448-23-3 Butyric acid, 2-hydroxy-2-methyl-, 4-ester with 1,2,3,3a.beta.,4,6a.beta.,7,7a.alpha.,10,11,11a,11b.alpha.-dodecahydro-1.alpha.,2.alpha.,4.beta.,10.alpha.,11.beta.-pentahydroxy-3.alpha.,8,11a.beta.-trimethyl-5H-1,11c.beta.-(epoxymethano)phenanthro[10,1-bc]pyran-5-one GLAUCARUBINE Glarubin Glaucarubin Glaumeba MK-53 NSC14975 Picras-3-en-16-one, 11,20-epoxy-1,2,11,12-tetrahydroxy-15-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxobutoxy)-, [1.beta.,2.alpha.,11.beta.,12.alpha.,15.beta.(S)]- Simarubaceae WLN: T C66665/BQ 3AAB S AX KOV RO FUTJ C1 DQ EQ G1 MOVXQ2&1 O1 PQ QQ

pdb file: 78962.pdb
sdf file: 78962.sdf
directory: 78962


514-36-3 9.alpha.-Fluorocortisol acetate 9.alpha.-Fluorohydrocortisone 21-acetate 9.alpha.-Fluorohydrocortisone acetate 9.alpha.-Fluorohydrocortisone-21-acetate Alflorone Acetate Cortef-F Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy-, 21-acetate Cortineff Cortisol, 9-fluoro-, 21-acetate F-Cortef acetate Florinef acetate Fludrocortisone 21-acetate Fludrocortisone acetate Fluohydrocortisone acetate Fluorocortisol acetate Fluorocortisone acetate NSC15186 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate Scherofluron U 4845 WLN: L E5 B666 OV MUTJ A1 BF CQ E1 FV1OV1 FQ

pdb file: 79121.pdb
sdf file: 79121.sdf
directory: 79121


1,1'-Binaphthalene 1,1'-Binaphthyl 1,1'-Dinaphthyl 604-53-5 Di-.alpha.-naphthol NSC15230

pdb file: 79153.pdb
sdf file: 79153.sdf
directory: 79153


.alpha.,.alpha.'-Trithiobis-(N-dimethylthioformamide) 2801-10-7 Formamide, 1,1'-trithiobis[N,N-dimethylthio- NSC15256 Tetramethylthiuram trisulfide Trisulfide, bis(dimethylthiocarbamoyl) Trisulfide, bis[(dimethylamino)thioxomethyl]

pdb file: 79173.pdb
sdf file: 79173.sdf
directory: 79173


.alpha.(and .beta.)-Amyrenol .alpha.(and .beta.)-Amyrin .alpha.-Amyrenol, mixt. with .beta.-amyrenol .alpha.-Amyrin, mixt. with .beta.-amyrin AMYRIN,BETA NSC15308

pdb file: 79217.pdb
sdf file: 79217.sdf
directory: 79217


21633-77-2 C-Propionylmalonic ester Diethyl .alpha.-propionylmalonate Diethyl propionyl malonate Malonic acid, propionyl-, diethyl ester NSC15401 Propanedioic acid, (1-oxopropyl)-, diethyl ester

pdb file: 79295.pdb
sdf file: 79295.sdf
directory: 79295


17-Hydroxy(17.alpha.)-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one 17-Hydroxy-19-nor-17.alpha.-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one 17.alpha.-Ethinyl-.delta.(sup)-5,10-19-nortestosterone 17.alpha.-Ethinyl-17.beta.-hydroxy-.delta.(sup 5(10))-estren-3-one 17.alpha.-Ethinyl-5,10-estrenolone 17.alpha.-Ethinyl-estra(5,10)eneolone 17.alpha.-Ethynyl-17-hydroxy-5(10)-estren-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxy-.delta.(sup 5(10))-estren-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxy-3-oxo-.delta.(sup 5(10))-estrene 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxyester-5(10)-en-3-one 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-hydroxyestr-5(10)-en-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-nor-5(10)-androsten-17.beta.-ol-3-one 17.alpha.-Ethynyl-5(10)-estren-17-ol-3-one 17.alpha.-Ethynyl-estr-5(10)-en-3-on-17.beta.-ol 17.alpha.-Ethynylestr-5(10)-en-17.beta.-ol-3-one 19-Nor-17.alpha.-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- 19-Norethynodrel 19-Norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)- 68-23-5 Enidrel Estr-5(10)-en-3-one, 17.alpha.-ethynyl-17-hydroxy- Infecundin NSC15432 Norethinodrel Norethinynodrel Norethynodral Norethynodrel SC-4642 WLN: L E5 B666 OV MUTJ E1 F1UU1 QQ component of Enovid

pdb file: 79316.pdb
sdf file: 79316.sdf
directory: 79316


.alpha.-Tetrahydrofurfuryl alcohol 2-Furanmethanol, tetrahydro- 97-99-4 Furfuryl alcohol, tetrahydro- NSC15434 QO THFA TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL THFA Tetrahydro-2-furancarbinol Tetrahydro-2-furanmethanol Tetrahydro-2-furanylmethanol Tetrahydro-2-furfuryl alcohol Tetrahydro-2-furylmethanol Tetrahydrofurylalkohol WLN: T5OTJ B1Q

pdb file: 79318.pdb
sdf file: 79318.sdf
directory: 79318


.alpha.,.gamma.-dicyano-.beta.-methyl glutaramide 5447-66-5 Glutaramide, 2,4-dicyano-3-methyl- NSC15437 Pentanediamide, 2,4-dicyano-3-methyl-

pdb file: 79321.pdb
sdf file: 79321.sdf
directory: 79321


.alpha.-(1-Piperidyl)-.alpha.-tolunitrile .alpha.-Phenyl-.alpha.-(1-piperidino)-acetonitril .alpha.-Tolunitrile-.alpha.-piperidino- 1-Piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl- 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile 5766-79-0 Acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino- NSC15446 Usaf a-2217 WLN: T6NTJ AYR&CN

pdb file: 79329.pdb
sdf file: 79329.sdf
directory: 79329


1235-98-9 NSC15466 Pregna-4,20-dien-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)-

pdb file: 79348.pdb
sdf file: 79348.sdf
directory: 79348


17-Hydroxypregn-4-en-3,20-dione 17-Hydroxyprogesterone 17.alpha.-Hydroxyprogesterone 68-96-2 Gestageno Gador NSC15468 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy- Prodix Prodox

pdb file: 79350.pdb
sdf file: 79350.sdf
directory: 79350


3751-02-8 5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate NSC15478 Pregnane-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (5.alpha.)-

pdb file: 79360.pdb
sdf file: 79360.sdf
directory: 79360


4004-68-6 5.alpha.-Pregnane-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate Hydrallostane 21-acetate NSC15479 Pregnane-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (5.alpha.,11.beta.)-

pdb file: 79361.pdb
sdf file: 79361.sdf
directory: 79361


5.alpha.-Pregnan-20-one, 3.beta.,17-dihydroxy-, 3-acetate 5456-44-0 NSC15480 Pregnan-20-one, 3-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.)-

pdb file: 79362.pdb
sdf file: 79362.sdf
directory: 79362


5.alpha.-Pregnane-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-(3,3-dimethylbutyrate) 5936-24-3 Hydrallostane 21-tert-butylacetate NSC15485 Pregnane-3,20-dione, 21-[(3,3-dimethyl-1-oxobutyl)oxy]-11,17-dihydroxy-, (5.alpha.,11.beta.)-

pdb file: 79367.pdb
sdf file: 79367.sdf
directory: 79367


5.alpha.-Spirostan-12-one, 3.beta.-hydroxy-, acetate, (25R)- 915-35-5 HECOGENIN, ACETATE Hecogenin acetate NSC15489 Spirostan-12-one, 3-(acetyloxy)-, (3.beta.,5.alpha.,25R)-

pdb file: 79370.pdb
sdf file: 79370.sdf
directory: 79370


4360-12-7 AJMALINE Ajmalan-17,21-diol, (17R,21.alpha.)- Ajmalin Aritmina Cardiorythmine Cartagine Gilurytmal Ignazin Merabitol NSC15627 Raugalline Rauwolfin Rauwolfine Rhytmaton Rytmalin Siddiqui Tachmalin Tajmalin Takhmalin Takycor WLN: T5 F6 E56 B6 B6/CR/NS A 5BBCEO S EX LN ONT&TTTTJ DQ L1 PQ Q2

pdb file: 79428.pdb
sdf file: 79428.sdf
directory: 79428


24815-24-5 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, methyl reserpate 3,4,5-Trimethoxycinnamoyl methyl reserpate 3.beta.,20.alpha.-Yohimban-16.beta.-carboxylic acid, 18.beta.-hydroxy-11,17.alpha.-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate (ester) Anaprel Apolon Apoterin Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine-1-carboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydro-3-hydroxy-2,11-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate Cartric Cinnaloid Cinnasil Methyl trimethoxycinnamoylreserpate Moderil NSC15628 Paresinan RESCINNAMINE Raurescin Rescinnamin Rescisan Resealoid Reserpinine Reserpinine (C35 alkaloid) Rozex Scinnamina Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenyl]oxy]-, methyl ester, (3.beta.,16.beta.,17.alpha.,18.beta.,20.alpha.)-

pdb file: 79429.pdb
sdf file: 79429.sdf
directory: 79429


.alpha.2-Dibromo-4,5-methylenedioxytoluene 1,3-Benzodioxole, 5-bromo-6-(bromomethyl)- 5434-47-9 NSC15640 Toluene, .alpha.2-dibromo-4,5-methylenedioxy-

pdb file: 79440.pdb
sdf file: 79440.sdf
directory: 79440


.alpha.-NAA .alpha.-Naphthaleneacetic acid .alpha.-Naphthylacetic acid .alpha.-Naphthyleneacetic acid .alpha.-Naphthylessigsaeure 1-Naphthaleneacetic acid 1-Naphthtaleneacetic acid 1-Naphthylacetic acid 86-87-3 ANA ANU Alphaspra Appl-Set Celmone Fruitofix Fruitone Fruitone N Klingtite Liqui-Stik NAA NSC15772 Nafusaku Naphthalene-1-acetic acid Naphthaleneacetic acid Naphthylacetic acid Naphyl-1-essigsaeure Niagara-Stik Nu-Tone Parmone Phymone Phyomone Pimacol-Sol Planofix Planofixe Primacol Rootone Stafast Stop-Drop Tekkam Tip-Off Transplantone WLN: L66J B1VQ

pdb file: 79563.pdb
sdf file: 79563.sdf
directory: 79563


(R)-Amygdalin 29883-15-6 AMYGDALIN Amygdaloside Benzeneacetonitrile, .alpha.-((6-O-.beta.-D-glucopyranosyl-.beta.-D-glucopyranosyl)oxy)-, (R)- Benzeneacetonitrile, .alpha.-[(6-O-.beta.-D-glucopyranosyl-.beta.-D-glucopyranosyl)oxy]-, (R)- D(-)-Mandelonitrile-.beta.-D-gentiobioside D-Amygdalin Mandelonitrile-.beta.-gentiobioside NSC15780

pdb file: 79569.pdb
sdf file: 79569.sdf
directory: 79569


.alpha.1,.alpha.3,2-Trihydroxymesitylene .alpha.1,.alpha.3-Mesitylenediol, 2-hydroxy- 1,3-Benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl- 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol 2,6-Di(hydroxymethyl)-p-cresol 2,6-Dimethylol-4-methylphenol 2,6-Dimethylol-p-cresol 91-04-3 NSC15838

pdb file: 79604.pdb
sdf file: 79604.sdf
directory: 79604


.alpha.,.beta.-Dichloro-.beta.-formylacrylic acid 2,3-Dichloromaleic aldehyde acid 2-Butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, (Z)- 87-56-9 Acrylic acid, 2,3-dichloro-3-formyl- Dichloromalealdehydic acid Kyselina mukochlorova MUCOCHLORIC ACID Malealdehydic acid, dichloro- NSC15905 WLN: VHYGUYGVQ

pdb file: 79665.pdb
sdf file: 79665.sdf
directory: 79665


.alpha.,.alpha.-Dimethylallyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-propenol 1,1-Dimethylallyl alchol 1,1-Dimethylallyl alcohol 115-18-4 2-Methyl-3-buten-2-ol 3-Buten-2-ol, 2-methyl- Dimethylvinylcarbinol Dimethylvinylmethanol NSC15977 Vinyldimethylcarbinol

pdb file: 79690.pdb
sdf file: 79690.sdf
directory: 79690


.alpha.-Pyracin 4543-56-0 Furo[3,4-c]pyridin-3(1H)-one, 7-hydroxy-6-methyl- NSC15983 Pyracin-5 Pyridoxic acid .gamma.-lactone Pyridoxic acid, .gamma.-lactone

pdb file: 79696.pdb
sdf file: 79696.sdf
directory: 79696


2527-11-9 9.alpha.-BOP 9.alpha.-Bromo-11-ketoprogesterone 9.alpha.-Bromo-11-oxoprogesterone BOP Braxarone Braxoron Braxorone Brolon Broxoron Broxorone NSC15990 Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 9-bromo- Progesterone, 9-bromo-11-oxo-

pdb file: 79702.pdb
sdf file: 79702.sdf
directory: 79702


.alpha.-Benzoquinoline .alpha.-Naphthoquinoline 230-27-3 4-Azaphenanthrene 7,8-Benzoquinoline Benzo[h]quinoline NSC16033

pdb file: 79733.pdb
sdf file: 79733.sdf
directory: 79733


.alpha.,.alpha.-Dimethylbutanoic acid .alpha.,.alpha.-Dimethylbutyric acid 2,2-Dimethylbutanoic acid 2,2-Dimethylbutyric acid 595-37-9 Butanoic acid, 2,2-dimethyl- Butyric acid, 2,2-dimethyl- NSC16045 Neohexanoic acid

pdb file: 79745.pdb
sdf file: 79745.sdf
directory: 79745


.alpha.-Pyridil 2,2'-Pyridil 2,2'-Pyridyl 492-73-9 Bipicolinoyl Bis(2-pyridyl)ethanedione Di-2-pyridylglyoxal Ethanedione, di-2-pyridinyl- Glyoxal, di-2-pyridyl- NSC16545

pdb file: 80086.pdb
sdf file: 80086.sdf
directory: 80086


.alpha.,.alpha.-Dimethylglycine .alpha.-Aminoisobutanoic acid .alpha.-Aminoisobutyrate .alpha.-Aminoisobutyric acid .alpha.-Methylalanine 2-Amino-2-methylpropanoic acid 2-Aminoisobutyric acid 2-Methylalanine 62-57-7 AIB Alanine, 2-methyl- NSC16590 Propionic acid, 2-amino-2-methyl- WLN: ZX1&1&VQ

pdb file: 80113.pdb
sdf file: 80113.sdf
directory: 80113


.alpha.,.alpha.-Dibromobibenzyl 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane 5789-30-0 Benzene, 1,1'-(1,2-dibromo-1,2-ethanediyl)bis- Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-dibromo- NSC16621 Stilbene dibromide

pdb file: 80144.pdb
sdf file: 80144.sdf
directory: 80144


.alpha.-Phenylsuccinic acid 2-Phenylsuccinate 2-Phenylsuccinic acid 635-51-8 Butanedioic acid, phenyl- NSC16635 Phenylsuccinate Phenylsuccinic acid Succinic acid, phenyl-

pdb file: 80158.pdb
sdf file: 80158.sdf
directory: 80158


.alpha.-Phenylcinnamic acid (trans-form). 91-47-4 Acrylic acid, 2,3-diphenyl-, (Z)- Benzeneacetic acid, .alpha.-(phenylmethylene)-, (Z)- NSC16645 cis-.alpha.-Phenylcinnamic acid cis-2,3-Diphenylacrylic acid cis-2,3-Diphenylpropenoic acid trans-.alpha.-Carboxystilbene

pdb file: 80168.pdb
sdf file: 80168.sdf
directory: 80168


5438-45-9 Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-.alpha.-thioxo- NSC16689 Pyruvic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-thio-

pdb file: 80202.pdb
sdf file: 80202.sdf
directory: 80202


(.+-.)-3,4-Dihydroxyphenylalanine (.+-.)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine (.+-.)-Dopa .beta.-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-.alpha.-alanine 3',4'-Dihydroxyphenylalanine 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine 63-84-3 Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, DL- DIHYDROXYPHENYLALANINE DL-.beta.-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine DL-3,4-DOPA DL-DOPA DL-Dihydroxyphenylalanine DL-Dioxyphenylalanine DL-Tyrosine, 3-hydroxy- NSC16940 WLN: QVYZ1R CQ DQ

pdb file: 80415.pdb
sdf file: 80415.sdf
directory: 80415


13a.alpha.-Berbine, 2,3,10,11-tetramethoxy- 523-02-4 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,10,11-tetramethoxy-, (S)- Govanine methyl ether NORCORELYDINE NSC17067 Norcoralydine O,O-Dimethylgovadine O-Methylgovanine S-(-)-Xylopinine Xylopinine

pdb file: 80483.pdb
sdf file: 80483.sdf
directory: 80483


17.alpha.-Pregn-5-en-20-yne-3.beta.,17.beta.-diol 3604-60-2 Androst-5-ene-3.beta.,17.beta.-diol, 17-ethynyl- NSC17098 Pregn-5-en-20-yne-3,17-diol, (3.beta.,17.alpha.)-

pdb file: 80514.pdb
sdf file: 80514.sdf
directory: 80514


.alpha.-Pipecolinic acid 2-Piperidinecarboxylic acid 535-75-1 Dihydrobaikiane Hexahydropicolinic acid Homoproline NSC17125 Pipecolate Pipecolic acid Pipecolinic acid

pdb file: 80528.pdb
sdf file: 80528.sdf
directory: 80528


3642-85-1 6.alpha.-Methyl-11-oxoprogesterone FDA 0070 NSC17256 Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6-methyl-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6.alpha.-methyl- Progesterone, 6.alpha.-methyl-11-oxo- SKI 22936 U 7654

pdb file: 80617.pdb
sdf file: 80617.sdf
directory: 80617


.alpha.-Ketoglutaric acid .alpha.-Oxoglutaric acid 2-Ketoglutaric acid 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid 2-Oxoglutaric acid 2-Oxopentanedioic acid 328-50-7 Alphaketoglutaric acid GLUTARIC ACID, ALPHA KETO Glutaric acid, 2-oxo- NSC17391 Pentanedioic acid, 2-oxo-

pdb file: 80706.pdb
sdf file: 80706.sdf
directory: 80706


3468-99-3 Acetic acid, diphenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, ethyl ester Diphenylacetic acid, ethyl ester Ethyl diphenylacetate NSC17496

pdb file: 80792.pdb
sdf file: 80792.sdf
directory: 80792


17.alpha.-Hydroxyprogesterone caproate 17.alpha.-Hydroxyprogesterone hexanoate 17.alpha.-Hydroxyprogesterone n-caproate 630-56-8 Delalutin Depo-proluton Estralutin HPC Hormofort Hydroxyprogesterone caproate Hydroxyprogesterone hexanoate Hyproval Kaprogest Lutate NSC17592 Neolutin forte Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-[(1-oxohexyl)oxy]- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, hexanoate Primolut Depot Proge Progesterone caproate Progesterone, 17-hydroxxy-, hexanoate Progesterone, 17-hydroxy-, hexanoate Proluton Depot Relutin Syngynon component of Deluteval 2X

pdb file: 80880.pdb
sdf file: 80880.sdf
directory: 80880


33687-74-0 Benzenemethanol, .alpha.-(1-methyl-1-nitroethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(1-methyl-1-nitroethyl)- NSC17693

pdb file: 80947.pdb
sdf file: 80947.sdf
directory: 80947


2-Phenyl-1,1-dimethylethanolamine 34405-42-0 Benzenemethanol, .alpha.-(1-amino-1-methylethyl)- NSC17705

pdb file: 80959.pdb
sdf file: 80959.sdf
directory: 80959


1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-.alpha.,4,4-trimethyl-2-nonyl- 2-Imidazoline, 4,4-dimethyl-1-(2-hydroxypropyl)-2-nonyl- 2-Imidazoline-1-ethanol, 2-nonyl-.alpha.,4,4-trimethyl- 74038-83-8 NSC17756 WLN: T5N CN AUTJ B9 C1YQ1 E1 E1

pdb file: 81010.pdb
sdf file: 81010.sdf
directory: 81010


1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-.alpha.,4,4-trimethyl-2-undecyl- 2-Imidazoline, 4,4-dimethyl-1-(2-hydroxypropyl)-2-undecyl- 2-Imidazoline-1-ethanol, .alpha.,4,4-trimethyl-2-undecyl- 74038-84-9 NSC17757 WLN: T5N CN AUTJ B11 C1YQ1 E1 E1

pdb file: 81011.pdb
sdf file: 81011.sdf
directory: 81011


.alpha.-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone .alpha.-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride 99-40-1 Acetophenone, 2-chloro-3',4'-dihydroxy- Ethanone, 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)- NSC17869

pdb file: 81052.pdb
sdf file: 81052.sdf
directory: 81052


1-Naphthalenecarbamic acid, methyl ester 5449-00-3 Carbamic acid, 1-naphthalenyl-, methyl ester Methyl 1-naphthalenecarbamate Methyl N-(1-naphthyl)carbamate Methyl N-.alpha.-naphthylcarbamate NSC18126

pdb file: 81291.pdb
sdf file: 81291.sdf
directory: 81291


668-49-5 Cholan-24-oic acid, 3,6-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,6.beta.)- NSC18166

pdb file: 81301.pdb
sdf file: 81301.sdf
directory: 81301


10573-17-8 3.alpha.-Hydroxy-6-keto-5.alpha.-cholanic acid Cholan-24-oic acid, 3-hydroxy-6-oxo-, (3.alpha.,5.alpha.)- NSC18168

pdb file: 81303.pdb
sdf file: 81303.sdf
directory: 81303


2276-93-9 3.beta.-Hydroxy-5.alpha.-cholanic acid Cholan-24-oic acid, 3-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.)- NSC18169

pdb file: 81304.pdb
sdf file: 81304.sdf
directory: 81304


3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-chol-8(14)-en-24-oic acid 5.beta.-Chol-8(14)-en-24-oic acid, 3.alpha.,12.alpha.-dihydroxy- 641-81-6 Apocholic acid Chol-8(14)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)- NSC18170 WLN: L E5 B666TJ A1 DQ E1 FY1&2VQ OQ

pdb file: 81305.pdb
sdf file: 81305.sdf
directory: 81305


.alpha.-Dihydrofucosterol .beta.-Sitosterin .beta.-Sitosterol 22,23-Dihydrostigmasterol 24.alpha.-Ethylcholesterol 83-46-5 Angelicin Angelicin (steroid) Cinchol Cupreol Harzol NSC18173 Quebrachol Rhamnol SKF 14463 Sito-Lande Stigmast-5-en-3-ol, (3.beta.)- Stigmast-5-en-3.beta.-ol Stigmasterol, 22,23-dihydro- Triastonal

pdb file: 81307.pdb
sdf file: 81307.sdf
directory: 81307


1250-95-9 5.alpha.,6.alpha.-Epoxycholestan-3.beta.-ol 5.alpha.,6.alpha.-Epoxycholestanol 5.alpha.-Cholestan-3.beta.-ol, 5,6.alpha.-epoxy- Cholestan-3-ol, 5,6-epoxy-, (3.beta.,5.alpha.,6.alpha.)- Cholestan-3.beta.-ol, 5.alpha.,6.alpha.-epoxy- Cholestan-5.alpha.,6.alpha.-epoxy-3.beta.-ol Cholesterol .alpha.-epoxide Cholesterol .alpha.-oxide Cholesterol 5.alpha.,6.alpha.-epoxide Epoxycholesterol NSC18176

pdb file: 81310.pdb
sdf file: 81310.sdf
directory: 81310


1253-84-5 3.beta.,5.alpha.,6.beta.-Trihydroxycholestane 5.alpha.-Cholestane-3.beta.,5,6.beta.-triol CT Cholesta-3.beta.,5.alpha.,6.beta.-triol Cholestane-3,5,6-triol, (3.beta.,5.alpha.,6.beta.)- Cholestane-3.beta.,5.alpha.,6.beta.-triol NSC18178 WLN: L E5 B666TJ A1 E1 FY1&3Y1&1 LQ MQ OQ

pdb file: 81312.pdb
sdf file: 81312.sdf
directory: 81312


.alpha.-Coprostanol 5.beta.-Cholestan-3.alpha.-ol 516-92-7 Cholestan-3-ol, (3.alpha.,5.beta.)- Epicoprostanol Epicoprosterol Epikoprosterin NSC18182 epi-Coprostanol epi-Coprosterol

pdb file: 81316.pdb
sdf file: 81316.sdf
directory: 81316


.beta.-Cholestanol 3.beta.-Hydroxy-5.alpha.-cholestane 3.beta.-Hydroxycholestane 5.alpha.-Cholestan-3.beta.-ol 5.alpha.-Cholestanol 5.alpha.-Dihydrocholesterol 80-97-7 Cholestan-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)- Cholestan-3.beta.-ol Cholestanol Dihydrocholesterin Dihydrocholesterol NSC18188 Zymostanol

pdb file: 81321.pdb
sdf file: 81321.sdf
directory: 81321


17.alpha.-Pregn-5-en-20-yne-3.beta.,17-diol, 3-cyclohexane-propionate Androst-5-ene-3.beta.,17.beta.-diol, 17.alpha.-ethynyl-, 3-cyclohexanepropionate Ethandrostate NSC18216

pdb file: 81340.pdb
sdf file: 81340.sdf
directory: 81340


17-METHYLDIHYDROTESTOSTERONE 17.alpha.-Methyl-17.beta.-hydroxy-5.alpha.-androstan-3-one 17.alpha.-Methyl-5.alpha.-dihydrotestosterone 17.alpha.-Methyldihydrotestosterone 17.beta.-Hydroxy-17-methyl-5.alpha.-androstan-3-one 17.beta.-Hydroxy-17.alpha.-methyl-5.alpha.-androstan-3-one 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- 5.alpha.-Androstane-17.alpha.-methyl-17.beta.-ol-3-one 521-11-9 Andoron Androstalone Androstan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5.alpha.,17.beta.)- Assimil Ermalone Mesanolon Mestalone Mestanolone Methybol Methylantalon Methyldihydrotestosterone NSC18219 Preroide Tantarone

pdb file: 81343.pdb
sdf file: 81343.sdf
directory: 81343


20112-30-5 5.alpha.,17.alpha.-Pregnan-3-one, 17-hydroxy- NSC18220 Pregnan-3-one, 17-hydroxy-, (5.alpha.,17.alpha.)-

pdb file: 81344.pdb
sdf file: 81344.sdf
directory: 81344


.alpha.-Picoline 1-oxide .alpha.-Picoline N-oxide 2-Methylpyridine 1-oxide 2-Methylpyridine N-oxide 2-Picoline 1-oxide 2-Picoline, 1-oxide 931-19-1 NSC18253 Pyridine, 2-methyl-, 1-oxide

pdb file: 81377.pdb
sdf file: 81377.sdf
directory: 81377


3751-02-8 5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate NSC18293 Pregnane-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (5.alpha.)-

pdb file: 81403.pdb
sdf file: 81403.sdf
directory: 81403


1097-51-4 NSC18315 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-epoxy-, (16.alpha.)-

pdb file: 81414.pdb
sdf file: 81414.sdf
directory: 81414


16,17-Oxido-4-pregnen-21-ol-3,20-dione-21-acetate 21853-83-8 NSC18316 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-16,17-epoxy-, (16.alpha.)-

pdb file: 81415.pdb
sdf file: 81415.sdf
directory: 81415


11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone 11-Deoxycortisol 11-Deoxyhydrocortisone 11-Desoxy-17-hydroxycorticosterone 11-Desoxycortisol 11-Desoxyhydrocortisone 11-Dioxycortisol 152-58-9 17,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17,21-Dihydroxyprogesterone 17-Hydroxy-11-deoxycorticosterone 17.alpha.-Hydroxycortexone 4-Pregnene-17.alpha.,21-diol-3,20-dione Cortexolone Corticosterone, 11-deoxy-17-hydroxy- Cortisol, 11-deoxy- Cortisol, 11-dioxy- Cortodoxone NSC18317 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy- Reichstein S Reichstein's compound S Reichstein's substance S SK&F 3050 SKF 3050 Substance S

pdb file: 81416.pdb
sdf file: 81416.sdf
directory: 81416


5.alpha.-Pregnan-20-one, 3.beta.-hydroxy-, acetate 906-83-2 Allopregnan-3.beta.-ol-20-one acetate NSC18318 Pregnan-20-one, 3-(acetyloxy)-, (3.beta.,5.alpha.)-

pdb file: 81417.pdb
sdf file: 81417.sdf
directory: 81417


3,20-Allopregnanedione 3,20-Dioxo-5.alpha.-pregnane 5.alpha.-Dihydroprogesterone 5.alpha.-Pregnane-3,20-dione 5.beta.-Pregnane-3,20-dione 566-65-4 NSC18319 Pregnane-3,20-dione, (5.alpha.)- WLN: L E5 B666 OVTJ A1 E1 FV1

pdb file: 81418.pdb
sdf file: 81418.sdf
directory: 81418


1-Naphthacenecarboxylic acid, 1-ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7,10-tetrahydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-4-O-(2R-trans)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl)-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosyl-3-(dimethylamino)-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-, methyl ester (1R-(1.alpha.,2.beta.,4.beta.))- 1-Naphthacenecarboxylic acid, 2-ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7,10-tetrahydroxy-6,11-dioxo-4-[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-((2R-trans)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl)-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosy- 1-Naphthacenecarboxylic acid, 2-ethyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,7,10-tetrahydroxy-6,11-dioxo-4-[[2,3,6-trideoxy-4-O-[2,6-dideoxy-4-O-[(2R-trans)-tetrahydro-6-methyl-5-oxo-2H-pyran-2-yl]-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosyl]-3-(dimethylamino)-.alpha.-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-, methyl ester,[1R-(1.alpha.,2.beta.,4.beta.)]- 34044-10-5 CINERUBIN A Cinerubine A NSC 18334 NSC 267694 NSC18334 Rhodirubin C WLN: L E6 C666 BV MVT&&&J DQ HQ H2 IVQ OQ RQ FO- FT6OTJ B1 DN1&1 CO- FT6OTJ B1 DQ CO- FT6O CVTJ B1

pdb file: 81421.pdb
sdf file: 81421.sdf
directory: 81421


.alpha.,.beta.,.gamma.,.delta.-Tetraphenylporphine 21H,23H-Porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl- 5,10,15,20-Tetraphenylporphine 917-23-7 NSC18506 Porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl- Tetraphenylporphine Tetraphenylporphyrin meso-Tetraphenylporphine meso-Tetraphenylporphyrin

pdb file: 81526.pdb
sdf file: 81526.sdf
directory: 81526


.alpha.-Furoin 552-86-3 Ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy- Ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy- Furoin Ketone, 2-furyl .alpha.-hydroxyfurfuryl NSC18522 WLN: T5OJ BYQV- BT5OJ

pdb file: 81540.pdb
sdf file: 81540.sdf
directory: 81540


(.alpha.-2-Chloro-9-.omega.-dimethylamino-propylamine)thioxanthene (Z)-2-Chloro-N,N-dimethylthioxanthene-.DELTA.(sup9),(sup.gamma.)-propylamine .alpha.-Chlorprothixene 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, (Z)- 113-59-7 2-Chloro-9-[.omega.-(dimethylamino)propylidene]thioxanthene 2-Chloro-9-[3-(dimethylamino)propylidene]thioxanthene 2-Chloro-N,N-dimethylthioxanthene-.delta.(sup 9), .gamma.-propylamine CPT CPX Chloroprothixene Chlorprothixen Chlorprothixene Chlorprotixen Chlorprotixene Chlothixen Iaractan MK 184 N 714 N 714C N-714 NSC18720 Paxyl Rentovet Ro 4-0403 Tactaran Taractan Tarasan Thioxanthene-.DELTA.9,.gamma.-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, (Z)- Thioxanthene-.delta.(sup 9), .gamma.-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl- Traquilan Trictal Truxal Truxil Vetacalm WLN: T C666 BS IYJ FG IU3N1 & 1 cis-Chlorprothixene

pdb file: 81732.pdb
sdf file: 81732.sdf
directory: 81732


1522-46-9 2-Isopropylacetoacetic acid ethyl ester Acetoacetic acid, 2-isopropyl-, ethyl ester Butanoic acid, 2-acetyl-3-methyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-isopropylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-methylbutanoate Ethyl 2-isopropylacetoacetate NSC18754

pdb file: 81759.pdb
sdf file: 81759.sdf
directory: 81759


4'-Carboxyphenylmethanesulfonanilide 536-95-8 Benzoic acid, 4-[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]- Benzoic acid, p-.alpha.-(toluenesulfonamido)- Benzoic acid, p-.alpha.-toluenesulfonamido- Carinamid Carinamide Caronamid Caronamide N-Benzylsulfonyl-p-aminobenzoic acid NSC18778 Retentin Staticin WLN: QVR DMSW1R p-(Benzylsulfonamido)benzoic acid p-.alpha.-(Toluenesulfonamido)benzoic acid p-.alpha.-Toluenesulfonamidobenzoic acid

pdb file: 81781.pdb
sdf file: 81781.sdf
directory: 81781


.alpha.-Hydroxymyristic acid 2-Hydroxymyristic acid 2-Hydroxytetradecanoic acid 2507-55-3 NSC18938 TETRADECANOIC ACID, 2-HYDROXY Tetradecanoic acid, 2-hydroxy-

pdb file: 81894.pdb
sdf file: 81894.sdf
directory: 81894


.DELTA.1,.alpha.-Cycloheptaneacetamide 5452-66-4 NSC18968

pdb file: 81923.pdb
sdf file: 81923.sdf
directory: 81923


.DELTA.1,.alpha.-Cycloheptanemalonamic acid 6966-52-5 NSC18980

pdb file: 81935.pdb
sdf file: 81935.sdf
directory: 81935


.DELTA.1,.alpha.-Cyclohexaneacetic acid, ethyl ester 1552-92-7 Acetic acid, cyclohexylidene-, ethyl ester Ethyl cyclohexylideneacetate NSC18981

pdb file: 81936.pdb
sdf file: 81936.sdf
directory: 81936


1-[2-(.alpha.-Pyridyl)ethyl]piperidine 2-(2-Piperidinoethyl)pyridine 5452-83-5 NSC18995 Pyridine, 2-(2-piperidinoethyl)- Pyridine, 2-[2-(1-piperidinyl)ethyl]-

pdb file: 81950.pdb
sdf file: 81950.sdf
directory: 81950


(-)-14-Hydroxydihydrocodeinone (-)-Oxycodone 14-Hydroxydihydrocodeinone 4,5.alpha.-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one 4aH-8,9c-Iminoethanophenanthro[4,5-bcd]furan-5(6H)-one, 7,7a,8,9-tetrahydro-7a-hydroxy-3-methoxy-12-methyl- 76-42-6 Codeinone, 7,8-dihydro-14-hydroxy- Codeinone, dihydro-14-hydroxy- Codeinone, dihydrohydroxy- Dihydro-14-hydroxycodeinone Dihydrohydroxycodeinone Dihydrone Dihydroxycodeinone Diphydrone Eucodalum Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (5.alpha.)- Morphinan-6-one, 4,5.alpha.-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl- NSC19043 OXYCODONE Oxicon Oxycodeinone Oxycodon Percobarb Percodan Tekodin (free base) WLN: T B6566 B6/CO 4ABBC R BX FV HO PN GHT&&TTJ CQ JO1 P1

pdb file: 81987.pdb
sdf file: 81987.sdf
directory: 81987


125-29-1 4,5.alpha.-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one 4aH-8,9c-Iminoethanophenanthro[4,5-bcd]furan-5-(6H)-one, 7,7a,8,9-tetrahydro-3-methoxy-12-methyl- 6-Oxo-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinan Bekadid Codeinone, dihydro- Codinovo DICO Dicodid Dihydrocodeinone HYDROCODONE Hydrocodon Hydrocone Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, (5.alpha.)- Morphinan-6-one, 4,5.alpha.-epoxy-3-methoxy-17-methyl- NSC19044 WLN: T B6566 B6/CO 4ABBC R BX FV HO PN GHT&&TTJ JO1 P1

pdb file: 81988.pdb
sdf file: 81988.sdf
directory: 81988


(14S)-14-Hydroxydihydromorphinone 14-Hydroxydihydromorphinone 7,8-Dihydro-14-hydroxymorphinone 76-41-5 Dihydro-14-hydroxymorphinone Dihydrohydroxymorphinone Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, (5.alpha.)- Morphinan-6-one, 4,5.alpha.-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl- Morphinone, dihydro-14-hydroxy- NSC19045 Numorphan OXYMORPHONE Oxymorphine

pdb file: 81989.pdb
sdf file: 81989.sdf
directory: 81989


(-)-Hydromorphone 466-99-9 DIMO Dihydromorphinone HYDROMORPHONE Hydromorphon Hymorphan Laudicon Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methyl-, (5.alpha.)- Morphinan-6-one, 4,5.alpha.-epoxy-3-hydroxy-17-methyl- Morphinone, dihydro- NSC19046 Paramorphan WLN: T B6566 B6/CO 4ABBC R BX FV HO PN GHT&&TTJ JQ P1

pdb file: 81990.pdb
sdf file: 81990.sdf
directory: 81990


13026-26-1 Hexestrol, methyl ether Hexestrol, monomethyl ether NSC19200 Phenol, 4-[1-ethyl-2-(4-methoxyphenyl)butyl]-, (R*,S*) Phenol, p-(.alpha.,.beta.-diethyl-p-methoxyphenethyl)- SKI 24021

pdb file: 82124.pdb
sdf file: 82124.sdf
directory: 82124


2,4a,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylenegibb-3-ene-1,10-carboxylic acid 1-4-lactone 77-06-5 Activol Berelex Brellin Cekugib GA GA3 GIBERELLIN Gib-Sol Gib-Tabs Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1.alpha.,2.beta.,4a.alpha.,4b.beta.,10.beta.)- Gibberelic acid Gibberellic acid Gibberellic acid GA3 Gibberellin Gibberellin A3 Gibberellin X Gibberellins Gibberellins A4A7 Gibbrel Gibreskol Grocel NCI-C55823 NSC19450 Pro-Gibb Pro-Gibb Plus

pdb file: 82362.pdb
sdf file: 82362.sdf
directory: 82362


1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-propanoic acid, .alpha.-amino-, (-)- 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-propanoic acid, .alpha.-amino-, (.+-.)- 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-propionic acid, .alpha.-amino-, dl- 7303-50-6 NSC19495

pdb file: 82390.pdb
sdf file: 82390.sdf
directory: 82390


.alpha.-Aminoacetaldehyde diethyl acetal .beta.-Aminoacetaldehyde diethyl acetal 2,2-Diethoxyethylamine 2-Aminoacetaldehyde diethyl acetal 645-36-3 AMINOACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL Acetaldehyde, amino-, diethyl acetal Ethanamine, 2,2-diethoxy- Glycinaldehyde diethyl acetal NSC19501

pdb file: 82391.pdb
sdf file: 82391.sdf
directory: 82391


5.alpha.-Androstane-3,11-dione, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- 5585-95-5 NSC19605

pdb file: 82455.pdb
sdf file: 82455.sdf
directory: 82455


2.alpha.-Methyl-11-oxoprogesterone 2.alpha.-Methyl-11-ozoprogesterone 2701-48-6 NSC19607 Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 2.alpha.-methyl- Progesterone, 2.alpha.-methyl-11-oxo

pdb file: 82457.pdb
sdf file: 82457.sdf
directory: 82457


1090-04-6 Estra-1,3,5(10)-triene-3,16-diol, (16.alpha.)- NSC19611

pdb file: 82461.pdb
sdf file: 82461.sdf
directory: 82461


359-80-8 NSC19615 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-difluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 82464.pdb
sdf file: 82464.sdf
directory: 82464


16134-78-4 17-.beta.-(1-oxopropoxy)-5-.alpha.-androst-1-en-3-one 5-.alpha.-Androst-1-en-3-one,17-.beta.-ol, propionate 5.alpha.-Androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-, propionate Androst-1-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (5.alpha.,17.beta.)- NSC19619

pdb file: 82467.pdb
sdf file: 82467.sdf
directory: 82467


382-52-5 6.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoroprednisolone 9.alpha.-Fluoro-6.alpha.-methylprednisolone NSC19621 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 82468.pdb
sdf file: 82468.sdf
directory: 82468


387-64-4 FDA 0066 NSC19622 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-fluoro-11,17-dihydroxy-6-methyl, (6.alpha.,11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl- Progesterone, 21-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl- SK 22937

pdb file: 82469.pdb
sdf file: 82469.sdf
directory: 82469


437-99-0 NSC19623 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 82470.pdb
sdf file: 82470.sdf
directory: 82470


17912-87-7 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)- Flavone,3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-,3-rhamnoside MYRICITRIN Myricetin 3-O-.alpha.-L-rhamnopyranoside Myricetin 3-O-.alpha.-L-rhamnoside Myricetin 3-O-L-rhamnoside Myricetin 3-O-rhamnoside Myricetin 3-rhamnoside Myricetol 3-rhamnoside Myricitrine Myricitroside NSC19803 Rhamnoside,myricetin-3

pdb file: 82597.pdb
sdf file: 82597.sdf
directory: 82597


.alpha.-Bromocinnamaldehyde .alpha.-Bromocinnamic aldehyde 2-Propenal, 2-bromo-3-phenyl- 5443-49-2 Alphabrocine B 37 Cinnamaldehyde, .alpha.-bromo- NSC19806

pdb file: 82599.pdb
sdf file: 82599.sdf
directory: 82599


489-86-1 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-.alpha.,.alpha.,3,8-tetramethyl-, [3S-(3.alpha.,5.alpha.,8.alpha.)]- Champaca camphor Champacol GUAIOL Guai-1(5)-en-11-ol Guaiac alcohol NSC19941

pdb file: 82678.pdb
sdf file: 82678.sdf
directory: 82678


2H-1,4-Dioxadicyclopent[cd,f]azulene-3,9-dione, 2a,4a,5,6,6a,9a,9b,9c-octahydro-2-hydroxy-2,2a,6,9a-tetramethyl- 2H-1,4-Dioxadicyclopent[cd,f]azulene-3,9-dione, 2a,4a,5,6,6a,9a,9b,9c-octahydro-2-hydroxy-2,2a,6,9a-tetramethyl-, [2R-(2.alpha.,2a.alpha.,4a.alpha.,6.alpha.,6a.alpha.,9a.beta.,9b.alpha.,9c.alpha.)]- 55780-22-8 NSC19942 TENULIN

pdb file: 82679.pdb
sdf file: 82679.sdf
directory: 82679


1-Androsten-(5.alpha.)-3,11,17-trione 5.alpha.-Androst-1-ene-3,11,17-trione 7339-06-2 Androst-1-ene-3,11,17-trione, (5.alpha.)- NSC19981 U 6970

pdb file: 82701.pdb
sdf file: 82701.sdf
directory: 82701


.DELTA.1-6.alpha.-Methylhydrocortisone 6.alpha.-Methylprednisolone 83-43-2 Besonia Depo-Medrol Dopomedrol MEPRDL Medesone Medrate Medrol Medrone Mesopren Metastab Methylprednisolone Metilbetasone Metrisone Moderin NSC19987 Noretona Prednisolone, 6.alpha.-methyl- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6.alpha.-methyl-11.beta.-17,21-trihydroxy- Promacortine U 7532 Urbason Urbasone Wyacort

pdb file: 82706.pdb
sdf file: 82706.sdf
directory: 82706


1625-11-2 NSC19988 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-, 21-acetate Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)-

pdb file: 82707.pdb
sdf file: 82707.sdf
directory: 82707


5463-26-3 Acetamide, N-(.alpha.-acetylphenethyl)- Acetamide, N-[2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]- NSC20140

pdb file: 82824.pdb
sdf file: 82824.sdf
directory: 82824


.alpha.-Estradiol 1,3,5-Estratriene-3,17.alpha.-diol 17.alpha.-Estradiol 17.alpha.-Oestradiol 3,17-Dihydroxyestratriene 3,17.alpha.-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene 3,17.alpha.-Dihydroxyoestra-1,3,5(10)-triene 57-91-0 Epiestradiol Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17.alpha.)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,17.alpha.-diol Estradiol, 17.alpha.- NSC20293 Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17.alpha.-diol Oestradiol-17.alpha. WLN: L E5 B666TTT&J E1 FQ OQ 17-ALPHA

pdb file: 82900.pdb
sdf file: 82900.sdf
directory: 82900


.alpha.-D-Glucopyranoside, methyl 2,3,4,6-tetra-O-methyl- 605-81-2 Glucopyranoside, methyl 2,3,4,6-tetra-O-methyl-, .alpha.-D- NSC20713

pdb file: 83266.pdb
sdf file: 83266.sdf
directory: 83266


.alpha.-D-Glucopyranoside, methyl, tetraacetate 604-70-6 Glucopyranoside, methyl, tetraacetate, .alpha.-D- NSC20732

pdb file: 83285.pdb
sdf file: 83285.sdf
directory: 83285


2287-93-6 Cholan-24-oic acid, 3,12-bis(formyloxy)-, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)- NSC20792

pdb file: 83341.pdb
sdf file: 83341.sdf
directory: 83341


14148-09-5 5.alpha.-Pregnan-20-one, 5,6.alpha.-epoxy-3.beta.-hydroxy-, acetate NSC20794 Pregnan-20-one, 3-(acetyloxy)-5,6-epoxy-, (3.beta.,5.alpha.,6.alpha.)-

pdb file: 83343.pdb
sdf file: 83343.sdf
directory: 83343


(+)-.alpha.-Tocoquinone 2-(3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethyl-hexadecyl)- 3,5,6-trimethyl-[1,4]benzoquinone D-alpha-tocopherylquinone NSC20810 TOCOQUINONE, ALPHA d-.alpha.-Tocoquinone

pdb file: 83355.pdb
sdf file: 83355.sdf
directory: 83355


.alpha.-Retinene 116-31-4 2,4,6,8-Nonatetraenal, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1- cyclohexen-1-yl)-, (all-E)- Axerophthal E-Retinal NSC20811 Retinal Retinal, all-trans- Retinene 1 Vitamin A1 aldehyde all-trans-Retinaldehyde all-trans-Vitamin A aldehyde trans-Retinal

pdb file: 83356.pdb
sdf file: 83356.sdf
directory: 83356


(2R,4'R,8'R)-.alpha.-Tocopherol (all-R)-.alpha.-Tocopherol .alpha.-Tocopherol .alpha.-Tokoferol 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R-[2R*(4R*,8R*)]]- 5,7,8-Trimethyltocol 59-02-9 Almefrol Antisterility vitamin Aquasol E Denamone Emipherol Endo E Ephynal Eprolin Eprolin S Epsilan Esorb Etamican Etavit Evion Evitaminum Ilitia Lan-E Med-E NSC20812 Phytogermine Profecundin Spavit E Syntopherol Tokopharm Vascuals Verrol Vi-E Vita E Vitamin E Vitaplex E Vitayonon Viteolin [It may consist of d- or dl-.alpha.-tocopherol (C29H50O2), d- or dl-.alpha.-tocopheryl acetate(C31H52O3), d- or dl-.alpha.-tocopheryl acid succinate (C33H54O5), mixed tocopherols concentrate, or d-.alpha.-tocopheryl acetate concentrate.] component of E and C-Level component of Estopherol d-.alpha.-Tocopherol

pdb file: 83357.pdb
sdf file: 83357.sdf
directory: 83357


.alpha.-Amino-.delta.-hydroxyvaleric cid .delta.-Hydroxynorvaline 2-Amino-5-hydroxypentanoic acid 533-88-0 HYDROXYVALINE NSC20896 Norvaline, 5-hydroxy- Pentahomoserine

pdb file: 83414.pdb
sdf file: 83414.sdf
directory: 83414


2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(hydroxymethyl)- 4433-40-3 5-(Hydroxymethyl)uracil 5-Oxymethyluracil NSC20901 Thymine, .alpha.-hydroxy- Uracil, 5-(hydroxymethyl)-

pdb file: 83419.pdb
sdf file: 83419.sdf
directory: 83419


.alpha.-Phenyl acrylic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-methylene- 2-Phenylacrylic acid 2-Propenoic acid, 2-phenyl- 492-38-6 ATROPIC ACID Acrylic acid, 2-phenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-methylene- NSC20987

pdb file: 83480.pdb
sdf file: 83480.sdf
directory: 83480


.alpha.-Toluic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- 2-Phenylhydracrylic acid 529-64-6 Benzeneacetic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- Hydracrylic acid, 2-phenyl- Hydratropic acid, .beta.-hydroxy- NSC20990 TROPIC ACID

pdb file: 83483.pdb
sdf file: 83483.sdf
directory: 83483


(6.alpha.-Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl- 17-Acetoxy-6.alpha.-methylprogesterone 17.alpha.-Acetoxy-6-.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17.alpha.-Acetoxy-6.alpha.-methylprogesterone 17.alpha.-Hydroxy-6-.alpha.-methylprogesterone acetate 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione acetate 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylprogesterone acetate 6.alpha.-Methyl-17-acetoxyprogesterone 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-acetoxyprogesterone 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-hydroxyprogesterone acetate 6.alpha.-Methyl-4-pregnene-3,20-dion-17.alpha.-ol acetate 71-58-9 DMPA DP150 Depcorlutin Depo-Promone Depo-Provera Depomedroxyprogesterone acetate Deporone Depot-medroxyprogesterone acetate Farlutin Gestapuran Lutopolar Lutoral MAP MPA Medroxyprogesterone acetate Metigestrona NSC21171 Nadigest Nidaxin Nogest ONCO-Provera Oragest Perlutex Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6.alpha.-methyl-, acetate Prodasone Progestalfa Progesterone, 17-hydroxy-6.alpha.-methyl-, acetate Progevera Promone-E Provera Proverone Repromix Sirprogen Supprestral U 8839 Veramix

pdb file: 83613.pdb
sdf file: 83613.sdf
directory: 83613


.alpha.,.alpha.-Dichlorodimethyl ether 107-30-2 CMME Chlordimethylether Chlorodimethyl ether Chloromethoxymethane Chloromethyl methyl ether Dimethylchloroether Ether methylique monochlore Ether, chloromethyl methyl Ether, dimethyl chloro Methane, chloromethoxy- Methoxychloromethane Methoxymethyl chloride Methyl chloromethyl ether Methyl chloromethyl ether, anhydrous Methylchloromethyl ether Monochlorodimethyl ether Monochloromethyl methyl ether NSC21208 WLN: G1O1

pdb file: 83632.pdb
sdf file: 83632.sdf
directory: 83632


.alpha.,.alpha.-Diphenyl-.beta.-propiolactone 16230-71-0 2,2-Diphenyl-3-hydroxypropionic acid lactone 2-Oxetanone, 3,3-diphenyl- 3,3-Diphenyl-2-oxetanone NSC21331 WLN: T4OVTJ CR& CR

pdb file: 83715.pdb
sdf file: 83715.sdf
directory: 83715


.alpha.,.gamma.-Dimethyltetronic acid 2,4(3H,5H)-Furandione, 3,5-dimethyl- 5460-81-1 NSC21368

pdb file: 83741.pdb
sdf file: 83741.sdf
directory: 83741


.gamma.-Terpinen .gamma.-Terpinene 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropyl- 1,4-p-Menthadiene 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene 1-Methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,4 99-85-4 Crithmene Moslene NSC21448 TERPINENE, ALPHA WLN: L6U CUTJ AY1&1 D1 p-Mentha-1,4-diene

pdb file: 83810.pdb
sdf file: 83810.sdf
directory: 83810


.alpha.-Terpineol 3-Cyclohexene-1-methanol, .alpha.,.alpha.4-trimethyl- 98-55-5 NSC21449 TERPINEOL, ALPHA Terpineol schlechthin p-Menth-1-en-8-ol

pdb file: 83811.pdb
sdf file: 83811.sdf
directory: 83811


16,17-Oxido-5-pregnen-3.beta.-ol-20-one-3-acetate 16.alpha.,17.alpha.-Epoxypregnenolone acetate 3.beta.-Acetoxy-16.alpha.,17.alpha.-epoxypregn-5-en-20-one 34209-81-9 NSC21455 Pregn-5-en-20-one, 16.alpha.,17-epoxy-3.beta.-hydroxy-, acetate Pregn-5-en-20-one, 3-(acetyloxy)-16,17-epoxy-, (3.beta.,16.alpha.)-

pdb file: 83817.pdb
sdf file: 83817.sdf
directory: 83817


17.alpha.,21-Dihydroxypregnane-3,20-dione-21-acetate 26439-43-0 NSC21459 Pregnane-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, (5.beta.)-

pdb file: 83821.pdb
sdf file: 83821.sdf
directory: 83821


2,5-Cresotic acid, .alpha.-thiocyanato- 5435-62-1 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-(thiocyanatomethyl)- NSC21479

pdb file: 83840.pdb
sdf file: 83840.sdf
directory: 83840


36669-19-9 5.alpha.-Androstan-17.beta.-ol, 2.alpha.-methyl- NSC21604

pdb file: 83929.pdb
sdf file: 83929.sdf
directory: 83929


61046-49-9 9.alpha.-Fluoro-11.beta.-hydroxy-2.alpha.-methylprogesterone NSC21636 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-2-methyl-, (2.alpha.,11.beta.)- Progesterone, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-2.alpha.-methyl-

pdb file: 83960.pdb
sdf file: 83960.sdf
directory: 83960


947-91-1 Acetaldehyde, diphenyl- Benzeneacetaldehyde, .alpha.-phenyl- Diphenylacetaldehyde Diphenylketen NSC21645 WLN: VHYR&R

pdb file: 83968.pdb
sdf file: 83968.sdf
directory: 83968


486-90-8 7,14-Methano-4H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-4-one, 7,7a,8,9,10,11,13,14-octahydro-, [7R-(7.alpha.,7a.alpha.,14.alpha.)]- NSC21725 THERMOPSINE,1- Thermopsine

pdb file: 84019.pdb
sdf file: 84019.sdf
directory: 84019


1,2-Dihydrotriamcinolone 337-02-0 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-hydroxycortisone Corticosterone, 9-fluoro-16.alpha.,17-dihydroxy- Cortisol, 9-fluoro-16.alpha.-hydroxy- NSC21913 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxy-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy- SKI 24481

pdb file: 84203.pdb
sdf file: 84203.sdf
directory: 84203


1524-86-3 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv. Corticosterone, 9-fluoro-16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)- NSC21915 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,21-dihydroxy-16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)-

pdb file: 84205.pdb
sdf file: 84205.sdf
directory: 84205


76-25-5 9.alpha.-Fluoro-11.beta.,21-dihydroxy-16.alpha.-isopropylidenedioxy-1,4-pregnadiene,3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-16-hydroxyprednisolone acetonide 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-17.alpha.-isopropyledenedioxyprednisolone 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-17.alpha.-isopropylidenedioxy-.delta.-1-hydrocortisone 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-hydroxyprednisolone 16.alpha.,17.alpha.-acetonide Adcortyl A Aristocort Acetonide Aristoderm Aristogel Coupe-A Flutone Kenacort-A Kenalog Kenalone NSC21916 Omcilon A Polcortolon Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-,cyclic 16,17-acetal with acetone Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,21-dihydroxy-16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)- Rineton Solodelf Tramacin Triaceton Triam-Injekt Triamcincolone acetonide Triamcinolone 16,17-acetonide Triamcinolone acetonide Tricinolon Vetalog Volon A Volon A 40 WLN: T F5 E5 B666 GO IO RV AHTTTT&J A1 BF CQ E1 FV1Q H1 H1

pdb file: 84206.pdb
sdf file: 84206.sdf
directory: 84206


29042-01-1 9.alpha.-Chlorocortisol acetate Cortisol, 9-chloro-, 21-acetate NSC21917 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-chloro-11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-chloro-11.beta.,17-21-trihydroxy-, 21-acetate

pdb file: 84207.pdb
sdf file: 84207.sdf
directory: 84207


5445-17-0 Methyl .alpha.-bromopropionate Methyl 2-bromopropionate NSC21973 Propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester Propionic acid, 2-bromo-, methyl ester

pdb file: 84261.pdb
sdf file: 84261.sdf
directory: 84261


.alpha.,.alpha.-Dimethylpropanal .alpha.,.alpha.-Dimethylpropionaldehyde 2,2-Dimethylpropanal 2,2-Dimethylpropionaldehyde 630-19-3 NSC22043 Neopentanal Pivalaldehyde Pivalic aldehyde Propanal, 2,2-dimethyl- TRIETHYLACETALDEHYDE Trimethylacetaldehyde

pdb file: 84323.pdb
sdf file: 84323.sdf
directory: 84323


.alpha.-(Carboethoxy)cyclopentanone 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone 2-Carbethoxy-1-cyclopentanone 2-Carbethoxycyclopentanone 2-Cyclopentanonecarboxylic acid ethyl ester 611-10-9 Cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester Ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate Ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate Ethyl 2-oxo-1-cyclopentanecarboxylate Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate Ethyl 2-oxoocyclopentanecarboxylate Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate NSC22055

pdb file: 84335.pdb
sdf file: 84335.sdf
directory: 84335


41496-43-9 Benzenepropanal, .alpha.,4-dimethyl- NSC22267

pdb file: 84465.pdb
sdf file: 84465.sdf
directory: 84465


.alpha.-Methyl, .beta.-(p-tert-butylphenyl)propionaldehyde .alpha.-Methyl-p-(tert-butyl)hydrocinnamaldehyde 80-54-6 Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-.alpha.-methyl- Hydrocinnamaldehyde, p-tert-butyl-.alpha.-methyl- Lilial Lilyal NSC22275 Propionaldehyde, .beta.-(4-tert-butylphenyl)-.alpha.-methyl- WLN: VHY1&1R DX1&1&1 p-tert-Butyl-.alpha.-methylhydrocinnamaldehyde p-tert-Butyl-.alpha.-methylhydrocinnamic aldehyde

pdb file: 84473.pdb
sdf file: 84473.sdf
directory: 84473


2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propionaldehyde 2-Methyl-3-(p-methoxyphenyl)propanal 5462-06-6 Benzenepropanal, 4-methoxy-.alpha.-methyl- NSC22280 p-Methoxy-.alpha.-methylhydrocinnamaldehyde

pdb file: 84478.pdb
sdf file: 84478.sdf
directory: 84478


.alpha.-Methyl-3,4-methylenedioxy-hydrocinnamic aldehyde 1,3-Benzodioxole-5-propanal, .alpha.-methyl- 1205-17-0 Hydrocinnamaldehyde, .alpha.-methyl-3,4-(methylenedioxy)- NSC22282

pdb file: 84480.pdb
sdf file: 84480.sdf
directory: 84480


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC22283 WLN: VHYU1R

pdb file: 84481.pdb
sdf file: 84481.sdf
directory: 84481


.alpha.-Methyl p-methoxy cinnamic aldehyde 2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenal 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl- 65405-67-6 NSC22285 p-Methoxy-.alpha.-methylcinnamaldehyde

pdb file: 84483.pdb
sdf file: 84483.sdf
directory: 84483


.alpha.-(Diethylphosphono)butanoic acid, ethyl ester 17145-91-4 Butanoic acid, 2-(diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester Butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester Ethyl 2-(diethylphosphono)butyrate NSC22423 Triethyl 2-phosphonobutanoate Triethyl 2-phosphonobutyrate

pdb file: 84576.pdb
sdf file: 84576.sdf
directory: 84576


3695-77-0 Benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- Methanethiol, triphenyl- NSC22520 Triphenylmethanethiol Tritylthiol

pdb file: 84667.pdb
sdf file: 84667.sdf
directory: 84667


17-Acetoxy-19-nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetyloxy(17.alpha.)-19-norpregn-4-estren-17.beta.-ol-acetate-3-one 17-Ent 17-Hydroxy-19-nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate 17.alpha.-Ethinyl-19-nortestosterone 17.beta.-acetate 17.alpha.-Ethinyl-19-nortestosterone acetate 17.alpha.-Ethinyl-19-nortestosterone-17.beta.-acetate 17.alpha.-Ethynyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one acetate 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-acetoxy-19-norandrost-4-en-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-nortestosterone acetate 17.beta.-Acetoxy-19-nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one 17.beta.-Hydroxy-19-nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, acetate 19-Norethisterone acetate 19-Norethynyltestosterone acetate 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-(acetyloxy)-, (17.alpha.)- 19-nor-17.alpha.-Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-acetoxy- 51-98-9 ENTA Estr-4-en-3-one, 17.alpha.-ethynyl-17-hydroxy-, acetate NSC22844 Norethindrone 17-acetate Norethindrone acetate Norethisteron acetate Norethisterone acetate Norethynyltestosterone acetate Norethysterone acetate Norlutate Norlutin acetate Norlutin-A Orlutate Primolut-Nor SH 420 SH-420C WLN: L E5 B666 OV MUTJ E FOV1 F1UU1 -B&EF component of Norlestrin component of Zorane

pdb file: 84881.pdb
sdf file: 84881.sdf
directory: 84881


17.alpha.-Ethinyl-19-nortestosterone enanthate 17.alpha.-Ethynyl-17.beta.-heptanoyloxy-4-estren-3-one 17.alpha.-Ethynyl-19-nortestosterone 17-heptanoate 17.alpha.-Ethynyl-19-nortestosterone enanthate 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, heptanate 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, heptanoate 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17.alpha.)- 19-nor-17.alpha.-Pregnen-20-ynone, 17.beta.-heptanoyloxy- 3836-23-5 NE NEE NSC22846 Norethindrone enanthate Norethisterone enanthate Noristerat Norlutin enanthate SH 393 WLN: L E5 B666 OV MUTJ E1 FOV6 F1UU1

pdb file: 84883.pdb
sdf file: 84883.sdf
directory: 84883


.alpha.-Acetamido-.gamma.-thiobutyrolactone 1195-16-0 2-Acetamido-4-mercaptobutyric acid thiolactone AHCT AHCTL Acetamide, N-(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)- BO 714 Citiolase Citiolone N-(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)acetamide N-Acetylhmocysteinethiolactone N-Acetylhomocysteine thiolactone NSC22878 Thioxidrene

pdb file: 84914.pdb
sdf file: 84914.sdf
directory: 84914


.alpha.-Amino-.gamma.-methylmercaptobutyric acid .gamma.-Methylthio-.alpha.-aminobutyric acid 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid 2-Amino-4-methylthiobutanoic acid 63-68-3 Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)- Butyric acid, 2-amino-4-(methylthio)- Cymethion L(-)-Amino-.gamma.-methylthiobutyric acid L-(-)-Methionine L-.alpha.-Amino-.gamma.-methylmercaptobutyric acid L-.gamma.-Methylthio-.alpha.-aminobutyric acid L-Methionine METHIONINE,L- Met Methionine Methionine, L- NSC22946 S-Methionine WLN: QVYZ2S1 -L

pdb file: 84953.pdb
sdf file: 84953.sdf
directory: 84953


.alpha.-Resorcylic acid 3,5-Dihydroxybenzoic acid 5-Carboxyresorcinol 99-10-5 Benzoic acid, 3,5-dihydroxy- NSC22948

pdb file: 84954.pdb
sdf file: 84954.sdf
directory: 84954


3245-38-3 Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, methyl ester, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)- NSC22957

pdb file: 84958.pdb
sdf file: 84958.sdf
directory: 84958


.alpha.,.alpha.-Diphenyl-1-piperidinepropanol 1-Piperidinepropanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- 238 C 511-45-5 Benzhydrol, .alpha.-(2-piperidinoethyl)- C-238 HH 212 Lyseen NSC23016 Nonplesin Nonpressin (free base) ParKS 12 ParKS 12 Hommel Parks Pridinol

pdb file: 84992.pdb
sdf file: 84992.sdf
directory: 84992


4,5-ALPHA-DIHYDRO-11-BETA-HYDROXY-17-METHYL-TESTOSTERONE 5.alpha.-Androstan-3-one, 11.beta.,17.beta.-dihydroxy-17-methyl- 5454-55-7 NSC23089 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-11.beta.-hydroxy-17-methyl- U 6675

pdb file: 85052.pdb
sdf file: 85052.sdf
directory: 85052


641-78-1 NSC23156 Pregnane-11,20-dione, 3,17-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)-

pdb file: 85106.pdb
sdf file: 85106.sdf
directory: 85106


1610-52-2 5.beta.-Pregnane-11,20-dione, 3.alpha.-hydroxy-, acetate NSC23157 Pregnane-11,20-dione, 3-(acetyloxy)-, (3.alpha.,5.beta.)-

pdb file: 85107.pdb
sdf file: 85107.sdf
directory: 85107


17.beta.-hydroxyandrostan-3-one-17-hexahydrobenzoate 20592-38-5 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-, cyclohexanecarboxylate NSC23163

pdb file: 85112.pdb
sdf file: 85112.sdf
directory: 85112


.alpha.-(benzylthio)acetamide 54744-70-6 Acetamide, 2-(benzylthio)- Acetamide, 2-[(phenylmethyl)thio]- NSC23562 WLN: ZV1S1R

pdb file: 85431.pdb
sdf file: 85431.sdf
directory: 85431


53649-14-2 Androstane-3,11,17-triol, 9-fluoro-17-methyl-, (3.alpha.,5.beta.,11.beta.,17.beta.)- NSC23596

pdb file: 85452.pdb
sdf file: 85452.sdf
directory: 85452


5300-22-1 Benzenemethanol, .alpha.-[(ethylamino)methyl]- NSC23622

pdb file: 85469.pdb
sdf file: 85469.sdf
directory: 85469


.alpha.-(2-Pyridylaminomethyl)benzyl alcohol .alpha.-[(2-Pyridylamino)methyl]benzyl alcohol 2-(.beta.-Hydroxyphenethylamino)pyridine 553-69-5 Abbolexin Analexin Benzenemethanol, .alpha.-[(2-pyridinylamino)methyl]- Benzyl alcohol, .alpha.-[(2-pyridylamino)methyl]- Bonapar Cabral ELAN Evaspirine Evasprin Evasprine Fenyramidol Fenyripol IN 511 MJ 505 Miodar NSC23634 Phenylramidol Phenyramidol Vilexin WLN: T6NJ BM1YQR

pdb file: 85473.pdb
sdf file: 85473.sdf
directory: 85473


4350-14-5 5.alpha.-Androstane-3.alpha.,17.beta.-diol, dipropionate NSC23758

pdb file: 85553.pdb
sdf file: 85553.sdf
directory: 85553


.DELTA.1-Dehydrotestolactone .DELTA.1-Dehydrotestololactone .DELTA.1-Testololactone 1,2-Dehydrotestololactone 1,2-Didehydrotestololactone 1-Dehydrotestololactone 13,17-Secoandrosta-1,4-dien-17-oic acid, 13-hydroxy-3-oxo-, .delta.-lactone 13,17-Secoandrosta-1,4-dien-17-oic acid, 13-hydroxy-3-oxo-, lactone 13,17-Secoandrosta-1,4-dien-17-oic acid, 13.alpha.-hydroxy-3-oxo-, .delta.-lactone 13-Hydroxy-3-oxo-13,17-secoandrosta-1,4-dien-17-oic acid .delta.-lactone 17a-Oxa-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17-dione 2H-Phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-10a,12a-dimethyl-, lactone 968-93-4 D-Homo-17a-oxaandrosta-1,4-diene-3,17-dione Delta-1-testololactone Fludestrin NSC 12173 NSC-12173 NSC23759 SQ 9538 TESTOLACTONE Teolit Teslac Teslak Testolacton Testololactone, 1,2-didehydro- Testololactone, 1-dehydro-

pdb file: 85554.pdb
sdf file: 85554.sdf
directory: 85554


4,5-ALPHA-DIHYDRO-2-TESTOSTERONE 4033-95-8 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-2-(hydroxymethylene)- NSC23768 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-2-(hydroxymethylene)-

pdb file: 85555.pdb
sdf file: 85555.sdf
directory: 85555


.alpha.-Methyl acrylic amide 2-Methylacrylamide 2-Methylpropenamide 2-Propenamide, 2-methyl- 79-39-0 Methacryamide Methacrylamide Methacrylic acid amide Methacrylic amide Methylacrylic amide NSC23772 Usaf rh-1 WLN: ZVY1&U1

pdb file: 85556.pdb
sdf file: 85556.sdf
directory: 85556


.alpha.-L-Sorbofuranose, 2,3:4,6-bis-O-(1-methylethylidene)- 17682-70-1 NSC23815

pdb file: 85592.pdb
sdf file: 85592.sdf
directory: 85592


143-57-7 Cevane-3,4,6,7,14,15,16,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-(2-hydroxy-2-methylbutanoate) 15-(2-methylbutanoate), [3.beta.(S),4.alpha.,6.alpha.,7.alpha.,15.alpha.(R),16.beta.]- Cevane-3.beta.,4.beta.,6.alpha.,7.alpha.,14,15.alpha.,16.beta.,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate 3-((+)-2-hydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) Cevane-3.beta.,4.beta.,6.alpha.,7.alpha.,14,15.alpha.,16.beta.,20-octol, 4,9-epoxy-, 6,7-diacetate, 3-((+)-2-hydroxy-2-methylbutyrate) 15-((-)-2-methylbutyrate) NSC23865 PROTOVERATRINE A Protalba Protofecaterine A Protoveratrin Protoveratrine Puroverine WLN: T5 L6 J6 I6 G566 3CFG AO LNTJ BQ COVYQ2&1 F1 N1 RQ R1 TQ UOVY2&1 VQ A&OV1 B&OV1

pdb file: 85629.pdb
sdf file: 85629.sdf
directory: 85629


2735-21-9 5.alpha.-Cholestan-3-one oxime 5.alpha.-Cholestan-3-one, oxime 5.alpha.-Cholestanone oxime Cholestan-3-one, oxime, (5.alpha.)- NSC23921

pdb file: 85668.pdb
sdf file: 85668.sdf
directory: 85668


15610-97-6 HIMANDRINE Himandridine, 13-deoxy- Himbosan-18-oic acid, 16-(benzoyloxy)-20-hydroxy-14-methoxy-, methyl ester, (14.alpha.,16.alpha.)- NSC23971

pdb file: 85709.pdb
sdf file: 85709.sdf
directory: 85709


.alpha.-Methyl acrylic amide 2-Methylacrylamide 2-Methylpropenamide 2-Propenamide, 2-methyl- 79-39-0 Methacryamide Methacrylamide Methacrylic acid amide Methacrylic amide Methylacrylic amide NSC24147 Usaf rh-1 WLN: ZVY1&U1

pdb file: 85822.pdb
sdf file: 85822.sdf
directory: 85822


2-Methylacrylic acid, ethyl ester 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester 97-63-2 Ethyl .alpha.-methyl acrylate Ethyl 2-methyl-2-propenoate Ethyl 2-methylacrylate Ethyl methacrylate Ethyl methylacrylate Methacrylic acid, ethyl ester NSC24152 Rhoplex ac-33(Rohm & Haas) WLN: 2OVY1 & U1

pdb file: 85827.pdb
sdf file: 85827.sdf
directory: 85827


106-91-2 2,3-Epoxypropyl methacrylate 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester CP 105 GLYCIDOL METHACRYLATE Glycidyl .alpha.-methylacrylate Glycidyl methacrylate Methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester NSC24156 WLN: T3OTJ B1OVY1 & U1

pdb file: 85831.pdb
sdf file: 85831.sdf
directory: 85831


.alpha.-Butylene oxide 1,2-Butene oxide 1,2-Butylene oxide 1,2-Epoxybutane 1,2-Monoepoxybutane 1-Butene oxide 1-Butylene oxide 106-88-7 2-Ethyloxirane But-1-ene oxide Butane, 1,2-epoxy- Butylene oxide Ethylene oxide, ethyl- Ethylethylene oxide Ethyloxirane NCI-C55527 NSC24240 Oxirane, ethyl- WLN: T3OTJ B2 n-Butene-1,2-oxide

pdb file: 85888.pdb
sdf file: 85888.sdf
directory: 85888


.alpha.-Butylene glycol 1,2-(Dihydroxy)butane 1,2-Butanediol 1,2-Butylene glycol 584-03-2 Ethylethylene glycol NSC24242

pdb file: 85889.pdb
sdf file: 85889.sdf
directory: 85889


.alpha.-Epoxyoctane 1,2-Epoxy-n-octane 1,2-Epoxyoctane 1-Octene epoxide 1-Octene oxide 2984-50-1 Hexyloxirane NSC24246 Octane 1,2-oxide Octane, 1,2-epoxy- Octene-1,2-oxide Octylene epoxide Oxirane, hexyl- WLN: T3OTJ B6 n-Octene-1,2-oxide

pdb file: 85892.pdb
sdf file: 85892.sdf
directory: 85892


5458-94-6 Estra-1,3,5(10)-triene-3,16.alpha.-diol, dipropionate NSC24550

pdb file: 85976.pdb
sdf file: 85976.sdf
directory: 85976


1(2H)-Anthracenone, 6-[[2,6-dideoxy-3-O-(2,6-dideoxy-.beta.-D-arabino-hexo pyranosyl)-.beta.-D-arabino-hexopyranosyl]oxy]-2-[(O-2,6- dideoxy-3-C-methyl-.beta.-D-ribo-hexopyranosyl-(1.fwdarw.4) -O-2,6-dideoxy-.alpha.-D-lyxo-hexopyranosyl-(1.fwdarw.3) -2,6-dideoxy-.beta.-D-arabino-hexopyranosyl)oxy]-3-(3,4- dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl)-3,4-dihydro-8,9-dihydroxy- 7-methyl-, [2S-[2.alpha.,3.beta.(1R*,3R*,4S*)]]- 18378-89-7 A-2371 Antibiotic LA 7017 Aurelic acid Aureolic acid MITHRAMYCIN Mithracin Mithramycin A Mitramycin NSC24559 PA-144

pdb file: 85982.pdb
sdf file: 85982.sdf
directory: 85982


(.+-.)-.alpha.-Phenylglycine 2835-06-5 Benzeneacetic acid, .alpha.-amino-, (.+-.)- DL-.alpha.-Aminophenylacetic acid DL-.alpha.-Phenylglycine DL-2-Phenylglycine DL-Phenylglycine Glycine, 2-phenyl-, DL- NSC24619

pdb file: 85994.pdb
sdf file: 85994.sdf
directory: 85994


.alpha.-Peltatin 568-53-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NCI-1074 NSC24817 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(hydroxymethyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN A

pdb file: 86162.pdb
sdf file: 86162.sdf
directory: 86162


518-28-5 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC24818 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl-, .gamma.-lactone PODOPHYLLOTOXIN

pdb file: 86163.pdb
sdf file: 86163.sdf
directory: 86163


.alpha.-Peltalin A .beta.-Peltatin .beta.-Peltatin A 518-29-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NSC24819 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN B

pdb file: 86164.pdb
sdf file: 86164.sdf
directory: 86164


.alpha.-NPO 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole 2-.alpha.-Naphthyl-5-phenyloxazole 846-63-9 NSC24857 Oxazole, 2-(1-naphthalenyl)-5-phenyl- Oxazole, 2-(1-naphthyl)-5-phenyl-

pdb file: 86194.pdb
sdf file: 86194.sdf
directory: 86194


465-99-6 Astrantiagenin E Caulosapogenin HEDERAGENIN Hederagenol NSC24954 Olean-12-en-28-oic acid, 3,23-dihydroxy-, (3.beta.,4.alpha.)- Olean-12-en-28-oic acid, 3.beta.,23-dihydroxy-

pdb file: 86283.pdb
sdf file: 86283.sdf
directory: 86283


.alpha.-Chloro-4-fluorotoluene .alpha.-Chloro-p-fluorotoluene 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene 352-11-4 4-Fluorobenzyl chloride Benzene, 1-(chloromethyl)-4-fluoro- NSC25084 Toluene, .alpha.-chloro-p-fluoro- p-Fluorobenzyl chloride

pdb file: 86379.pdb
sdf file: 86379.sdf
directory: 86379


(+)-(S)-Deoxyephedrine (+)-Methamphetamine (+)-Methylamphetamine (+)-N-Methylamphetamine 1-Phenyl-2-methylaminopropane 537-46-2 Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (+)- Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (S)- D-1-Phenyl-2-methylaminopropan D-1-Phenyl-2-methylaminopropane L-Methamphetamine METHAMPHETAMINE Metamphetamine Methyl-.beta.-phenylisopropylamine Methylamphetamine N-Methylamphetamine NSC25115 Norodin Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, (+)- Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, (S)-(+)- WLN: 1MY1&1R -D d-(S)-Methamphetamine d-Deoxyephedrine d-Desoxyephedrine d-Methamphetamine d-Methylamphetamine d-N,.alpha.-Dimethylphenethylamine d-N-Methylamphetamine d-Phenylisopropylmethylamine

pdb file: 86393.pdb
sdf file: 86393.sdf
directory: 86393


1H-1,4-Diazepine, 1-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)hexahydro-4-methyl- 1H-1,4-Diazepine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl- 848-53-3 Cromon S (base) Curosajin Homochlogyl (free base) Homochlorcyclizine Homochlorocyclizine Homoclomin (free base) Homoclomine Homodamon Homoginin (free base) Homorestar Lysilan N-(p-Chlorobenzhydryl)-N'-methylhomopiperazine NSC25132 SA 97 Sankumin Wicron

pdb file: 86399.pdb
sdf file: 86399.sdf
directory: 86399


(-)-Abietic acid 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,10a.alpha.)]- 13-Isopropylpodocarpa-7,13-dien-15-oic acid 514-10-3 7,13-Abietadien-18-oic acid Abietate Abietic acid NSC25149 Podocarpa-7,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- Sylvic acid WLN: L B666 EU GUTJ A1 EY1&1 KVQ K1 l-Abietic acid

pdb file: 86409.pdb
sdf file: 86409.sdf
directory: 86409


.alpha.-Aceto-.alpha.-cyanotoluene .alpha.-Phenylacetoacetonitrile .alpha.-Tolunitrile, .alpha.-acetyl- 1-Cyano-1-phenyl-2-propanone 2-Phenylacetoacetonitrile 4468-48-8 Acetoacetonitrile, .alpha.-phenyl- Acetoacetonitrile, 2-phenyl- Acetonitrile, 2-acetyl-2-phenyl- Acetonitrile, phenylaceto Benzeneacetonitrile, .alpha.-acetyl- NSC25183 Phenylacetoacetonitrile Usaf pe-1 WLN: NCYR&V1

pdb file: 86430.pdb
sdf file: 86430.sdf
directory: 86430


.alpha.,.beta.-Dihydroxy-.gamma.-(2-methylphenoxy)propane .alpha.-(o-Tolyl)glyceryl ether 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- 1-o-Tolylglycerol ether 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 59-47-2 A 1141 Anatensin Anxine Atensin Avesyl Avosyl Avoxil Avoxyl BDH 312 Byk-m 1 Cresodiol Cresossidiolo Cresossipropandiolo Cresoxydiol Cresoxypropanediol Curaril Curarythan Curythan Daserd Daserol Decontractil Decontractyl Diloxol Dioloxal Dioloxol Findolar Findolor Glukresin Glyceryl o-tolyl ether Glykresin Glyotol Glytol Halabar Kinavosyl Kresoxypropandiol Lissenphan Lissephen Mc 2303 Mefenesina Mefensina Memphenesin Mephate Mephedan Mephelor Mephenesin Mephenesine Mephensin Mepherol Mephesin Mephin Mephosal Mephson Mervaldin Mianesina Miolisina Moctynol Myanesin Myanil Myanol Myasin Myastenin Mycocuran Myocaine Myocuran Myodetensin Myodetensine Myolax Myolysin Myopan Myopen Myopna Myosera Myoserol Myoten Myoxane Myoxyl

pdb file: 86457.pdb
sdf file: 86457.sdf
directory: 86457


1-(4-Chlorobenzhydryl)-4-methylpiperazine 1-(p-Chloro-.alpha.-phenylbenzyl)-4-methylpiperazine 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methylpiperazine 82-93-9 Alergicide Chlorcycline Chlorcyclizine Chlorocycline Chlorocyclizine Compound 47-282 Di-Paralen Di-Paralene Histantin Histantine N-Methyl-N'-(4-chlorobenzhydryl)piperazine NSC25246 Perazyl Piperazine, 1-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)-4-methyl- Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl- Trihistan WLN: T6N DNTJ AYR&R DG& D1

pdb file: 86462.pdb
sdf file: 86462.sdf
directory: 86462


1522-46-9 2-Isopropylacetoacetic acid ethyl ester Acetoacetic acid, 2-isopropyl-, ethyl ester Butanoic acid, 2-acetyl-3-methyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-isopropylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-methylbutanoate Ethyl 2-isopropylacetoacetate NSC25315

pdb file: 86515.pdb
sdf file: 86515.sdf
directory: 86515


1540-29-0 Ethyl .alpha.-butylacetoacetate Ethyl 2-acetylhexanoate Ethyl 2-butylacetoacetate Hexanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester NSC25322

pdb file: 86521.pdb
sdf file: 86521.sdf
directory: 86521


.DELTA.1,.alpha.-Cyclohexanesuccinic acid 3283-27-0 NSC25327

pdb file: 86526.pdb
sdf file: 86526.sdf
directory: 86526


2-(Hydroxyimino)acetophenone 2-Isonitrosoacetophenone 532-54-7 Acetophenone, 2-hydroxyimino- Benzeneacetaldehyde, .alpha.-oxo-, aldoxime Benzoylformaldoxime Glyoxal, 1-phenyl-, 2-oxime Glyoxal, phenyl-, 2-oxime INAF Isonitrosoacetophenone NSC25388 Phenylglyoxal 2-oxime Phenylglyoxal aldoxime WLN: QNU1VR

pdb file: 86580.pdb
sdf file: 86580.sdf
directory: 86580


630-60-4 Acocantherin Astrobain Card-20(22)-enolide, 3-[(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)oxy]-1,5,11,14,19-pentahydroxy-, (1.beta.,3.beta.,5.beta.,11.alpha.)- G-Strophanthin Gratibain Gratus strophanthin Kombetin NSC25485 OUABAIN Ouabagenin l-rhamnoside Ouabaine Purostrophan Rectobaina Solufantina Strodival Strophalen Strophanthin G Strophoperm Strophosan Uabaina WLN: L E5 B666TJ A1Q CQ E1 IQ MQ QQ F- DT5OV EHJ& OO- BT6OTJ CQ DQ EQ F1 g-Strophicor

pdb file: 86662.pdb
sdf file: 86662.sdf
directory: 86662


.alpha.-Ethylbenzyl alcohol .alpha.-Hydroxypropylbenzene .omega.-Ethylbenzyl alcohol 1-Phenyl-1-hydroxypropane 1-Phenyl-1-propanol 1-Phenylpropyl alcohol 1-Propanol, 1-phenyl- 93-54-9 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl- Bilergon Carbicol Choleda Ejibil Epatoxfen Ethyl phenyl carbinol Felicur Felitrope Fenicol Fepar Gallenperlen Livonal NSC25504 Phenicol Phenychol Phenycholon Phenyl ethyl carbinol Phenylchol SH 261 Unichol

pdb file: 86671.pdb
sdf file: 86671.sdf
directory: 86671


2-[(3.alpha.,7.alpha.,12.alpha.-Trihydroxy-24-oxo-5.beta.-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid 3.alpha.,7.alpha.,12.alpha.-Trihydroxy-5.beta.-cholanic acid 24-taurine 81-24-3 Cholaic acid Cholic acid taurine conjugate Cholyltaurine Ethanesulfonic acid, 2-[[(3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]- NSC25505 TAUROCHOLIC ACID Taurine, N-choloyl- Taurocholate WLN: L E5 B666TJ A1 DQ E1 FY1&2VM2SWQ KQ OQ

pdb file: 86672.pdb
sdf file: 86672.sdf
directory: 86672


16.alpha.,17-(Isopropylidenedioxy)progesterone 16.alpha.,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione cyclic acetal with acetone 16.alpha.,17.alpha.-Isopropylidenedioxyprogesterone 4968-09-6 Algestone acetonide Alphasone Acetonide NSC26104 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)], (16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetone Progesterone 16,17-acetonide Progesterone, 16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)- W 3395 W3395

pdb file: 87028.pdb
sdf file: 87028.sdf
directory: 87028


2.alpha.-Methyldihydrotestosterone 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.-methyl- 58-19-5 Androstan-3-one, 17-hydroxy-2-methyl-, (2.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- DROSTANOLONE Dihydro-2.alpha.-methyltestosterone Drolban Dromostanolone Medrotestron Methalone Metholone NSC26198 SKI 27719 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-2.alpha.-methyl-

pdb file: 87098.pdb
sdf file: 87098.sdf
directory: 87098


299-39-8 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,2]diazocine, dodecahydro-, sulfate 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7S-(7.alpha.,7a.alpha.,14.alpha.,14a.beta.)]-, sulfate (1:1) Actospar Depasan NSC26253 SPARTEINE, (D) Spal Sparm Sparteal Sparteine sulfate Sparteine, sulfate Sparteine, sulfate (1:1) Spartepur Spartin Spartocin Spatym Tocosamine sulfate Tocosimplex WLN: T C66 K66 A HN PNTJ &WSQQ

pdb file: 87137.pdb
sdf file: 87137.sdf
directory: 87137


(-)-Rotenone (1)Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h](1)benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-2-.alpha.-iospropenyl-8,9-dimethoxy- 5'.beta.-Rotenone 83-79-4 Barbasco CUBE Cenol garden dust Chem-Mite Cube extract Cube root Cube-Pulver Cubor Curex flea duster Dactinol Deril Derrin Derris Derris resins Derris root ENT 133 Extrax Fish-Tox Green Cross Warble Powder Haiari Liquid Derris Mexide NCI-C55210 NSC26258 Nicouline Noxfish Paraderil Powder and root Pro-nox fish ROTENONE Ro-Ko Ronone Rotefive Rotefour Rotenon Rotessenol Rotocide Tubatoxin WLN: T G5 D6 B666 CV HO MO POT&TT&J IY1&U1 SO1 TO1 [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6a.alpha.H)-one, 1,2,12,12a.alpha.-tetrahydro-2.alpha.-isopropenyl-8,9-dimethoxy- [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-2-.alpha.-isopropenyl-8,9-dimethoxy- [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxy- [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2.alpha.,6a.alpha.,12a.alpha.)]-

pdb file: 87142.pdb
sdf file: 87142.sdf
directory: 87142


.alpha.-Lapachone 2H-Naphtho[2,3-b]pyran-5,10-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl- 4707-33-9 LAPACHONE, ALPHA NSC26327

pdb file: 87199.pdb
sdf file: 87199.sdf
directory: 87199


.beta.-2-Furylacrolein 2-Furanacrolein 2-Propenal, 3-(2-furanyl)- 3-(.alpha.-Furyl)propenal 3-(2-Furyl)acrolein 623-30-3 NSC26338

pdb file: 87208.pdb
sdf file: 87208.sdf
directory: 87208


.alpha.-Repellin 1-Benzoylpiperidine 776-75-0 Benzoic acid N-piperidide Benzoic acid piperidide Benzoic acid, piperidide Benzoylpiperidine LG 20104 N-Benzoyl piperidine N-Benzoylpiperidin N-Benzoylpiperidine NSC26344 P 162 Piperidine, 1-benzoyl- Protectine I R 162

pdb file: 87214.pdb
sdf file: 87214.sdf
directory: 87214


.alpha.,.gamma.-Diacipiperazine 106-57-0 2,5-Diketopiperazine 2,5-Dioxopiperazine 2,5-Piperazinedione Cyclic(glycylglycyl) Cyclo(glycylglycyl) Cyclodiglycine Cycloglycylglycine Diglycolyl diamide Diketopiperazine Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide Glycine, bimol. cyclic peptide Glycylglycine lactam NSC26345

pdb file: 87215.pdb
sdf file: 87215.sdf
directory: 87215


2-Bornanone, 3-bromo- 3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-Bromo-2-bornanone 3-Bromocamphor 76-29-9 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-bromo-1,7,7-trimethyl- Camphor bromide NSC26355 d-.alpha.-Bromocamphor

pdb file: 87225.pdb
sdf file: 87225.sdf
directory: 87225


.alpha.-Guanidinoacetic acid 352-97-6 Acetic acid, [(aminoiminomethyl)amino]- Betacyamine Betasyamine GLYCINE, N-AMIDINO- GLYCOCYAMINE Glycine, N-(aminoiminomethyl)- Glykocyamin Guanidine, (carboxymethyl)- Guanidineacetic acid Guanidinoacetic acid Guanidoacetic acid Guanidylacetic acid Guanyl glycine NSC26360

pdb file: 87230.pdb
sdf file: 87230.sdf
directory: 87230


336-78-7 6.alpha.-Fluoro-17-hydroxyprogesterone, acetate NSC26385 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-fluoro-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-fluoro-17-hydroxy-, acetate Progesterone, 6.alpha.-fluoro-17-hydroxy-, acetate

pdb file: 87251.pdb
sdf file: 87251.sdf
directory: 87251


(6.alpha.-Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl- 17-Acetoxy-6.alpha.-methylprogesterone 17.alpha.-Acetoxy-6-.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17.alpha.-Acetoxy-6.alpha.-methylprogesterone 17.alpha.-Hydroxy-6-.alpha.-methylprogesterone acetate 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione acetate 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylprogesterone acetate 6.alpha.-Methyl-17-acetoxyprogesterone 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-acetoxyprogesterone 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-hydroxyprogesterone acetate 6.alpha.-Methyl-4-pregnene-3,20-dion-17.alpha.-ol acetate 6.alpha.-Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl- 71-58-9 DMPA DP150 Depcorlutin Depo-Promone Depo-Provera Depomedroxyprogesterone acetate Deporone Depot-medroxyprogesterone acetate Farlutin Gestapuran Lutopolar Lutoral MAP MPA Medroxyprogesterone acetate Metigestrona NSC26386 Nadigest Nidaxin Nogest ONCO-Provera Oragest Perlutex Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6.alpha.-methyl-, acetate Prodasone Progestalfa Progesterone, 17-hydroxy-6.alpha.-methyl-, acetate Progevera Promone-E Provera Proverone Repromix Sirprogen Supprestral U 8839 Veramix

pdb file: 87252.pdb
sdf file: 87252.sdf
directory: 87252


17-Epitestosterone 17.alpha.-Hydroxyandrost-4-en-3-one 17.alpha.-Testosterone 481-30-1 Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17.alpha.)- Androst-4-en-3-one, 17.alpha.-hydroxy- CIS-TESTOSTERONE Epitestosterone Isotestosterone NSC26499 Testosterone, cis- epi-Testosterone

pdb file: 87361.pdb
sdf file: 87361.sdf
directory: 87361


1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(.alpha.-furyl)- 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2-furanyl)- 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2-furyl)- 1708-42-5 2-Furaldehyde, cyclic (hydroxymethyl)ethylene acetal NSC26597 WLN: T5O COTJ D1Q B- BT5OJ

pdb file: 87432.pdb
sdf file: 87432.sdf
directory: 87432


.alpha.-methylbenzyloxy ethanol 4-Phenyl-3-oxapentanol-1 4799-66-0 Ethanol, 2-(.alpha.-methylbenzyloxy)- Ethanol, 2-(1-phenylethoxy)- Ethanol, 2-[(.alpha.-methylbenzyl)oxy]- NSC26601 WLN: Q2OY1&R

pdb file: 87436.pdb
sdf file: 87436.sdf
directory: 87436


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC26612 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 87443.pdb
sdf file: 87443.sdf
directory: 87443


.alpha.-(Ethoxymethyl)benzyl alcohol 22383-53-5 Benzenemethanol, .alpha.-(ethoxymethyl)- NSC26619

pdb file: 87446.pdb
sdf file: 87446.sdf
directory: 87446


1-.alpha.-H,5-.alpha.-H-Tropan-3-.alpha.-ol (.+-.)-tropate (ester), sulfate (2:1) salt 1.alpha.H,5.alpha.H-Tropan-3.alpha.-ol (.+-.)-tropate (ester), sulfate (2:1) (salt) 55-48-1 Atropen Atropette Atropin siran Atropine sulfate Atropine sulphate Atropine, sulfate (2:1) Atropinium sulfate Atropinsal Atropinsulfat Atropisal Atropisol BILIRUBIN Benzeneacetic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(.+-.)-, sulfate (2:1) (salt) Corbella DL-Tropanyl 2-hydroxy-1-phenylpropionate sulfate Davurtrop Eyesule Ichtho-Bellol Lio-Atropin MBK NSC26671 Ryuato Sulfate d'atropine Sulfatropinol Tropintran WLN: T56 A ANTJ A GOVYR&1Q & 2 &.H2.S-O4.QH component of Antrocol component of Bar-Tropin component of Enuretrol component of Isopto Atropine component of Lomotil component of Motofen

pdb file: 87483.pdb
sdf file: 87483.sdf
directory: 87483


50-07-7 7-Amino-9.alpha.-methoxymitosane Ametycin Ametycine Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-8a- methoxy-5-methyl-, carbamate (ester) Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b- hexahydro-8a-methoxy-5-methyl-, [1aR-(1a.alpha.,8.beta.,8a.alpha.,8b.alpha.)]- MITOMYCIN MMC Mit-C Mito-C Mitocin-C Mitomycin C Mitomycinum Mutamycin Mytomycin NCI-C04706 NSC26980 WLN: T D3 B556 BN EM JV MVTTT&J GO1 H1OVZ KZ L1

pdb file: 87663.pdb
sdf file: 87663.sdf
directory: 87663


1,2-Di-.alpha.-naphthylethane 15374-45-5 Ethane, 1,2-di-1-naphthyl- NSC27045 Naphthalene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-

pdb file: 87714.pdb
sdf file: 87714.sdf
directory: 87714


(+)-Amitrene (+)-Amphetamine sulfate (S)-.alpha.-Methylbenzeneethanamine sulfate .alpha.-Methyl-, sulfate,(+) .alpha.-Methylphenethylamine sulfate, d-form 51-63-8 Acedron Adjudets Adrizine Afatin Albemap Alentol Algo-Dex Amdex Amitrene Amphaetex Amphedrine Ampherex Amphetasul Amphex Amptrerex Amsustain Apetain Ardex Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-, (S)-, sulfate (2:1) Betafedrina Betafedrine Betaphedrine Carrtime Cradex Curban D-.alpha.-Methylphenethylamine sulfate D-.beta.-Phenylisopropylamine sulfate D-1-Phenyl-2-aminopropane sulfate D-AMPHETAMINE SULFATE D-Amfetasul D-Ate phenyl 747 D-Benzedrine sulfate D-Betaphedrine D-citramine DAS Dadex Dadox Dams Dasdel Dephadren Desoxyn Dex ob Dex-Sule Dexaime Dexaline Dexalme Dexalone Dexamed Dexamine Dexamphamine Dexamphetamine Dexamphetamine sulfate Dexamyl Dexedrina Dexedrine Dexedrine Sulfate Dexies Dexoval Dexten Dextenal Dextro-.alpha.-methylphenethylamine sulfate Dextro-.beta.-phenylisopropylamine sulfate Dextro-1-phenyl-2-amino-propane sulfate Dextro-Profetamine Dextroamphetamine Dextroamphetamine sulfate Dextroanfetamina Dextrosule Diocurb Diphylets

pdb file: 87734.pdb
sdf file: 87734.sdf
directory: 87734


(-)-Amphetamine sulfate 1-AMPHETAMINE SULFATE 51-62-7 Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-, (R)-, sulfate (2:1) L-1-Phenyl-2-aminopropane sulfate L-Benzedrine sulfate Levedrine NSC27105 Phenethylamine, .alpha.-methyl-, sulfate (2:1), (-)- WLN: ZY1R & 2WSQQ -R l-Amphetamine sulfate

pdb file: 87735.pdb
sdf file: 87735.sdf
directory: 87735


50650-74-3 Benzeneethanamine, .alpha.,4-dimethyl-, sulfate (2:1) NSC27114

pdb file: 87738.pdb
sdf file: 87738.sdf
directory: 87738


(Phenylisopropyl)amine .alpha.-Methylbenzeneethanamine .alpha.-Methylphenethylamine .alpha.-Methylphenylethylamine .beta.-Aminopropylbenzene .beta.-Phenylisopropylamin .beta.-Phenylisopropylamine 1-Methyl-2-phenylethylamine 1-Phenyl-2-amino-propan 1-Phenyl-2-aminopropane 1-Phenyl-2-propylamine 2-Amino-1-phenylpropane 3-Phenyl-2-propylamine 60-15-1 AMPHETAMINE Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- Desoxynorephedrine Elastonon Fenopromin Mydrial NSC27159 Phenamine Phenethylamine, .alpha.-methyl- Protioamphetamine WLN: ZY1&1R

pdb file: 87765.pdb
sdf file: 87765.sdf
directory: 87765


.alpha.-Carboxyphenylacetic acid 2-Phenylmalonic acid 2613-89-0 Malonic acid, phenyl- NSC27164 Phenylmalonic acid Propanedioic acid, phenyl- Toluene-.alpha.,.alpha.-dicarboxylic acid

pdb file: 87767.pdb
sdf file: 87767.sdf
directory: 87767


.alpha.-Naftyl-N-methylkarbamat .alpha.-Naphthalenyl methylcarbamate .alpha.-Naphthyl N-methylcarbamate .alpha.-Naphthyl methylcarbamate 1-Naphthalenol methylcarbamate 1-Naphthalenol, methylcarbamate 1-Naphthol N-methylcarbamate 1-Naphthyl N-methylcarbamate 1-Naphthyl methylcarbamate 63-25-2 Arilat Arilate Arylam Atoxan Bercema NMC50 CARBARYL Caprolin Carbamic acid, methyl-, 1-naphthyl ester Carbaril Carbatox Carbatox 75 Carbatox-60 Carbavur Carpolin Compound 7744 Crag sevin Denapon Dicarbam Dicarbament 23,969 Dyna-carbyl ENT-23969 Experimental Insecticide 7744 Gamonil Germain's Hexavin Karbaryl Karbaspray Karbatox Karbatox 75 Karbosep Menaphtam Methylcarbamate 1-naphthalenol Methylcarbamate 1-naphthol Methylcarbamic acid, 1-naphthyl ester Monsur Murvin N-Methyl-.alpha.-naphthylcarbamate N-Methyl-.alpha.-naphthylurethan N-Methyl-1-naftyl-carbamaat N-Methyl-1-naphthyl carbamate N-Methyl-1-naphthyl-carbamat N-Methylcarbamate de 1-naphtyle N-Metil-1-naftil-carbammato NAC NMC 50 NSC27311 OMS-29 Panam Pomex SOK Seffein Septene Sevimol Sevin Sevin 4 Sewin Suleo Tricarnam UC

pdb file: 87844.pdb
sdf file: 87844.sdf
directory: 87844


1-Propanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl- 3',4'-Dihydroxy-.alpha.-methylpropiophenone 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone 5466-89-7 Isobutyrophenone, 3',4'-dihydroxy- NSC27389 Propiophenone, 3',4'-dihydroxy-.alpha.-methyl- Propiophenone, 3',4'-dihydroxy-2-methyl- U 0521

pdb file: 87884.pdb
sdf file: 87884.sdf
directory: 87884


1058-55-5 6.alpha.-Fluorohydrocortisone 21-acetate Corticosterone, 6.alpha.-fluoro-17-hydroxy-, 21-acetate Cortisol, 6.alpha.-fluoro-, 21-acetate NSC27404 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate SKI 24492 U 8107

pdb file: 87895.pdb
sdf file: 87895.sdf
directory: 87895


17-Hydroxy-6.alpha.-methylprogesterone 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylprogesterone 520-85-4 6.alpha.-Methyl-17.alpha.-hydroxyprogesterone Curretab Farlutal Medroxyprogesteron Medroxyprogesterone NSC27408 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6.alpha.-methyl- U 8840

pdb file: 87898.pdb
sdf file: 87898.sdf
directory: 87898


.alpha.-Amino-.delta.-ureidovaleric acid .delta.-Ureidonorvaline 372-75-8 CITRULLINE,(L) Cit Citrulline L-Citrulline L-Cytrulline L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)- N(.delta.)-Carbamylornithine N.delta.-Carbamylornithine N5-Carbamoyl-L-ornithine NSC27425 Ornithine, N5-carbamoyl-, L- Sitrulline

pdb file: 87904.pdb
sdf file: 87904.sdf
directory: 87904


19506-85-5 2-Isoindolineacetic acid, .alpha.-isopropyl-1,3-dioxo- 2H-Isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-.alpha.-(1-methylethyl)-1,3-dioxo- NSC27515

pdb file: 87954.pdb
sdf file: 87954.sdf
directory: 87954


.alpha.-(4-aminophenyl)-.beta.-methylaminopropane 1-(p-Aminophenyl)-2-methylaminopropan 1-(p-Aminophenyl)-2-methylaminopropane 4302-87-8 Aniline, p-(2'-methylamino)propyl- Benzeneethanamine, 4-amino-N,.alpha.-dimethyl- NSC27584 Phenethylamine, p-amino-N,.alpha.-dimethyl- S 15 S-15 WLN: ZR D1Y1&M1 p-Amino-N,.alpha.-dimethylphenethylamine

pdb file: 87995.pdb
sdf file: 87995.sdf
directory: 87995


5.alpha.-Tomatidan-3.beta.-ol NSC27592 Spirosolan-3-ol, (3.beta.,5.alpha.,22.beta.,25S)- Tomatidin Tomatidine

pdb file: 88000.pdb
sdf file: 88000.sdf
directory: 88000


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester 94-05-3 Acrylic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate Ethyl .alpha.-(ethoxymethylene)-.alpha.-cyanoacetate Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate Ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate Ethyl cyano(ethoxymethylene)acetate Ethyl ethoxymethylenecyanoacetate NSC27797

pdb file: 88081.pdb
sdf file: 88081.sdf
directory: 88081


2,6-Di-tert-butyl-.alpha.-(dimethylamino)-p-cresol 2,6-Di-tert-butyl-.alpha.-dimethylamino-p-cresol 88-27-7 Ethyl 703 N-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine NSC27823 Phenol, 4-[(dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl-.alpha.-(dimethylamino)-

pdb file: 88092.pdb
sdf file: 88092.sdf
directory: 88092


.alpha.,.beta.-Epoxy-.beta.-methylhydrocinnamic acid, ethyl ester 2,3-Epoxy-3-phenylbutyric acid, ethyl ester 3-Methyl-3-phenylglycidic acid ethyl ester 77-83-8 Aldehyde C16 C-16 Aldehyde EMPG Ethyl .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methylhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylpropionate Ethyl ester of 2,3-epoxy-3-phenylbutanoic acid Ethyl methylphenylglycidate Ethyl(methylphenyl)glycidate Fraeseol Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methyl-, ethyl ester NSC27905 Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Strawberry aldehyde WLN: T3OTJ B1 BR& CVO2

pdb file: 88138.pdb
sdf file: 88138.sdf
directory: 88138


(2-Methylphenyl)phenylmethanol 2-Methylbenzhydrol 5472-13-9 Benzenemethanol, 2-methyl-.alpha.-phenyl- Benzhydrol, 2-methyl- NSC27910 o-Methylbenzhydrol

pdb file: 88143.pdb
sdf file: 88143.sdf
directory: 88143


3469-00-9 Acetic acid, diphenyl-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester Diphenylacetic acid, methyl ester Methyl diphenylacetate NSC27912

pdb file: 88145.pdb
sdf file: 88145.sdf
directory: 88145


.alpha.,.alpha.'-Dibromo-m-xylene 1,3-Bis(bromomethyl)benzene 626-15-3 Benzene, 1,3-bis(bromomethyl)- NSC28040 m-.alpha.,.alpha.'-Dibromoxylene m-Bis(bromomethyl)benzene m-Xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo- m-Xylylene dibromide

pdb file: 88236.pdb
sdf file: 88236.sdf
directory: 88236


38696-14-9 Methanol, 4-biphenyldiphenyl- NSC28085 [1,1'-Biphenyl]-4-methanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl-

pdb file: 88279.pdb
sdf file: 88279.sdf
directory: 88279


.alpha.-Ketophenylacetic acid 2-Oxo-2-phenylacetic acid 2-Phenylethanoic acid 611-73-4 Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo- Benzeneglyoxylic acid Benzoylformic acid Formic acid, benzoyl- Glyoxylic acid, phenyl- NSC28293 Oxophenylacetic acid Phenylgloxylic acid Phenylglyoxalate Phenylglyoxylic acid WLN: QVVR

pdb file: 88341.pdb
sdf file: 88341.sdf
directory: 88341


945-49-3 Benzenemethanol, .alpha.-cyclohexyl- NSC28611

pdb file: 88562.pdb
sdf file: 88562.sdf
directory: 88562


12.beta.,13.beta.-Dihydroxy-12.alpha.,13.alpha.,14.alpha.-trimethylcrotal-1-enine 14,19-Dihydro-12,13-dihydroxy(13.alpha.,14.alpha.)-20-norcrotalanan-11,15-dione 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, (13.alpha.,14.alpha.)- 315-22-0 A 6080 MONOCROTALINE Monocrotalin NCI-C56462 NSC 28693 NSC28693 Retronecine cyclic 2,3-dihydroxy-2,3,4-trimethylglutarate WLN: T55 AN CUTJ FQ D1OV1-ET5OVTJ C1 D1 EQ [2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione,(4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-2H-[1,6]dioxacycloundecino-

pdb file: 88622.pdb
sdf file: 88622.sdf
directory: 88622


(Carboxymethylthio)acetic acid .beta.,.beta.'-Thiodiglycolic acid 123-93-3 2,2'-Thiodiglycolic acid A 6402 Acetic acid, 2,2'-thiobis- Acetic acid, thiodi- Dimethylsulfide-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid Mercaptodiacetic acid NSC28743 TDGA Thiodiacetic acid Thiodiglycolic acid Thiodiglycollic acid Usaf cb-36 Usaf e-2 WLN: QV1S1VQ

pdb file: 88646.pdb
sdf file: 88646.sdf
directory: 88646


.alpha.-Ethyl-.alpha.-methylpropargyl alcohol 1-Pentyn-3-ol, 3-methyl- 2-Butanol, 2-ethynyl- 2-Ethinyl butanol-2 2-Ethinylbutanol 2-Ethynyl-2-butanol 3-Ethylbutanol 3-Methyl-1-pentyn-3-ol 3-Methyl-1-pentynol 3-Methylpent-1-yn-3-ol 3-Methylpentyn-3-ol 77-75-8 Allotropal Aniphor Apridol Atemorin Atempol BDH Citodorm Comesa Dalgol Dorison Dormalest Dormidin Dormigen Dormiphen Dormison Dormocit Dormosan Ethinylmethylethylcarbinol Formison Hesofen Hexofen Imnudorm Insomnol Macarol Mecarol Melpintol Meparfynol Mepentamato Mepentil Methylethylacetylenylcarbinol Methylethylethynylcarbinol Methylparafynol Methylpentanol Methylpentynolum Metilparafinolo Metilpentinolo Miramel N-Oblivon NSC28797 Noxokratin Oblevil Oblivon Oblivon C Olosot Olvadon Pentadorm Pentinol Pentydorm Pentydrom Pentyrest Perlopal Placidal Riposon Sedapercut Seral Sintyal Somnesin Sonnormon Trusono UTIL WLN: QX2&1&1UU1 anti-Stress m-Pentynol

pdb file: 88672.pdb
sdf file: 88672.sdf
directory: 88672


1-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro- 1-Naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro- 5,6,7,8-Tetrahydro-.alpha.-naphthol 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol 5-Hydroxytetralin 529-35-1 NSC28822 Tetrahydro-.alpha.-naphthol

pdb file: 88680.pdb
sdf file: 88680.sdf
directory: 88680


.alpha.-Toluenesulfonamide 4563-33-1 Benzenemethanesulfonamide Benzylsulfonamide Methanesulfonamide, 1-phenyl- NSC28899 Phenylmethanesulfonamide Toluene-.omega.-sulfonamide

pdb file: 88722.pdb
sdf file: 88722.sdf
directory: 88722


14493-06-2 Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarbonitrile (8CI), trans- Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarbonitrile (9CI), (1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,4.alpha.)- NSC29203 TRANS-BICYCLO[2.2.2]OCT-5-ENE-2,3-DICARBONITRILE

pdb file: 88975.pdb
sdf file: 88975.sdf
directory: 88975


.alpha.,.alpha.-Diphenylacetamide 2,2-Diphenylacetamide 4695-13-0 Acetamide, 2,2-diphenyl- Benzeneacetamide, .alpha.-phenyl- Diphenylacetic acid amide NSC29731 WLN: ZVYR&R

pdb file: 89273.pdb
sdf file: 89273.sdf
directory: 89273


.alpha.-Acetamido-para-toluenesulfonamide .alpha.-Acetylamino-p-toluenesulfonamide 2015-14-7 4-Acetamidomethylbenzenesulfonamide Acetamide, N-(p-sulfamoylbenzyl)- Acetamide, N-[[4-(aminosulfonyl)phenyl]methyl]- N4-Acetylhomosulfanilamide NSC29831

pdb file: 89306.pdb
sdf file: 89306.sdf
directory: 89306


1092-04-2 17-.beta.-hydroxy-2-.alpha.-methylestr-4-en-3-one 19-Nortestosterone, 2.alpha.-methyl- 2-.alpha.-methyl-19-nortestosterone 2.alpha.-Methyl-19-nortestosterone Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-2-methyl-, (2.alpha.,17.beta.)- Estr-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.-methyl- NSC29840 U 5520

pdb file: 89311.pdb
sdf file: 89311.sdf
directory: 89311


.alpha.,.gamma.-Propane oxide 1,3-Epoxypropane 1,3-Propylene oxide 503-30-0 Cyclooxabutane NSC30086 Oxacyclobutane Oxetane Propane, 1,3-epoxy- Trimethylene oxide Trimethylenoxid WLN: T4OTJ

pdb file: 89436.pdb
sdf file: 89436.sdf
directory: 89436


1-Cyclobutyl-1-ethynylethanol 515-81-1 Cyclobutanemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl- NSC30129

pdb file: 89469.pdb
sdf file: 89469.sdf
directory: 89469


1-Phenyl-2-propanol acetate 2-Acetoxy-1-phenylpropane 2114-33-2 Benzeneethanol, .alpha.-methyl-, acetate NSC30160 Phenethyl alcohol, .alpha.-methyl-, acetate

pdb file: 89493.pdb
sdf file: 89493.sdf
directory: 89493


(2-Dimethylamino-2-methyl)ethyl-N-dibenzoparathiazine (Dimethylamino-2-propyl-10-phenothiazine hydrochloride 10-(2-(Dimethylamino)-2-methylethyl)phenothiazine 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,.alpha.-trimethyl- 3389 R.p. 4182 R.p. 60-87-7 A-91033 Allergan Aprobit Atosil Avomine Dimapp Dimethylamino-isopropyl-phenthiazin Diphergan Diprazine Diprozin Fargan Fenazil Fenergan Fenetazina Hiberna Histargan Iergigan Isophenergan Isopromethazine Lercigan Lergigan Lilly 01516 Lilly 1516 N-(2'-Dimethylamino-2'-methyl)ethylphenothiazine N-Dimethylamino-2-methylethyl thiodiphenylamine NSC30321 Phargan Phenargan Phenergan Phenothiazine, 10-(2-dimethylaminopropyl)- Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]- Phensedyl Pilpophen Pipolphen Proazaimine Proazamine Procit Promazinamide Prometasin Prometazin Promethazin Promethazine Promethiazine Promezathine Prorex Protazine Prothazin Provigan Pyrethia RP 3277 Romergan SKF 1498 Synalgos Tanidil Thiergan Valergine Vallergine WLN: T C666 BN ISJ B1Y1&N1&1 WY 509

pdb file: 89596.pdb
sdf file: 89596.sdf
directory: 89596


51799-33-8 Benzeneethanamine, N-butyl-.alpha.-methyl- Butylamphetamine NSC30322

pdb file: 89597.pdb
sdf file: 89597.sdf
directory: 89597


1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, acetate, [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]- 2026-24-6 Dehydroabietylamine acetate NSC30331 Podocarpa-8,11,13-trien-15-amine, 13-isopropyl-, acetate Rosin amine D acetate

pdb file: 89602.pdb
sdf file: 89602.sdf
directory: 89602


.alpha.-Aminoanthraquinone .alpha.-Anthraquinonylamine 1-Amino-9,10-anthraquinone 1-Aminoanthrachinon 1-Aminoanthraquinone 82-45-1 9,10-Anthracenedione, 1-amino- Anthraquinone, 1-amino- C.I. 37275 Diazo Fast Red AL NSC30415 WLN: L C666 BV IVJ DZ

pdb file: 89638.pdb
sdf file: 89638.sdf
directory: 89638


.alpha.-Chloroanthraquinone .alpha.-Monochloroanthraquinone 1-Chloranthrachinon (czech).alpha.-chloroanthraquinone 1-Chloro-9,10-anthraquinone 1-Chloroanthraquinone 82-44-0 9,10-Anthracenedione, 1-chloro- Anthraquinone, 1-chloro- NSC30428 WLN: L C666 BV IVJ DG

pdb file: 89645.pdb
sdf file: 89645.sdf
directory: 89645


.alpha.-Limonene diepoxide 1,2:8,9-Diepoxy-p-menthane 1,2:8,9-Diepoxylimonene 4-(1,2-Epoxy-1-methylethyl)-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(2-methyloxiranyl)- 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-(1,2-epoxy-1-methylethyl)-1-methyl- 96-08-2 Dipentene diepoxide Dipentene dioxide Dipentene oxide Epoxide 269 Limonene diepoxide Limonene dioxide Menthane, 1,2:8,9-diepoxy- NSC30545 Unox 269 Unox Epoxide 269 Unoxat Epoxide 269 WLN: T36 BOTJ A1 E- BT3OTJ B1 p-Menthane, 1,2:8,9-diepoxy-

pdb file: 89720.pdb
sdf file: 89720.sdf
directory: 89720


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-acetotoluidide 3-Trifluoromethylacetanilide 351-36-0 Acetamide, N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- Acetanilide, 3-(trifluoromethyl)- N-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-tolyl)acetamide NSC30581 Usaf ma-14 WLN: FXFFR CMV1 m-Acetotoluidide, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Trifluoromethylacetanilide

pdb file: 89737.pdb
sdf file: 89737.sdf
directory: 89737


2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]-2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, [1S-[1.alpha.(Z),7(2S*,3R*),7a.alpha.]]- 303-34-4 Heliotridine ester with lasiocarpum & angelic acid LASIOCARPINE NCI-C01478 NSC30625 WLN: T55 AN CUTJ D1OVXQXQ1 & 1 & Y1 & O1 FOVY1 & U2

pdb file: 89767.pdb
sdf file: 89767.sdf
directory: 89767


.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-Tetrabromo-p-xylene .omega.,.omega.,.omega.',.omega.'-Tetrabromo-p-xylene 1592-31-0 Benzene, 1,4-bis(dibromomethyl)- NSC30633 p-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetrabromo-

pdb file: 89771.pdb
sdf file: 89771.sdf
directory: 89771


.alpha.-Hydroxy-o-toluic acid 2-(Hydroxymethyl)benzoic acid 612-20-4 Benzoic acid, 2-(hydroxymethyl)- NSC30638 o-Toluic acid, .alpha.-hydroxy-

pdb file: 89775.pdb
sdf file: 89775.sdf
directory: 89775


.alpha.-Chloroacetone 1-Chloro-2-propanone 2-Propanone, 1-chloro- 3-Chloro-2-propanone 78-95-5 Acetone, chloro- Acetonyl chloride Chloracetone Chloroacetone Chloromethyl methyl ketone Chloropropanone Monochloracetone Monochloroacetone NSC30673 WLN: G1V1

pdb file: 89807.pdb
sdf file: 89807.sdf
directory: 89807


119-43-7 2-Phenylbutyric acid, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl-, ethyl ester Butyric acid, 2-phenyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-phenylbutyrate Ethyl 2-phenylbutyrate NSC30680

pdb file: 89812.pdb
sdf file: 89812.sdf
directory: 89812


855-55-0 Androst-4-en-3-one, 17-(acetyloxy)-6-fluoro-, (6.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 6.alpha.-fluoro-17.beta.-hydroxy-, acetate NSC30788

pdb file: 89894.pdb
sdf file: 89894.sdf
directory: 89894


.alpha.-Anthrol .alpha.-Hydroxyanthracene 1-Anthracenol 1-Anthrol 1-Hydroxyanthracene 610-50-4 NSC30983

pdb file: 90046.pdb
sdf file: 90046.sdf
directory: 90046


.alpha.,.beta.-Binaphthyl 1,2'-Binaphthalene 1,2'-Binaphthyl 4325-74-0 NSC30993

pdb file: 90056.pdb
sdf file: 90056.sdf
directory: 90056


69796-19-6 Benzenemethanol, 3,4-dichloro-.alpha.-(1-nitroethyl)- Benzyl alcohol, 3,4-dichloro-.alpha.-1-(nitroethyl)- NSC31034

pdb file: 90094.pdb
sdf file: 90094.sdf
directory: 90094


4267-75-8 5.alpha.-Estran-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.-methyl- NSC31046

pdb file: 90103.pdb
sdf file: 90103.sdf
directory: 90103


.alpha.-Methylpiperidine .alpha.-Pipecolin .alpha.-Pipecoline 109-05-7 2-Methylpiperidine 2-Pipecoline NSC31047 Piperidine, 2-methyl- Pipicoline WLN: T6MTJ B1

pdb file: 90104.pdb
sdf file: 90104.sdf
directory: 90104


13241-33-3 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[2-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)- Hesperetin 7-neohesperidoside NEOHESPERIDIN NSC31048

pdb file: 90105.pdb
sdf file: 90105.sdf
directory: 90105


24397-89-5 ACTINOBOLIN Isocoumarin, 4-(2-aminopropionamido)-3,4,4a,5,6,7-hexahydro-5,6,8-trihydroxy-3-methyl- NSC31083 Propanamide, 2-amino-N-(3,4,4a,5,6,7-hexahydro-5,6,8-trihydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-4-yl)- Propanamide, 2-amino-N-(3,4,4a,5,6,7-hexahydro-5,6,8-trihydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-4-yl)-, [3R-[3.alpha.,4.alpha.(S*),4a.beta.,5.beta.,6.alpha.]]-

pdb file: 90139.pdb
sdf file: 90139.sdf
directory: 90139


2061-64-5 5.alpha.,8.alpha.-Ergosta-6,22-dien-3.beta.-ol, 5,8-epidioxy- ERGOSTEROL-5,8-PEROXIDE Ergosta-6,22-dien-3-ol, 5,8-epidioxy-, (3.beta.,5.alpha.,8.alpha.,22E)- Ergosterol 5.alpha.,8.alpha.-epidioxide Ergosterol endoperoxide Ergosterol peroxide NSC31324 Peroxyergosterol

pdb file: 90328.pdb
sdf file: 90328.sdf
directory: 90328


4-Chloromandelic acid 492-86-4 Benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy- Mandelic acid, p-chloro- NSC31400 p-Chloromandelic acid

pdb file: 90354.pdb
sdf file: 90354.sdf
directory: 90354


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester 94-05-3 Acrylic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate Ethyl .alpha.-(ethoxymethylene)-.alpha.-cyanoacetate Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate Ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate Ethyl cyano(ethoxymethylene)acetate Ethyl ethoxymethylenecyanoacetate NSC31579

pdb file: 90396.pdb
sdf file: 90396.sdf
directory: 90396


3.alpha.,12.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-chol-8(14)-en-24-oic acid 5.beta.-Chol-8(14)-en-24-oic acid, 3.alpha.,12.alpha.-dihydroxy- 641-81-6 APOCHOLIC ACID Chol-8(14)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)- NSC31615 WLN: L E5 B666TJ A1 DQ E1 FY1&2VQ OQ

pdb file: 90429.pdb
sdf file: 90429.sdf
directory: 90429


.alpha.-(4-Hydroxybenzyl)butyric acid 17086-23-6 Benzenepropanoic acid, .alpha.-ethyl-4-hydroxy- Hydrocinnamic acid, .alpha.-ethyl-p-hydroxy- NSC31643

pdb file: 90457.pdb
sdf file: 90457.sdf
directory: 90457


6362-63-6 Benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate Ethyl cyanophenylpyruvate Ethyl phenylcyanopyruvate NSC31650 Pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester WLN: NCR X1V1UNO2

pdb file: 90464.pdb
sdf file: 90464.sdf
directory: 90464


1H-Benzimidazole-2-methanol, .alpha.-phenyl- 2-(.alpha.-Hydroxybenzyl)benzimidazole 2-(Hydroxyphenylmethyl)benzimidazole 2-Benzimidazolemethanol, .alpha.-phenyl- 50-97-5 HBB NSC31798

pdb file: 90557.pdb
sdf file: 90557.sdf
directory: 90557


.alpha.-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)acetamide 2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)acetamide 6320-16-7 Acetamide, 2-chloro-N-(2-hydroxyethyl)- Chloro-N-(2-hydroxyethyl)acetamide N-Chloroacetyl-2-aminoethanol NSC31813

pdb file: 90560.pdb
sdf file: 90560.sdf
directory: 90560


6319-83-1 Benzenemethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-.alpha.-(2-methylphenyl)- NSC31921

pdb file: 90650.pdb
sdf file: 90650.sdf
directory: 90650


1236-49-3 17.beta.-Acetoxy-5.alpha.-androstane 17.beta.-Hydroxy-5.alpha.-androstane acetate 5.alpha.-Androstan-17.beta.-ol, acetate Androstan-17-ol, acetate, (5.alpha.,17.beta.)- NSC31975

pdb file: 90685.pdb
sdf file: 90685.sdf
directory: 90685


.alpha.-Aminobenzeneacetic acid .alpha.-Aminophenylacetic acid .alpha.-Phenylglycine .alpha.-Toluic acid, .alpha.-amino- 2-Amino-2-phenylacetic acid 2-Phenylglycine 69-91-0 Benzeneacetic acid, .alpha.-amino- Glycine, 2-phenyl- NSC32070 Phenylglycine

pdb file: 90756.pdb
sdf file: 90756.sdf
directory: 90756


91-01-0 Benzenemethanol, .alpha.-phenyl- Benzhydrol Benzhydryl alcohol Benzohydrol Diphenylcarbinol Diphenylmethanol Diphenylmethyl alcohol Hydroxydiphenylmethane NSC32150

pdb file: 90819.pdb
sdf file: 90819.sdf
directory: 90819


.alpha.-Bromochalcone 2-Propen-1-one, 2-bromo-1,3-diphenyl- 6935-75-7 Chalcone, .alpha.-bromo- NSC32212 WLN: RVYEU1R

pdb file: 90851.pdb
sdf file: 90851.sdf
directory: 90851


.alpha.-Nonenoic acid 2-Nonenoic acid 2-Nonenylic acid 3760-11-0 NSC32357 Nonylenic acid

pdb file: 90896.pdb
sdf file: 90896.sdf
directory: 90896


(p-Methoxyphenyl)glycolonitrile 33646-40-1 Benzeneacetonitrile, .alpha.-hydroxy-4-methoxy- Mandelonitrile, p-methoxy- NSC32393

pdb file: 90911.pdb
sdf file: 90911.sdf
directory: 90911


(Cyclohexaneethyl)amine, N-.alpha.-dimethyl- 1-Cyclohexyl-2-(methylamino)propane 101-40-6 Benzedrex CHP-Depot Cyclohexaneethanamine, N,.alpha.-dimethyl- Cyclohexaneethylamine, N-.alpha.-dimethyl- Dristan Hexahydrodesoxyephedrine Hydromethamphetamine Methyl-(1-methyl-2-cyclohexylethyl)amine N-.alpha.-(Dimethylcyclohexane)ethylamine NSC32410 Obesin Obesine PROPYLHEXEDRINE Propylhexadrine Propylhexedrin WLN: L6TJ A1Y1&M1

pdb file: 90919.pdb
sdf file: 90919.sdf
directory: 90919


2-Chloroacrylic acid, methyl ester 2-Propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester 80-63-7 Acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester METHYL-2-CHLOROACRYLATE Methyl .alpha.-chloroacrylate Methyl 2-chloroacrylate Methyl-.alpha.-chloroacrylate NSC32608 WLN: 1UYGVO1

pdb file: 91039.pdb
sdf file: 91039.sdf
directory: 91039


.alpha.,.beta.-Dichloroacrylic acid 13167-36-7 2-Propenoic acid, 2,3-dichloro- Acrylic acid, .alpha.-.beta.-dichloro- Acrylic acid, 2,3-dichloro- NSC32684

pdb file: 91101.pdb
sdf file: 91101.sdf
directory: 91101


.alpha.,.alpha.,.beta.-Trichloropropionic acid 2,2,3-Trichloropropionic acid 3278-46-4 Chloropon NSC32688 Omnidel Propanoic acid, 2,2,3-trichloro- Propionic acid, 2,2,3-trichloro- Ro 3-1727 TCP WLN: QVXGG1G

pdb file: 91105.pdb
sdf file: 91105.sdf
directory: 91105


2,6-Piperidinedione, 4-[2-[5-(acetyloxy)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1.alpha.(S*),3.alpha.,5.alpha.]]- 2,6-Piperidinedione, 4-[2-[5-(acetyloxy)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1.alpha.(S*),3.beta.,5.beta.]]- 2885-39-4 4-Acetoxycycloheximide AXM Acetoxycycloheximide Acetyloxycycloheximide Antibiotic from Streptomyces albulus CYCLOHEXIMIDE, 4-ACETOXY-(E-B) Cycloheximide, acetoxy- E 73 Glutarimide, 3-[2-(5-acetoxy-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- Glutarimide, 3-[2-hydroxy-2-(5-hydroxy-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)ethyl]-, 5-acetate Glutarimide, 3-[2-hydroxy-2-(5-hydroxy-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)ethyl]-,5-acetate NSC-32743 NSC32743

pdb file: 91151.pdb
sdf file: 91151.sdf
directory: 91151


.alpha.-Methyl-.beta.-(p-methoxyphenyl)ethylamine 1-p-Methoxyphenyl-2-aminopropane 1-p-Methoxyphenyl-2-propylamine 2-Amino-1-(4'-methoxyphenyl)propane 64-13-1 Benzeneethanamine, 4-methoxy-.alpha.-methyl- NSC32757 Phenethylamine, p-methoxy-.alpha.-methyl-

pdb file: 91153.pdb
sdf file: 91153.sdf
directory: 91153


(2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)acetic acid, 3,4-lactone 149-29-1 2,4-Dihydroxy-2H-pyran-.delta.-3(6H),.alpha.-acetic acid, 3,4-lactone 2H-Pyran-.delta.(sup 3(6H),.alpha.)-acetic acid, 2,4-dihydroxy-, 3,4-lactone 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, 4-hydroxy- Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone Clairformin Clavacin Clavatin Claviform Claviformin Expansin Expansine Gigantin Leucopin Mycoin Mycoin C Mycoin C3 Mycoine C3 Mycosin NSC 8120 NSC32951 PATULIN Patuline Penatin Penicidin Tercinin Terinin WLN: T56 BOV GO IU & TJ FQ

pdb file: 91264.pdb
sdf file: 91264.sdf
directory: 91264


6332-35-0 Benzenepropanoic acid, .alpha.-cyclohexyl-4-hydroxy-3,5-diiodo- Hydrocinnamic acid, .alpha.-cyclohexyl-4-hydroxy-3,5-diiodo- NSC32963

pdb file: 91268.pdb
sdf file: 91268.sdf
directory: 91268


(+)-(S)-Isocorydine 475-67-2 4H-Dibenzo[de,g]quinolin-11-ol, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,10-trimethoxy-6-methyl-, (S)- 6a.alpha.-Aporphin-11-ol, 1,2,10-trimethoxy- Aporphin-11-ol, 1,2,10-trimethoxy- Artabotrin Artabotrine ISOCORYDINE Izokoridin L-(+)-Isocorydine Lindcarpine, N,O-dimethyl- Lindcarpine, N,O-dimethyl-* Luteanin Luteanine Luteanine (aporphine) NSC32979 S-(+)-Isocorydine d-Isocorydine

pdb file: 91274.pdb
sdf file: 91274.sdf
directory: 91274


426-13-1 Cortilet Delmeson FML Liquifilm Flumetholon Fluormetholone Fluoromethalone Fluorometholone NSC-33001 NSC33001 Oxylone Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl- Progesterone, 1-dehydro-9-fluoro-11.beta., 17-dihydroxy-6.alpha.-methyl- Trilcin U 8614 component of Neo-Oxylone

pdb file: 91286.pdb
sdf file: 91286.sdf
directory: 91286


2477-73-8 6.alpha.-Chloro-17-acetoxyprogesterone 6.alpha.-Chloro-17-hydroxyprogesterone acetate 6.alpha.-Chloro-17-hydroxyprogesterone, acetate Hydromadinone acetate NSC33170 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-chloro-17-hydroxy-, acetate Progesterone, 6.alpha.-chloro-17-hydroxy-, acetate RS 1103

pdb file: 91434.pdb
sdf file: 91434.sdf
directory: 91434


.alpha.-D-Glucofuranose, 1,2-O-(1-methylethylidene)-, trimethanesulfonate 1,2-o-Isopropylidene-3,5,6-tri-o-methylsulfonyl-.alpha.-D-glucofuranose 39686-83-4 Glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-3,5,6-tri-o-methylsulfonyl-, d- NSC33261 WLN: T55 BO DO FOTJ C1 C1 GYOSW1&1OSW1 HOSW1 -D,GLU

pdb file: 91483.pdb
sdf file: 91483.sdf
directory: 91483


.alpha.,.alpha.-Diphenylglycine .alpha.-Aminodiphenylacetic acid 2,2-Diphenylglycine 3060-50-2 Benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl- Glycine, 2,2-diphenyl- NSC33392

pdb file: 91544.pdb
sdf file: 91544.sdf
directory: 91544


22.alpha.-Spirost-5-en-3.beta.-ol 512-04-9 DIOSGENIN NSC33396 Nitogenin SP 37 Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]-indeno[2,1-b]furan-8,2'-[2H]-pyran]-2-ol, 1,2,3,3',4,4',4a,4b,5,5',6,6',6a,6b,7,9a,10,10a,10b,11-eicosahydro-4a,5',6a,7-tetramethyl- Spirost-5-en-3-ol, (3.beta.,25R)- Spirost-5-en-3.beta.-ol, (25R)-

pdb file: 91548.pdb
sdf file: 91548.sdf
directory: 91548


889-37-2 Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[(phenylimino)methyl]- N-(4-Dimethylaminobenzylidene)aniline N-(p-Dimethylaminebenzylidene)aniline N-[p-(Dimethylamino)benzylidene]aniline NSC33540 p-Toluidine, N,N-dimethyl-.alpha.-(phenylimino)-

pdb file: 91635.pdb
sdf file: 91635.sdf
directory: 91635


.alpha.-D-Galactopyranose methyl glycoside .alpha.-D-Galactopyranoside, methyl .alpha.-Methyl-D-galactopyranoside .alpha.-Methyl-D-galactoside 3396-99-4 Galactopyranoside, methyl, .alpha.-D- Methyl .alpha.-D-galactopyranoside Methyl .alpha.-D-galactoside NSC33684

pdb file: 91706.pdb
sdf file: 91706.sdf
directory: 91706


.DELTA.5,.alpha.-Hydantoinacetic acid 5427-28-1 NSC33778

pdb file: 91783.pdb
sdf file: 91783.sdf
directory: 91783


.alpha.-(Isopropylaminomoethyl)protocatechuyl alcohol 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]- 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol 3,4-Dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol 7683-59-2 A 21 Aleudrin Aleudrine Aludrin Aludrine Asiprenol Asmalar Assiprenol Bellasthman Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]- Bronkephrine Dihydroxyphenylethanolisopropylamine Euspiran IPA Isadrine Isonorene Isoprenalin Isoprenaline Isopropydrin Isopropyladrenaline Isopropylaminomethyl(3,4-dihydroxyphenyl)carbinol Isopropylarterenol Isopropylnoradrenaline Isopropylnorepinephrine Isoproterenol Isuprel Isupren L-Isopropylnoradrenaline L-Isoproterenol Lomupren N-Isopropylnoradrenaline N-Isopropylnorepinephrine NSC33791 Neodrenal Norisodrine Novodrin Proternol Protocatechuyl alcohol,.alpha.-(isopropylamino-methyl),- Respifral WIN 5162 WLN: QR BQ DYQ1MY1&1 neo-Epinine

pdb file: 91788.pdb
sdf file: 91788.sdf
directory: 91788


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC33807 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 91794.pdb
sdf file: 91794.sdf
directory: 91794


3004-93-1 Caprylic acid, .alpha.-methyl- NSC33927 Octanoic acid, 2-methyl-

pdb file: 91834.pdb
sdf file: 91834.sdf
directory: 91834


759-65-9 Butanedioic acid, methyloxo-, diethyl ester Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate Diethyl 3-methyl-2-oxosuccinate Diethyl methyloxobutanedioate Ethyl .alpha.-ethoxalylpropionate NSC33946 Oxalacetic acid, methyl-, diethyl ester Propanoic acid, 2-(ethoxyoxoacetyl)-, ethyl ester

pdb file: 91842.pdb
sdf file: 91842.sdf
directory: 91842


.alpha.-p-Dichlorotoluene .alpha.4-Dichlorotoluene 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene 104-83-6 4-Chlorobenzyl chloride Benzene, 1-chloro-4-(chloromethyl)- NSC34032 Toluene, p,.alpha.-dichloro- p-.alpha.-Dichlorotoluene p-Chlorobenzyl chloride

pdb file: 91886.pdb
sdf file: 91886.sdf
directory: 91886


57706-68-0 Cholan-24-oic acid, 3-(acetyloxy)-4,4,14-trimethyl-7,11-dioxo-, methyl ester, (3.beta.,5.alpha.)- NSC34202

pdb file: 91961.pdb
sdf file: 91961.sdf
directory: 91961


57-13-6 Alphadrate Aquacare HP Aquadrate B-I-K Calmurid Carbaderm Carbamide Carbamide resin Carbamimidic acid Carbonyldiamide Carbonyldiamine Isourea Keratinamin NCI-C02119 NSC34375 Pastaron Prespersion, 75 urea Pseudourea UR UREA Ultra Mide Urea ammonium nitrate solution Urea-13C Ureaphil Ureophil Urepearl Urevert WLN: ZVZ component of Artra Ashy Skin Cream

pdb file: 92014.pdb
sdf file: 92014.sdf
directory: 92014


(+)-Glaucine 475-81-0 4H-Dibenzo[de,g]quinoline, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-, (S)- 6a.alpha.-Aporphine, 1,2,9,10-tetramethoxy- Boldine dimethyl ether Bromcholitin GLAUCINE,(D) Glaucine Glauvent NSC34396 S-(+)-Glaucine d-Glaucine

pdb file: 92024.pdb
sdf file: 92024.sdf
directory: 92024


130-78-9 3,4-Di(p-methoxyphenyl)hexane Anisole, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di- Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis[4-methoxy- Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Hexane, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- Hexane, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- Hexestrol dimethyl ether Hexestrol, dimethyl ether NSC34403

pdb file: 92028.pdb
sdf file: 92028.sdf
directory: 92028


5.alpha.-Androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-2-methyl- 5197-58-0 Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2-methyl-, (5.alpha.,17.beta.)- Deacetylanatrofin NSC34418 Stenbolone

pdb file: 92041.pdb
sdf file: 92041.sdf
directory: 92041


571-51-7 Androstan-16-one, 3-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.)- NSC34428

pdb file: 92051.pdb
sdf file: 92051.sdf
directory: 92051


.delta.(sup 1)-9-.alpha.-Fluoro-16-.alpha.-methylcortisol .gamma.corten 1-Dehydro-16.alpha.-methyl-9.alpha.-fluorohydrocortisone 16-.alpha.-Methyl-9-.alpha.-fluoro-1,4-pregnadiene-11-.beta.,17-.alpha.,21-triol-3,20-dione 16.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoro-.delta.(sup1)-hydrocortisone 16.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoro-1-dehydrocortisol 16.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoro-11.beta.-17.alpha.-21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoroprednisolone 4.alpha.-Fluoro-16.alpha.-methyl-11.beta.-17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 50-02-2 9-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-11.beta.-17.alpha.- 21-trihydroxy-16.alpha.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-methyl-1,4-pregnadiene-11.beta.-17-.alpha.-21-triol-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-methyl-11.beta.,17.alpha.,21.beta.-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-methylprednisolone Aeroseb-D Aeroseb-Dex Aphtasolon Auxiron Azium Bisu DS Calonat Corson Corsone Cortisumman DXM Decaderm Decadron Decasone Decaspray Dectancyl Dekacort Deltafluorene Dergramin Deronil Desadrene Desametasone Desamethasone Desameton Dexa-Cortidelt Dexa-Cortisyl Dexa-Scheroson Dexacort Dexadeltone Dexalona Dexameth Dexamethasone Dexamethasone alcohol Dexamethazone Dexapolcort Dexason Dexone Dextelan Dinormon Fluormethylprednisolone Fortecortin Gammacorten Hexadecadrol Hexadrol MK 125 Maxidex Mediamethasone Mexidex Millicorten NSC34521 Oradexon Prednisolon F Prednisolone F Prednisolone, 9.alpha.-fluoro-16.alpha.-methyl- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methyl- SK-Dexamethasone Sunia Sol D Superprednol Turbinaire Visumetazone WLN: L E5 B666 OV KU MUTJ A1 BF CQ

pdb file: 92119.pdb
sdf file: 92119.sdf
directory: 92119


3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- 6901-97-9 IONONE, ALPHA NSC34560

pdb file: 92144.pdb
sdf file: 92144.sdf
directory: 92144


.alpha.-Amino-p-toluenesulfonamide 138-39-6 4-(Aminomethyl)benzenesulfonamide 4-Homosulfanilamide Ambamide Benzamsulfonamide Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)- Emilene Homonal Homosul Homosulfanilamide Mafenide Malfamin Maphenid Maphenide Marfanil Marprontil Mesudin Mesudrin NSC34632 Neofamid Paramenyl Septicid Sulfamylon p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide p-Toluenesulfonamide, .alpha.-amino-

pdb file: 92163.pdb
sdf file: 92163.sdf
directory: 92163


.alpha.,.alpha.'-Dicumyl 1889-67-4 2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane Benzene, 1,1'-(1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl)bis- Bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl- Butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl- Dicumene NSC34859

pdb file: 92272.pdb
sdf file: 92272.sdf
directory: 92272


.alpha.-Naphthaleneacetamide .alpha.-Naphthaleneacetic acid amide .alpha.-Naphthylacetamide 1-Naphthaleneacetamide 1-Naphthylacetamide 1-Naphthylamine, N-acetyl- 2-(1-Naphthyl)acetamide 86-86-2 Amid-Thin Amid-Thin W Dirigol N Frufix Fruitone NAAM NAD NSC34862 Naphthalene acetamide Rootone Rosetone WLN: L66J B1VZ

pdb file: 92274.pdb
sdf file: 92274.sdf
directory: 92274


.alpha.-Monoacetin 1,2,3-Propanetriol, 1-acetate 1-Monoacetin 106-61-6 2,3-Dihydroxypropyl acetate Acetic acid, monoglyceride Acetin Acetin, 1-mono- Glycerol .alpha.-monoacetate Glycerol 1-acetate Glycerol 1-monoacetate Glycerol monoacetate Glyceryl acetate Glyceryl monoacetate Monacetin Monoacetin Monoacetyl glycerine NSC35010 WLN: Q1YQ1OV1

pdb file: 92351.pdb
sdf file: 92351.sdf
directory: 92351


.alpha.,.beta.-Dichloro-.beta.-formylacrylic acid 2,3-Dichloromaleic aldehyde acid 2-Butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, (Z)- 87-56-9 Acrylic acid, 2,3-dichloro-3-formyl- Dichloromalealdehydic acid Kyselina mukochlorova MUCOCHLORIC ACID Malealdehydic acid, dichloro- NSC35058 WLN: VHYGUYGVQ

pdb file: 92372.pdb
sdf file: 92372.sdf
directory: 92372


1,3-Benzenedimethanol, 5-chloro-2-hydroxy- 17026-49-2 2,6-Dimethylol-4-chlorophenol 4-Chloro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol NSC35257 m-Xylene-.alpha.,.alpha.'-diol, 5-chloro-2-hydroxy- o,o-Dimethylol-p-chlorophenol

pdb file: 92440.pdb
sdf file: 92440.sdf
directory: 92440


.alpha.-Glycyrrhetinic acid .beta.-Glycyrrhetic acid 18.beta.-Glycyrrhetic acid 18.beta.-Glycyrrhetinic acid 18.beta.-Glycyrrhtinic acid 3-Glycyrrhetinic acid 3.beta.-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid 471-53-4 Biosone Enoxolone Glycyrrhetic acid Glycyrrhetin Glycyrrhetinic acid NSC35347 Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3.beta.,20.beta.)- Olean-12-en-30-oic acid, 3.beta.-hydroxy-11-oxo- Uralenic acid WLN: L F6 E6 B666 CV DUTJ A1 HVQ H1 K1 N1 O1 S1 S1 TQ -.alpha.

pdb file: 92465.pdb
sdf file: 92465.sdf
directory: 92465


.beta.-Glycyrrhetinic acid 1449-05-4 18.alpha.-Glycyrrhetinic acid 18.alpha.-olean-12-en-30-oic acid, 3.beta.-hydroxy-11-oxo- 3.beta.-Hydroxy-11-oxo-18.alpha.-olean-12-en-30-oic acid GLYCYRRHETINIC ACID,18 ALPHA NSC35350 Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3.beta.,18.alpha.,20.beta.)- WLN: L F6 E6 B666 CV DUTJ A1 HVQ H1 K1 N1 O1 S1 S1 TQ -BETA

pdb file: 92467.pdb
sdf file: 92467.sdf
directory: 92467


487-36-5 NSC35444 PINORESINOL Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, [1S-(1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)]-

pdb file: 92527.pdb
sdf file: 92527.sdf
directory: 92527


.alpha.-Peltatin 568-53-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NCI-1074 NSC35463 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(hydroxymethyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN A PELTATIN, ALPHA

pdb file: 92533.pdb
sdf file: 92533.sdf
directory: 92533


.alpha.-Peltalin A .beta.-Peltatin .beta.-Peltatin A 518-29-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NSC35471 PELTATIN B PELTATIN, BETA

pdb file: 92536.pdb
sdf file: 92536.sdf
directory: 92536


1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,4-bis(3,4-dimethoxyphenyl)tetrahydro-, (1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)-(-)- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,4-bis(3,4-dimethoxyphenyl)tetrahydro-, [1R-(1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)]- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1.alpha.,4.alpha.-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-3a.alpha.,4,6,6a.alpha.-tetrahydro- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1.alpha.,4.alpha.-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-3a.alpha.,4,6,6a.alpha.-tetrahydro-, (-)- 526-06-7 Eudesamin Eudesmin NSC35476 Pinoresinol, O,O-dimethyl-

pdb file: 92538.pdb
sdf file: 92538.sdf
directory: 92538


.alpha.-Furyl cyanide 2-Cyanofuran 2-FURONITRILE 2-Furancarbonitrile 2-Furyl cyanide 617-90-3 NSC35567

pdb file: 92583.pdb
sdf file: 92583.sdf
directory: 92583


1-(.beta.-Hydroxyphenethyl)piperidine 1-Piperidineethanol, .alpha.-phenyl- 2480-56-0 Benzyl alcohol, .alpha.-(piperidinomethyl)- NSC35704 Piperidinomethyl-1-phenylcarbinol WLN: T6NTJ A1YQR

pdb file: 92647.pdb
sdf file: 92647.sdf
directory: 92647


1-Cyano-1-phenyl-2-butanone 2-Butanone, 1-cyano-1-phenyl- 6277-02-7 Benzeneacetonitrile, .alpha.-(1-oxopropyl)- NSC35911 Usaf el-86 Valeronitrile, 3-oxo-2-phenyl- WLN: NCYR&V2

pdb file: 92752.pdb
sdf file: 92752.sdf
directory: 92752


1225-43-0 17.beta.-Hydroxy-5.alpha.-androstane 5.alpha.-Androstan-17.beta.-ol Androstan-17-ol, (5.alpha.,17.beta.)- NSC36058

pdb file: 92863.pdb
sdf file: 92863.sdf
directory: 92863


2.alpha.,17.alpha.-dimethyl-11.alpha.,17.beta.-dihydroxy-4-androsten-3-one 25862-90-2 Androst-4-en-3-one, 11,17-dihydroxy-2,17-dimethyl-, (2.alpha.,11.beta.,17.beta.)- NSC36090

pdb file: 92892.pdb
sdf file: 92892.sdf
directory: 92892


387-81-5 6-.alpha.-Fluoro-17-.beta.-(1-oxopropoxy)-,androst-4-en-3-one 6-.alpha.-Fluoro-17-.beta.-hydroxy-androst-4-en-3-one, propionate 6-.alpha.-Fluorotestosterone propionate 6.alpha.-Fluorotestosterone propionate Androst-4-en-3-one, 6-fluoro-17-(1-oxopropoxy)-, (6.alpha.,17.beta.)- NSC36091

pdb file: 92893.pdb
sdf file: 92893.sdf
directory: 92893


.alpha.,.beta.-Dihydroxy-.gamma.-(2-methylphenoxy)propane .alpha.-(o-Tolyl)glyceryl ether 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- 1-o-Tolylglycerol ether 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 59-47-2 A 1141 Anatensin Anxine Atensin Avesyl Avosyl Avoxil Avoxyl BDH 312 Byk-m 1 Cresodiol Cresossidiolo Cresossipropandiolo Cresoxydiol Cresoxypropanediol Curaril Curarythan Curythan Daserd Daserol Decontractil Decontractyl Diloxol Dioloxal Dioloxol Findolar Findolor Glukresin Glyceryl o-tolyl ether Glykresin Glyotol Glytol Halabar Kinavosyl Kresoxypropandiol Lissenphan Lissephen Mc 2303 Mefenesina Mefensina Memphenesin Mephate Mephedan Mephelor Mephenesin Mephenesine Mephensin Mepherol Mephesin Mephin Mephosal Mephson Mervaldin Mianesina Miolisina Moctynol Myanesin Myanil Myanol Myasin Myastenin Mycocuran Myocaine Myocuran Myodetensin Myodetensine Myolax Myolysin Myopan Myopen Myopna Myosera Myoserol Myoten Myoxane Myoxyl

pdb file: 92901.pdb
sdf file: 92901.sdf
directory: 92901


.alpha.-Methyl-p-nitrocinnamic acid 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-(4-nitrophenyl)- 949-98-4 Cinnamic acid, .alpha.-methyl-p-nitro- NSC36174

pdb file: 92921.pdb
sdf file: 92921.sdf
directory: 92921


.beta.-Methyl-.alpha.-bromonaphthalene 1-Bromo-2-methylnaphthalene 2-Methyl-1-bromonaphthalene 2586-62-1 NSC36286 Naphthalene, 1-bromo-2-methyl-

pdb file: 93011.pdb
sdf file: 93011.sdf
directory: 93011


2H-1-Benzopyran-3-acetic acid, 4-hydroxy-.alpha.-(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)-2-oxo-, ethyl ester 3,3'-(Carboxymethylene)bis(4-hydroxycoumarin) ethyl ester 548-00-5 Acetic acid, bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)-, ethyl ester B. O. E. A. BOEA Bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)acetic acid ethyl ester Bis(4-hydroxy-3-coumarin)acetic acid ethyl ester Bis(hydroxycoumarin)acetic acid ethyl ester Bis-(4-hydroxy-3-coumarinyl)ethyl acetate Bis-3,3'-(4-hydroxycumarinyl)acetic acid ethyl ester Dicumacyl Ethyl 4,4'-dihydroxydicoumarinyl-3,3'-acetate Ethyl bis(4-hydroxy-3-coumarinyl)acetate Ethyl bis(4-hydroxycoumarinyl)acetate Ethyl biscoumacetate Ethyl biscumacetate Ethyl ester of 3,3'-carboxymethylenebis(4-hydroxycoumarin) Ethyldicoumarol acetate NSC36366 Neodicoumarin Neodicoumarol Neodicumarinum Neodicumarol Neodikumarin Pelentan Trombarin Trombil Trombolysan Tromexan Tromexan ethyl acetate WLN: T66 BOVJ EQ DYVO2&- DT66 BOVJ EQ

pdb file: 93065.pdb
sdf file: 93065.sdf
directory: 93065


(+)-Sesamin 1,3-Benzodioxole, 5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis-, [1S-(1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)]- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (+)- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (1S,3aR,4S,6aR)- 607-80-7 D-(+)-Sesamin DESAMIN Fagarol NSC36403 PSEUDO CUBEBIN Sesamin Sesamin, (+)- Sezamin d-Sesamin

pdb file: 93083.pdb
sdf file: 93083.sdf
directory: 93083


477-47-4 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.alpha.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC36407 PICROPODOPHYLLIN WLN: T E5 C665 FVO NO PO OHTT&&J DR CO1 DO1 EO1& JQ

pdb file: 93086.pdb
sdf file: 93086.sdf
directory: 93086


1180-34-3 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-(acetyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC36408 Podophyllotoxin acetate Podophyllotoxin, acetate

pdb file: 93087.pdb
sdf file: 93087.sdf
directory: 93087


13.alpha.,14.beta.,17.beta.H-Lanosta-8,24-dien-3.beta.-ol 5.alpha.-Eupha-8,24-dien-3.beta.-ol 514-47-6 EUPHOL Eupha-8,24-dienol Euphadienol Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3.beta.,13.alpha.,14.beta.,17.alpha.)- NSC36571

pdb file: 93185.pdb
sdf file: 93185.sdf
directory: 93185


.alpha.-Ketoglutaric acid semicarbazone 2704-31-6 Glutaric acid, 2-oxo-, semicarbazone NSC36592 Pentanedioic acid, 2-[(aminocarbonyl)hydrazono]-

pdb file: 93203.pdb
sdf file: 93203.sdf
directory: 93203


1734-78-7 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Cinnamic acid, .alpha.-methyl-, ethyl ester NSC36614

pdb file: 93222.pdb
sdf file: 93222.sdf
directory: 93222


.alpha.-Methyl styrene oxide .alpha.-Methylstyrene epoxide .alpha.-Methylstyrene oxide 1-Methyl-1-phenyloxirane 2-Phenyl-1,2-epoxypropane 2-Phenylpropene oxide 2085-88-3 Benzene, (1,2-epoxy-1-methylethyl)- Cumene, .alpha.,.beta.-epoxy- NSC36616 Oxirane, 2-methyl-2-phenyl- Propane, 1,2-epoxy-2-phenyl- Propylene oxide, 2-phenyl-

pdb file: 93224.pdb
sdf file: 93224.sdf
directory: 93224


.alpha.,.omega.-Diamino-4,9-dioxadodecane 1,12-Diamino-4,9-dioxadodecane 1,4-Bis(.gamma.-aminopropoxy)butane 1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane 1,4-Butanediol bis(3-aminopropyl)ether 1-Propanamine, 3,3'-[1,4-butanediylbis(oxy)]bis- 3,3'-(Tetramethylenedioxy)bis(propylamine) 4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine 7300-34-7 NSC36635 Propylamine, 3,3'-(tetramethylenedioxy)bis-

pdb file: 93242.pdb
sdf file: 93242.sdf
directory: 93242


2H-Naphtho[1,8-bc]furan-2-one, 6-[2-(3-furanyl)ethyl]decahydro-6-hydroxy-2a,5a,7-trimethyl-, [2aS-(2a.alpha.,5a.beta.,6.alpha.,7.alpha.,8a.alpha.,8b.alpha.)]- 465-92-9 8.beta.H-Labda-13(16),14-dien-19-oic acid, 15,16-epoxy-6.beta.,9-dihydroxy-, .gamma.-lactone MARRUBIN Marrubiin NSC36693

pdb file: 93276.pdb
sdf file: 93276.sdf
directory: 93276


.alpha.,.alpha.',.alpha.''-Tripyridyl 1148-79-4 2,2',2''-Terpyridine 2,2',2''-Terpyridyl 2,2',2''-Tripyridine 2,2',2''-Tripyridyl 2,2':6',2''-Terpyridine 2,6-Bis(2-pyridyl)pyridine Ba 2799 NSC36755 Tripyridine Tripyridyl

pdb file: 93311.pdb
sdf file: 93311.sdf
directory: 93311


.alpha.-TNT 118-96-7 2,4,6-Trinitrotolueen 2,4,6-Trinitrotoluene 2,4,6-Trinitrotoluol 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro- Entsufon NCI-C56155 NSC36949 TNT Tnt-tolite Tolite Toluene, 2,4,6-trinitro- Toluene, 2,4,6-trinitro- (wet) Trinitrotoluene Trinitrotoluene, dry Trinitrotoluene, wet Tritol Triton Trojnitrotoluen Trotyl WLN: WNR B1 CNW ENW s-Trinitrotoluene s-Trinitrotoluol

pdb file: 93439.pdb
sdf file: 93439.sdf
directory: 93439


.alpha.,.alpha.'-Dichloro-p-xylene .alpha.,.alpha.-Dichloro-p-xylene 1,4-Bis(chloromethyl)benzene 623-25-6 Benzene, 1,4-bis(chloromethyl)- Benzene, p-bis(chloromethyl)- Dichlorodi-p-xylylene NSC36976 WLN: G1R D1G p-Bis(chloromethyl)benzene p-Dichloroxylene p-Xylene, .alpha.,.alpha.'-dichloro- p-Xylene-.alpha.,.alpha.'-dichloride p-Xylylene chloride p-Xylylene dichloride

pdb file: 93460.pdb
sdf file: 93460.sdf
directory: 93460


.alpha.-Nitro-.beta.-naphthol 1-Nitro-.beta.-naphthol 1-Nitro-2-hydroxynaphthalene 1-Nitro-2-naphthol 2-Naphthalenol, 1-nitro- 2-Naphthol, 1-nitro- 550-60-7 NSC37027

pdb file: 93506.pdb
sdf file: 93506.sdf
directory: 93506


17-.beta.-hydroxy-2-.alpha.,17-dimethyl androst-4,9(11)-diene-3-one 5287-58-1 9(11)-DEHYDRO-2-ALPHA-17-DIMETHYL-TESTOSTERONE Androsta-4,9(11)-dien-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.,17-dimethyl- NSC37098 Testosterone, 9(11)-dehydro-2.alpha.,17-dimethyl- Testosterone, 9(11)-dehydro-2.alpha.-,17-dimethyl- U 9191

pdb file: 93554.pdb
sdf file: 93554.sdf
directory: 93554


.alpha.-Bromo-p-phenylacetophenone .omega.-Bromo-4-phenylacetophenone 135-73-9 2-BROMO-4'-PHENYLACETOPHENONE 4-Phenylphenacyl bromide Acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl- Bromomethyl p-biphenylyl ketone Ethanone, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-bromo- NSC37117 p-Bromoacetylbiphenyl p-Phenylphenacyl bromide

pdb file: 93570.pdb
sdf file: 93570.sdf
directory: 93570


1-(2',3'-Hydroxynaphthoylamino)naphthalene 132-68-3 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-1-naphthalenyl- 2-Naphthamide, 3-hydroxy-N-1-naphthyl- 3-Hydroxy-2-naphthoic-.alpha.-naphthalide Acco Naphthol AS-BO Acna Naphthol F Amanil Naphthol AS-BO Amarthol AS-BO Anthonaphthol M3B Azonaphtol AN Azotol ANF Brenthol AN C.I. 37560 C.I. Azoic Coupling Component 4 Celcot RN Cibanaphthol RN Dragonthol BO Hiltonaphthol AS-BO Mitsui Naphthozol BO NSC37202 Naftolo MBO Naphtanilide BO Naphtanilide BO Supra Naphtazol 3B Naphthoide BO Naphthol ACNA F Naphthol AS-BO Naphtoelan BO Naphtol AS-BO Naphtol AS-BOLL Sanatol BO Solunaptol ANL Tulathol AS-BO Ultrazol VII-BO

pdb file: 93643.pdb
sdf file: 93643.sdf
directory: 93643


378-45-0 NSC37321 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-16.alpha.-methyl- Progesterone, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-16.alpha.-methyl-

pdb file: 93713.pdb
sdf file: 93713.sdf
directory: 93713


1-Phenanthrenepropionic acid, tetradecahydro-2-hydroxy-2,4b,9.alpha.-trimethyl-7-oxo-,-lactone 2.alpha.-Methyldihydrotestololactone 4,5.alpha.-Dihydro-2.alpha.-methyltestololactone 6875-26-9 NSC37322 Testololactone, 4,5.alpha.-dihydro-2.alpha.-methyl-

pdb file: 93714.pdb
sdf file: 93714.sdf
directory: 93714


.alpha.-(Dimethylamino)phenylacetonitrile 827-36-1 Acetonitrile, (dimethylamino)phenyl- Acetonitrile, 2-(dimethylamino)-2-phenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(dimethylamino)- NSC37416 WLN: NCYR&N1&1

pdb file: 93776.pdb
sdf file: 93776.sdf
directory: 93776


(Dichloro)diphenylmethane .alpha.,.alpha.-Dichlorodiphenylmethane 2051-90-3 Benzene, 1,1'-(dichloromethylene)bis- Benzophenone dichloride DPM DPM (halocarbon) Dichlorodiphenyl methane Dichlorodiphenylmethane Diphenyldichloromethane Methane, dichlorodiphenyl- NSC37425

pdb file: 93784.pdb
sdf file: 93784.sdf
directory: 93784


6962-60-3 Benzoic acid, 2-(phenylmethyl)-, methyl ester Methyl 2-benzyloxybenzoate NSC37434 o-Diphenylmethanecarboxylic acid methyl ester o-Toluic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester

pdb file: 93791.pdb
sdf file: 93791.sdf
directory: 93791


.alpha.-Methylbenzyl cyanide .alpha.-Phenylethyl cyanide .alpha.-Phenylpropionitrile 1823-91-2 2-PHENYLPROPIONITRILE 2-Phenylpropanenitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl- Hydratroponitrile NSC37485

pdb file: 93821.pdb
sdf file: 93821.sdf
directory: 93821


1515-81-7 Benzene, 1-methoxy-4-(methoxymethyl)- NSC37490 p,.alpha.-Dimethoxytoluene

pdb file: 93826.pdb
sdf file: 93826.sdf
directory: 93826


.alpha.-Naphthoic acid 1-Carboxynaphthalene 1-Naphthalenecarboxylic acid 1-Naphthoic acid 86-55-5 NSC37569

pdb file: 93899.pdb
sdf file: 93899.sdf
directory: 93899


4-Acetamido-.alpha.-naphthol 4-Acetamido-1-naphthol 85-12-1 Acetamide, N-(4-hydroxy-1-naphthalenyl)- Acetamide, N-(4-hydroxy-1-naphthyl)- N-(1-Naphthol-4-yl)acetamide N-(4-Hydroxy-1-naphthyl)acetamide NSC37628 Naphthacetol

pdb file: 93945.pdb
sdf file: 93945.sdf
directory: 93945


3092-82-8 NSC37641 Pregn-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-phenylethylidine)bis(oxy)]-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregn-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-,cyclic 16,17-acetal with acetophenone Tricinolone acetophenonide

pdb file: 93957.pdb
sdf file: 93957.sdf
directory: 93957


17.alpha.-Allyl-17-.beta.-hydroxy-.delta.(sup 4)-estren 17.alpha.-Allyl-17.beta.-hydroxy-4-estrene 17.alpha.-Allyl-3-deoxy-19-nortestosterone 17.alpha.-Allyl-4-destrene-17.beta.-ol 17.alpha.-Allyl-4-estren-17.beta.-ol 17.alpha.-Allyl-4-oestrene-17.beta.-ol 17.alpha.-Allylestr-4-en-17.beta.-ol 17.alpha.-Allylestrenol 432-60-0 Allylestrenol Estr-4-en-17-ol, 17-(2-propenyl)-, (17.beta.)- Estr-4-en-17.beta.-ol, 17-allyl- Estrenol, allyl- Gestanin Gestanol Gestanon Gestanon-r Gestanyn Gestormone NSC37723 Orageston Organon Turinal WLN: L E5 B666 MUTJ E1 FQ F2U1

pdb file: 94016.pdb
sdf file: 94016.sdf
directory: 94016


.DELTA.4-17.alpha.-Ethinylestren-17.beta.-ol 17.alpha.-Ethynylestrenol 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-17-ol 19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol, (17.alpha.)- 3-Desoxynorlutin 52-76-6 Endometril Estr-4-en-17.beta.-ol, 17-ethynyl- Ethinylestrenol Ethynylestrenol Exlution Exluton Exlutona IND 1006 Linestrenol Lynestrenol NSC37725 Org 485-50 Orgametil Orgametril Orgametrol

pdb file: 94018.pdb
sdf file: 94018.sdf
directory: 94018


19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-17-ol 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-17.beta.-ol 19-Norpregn-4-en-17-ol, (17.alpha.)- 965-90-2 Durabolin-O Duraboral ETHYLESTRENOL Estr-4-en-17.beta.-ol, 17-ethyl- Ethylnandrol Maxibalin Maxibolin NSC37726 Neodurabolin Orabolin Org-483 Orgabolin Orgaboral

pdb file: 94019.pdb
sdf file: 94019.sdf
directory: 94019


14066-79-6 6.alpha.-Chloroprednisone acetate Adremycine Chloroprednisone Chloroprednisone acetate Localyn NSC37912 Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-(acetyloxy)-6-chloro-17-hydroxy-, (6.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 6.alpha.-chloro-17,21-dihydroxy-, 21-acetate Topilan component of Adremycine

pdb file: 94108.pdb
sdf file: 94108.sdf
directory: 94108


18883-66-4 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-.alpha.(and.beta.)-D-glucopyranose 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose D-Glucopyranose, 2-deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)carbonyl]amino]- D-Glucose, 2-deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)carbonyl]amino]- Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, D- NSC 85998 NSC37917 STREPTOZOTOCIN (ZELALAN MIXTURE) STZ Streptozocin Streptozoticin Streptozotocin U 9889 U-9889 Zanosar

pdb file: 94109.pdb
sdf file: 94109.sdf
directory: 94109


338-98-7 9-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate 9-Fluoroprednisolone 21-acetate 9-Fluoroprednisolone acetate 9-Fluorprednisolone acetate 9.alpha.-Fluoroprednisolone 21-acetate 9.alpha.-Fluoroprednisolone acetate Isoflupredone acetate NSC37977 Predef Predef 2X Predef, veterinary Prednisolone, 9-fluoro-, 21-acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-, 21-acetate U 6013 U-6013

pdb file: 94137.pdb
sdf file: 94137.sdf
directory: 94137


.alpha.-Chlorocrotonaldehyde 2-Butenal, 2-chloro- 53175-28-3 NSC38474

pdb file: 94456.pdb
sdf file: 94456.sdf
directory: 94456


2-Benzothiazolepropanoic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester 66904-39-0 Ethyl 3-(2-benzothiazolyl) pyruvate NSC38490

pdb file: 94461.pdb
sdf file: 94461.sdf
directory: 94461


.alpha.-Cresotinic acid 2,5-Cresotic acid 2-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 5-Methyl-2-hydroxybenzoic acid 5-Methylsalicylic acid 6-Hydroxy-3-methylbenzoic acid 6-Hydroxy-m-toluic acid 89-56-5 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl- NSC38518 p-Cresotic acid p-Cresotinic acid p-Homosalicylic acid

pdb file: 94484.pdb
sdf file: 94484.sdf
directory: 94484


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC38588 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 94502.pdb
sdf file: 94502.sdf
directory: 94502


.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-Tetrabromo-o-xylene 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene 13209-15-9 Benzene, 1,2-bis(dibromomethyl)- NSC38607 o-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetrabromo-

pdb file: 94516.pdb
sdf file: 94516.sdf
directory: 94516


.alpha.-Methylindene 1-Methylindene 1H-Indene, 1-methyl- 767-59-9 Indene, 1-methyl- NSC38857

pdb file: 94692.pdb
sdf file: 94692.sdf
directory: 94692


4,5-ALPHA-DIHYDRO-6-BETA-METHYL-TESTOSTERONE, PROPIONATE 4419-88-9 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-6.beta.-methyl-, propionate NSC38880 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-6.beta.-methyl-, propionate

pdb file: 94715.pdb
sdf file: 94715.sdf
directory: 94715


.alpha.-Ethylcinnamaldehyde 28467-92-7 Butanal, 2-(phenylmethylene)- Cinnamaldehyde, .alpha.-ethyl- NSC38977

pdb file: 94762.pdb
sdf file: 94762.sdf
directory: 94762


.alpha.-Bromodiphenylmethane 776-74-9 Benzene, 1,1'-(bromomethylene)bis- Benzhydryl bromide Bromodiphenylmethane Diphenylbromomethane Diphenylmethyl bromide Diphenylmethyl bromide solution Diphenylmethyl bromide, solid Methane, bromodiphenyl- Methane, bromodiphenyl- (solution) NSC39226 WLN: EYR&R WLN: EYR&R -SOLUTION

pdb file: 94939.pdb
sdf file: 94939.sdf
directory: 94939


5.alpha.-Androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy- 65-06-5 Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-, (5.alpha.,17.beta.)- NSC39366

pdb file: 95019.pdb
sdf file: 95019.sdf
directory: 95019


1,3-Dioxolane, 2-(.alpha.-methylbenzyl)- 1,3-Dioxolane, 2-(1-phenylethyl)- 4362-22-5 NSC39437

pdb file: 95043.pdb
sdf file: 95043.sdf
directory: 95043


(Phenylacetyl)urea .alpha.-Phenylacetylurea 63-98-9 A-1348 Acetylureum Benzeneacetamide, N-(aminocarbonyl)- Carbamide phenylacetate Carbanmide Cetylureum Comitiadone Efron Epheron Epiclase Felurea Fenacemid Fenacemide Fenacetamide Fenacetil-Karbamide Fenilep Fenised Fenostenyl Fenural Fenurea Fenurone Fenytan NSC39458 Neophedan Neophenal PA Phacetur Phenacalum Phenacemide Phenacereum Phenacetur Phenacetylcarbamide Phenacetylurea Phenarone Phenicarb Phenuron Phenurone Phenutal Phenyrit Phetylureum Trioxanona Urea, (phenylacetyl)- WLN: ZVMV1R

pdb file: 95062.pdb
sdf file: 95062.sdf
directory: 95062


.beta.-Methasone .beta.-Methasone alcohol 378-44-9 9-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 9-Fluoro-16.beta.-methylprednisolone 9.alpha.-Fluoro-16.beta.-methylprednisolone Bebate Becort Betacorlan Betacortril Betamamallet Betamethasone Betamethazone Betapredol Betasolon Betnelan Betsolan Celestene Celestone Cidoten Corticosterone, 1-dehydro-9-fluoro-17-hydroxy-16.beta.-methyl- Desacort-Beta Diproderm Flubenisolone Hormezon Methazon NSC39470 Prednisolone, 9-fluoro-16.beta.-methyl- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11.beta.,16.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.beta.-methyl- Rinderon SCH 4831 Valisone

pdb file: 95073.pdb
sdf file: 95073.sdf
directory: 95073


1177-87-3 16.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoroprednisolone 21-acetate 9.alpha.-Fluoro-16.alpha.-methylprednisolone acetate Decadronal Dex-Cortidelt acetate Dexamethasone 21-acetate Dexamethasone acetate Fortecortin Fortecortin (crystal suspension) NSC39471 Panasone Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methyl-, 21-acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methyl-, acetate

pdb file: 95074.pdb
sdf file: 95074.sdf
directory: 95074


.alpha.,.beta.-Dithioglycerol 1,2-Dimercapto-3-propanol 1,2-Dithioglycerol 1-Propanol, 2,3-dimercapto- 2,3-Dimercapto-1-propanol 2,3-Dimercaptol-1-propanol 2,3-Dimercaptopropan-1-ol 2,3-Dimercaptopropanol 2,3-Dithiopropanol 3-Hydroxy-1,2-propanedithiol 59-52-9 Antoxol BAL BAL in Oil British Anti-Lewisite British AntiLewisite DMP Dicaptol Dimercaprol Dimercaprol propanol Dimercaptol Dimercaptopropanol Dimersol Dithioglycerine Dithioglycerol Glycerol, 1,2-dithio- NSC39515 Panobal Sulfactin Usaf me-1 WLN: SH1YSH1Q

pdb file: 95089.pdb
sdf file: 95089.sdf
directory: 95089


.alpha.-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid 120-36-5 2,4-DP 2,4-Dichlorophenoxy-.alpha.-propionic acid 2-(2,4-DP) 2-(2,4-Dichloor-fenoxy)-propionzuur 2-(2,4-Dichlor-phenoxy)-propionsaeure 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid Acide 2-(2,4-dichloro-phenoxy)propionique Acido 2-(2,4-dicloro-fenossi)-propionico Celatox-DP Cornox RK Cornox rd Dichloroprop Dichlorprop Hedonal DP Herbizid DP Hormatox Kildip NSC39624 Polymone Polytox Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)- Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)- RD 406 Seritox 50 U46 WLN: QVY1 & OR BG DG

pdb file: 95151.pdb
sdf file: 95151.sdf
directory: 95151


2,6-Di-tert-butyl-4-methoxymethylphenol 87-97-8 DTB Ethyl Antioxidant 762 Ionol 4 Methyl ether of 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzene NSC39711 Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(methoxymethyl)- Phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxymethyl- p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl-.alpha.-methoxy-

pdb file: 95185.pdb
sdf file: 95185.sdf
directory: 95185


6406-73-1 Benzenemethanamine, 4-amino-N,N-diethyl- NSC39781 Toluene-.alpha.,4-diamine, N.alpha.,N.alpha.-diethyl-

pdb file: 95210.pdb
sdf file: 95210.sdf
directory: 95210


601-39-8 NSC39824 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,21-dihydroxy-

pdb file: 95240.pdb
sdf file: 95240.sdf
directory: 95240


.alpha.,.alpha.,.beta.,.beta.-Tetraphenylethane 1,1,2,2-Tetraphenylethane 632-50-8 Benzene, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethanediylidene)tetrakis- Benzene, 1,1',1'',1'''-ethenetetrayltetrakis- Bibenzhydryl Ethane, 1,1,2,2-tetraphenyl- NSC39908 Tetraphenylethylene dianion sodium salt sym-Tetraphenylethane

pdb file: 95313.pdb
sdf file: 95313.sdf
directory: 95313


.alpha.-(Diethylamino)-2,6-acetoxylidide .alpha.-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide .alpha.-Diethylaminoaceto-2,6-xylidide .omega.-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide 137-58-6 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- Anestacon Cappicaine Cito optadren Diethylaminoaceto-2,6-xylidide Duncaine Esracaine Gravocain Isicaina Isicaine L-Caine Leostesin Lida-Mantle Lidocaine Lignocaine Maricaine NSC40030 Rucaina Solcain WLN: 2N2 & 1VMR B1 F1 Xilina Xllina Xycaine Xylestesin Xylocain Xylocaine Xylocitin Xyloneural (free base) Xylotox

pdb file: 95410.pdb
sdf file: 95410.sdf
directory: 95410


1439-07-2 Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-epoxy-, trans- NSC40295 Oxirane, 2,3-diphenyl-, trans- TSO trans-1,2-Diphenyloxirane trans-Stilbene epoxide trans-Stilbene oxide

pdb file: 95546.pdb
sdf file: 95546.sdf
directory: 95546


(Carboxymethylthio)acetic acid .beta.,.beta.'-Thiodiglycolic acid 123-93-3 2,2'-Thiodiglycolic acid A 6402 Acetic acid, 2,2'-thiobis- Acetic acid, thiodi- Dimethylsulfide-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid Mercaptodiacetic acid NSC40469 TDGA Thiodiacetic acid Thiodiglycolic acid Thiodiglycollic acid Usaf cb-36 Usaf e-2 WLN: QV1S1VQ

pdb file: 95657.pdb
sdf file: 95657.sdf
directory: 95657


.alpha.-Phenylcinnamic acid .alpha.-Stilbenecarboxylic acid 2-Phenylcinnamic acid 2-Propenoic acid, 2,3-diphenyl- 3368-16-9 Acrylic acid, 2,3-diphenyl- Atropic acid, .beta.-phenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-(phenylmethylene)- Cinnamic acid, .alpha.-phenyl- NSC40614

pdb file: 95786.pdb
sdf file: 95786.sdf
directory: 95786


2,5-Furandicarboxylic acid 3238-40-2 Dehydromucic acid Furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid NSC40740

pdb file: 95853.pdb
sdf file: 95853.sdf
directory: 95853


.alpha.,.alpha.'-Dibromobiacetyl 1,4-Dibromo-2,3-butanedione 2,2'-Dibromobiacetyl 2,3-Butanedione, 1,4-dibromo- 6305-43-7 NSC41130 S 67 WLN: E1VV1E

pdb file: 96075.pdb
sdf file: 96075.sdf
directory: 96075


(E)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethene-diyl)bis(4-methoxybenzene) .alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene 3,4-Bis(p-methoxyphenyl)-3-hexene 3,4-Dianisyl-3-hexene 3-Hexene, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- 3-Hexene, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- 4,4'-Dimethoxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 7773-34-4 Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxy- Depot-Oestromenine Depot-Oestromon Diethylstilbestrol dimethyl ether Dimestrol NSC41198 Stilbene, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Stilbestrol dimethyl ether Synthila WLN: 1OR DY2& 2U trans-.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene

pdb file: 96133.pdb
sdf file: 96133.sdf
directory: 96133


.alpha.-Bromo-.alpha.-methylpropionic acid .alpha.-Bromoisobutyric acid 2-BROMO-2-METHYLPROPIONIC ACID 2-Bromo-2-methylpropanoic acid 2-Bromoisobutyric acid 2052-01-9 Isobromobutyric acid NSC41213 Propanoic acid, 2-bromo-2-methyl- Propionic acid, 2-bromo-2-methyl-

pdb file: 96145.pdb
sdf file: 96145.sdf
directory: 96145


63-01-4 Androst-4-en-3-one, 16,17-dihydroxy-, (16.alpha.,17.beta.)- NSC41338

pdb file: 96243.pdb
sdf file: 96243.sdf
directory: 96243


13865-57-1 4-(Dimethylamino)triphenylmethane 4-Dimethylaminotriphenylmethan Aniline, N,N-dimethyl-4-(diphenylmethyl)- Benzenamine, 4-(diphenylmethyl)-N,N-dimethyl- NSC41395 WLN: 1N1&R DYR&R p-Toluidine, N,N-dimethyl-.alpha.,.alpha.-diphenyl-

pdb file: 96294.pdb
sdf file: 96294.sdf
directory: 96294


.alpha.-D-Mannopyranoside, methyl 2,3-anhydro-4,6-O-(phenylmethylene)- 3150-16-1 Mannopyranoside, methyl 2,3-anhydro-4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC41445

pdb file: 96328.pdb
sdf file: 96328.sdf
directory: 96328


2755-35-3 Acetamide, 2-chloro-N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)- Chloral chloroacetamide Hoe N-(.alpha.-Hydroxy-.beta.,.beta.,.beta.-trichloroethyl)chloroacetamide N-1-Hydroxy-2,2,2-trichloroethylmonochloroacetamide NSC41555

pdb file: 96376.pdb
sdf file: 96376.sdf
directory: 96376


2-Thiopheneacetic acid, .alpha.-2-thienyl- 4408-82-6 Acetic acid, di-2-thienyl- Di(2-thienyl)acetic acid NSC41633 WLN: T5SJ BYVQ- BT5SJ

pdb file: 96422.pdb
sdf file: 96422.sdf
directory: 96422


.alpha.-Chloroacetophenone .alpha.-Phenacyl chloride .omega.-Chloroacetophenone 1-Chloroacetophenone 2-Chloroacetophenone 532-27-4 Acetophenone, 2-chloro- CAF CAP CN Chloroacetophenone Chloromethyl phenyl ketone Ethanone, 2-chloro-1-phenyl- Mace (lacrimator) NCI-C55107 NSC41666 Phenacyl chloride Phenyl chloromethyl ketone WLN: G1VR

pdb file: 96446.pdb
sdf file: 96446.sdf
directory: 96446


.alpha.-Chloro-p-chloroacetophenone .omega.-Chloro-p-chloroacetophenone 2,4'-Dichloroacetophenone 4-Chlorophenacyl chloride 937-20-2 Acetophenone, 2,4'-dichloro- Ethanone, 2-chloro-1-(4-chlorophenyl)- NSC41669 p-Chlorophenacyl chloride

pdb file: 96449.pdb
sdf file: 96449.sdf
directory: 96449


17-.beta.-(1-oxopropoxy)-7-.alpha.-methyl-androst-4-en-3-one 6305-06-2 7-.alpha.-methyl testosterone propionate 7-ALPHA-MEHTYL TESTOSTERONE PROPIONATE 7.alpha.-Methyltestosterone, propionate Androst-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-7.alpha.-methyl-, propionate Androst-4-en-3-one, 7-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (7.alpha.,17.beta.)- NSC41673 Testosterone, 7.alpha.-methyl-, propionate U 14501

pdb file: 96453.pdb
sdf file: 96453.sdf
directory: 96453


.alpha.-Carboxyphenylacetic acid 2-Phenylmalonic acid 2613-89-0 Malonic acid, phenyl- NSC41697 Phenylmalonic acid Propanedioic acid, phenyl- Toluene-.alpha.,.alpha.-dicarboxylic acid

pdb file: 96474.pdb
sdf file: 96474.sdf
directory: 96474


1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy- 1078-19-9 6-Methoxy-.alpha.-tetralone 6-Methoxy-1-tetralone 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone NSC41700

pdb file: 96477.pdb
sdf file: 96477.sdf
directory: 96477


.beta.-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-.alpha.-ethylpropionic acid 2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid 2-Ethyl-3-(3-amino-2,4,6-triiodophenyl)propionic acid 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid 3-Amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid 96-83-3 Benzenepropanoic acid, 3-amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodo- Bilijodon Choladine Cholevid Cistobil Colepax Copanoic Hydrocinnamic acid, 3-amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodo- Iodopanic acid Iodopanoic acid Iopagnost Iopanoic acid Iopanoicum Jopagnost Jopanoic acid NSC41706 Polognost Telepaque WLN: ZR BI DI FI C1Y2 & VQ

pdb file: 96483.pdb
sdf file: 96483.sdf
directory: 96483


.alpha.-Ethylbenzyl alcohol .alpha.-Hydroxypropylbenzene .omega.-Ethylbenzyl alcohol 1-Phenyl-1-hydroxypropane 1-Phenyl-1-propanol 1-Phenylpropyl alcohol 1-Propanol, 1-phenyl- 93-54-9 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl- Bilergon Carbicol Choleda Ejibil Epatoxfen Ethyl phenyl carbinol Felicur Felitrope Fenicol Fepar Gallenperlen Livonal NSC41708 Phenicol Phenychol Phenycholon Phenyl ethyl carbinol Phenylchol SH 261 Unichol

pdb file: 96485.pdb
sdf file: 96485.sdf
directory: 96485


1-(4-Methylphenyl)ethanol 1-(4-Tolyl)ethanol 1-(p-Methylphenyl)ethanol 1-p-Tolyl-1-ethanol 1-p-Tolylethanol 4-(.alpha.-Hydroxyethyl)toluene 4-Methyl-.alpha.-phenethyl alcohol 536-50-5 Benzenemethanol, .alpha.,4-dimethyl- Benzyl alcohol, p,.alpha.-dimethyl- Bilagen Galinex Methyl-p-tolylcarbinol NSC41714 Norbilan Tomobil p,.alpha.-Dimethylbenzyl alcohol p-Tolylmethylcarbinol

pdb file: 96491.pdb
sdf file: 96491.sdf
directory: 96491


522-66-7 Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (8.alpha.,9R)- Dihydroquinine Hydroquinine NSC41799 Quinine, 10,11-dihydro-

pdb file: 96530.pdb
sdf file: 96530.sdf
directory: 96530


.alpha.-Pyracin 4543-56-0 Furo[3,4-c]pyridin-3(1H)-one, 7-hydroxy-6-methyl- NSC41813 Pyracin-5 Pyridoxic acid .gamma.-lactone Pyridoxic acid, .gamma.-lactone

pdb file: 96539.pdb
sdf file: 96539.sdf
directory: 96539


2-ALPHA-FLUOROTESTOSTERONE PROPIONATE 2.alpha.-Fluorotestosterone propionate 7516-38-3 NSC41841 Testosterone, 2.alpha.-fluoro-, propionate

pdb file: 96562.pdb
sdf file: 96562.sdf
directory: 96562


11-.beta.-17-.beta.-dihydroxy-4,17-dimethylandrost-4-en-3-one 11-.beta.-hydroxy-4,17-dimethyltestosterone 11.beta.-Hydroxy-4,17-dimethyltestosterone 4,17-.alpha.-dimethyl-11-.beta.-hydroxytestosterone 4,17-ALPHA-DIMETHYL-11-BETA-HYDROXYTESTOSTERONE 7153-88-0 Androst-4-en-3-one, 11.beta.,17.beta.-dihydroxy-4,17-dimethyl- NSC41842 Testosterone, 11.beta.-hydroxy-4,17-dimethyl-

pdb file: 96563.pdb
sdf file: 96563.sdf
directory: 96563


1649-24-7 Androst-4-en-3-one, 2-fluoro-17-hydroxy-, (2.alpha.,17.beta.)- NSC41843

pdb file: 96564.pdb
sdf file: 96564.sdf
directory: 96564


379-79-3 Avetol Cornutamin ERGOTAMIME, HEMITARTRATE ERGOTAMINE TARTRATE Ergam Ergate Ergomar Ergostat Ergotaman-3',6',18-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'.alpha.)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) Ergotamine bitartrate Ergotamine hemitartrate Ergotamine, bitartrate Ergotamine, tartrate (2:1) Ergotamine, tartrate (2:1) (salt) Etin Exmigra Gotamine tartrate Gynergen Migretamine NSC41869 Neo-Ergotin Rigetamin Secagyn Secupan WLN: T C6656 1A P GN LM CUTT&&J G1 EVM- DT B565 CO EVN HVNTJ BQ D1 G1R &OVYQYQVO component of Cafergot

pdb file: 96571.pdb
sdf file: 96571.sdf
directory: 96571


.alpha.,.alpha.'-Hexachloro-m-xylene .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-Hexachloro-m-xylene .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-Hexachloroxylene 1,3-Bis(trichloromethyl)benzene 1,3-Di(trichloromethyl)benzene 881-99-2 Benzene, 1,3-bis(trichloromethyl)- NSC41882 WLN: GXGGR CXGGG m-Bis(trichlormethyl)benzene m-Bis(trichloromethyl)benzene m-Bis(tricholormethyl)benzene m-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-hexachloro-

pdb file: 96582.pdb
sdf file: 96582.sdf
directory: 96582


.alpha.,.alpha.'-Hexachloro-p-xylene .alpha.,.alpha.'-Hexachloroxylene .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-Hexachloro-p-xylene .omega.,.omega.'-Hexachloro-p-xylene .omega.-Hexachloro-p-xylene 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene 1,4-Di(trichloromethyl)benzene 1:4-Bis(trichloromethyl)benzene 2,2-Hexachloro-p-xylene 68-36-0 Benzene, 1,4-bis(trichloromethyl)- Bitriben Chloksil Chloxil Chloxyl Cloxil Hetol Hexachloroparaxylol Hexachloroxylene Hexichol Khloksil Khloxil NSC41883 p-Bis(perchloromethyl)benzene p-Bis(trichloromethyl)benzene p-Xylene, .alpha.,.alpha.'-hexachloro- p-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-hexachloro-

pdb file: 96583.pdb
sdf file: 96583.sdf
directory: 96583


.alpha.-Toluenesulfonyl chloride 1939-99-7 Benzenemethanesulfonyl chloride Benzylsulfochloride Benzylsulfonyl chloride Methanesulfonyl chloride, phenyl- NSC41894 Phenylmethanesulfonyl chloride

pdb file: 96594.pdb
sdf file: 96594.sdf
directory: 96594


(Mercaptomethyl)benzene .alpha.-Mercaptotoluene .alpha.-Toluenethiol .alpha.-Toluolthiol .alpha.-Tolyl mercaptan 100-53-8 BENZYL MERCAPTAN Benzenemethanethiol Benzylthiol Methanethiol, phenyl- NSC41897 Phenylmethanethiol Phenylmethyl mercaptan Thiobenzyl alcohol Usaf ek-1509 WLN: SH1R

pdb file: 96595.pdb
sdf file: 96595.sdf
directory: 96595


1618-82-2 Eudesma-1,4-dien-12-oic acid, 6.alpha.-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, oxime, (11S)- NSC42038 Naphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,9bH)-dione, 3a,4,5,5a-tetrahydro-3,5a,9-trimethyl-, 8-oxime, [3S-(3.alpha.,3a.alpha.,5a.beta.,9b.beta.)]- SANTONINE, OXIME

pdb file: 96709.pdb
sdf file: 96709.sdf
directory: 96709


.beta.-D-Glucopyranoside, 5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-6-oxo-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-9-yl, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- 3268-19-7 4,6-o-Benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside podophyllotoxin Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-O-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-o-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a-.beta.,8a-.alpha.,9-.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-o-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-[5R-(5.alpha.,5a-.beta.,8a-.alpha.,9-.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-9-[[4,6-O-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC 42076 NSC42076 PODOPHYLLOTOXIN, 4,6,O'-BENZYLIDENE-B-D-GLUCOSIDE PODOPHYLLOTOXIN, 4,6,O-BENZYLIDENE-.BETA.-D-GLUCOPYRANOSIDE Podophyllotoxin o-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin, 4,6-O-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin, O-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin-benziliden-glucosid Proresidor SP G SP-G SPG 827 WLN: T E5 C665 FVO NO PO OHTT&&J DR CO1 DO1 EO1& JO- BT6OTJ CQ DQ EQ F1Q

pdb file: 96745.pdb
sdf file: 96745.sdf
directory: 96745


6303-03-3 Acetic acid, thiodi-, diallyl ester Dimethylsulfide-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, diallyl ester NSC42204 WLN: 1U2OV1S1VO2U1

pdb file: 96851.pdb
sdf file: 96851.sdf
directory: 96851


24458-23-9 NSC42363 p-Acetotoluidide, .alpha.-(5-nitro-2-pyridylhydrazono)-

pdb file: 96961.pdb
sdf file: 96961.sdf
directory: 96961


1-Naphthalenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- 630-95-5 NSC42489

pdb file: 97051.pdb
sdf file: 97051.sdf
directory: 97051


2-(2-Phenylethyl)pyridine 2-Phenethylpyridine 2-Picoline, .alpha.-benzyl- 2116-62-3 NSC42666 Pyridine, 2-(2-phenylethyl)- Pyridine, 2-phenethyl-

pdb file: 97208.pdb
sdf file: 97208.sdf
directory: 97208


5a-Androstan-17.beta.-ol, propionate 6301-86-6 Androstan-17-.beta.-ol, propionate Androstan-17-ol, propanoate, (5.alpha.,17.beta.)- NSC42721

pdb file: 97260.pdb
sdf file: 97260.sdf
directory: 97260


.DELTA.1-17.alpha.-Methyltestosterone .delta.'-17-Methyltestosterone .delta.-1,17-.alpha.-Methyltestosterone 1,2-Dehydro-17-methyltestosterone 1-Dehydro-17-.alpha.-methyltestosterone 1-Dehydro-17-methyltestosterone 1-Dehydro-17.alpha.-methyltestosterone 1-Dehydromethyltestosterone 17-.alpha.-Methyl-1-dehydrotestosterone 17-.beta.-Hydroxy-17-.alpha.-methylandrostra-1,4-dien-3-one 17-.beta.-hydroxy-17-methyl-androsta-1,4-dien-3-one 17.alpha.-Methyl-1-dehydrotestosterone 72-63-9 Abirol Anabolicum Medivet Anabolin Andoredan Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17.beta.)- Androsta-1,4-dien-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- Androsta-1,4-dien-3-one, 17.beta.-hydroxy-17.alpha.-methyl- Ciba 17309-Ba Compound 17309 Crein Danabol Dehydromethyltestosterone Dianabol Dianabole Encephan Geabol MA METHANDROSTENOLONE Metanabol Metandienon Metandienone Metandienonum Metandrostenolon Metandrostenolone Metastenol Methandienone Methandrolone Methylandrostenolone NSC-42722 NSC42722 Naposim Nerobol Nerobolettes Protobolin Stenolon Stenolone Testosterone, 1-dehydro-17-methyl-

pdb file: 97261.pdb
sdf file: 97261.sdf
directory: 97261


.alpha.,.alpha.-Dichloroacetone 1,1-Dichloro-2-propanone 1,1-Dichloroacetone 2-Propanone, 1,1-dichloro- 513-88-2 Dichloromethyl methyl ketone NSC42725

pdb file: 97264.pdb
sdf file: 97264.sdf
directory: 97264


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoroacetophenone 1,1,1-Trifluoroacetophenone 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone 2,2,2-Trifluoroacetophenone 434-45-7 Acetophenone, 2,2,2-trifluoro- Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl- NSC42752 Phenyl trifluoromethyl ketone Trifluoroacetophenone Trifluoromethyl phenyl ketone

pdb file: 97290.pdb
sdf file: 97290.sdf
directory: 97290


3249-68-1 Ethyl .alpha.-butyrylacetate Ethyl 3-oxohexanoate Ethyl butyroacetate Ethyl butyrylacetate Hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester NSC42868

pdb file: 97398.pdb
sdf file: 97398.sdf
directory: 97398


.alpha.-Ethylcaproaldehyde 123-05-7 2-Ethylcaproaldehyde 2-Ethylhexaldehyde 2-Ethylhexanal 2-Ethylhexylaldehyde 3-Formylheptane Butylethylacetaldehyde Ethylbutylacetaldehyde Ethylhexaldehyde Hexanal, 2-ethyl- NSC42871 WLN: VHY4 & 2

pdb file: 97401.pdb
sdf file: 97401.sdf
directory: 97401


.alpha.-Methylbenzeneacetic acid .alpha.-Methylphenylacetic acid .alpha.-Phenylpropionic acid 2-Phenylpropanoic acid 2-Phenylpropionic acid 492-37-5 Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl- Hydratropic acid NSC42872

pdb file: 97402.pdb
sdf file: 97402.sdf
directory: 97402


.alpha.,.beta.,.beta.-Triphenylacrylonitrile .alpha.,.beta.-Diphenylcinnamonitrile 2,3,3-Triphenylacrylonitrile 6304-33-2 Acrylonitrile, 2,3,3-triphenyl- Acrylonitrile, triphenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-(diphenylmethylene)- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(diphenylmethylene)- NSC42900 Triphenylacrylonitrile Triphenylcyanoethylene WLN: NCYR&UYR&R

pdb file: 97428.pdb
sdf file: 97428.sdf
directory: 97428


3-(Trifluoromethyl)benzoic acid 454-92-2 Benzoic acid, 3-(trifluoromethyl)- NSC43025 m-(Trifluoromethyl)benzoic acid m-Toluic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 97520.pdb
sdf file: 97520.sdf
directory: 97520


.alpha.-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine .alpha.-Methyl-3-trifluoromethylphenethylamine .alpha.-Methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine .alpha.-Methyl-m-trifluoromethylphenethylamine 1-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-amino propane 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminopropane 1-Methyl-2-(m-trifluoromethylphenyl)ethylamine 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanamine 1886-26-6 Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-3-(trifluoromethyl)- Desethylfenfluramine JP 92 NSC43036 Norfenfloramine Norfenfluramine Phenethylamine, .alpha.-methyl-m-(trifluoromethyl)- Phenethylamine, .alpha.-methyl-m-trifluoromethyl-

pdb file: 97531.pdb
sdf file: 97531.sdf
directory: 97531


2198-64-3 Alanine, N-benzoyl-, L- Hippuric acid, .alpha.-methyl- Hippuric acid, .alpha.-methyl-, (S)- L-Alanine, N-benzoyl- Methylhippuric acid N-Benzoyl-L-alanine N-Benzoylalanine NSC43124

pdb file: 97615.pdb
sdf file: 97615.sdf
directory: 97615


2,3-(4',3'-Pyrazolo)-5.alpha.-androstan-17.beta.-ol, 17-methyl- 302-96-5 Androstanazole Cyclopenta[7,8]phenanthro-[2,3-c]pyrazol-1-ol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- NSC43193 STANOZOLOL Stromba WIN 14833 Winstrol

pdb file: 97653.pdb
sdf file: 97653.sdf
directory: 97653


.gamma.-Thujaplicin .gamma.-Thujaplicine 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-5-(1-methylethyl)- 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-5-isopropyl- 5-Isopropyltropolone 672-76-4 NSC43338 THUJAPLICIN, ALPHA WLN: L7VJ BQ EY1&1

pdb file: 97792.pdb
sdf file: 97792.sdf
directory: 97792


.alpha.-Toluenephosphonic acid, .alpha.-hydroxy-m-nitro-, diethyl ester 50652-91-0 NSC43451 Phosphonic acid, [hydroxy(3-nitrophenyl)methyl]-, diethyl ester

pdb file: 97899.pdb
sdf file: 97899.sdf
directory: 97899


.alpha.-Toluenephosphonic acid, 2,4-dichloro-.alpha.-hydroxy-, diethyl ester 6625-15-6 NSC43453 Phosphonic acid, (2,4-dichloro-.alpha.-hydroxybenzyl)-, diethyl ester

pdb file: 97900.pdb
sdf file: 97900.sdf
directory: 97900


2673-23-6 4,4'-Biphenyldiglyoxaldehyde 4,4'-Biphenyldiglyoxyladlehyde 4,4'-Biphenyldiglyoxylaldehyde 4,4'-Diphenyldicarboxaldehyde NSC43841 Xenadial Xenygloxal Xenylgloxal [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diacetaldehyde, .alpha.,.alpha.'-dioxo-

pdb file: 98139.pdb
sdf file: 98139.sdf
directory: 98139


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC43842 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 98140.pdb
sdf file: 98140.sdf
directory: 98140


1.alpha.H,5.alpha.H-Tropan-3.alpha.-ol 120-29-6 2,3-Dihydro-3.alpha.-hydroxytropidine 3.alpha.-Tropanol 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, endo- 8-Azabicyclo[3.2.1]octanol, 8-methyl- NSC43870 TROPINE Tropin

pdb file: 98167.pdb
sdf file: 98167.sdf
directory: 98167


1.alpha.H,5.alpha.H-Tropan-3.beta.-ol 135-97-7 3-Pseudotropanol 3.beta.-Tropanol 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, exo- NSC43871 PSEUDOTROPINE Pseudotropanol

pdb file: 98168.pdb
sdf file: 98168.sdf
directory: 98168


2-Propyn-1-ol, 1,1-bis(p-chlorophenyl)- 5835-98-3 Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-ethynyl- Compound 876 Mr 30 NSC44033

pdb file: 98302.pdb
sdf file: 98302.sdf
directory: 98302


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC44062

pdb file: 98316.pdb
sdf file: 98316.sdf
directory: 98316


.alpha.,.alpha.'-Dihydroxydiethylstilbestrol 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-3,4-hexanediol 3,4-Hexanediol, 3,4-bis(4-hydroxyphenyl)- 3,4-Hexanediol, 3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- 7507-01-9 NSC44070

pdb file: 98317.pdb
sdf file: 98317.sdf
directory: 98317


1462-06-2 2-Cyclopentyl-2-propanol Cyclopentanemethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- NSC44140

pdb file: 98358.pdb
sdf file: 98358.sdf
directory: 98358


1-.alpha.-Campholenic acid 28973-89-9 3-Cyclopentene-1-acetic acid, 2,2,3-trimethyl-, (R)- CAMPHOLENIC ACID, ALPHA L-.alpha.-Campholenic acid NSC44160

pdb file: 98377.pdb
sdf file: 98377.sdf
directory: 98377


10025-91-9 2-Naphthacenecarboxamide (9CI), 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4-S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.))-, compd. with trichlorostibine (1:1) 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, compd. with antimony(III) chloride 6945-20-6 Chlorotetracycline, compd. with antimony(III) chloride Component CAS registry number(s): 57-62-5 NSC44180 Stibine (9CI), trichloro-, compd. with (4-S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.))-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12.alpha.-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide(1:1)

pdb file: 98396.pdb
sdf file: 98396.sdf
directory: 98396


4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)- 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)- 520-26-3 Cirantin Glucopyranoside, hesperetin-7[6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)]-, .beta.-D- HESPERIDIN Hesperetin 7-rhamnoglucoside Hesperetin 7-rutinoside Hesperetin, 7-[6-O-(6-deoxy-.alpha.-L-mannopyranosyl)]-.beta.-D-glucopyranoside) Hesperetin-7-rutinoside Hesperidin, (2S)- Hesperidin, (S)-(-)- Hesperidine Hesperidoside Hesperitin-7-rhamnoglucoside NSC44184 Usaf cf-3 WLN: T66 BO EVT&J CR CQ DO1& GQ IO- BT6OTJ CQ DQ EQ F1O- BT6OTJ CQ DQ EQ F1 GLUCO RHAMNO

pdb file: 98400.pdb
sdf file: 98400.sdf
directory: 98400


(E)-2-Methylcrotonic acid 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (E)- 80-59-1 Cevadic acid Crotonic acid, 2-methyl-, (E)- NSC44235 TIGLIC ACID Tiglinic acid trans-.alpha.,.beta.-Dimethylacrylic acid trans-2,3-Dimethylacrylic acid trans-2-Methyl-2-butenoic acid trans-2-Methylcrotonic acid

pdb file: 98449.pdb
sdf file: 98449.sdf
directory: 98449


1-Chloro-4-hydroxynaphthalene 1-Naphthalenol, 4-chloro- 1-Naphthol, 4-chloro- 4-Chloro-.alpha.-naphthol 4-Chloro-1-naphthol 604-44-4 NSC44345

pdb file: 98513.pdb
sdf file: 98513.sdf
directory: 98513


66170-12-5 NSC44447 Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,16-dihydroxy-, (11.beta.,16.alpha.)- Progesterone, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.-dihydroxy-

pdb file: 98572.pdb
sdf file: 98572.sdf
directory: 98572


2640-71-3 7.alpha.-Methylprogesterone NSC44448 Pregn-4-ene-3,20-dione, 7-methyl-, (7.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 7.alpha.-methyl- Progesterone, 7.alpha.-methyl- SK 22942

pdb file: 98573.pdb
sdf file: 98573.sdf
directory: 98573


5.alpha.-Androst-2-en-17-one 963-75-7 Androst-2-en-17-one, (5.alpha.)- Ba 2662 NSC44506

pdb file: 98594.pdb
sdf file: 98594.sdf
directory: 98594


1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-6-(trifluoromethyl)- 5-Amino-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene-2,4-disulfonamide 654-62-6 NSC44625

pdb file: 98705.pdb
sdf file: 98705.sdf
directory: 98705


713-86-0 Carbamic acid, p-chloro-.alpha.-methylphenethyl ester NSC44681

pdb file: 98741.pdb
sdf file: 98741.sdf
directory: 98741


709-90-0 Betaquil Carbamic acid, .alpha.-methylphenethyl ester NSC44683 SA 217 WLN: ZVOY1&1R

pdb file: 98743.pdb
sdf file: 98743.sdf
directory: 98743


21-Deoxy F-4 acetonide 21-Deoxytriamcinolone 21-Deoxytriamcinolone acetonide 2135-14-0 9-Fluoro-11.beta.,16.alpha.,17-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with acetone CL 27,071 CL 27071 Descinolone Acetonide NSC44827 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.-hydroxy-16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9.alpha.-fluoro-16.alpha.,17.alpha.-isopropylidenedioxy-11.beta.-hydroxy- Progesterone, 1-dehydro-9-fluoro-11.beta.-hydroxy-16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)

pdb file: 98829.pdb
sdf file: 98829.sdf
directory: 98829


1-Cyclohexyl-1-ethanol 1-Cyclohexylethanol 1193-81-3 Cyclohexanemethanol, .alpha.-methyl- Cyclohexylmethylcarbinol Ethanol, 1-cyclohexyl- Methanol, cyclohexylmethyl- Methylcyclohexylcarbinol NSC44898

pdb file: 98864.pdb
sdf file: 98864.sdf
directory: 98864


3213-50-1 Cyclohexaneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester NSC44911

pdb file: 98872.pdb
sdf file: 98872.sdf
directory: 98872


1-(1-Methyl-2-benzimidazolyl)ethanol 2-(2-Hydroxyethyl)-3-methylbenzimidazole 2-Benzimidazolemethanol, .alpha.,1-dimethyl- 3319-28-6 Ethanol, 1-(1-methyl-2-benzimidazolyl)- NSC44964

pdb file: 98907.pdb
sdf file: 98907.sdf
directory: 98907


53757-31-6 Benzeneacetamide, .alpha.-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]- NSC44972

pdb file: 98913.pdb
sdf file: 98913.sdf
directory: 98913


2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide 2-Furanacetamide, .alpha.-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]- 2-Furanacrylamide, .alpha.-2-furyl-5-nitro- 3688-53-7 AF 2 AF 2 (preservative) AF-2 Acrylamide, 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)- Furylamide Furylfuramide NSC44973 WLN: T5OJ BYVZU1- BT5OJ ENW

pdb file: 98914.pdb
sdf file: 98914.sdf
directory: 98914


145-12-0 4,17.beta.-Dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one 4-Hydroxy-17-methyltestosterone 4-Hydroxy-17.alpha.-methyltestosterone Androst-4-en-3-one, 4,17-dihydroxy-17-methyl-, (17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 4,17.beta.-dihydroxy-17-methyl- Aranabol NSC45048 OXYMESTERONE Oranabol Testosterone, 4-hydroxy-17-methyl-

pdb file: 98983.pdb
sdf file: 98983.sdf
directory: 98983


1242-47-3 NSC45416 Pregn-4-ene-3,20-dione, 12-bromo-11-hydroxy-, (11.beta.,12.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 12.alpha.-bromo-11.beta.-hydroxy-

pdb file: 99145.pdb
sdf file: 99145.sdf
directory: 99145


.alpha.-Vinyl AE .alpha.-Vinyl-1-aziridineethanol 1-(2-Hydroxybut-1-enyl)aziridine 1-Aziridineethanol, .alpha.-ethenyl- 1-Aziridineethanol, .alpha.-vinyl- 1-Ethyleneimino-2-hydroxy-3-butene 1-Ethylenimino-2-hydroxybutene 2-(1-Aziridinyl)-1-vinylethanol 3691-16-5 4-Aziridinyl-3-hydroxy-1,2-butene Aethoxen Aziridine, 1-(2-hydroxybut-1-enyl)- Ethoxene IV 148 NSC-26806 NSC45726 Tetramin Tetramin (secondary isomer) WLN: T3NTJ AY1Q1U1

pdb file: 99304.pdb
sdf file: 99304.sdf
directory: 99304


4472-02-0 5.beta.-Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3.alpha.-hydroxy-12-oxo-, methyl ester, acetate Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3-(acetyloxy)-12-oxo-, methyl ester, (3.alpha.,5.beta.)- NSC45878

pdb file: 99429.pdb
sdf file: 99429.sdf
directory: 99429


10147-53-2 4,5-ALPHA-DIHYDRO-4-ALPHA-METHYL-TESTOSTERONE 4,5.alpha.-Dihydro-4.alpha.-methyl-testosterone 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-4.alpha.-methyl- Androstan-3-one, 17-hydroxy-4-methyl-, (4.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- NSC45905 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-4.alpha.-methyl-

pdb file: 99444.pdb
sdf file: 99444.sdf
directory: 99444


54550-08-2 Androstan-3-one, 17-hydroxy-2,4-dimethyl-, (2.alpha.,4.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- NSC45906

pdb file: 99445.pdb
sdf file: 99445.sdf
directory: 99445


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethanol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, tech. .beta.-Phenyl-tert-butyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol 1,1-Dimethylphenylethanol 100-86-7 2-Benzyl-2-propanol Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyldimethylcarbinol DMBC Dimethylbenzylcarbinol NSC46103 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Phenyl-tert-butanol WLN: QX1 & 1 & 1R

pdb file: 99552.pdb
sdf file: 99552.sdf
directory: 99552


.alpha.-Methylphenacetaldehyde dimethyl acetal 1,1-Dimethoxy-2-phenylpropane 2-Phenylpropanal dimethylacetal 2-Phenylpropionaldehyde dimethyl acetal 90-87-9 Benzene, (2,2-dimethoxy-1-methylethyl)- Hydratropaldehyde dimethyl acetal Hydratropaldehyde, dimethyl acetal Hydratropic aldehyde dimethyl acetal NSC46115

pdb file: 99563.pdb
sdf file: 99563.sdf
directory: 99563


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl acetate .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, acetate 151-05-3 Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-, acetate Benzyldimethylcarbinol acetate Benzyldimethylcarbinyl acetate DMBCA Dimethylbenzylcarbinol acetate Dimethylbenzylcarbinyl acetate NSC46123 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-, acetate WLN: 1VOX1 & 1 & 1R

pdb file: 99571.pdb
sdf file: 99571.sdf
directory: 99571


122-27-0 Acetic acid, phenyl-, m-tolyl ester Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester NSC46149 Phenylacetic acid, m-tolyl ester m-Cresyl .alpha.-toluate m-Cresyl phenylacetate m-Tolyl phenylacetate

pdb file: 99595.pdb
sdf file: 99595.sdf
directory: 99595


.alpha.-Hexylcinnamaldehyde .alpha.-Hexylcinnamic aldehyde .alpha.-n-Hexyl-.beta.-phenylacrolein 101-86-0 3-Phenyl-2-propenal dimethyl acetal Cinnamaldehyde, .alpha.-hexyl- Cinnamaldehyde, dimethyl acetal Cinnamic aldehyde dimethyl acetal Hexyl cinnamic aldehyde Hexylcinnamaldehyde NSC46150 Octanal, 2-(phenylmethylene)- WLN: VHY6 & U1R

pdb file: 99596.pdb
sdf file: 99596.sdf
directory: 99596


(-)-.beta.-Cadinene .beta.-Cadinene, (-)- 523-47-7 CADINENE Cadina-3,9-diene Cadine-3,9-diene NCI-C56008 NSC46152 Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)- Naphthalene, 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1.alpha.,4a.beta.,8a.alpha.)]-

pdb file: 99598.pdb
sdf file: 99598.sdf
directory: 99598


.alpha.-Cedrol 1H-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3.alpha.,3a.beta.,6.alpha.,7.beta.,8a.alpha.)]- 77-53-2 8.beta.H-Cedran-8-ol CEDROL NSC46153

pdb file: 99599.pdb
sdf file: 99599.sdf
directory: 99599


134-28-1 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-.alpha.,.alpha.,3,8-tetramethyl-, acetate, [3S-(3.alpha.,5.alpha.,8.alpha.)]- 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5.alpha.,6,7,8-octahydro-.alpha.,.alpha.,3.beta.,8.beta.-tetramethyl-, acetate GUAIOL, ACETATE Guai-1(5)-en-11-ol, acetate Guaiac acetate Guaiol acetate Guaiyl acetate NSC46160

pdb file: 99606.pdb
sdf file: 99606.sdf
directory: 99606


.alpha.-Amylcinnamaldehyde, methyl anthranilate Schiff base .alpha.-Amylcinnamylidene methyl anthranilate 68527-78-6 Amyl cinnamylidene methyl anthranilate Anthranilic acid, N-(2-benzylideneheptylidene)-, methyl ester Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)heptylidene]amino]-, methyl ester Methyl N-(.beta.-pentylcinnamylidene)anthranilate Methyl N-(2-amyl-3-phenylpropenylidene)anthranilate NSC46165 WLN: 1OVR BNU1Y5&U1R

pdb file: 99611.pdb
sdf file: 99611.sdf
directory: 99611


(.alpha.-2-Carbomethoxy-1-methylvinyl) dimethyl phosphate (2-Methoxycarbonyl-1-methyl-vinyl)-dimethyl-fosfaat (2-Methoxycarbonyl-1-methyl-vinyl)-dimethyl-phosphat (2-Metossicarbonil-1-metil-vinil)-dimetil-fosfato (cis-2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl) dimethyl phosphate 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]-, methyl ester 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate, .alpha. isomer 2-Carbomethoxy-1-propen-2-yl dimethyl phosphate 2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate 3-Hydroxycrotonic acid methyl ester dimethyl phosphate 3-[(DIMETHOXYPHOSPHINYL)OXY]-2-BUTENOIC ACID, METHYL ESTER 7786-34-7 CMDP Compound 2046 Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate, (E)- Dimethyl (1-methoxycarboxypropen-2-yl)phosphate Dimethyl (2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl) phosphate Dimethyl methoxycarbonylpropenyl phosphate Dimethyl phosphate of methyl 3-hydroxy-cis-crotonate Dimethyl-1-carbomethoxy-1-propen-2-yl phosphate ENT 22,374 Fosdrin Gesfid Gestid Meniphos Menite Methyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy)crotonate Methyl 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]butenoate, .alpha. & .beta. isomers Mevinfos Mevinphos NSC46470 O,O-Dimethyl O-(1-methyl-2-carboxyvinyl) phosphate O,O-Dimethyl-O-(2-carbomethoxy-1-methylvinyl) phosphate O,O-Dimethyl-O-2-carbomethoxy-1-methylvinyl phosphate OS 2046

pdb file: 99877.pdb
sdf file: 99877.sdf
directory: 99877


1,2-Propanediol, 3-(1-methylethoxy)- 1,2-Propanediol, 3-isopropoxy- 17226-43-6 3-Isopropoxy-1,2-propanediol Glycerol .alpha.-isopropyl ether NSC46560 WLN: Q1YQ1OY1&1

pdb file: 99948.pdb
sdf file: 99948.sdf
directory: 99948


1,3-Diisopropoxy-2-propanol 1,3-Diisopropyl glycerol diether 13021-54-0 2-Propanol, 1,3-bis(1-methylethoxy)- 2-Propanol, 1,3-diisopropoxy- Glycerol .alpha.,.gamma.-diisopropyl ether NSC46561 WLN: 1Y1&O1YQ1OY1&1

pdb file: 99949.pdb
sdf file: 99949.sdf
directory: 99949


.alpha.-(Aminomethyl)benzyl alcohol .beta.-Hydroxy-.beta.-phenylethylamine .beta.-Hydroxyphenethylamine .beta.-Hydroxyphenylethylamine .beta.-Phenethanolamine .beta.-Phenylethanolamine 2-Amino-1-phenyl-1-ethanol 2-Amino-1-phenylethanol 2-Hydroxy-2-phenylethylamine 2-Phenyl-2-hydroxyethylamine 7568-93-6 Benzeneethanamine, .beta.-hydroxy- Benzenemethanol, .alpha.-(aminomethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(aminomethyl)- Bisnorephedrine Ethanol, 2-amino-1-phenyl- Ethylamine, .beta.-hydroxy-.beta.-phenyl- NSC46837 Phenethanolamine Phenethylamine, .beta.-hydroxy- Phenylethanolamine WLN: Z1YQR

pdb file: 100142.pdb
sdf file: 100142.sdf
directory: 100142


.alpha.-Methylbenzylideneacetone 1901-26-4 3-Buten-2-one, 3-methyl-4-phenyl- NSC46888

pdb file: 100161.pdb
sdf file: 100161.sdf
directory: 100161


.alpha.-Dimethyl-.beta.-diethylaminopropionaldehyde 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropionaldehyde 6343-47-1 Diethylaminopivalaldehyde NSC46901 Propanal, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl- Propionaldehyde, 3-(diethylamino)-2,2-dimethyl-

pdb file: 100168.pdb
sdf file: 100168.sdf
directory: 100168


.alpha.-Aminoadipate .alpha.-Aminoadipic acid 2-Aminoadipate 2-Aminoadipic acid 542-32-5 AMINOADIPIC ACID, ALPHA Hexanedioic acid, 2-amino- NSC46994

pdb file: 100205.pdb
sdf file: 100205.sdf
directory: 100205


3801-06-7 Fluorometholone acetate NSC47438 Oxylone acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl-, 17-acetate Progesterone, 1-dehydro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl-,17-acetate U 17323 U-17323

pdb file: 100431.pdb
sdf file: 100431.sdf
directory: 100431


53-34-9 6.alpha.-Fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 6.alpha.-Fluoroprednisolone Alphadrol B 673 Corticosterone, 1-dehydro-6.alpha.-fluoro- Etadrol F. I. 6150 Flucort Fluprednisolone Isopredon NSC47439 Prednisolone, 6.alpha.-fluoro- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6.alpha.-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy- U 7800 U-7800 Vladicort

pdb file: 100432.pdb
sdf file: 100432.sdf
directory: 100432


336-77-6 NSC47440 Pregn-4-ene-3,20-dione (8CI), 17,21-epoxy-9-fluoro-11.beta.-hydroxy- Progesterone, 17,21-epoxy-9-fluoro-11.beta.-hydroxy- Spiro[17H-cyclopenta[a]-phenanthrene-17,2'-oxetane]-3(2H),3'-dione,9.alpha.-fluoro-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-11.beta.-hydroxy-10.beta.,13.beta.-dimethyl-

pdb file: 100433.pdb
sdf file: 100433.sdf
directory: 100433


-(.beta.,.beta.'-Dichlorodiethylaminomethyl)tetracycline 2-Naphthacenecarboxamide, N-[[bis(2-chloroethyl)amino]methyl]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12.alpha.))- 72-09-3 NSC47461 TCM Tetracycline mustard

pdb file: 100452.pdb
sdf file: 100452.sdf
directory: 100452


3.alpha.,20.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-pregnane 5.beta.-Pregnane, 3.alpha.,20.alpha.-dihydroxy- 5.beta.-Pregnane-3.alpha.,20.alpha.-diol 80-92-2 NSC47462 Pregnane-3,20-diol, (3.alpha.,5.beta.,20S)- WLN: L E5 B666TJ A1 E1 FYQ1 OQ

pdb file: 100453.pdb
sdf file: 100453.sdf
directory: 100453


2-Amino-2-phenylacetamide 700-63-0 Acetamide, 2-amino-2-phenyl- Benzeneacetamide, .alpha.-amino- NSC47695 WLN: ZYR&VZ

pdb file: 100568.pdb
sdf file: 100568.sdf
directory: 100568


1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane 2-(3-Dimethylamino-1-phenylpropyl)pyridine 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-.gamma.-phenyl- 2-[.alpha.-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine 2-[.alpha.-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylanine 86-21-5 AVIL Feniramine Inhiston Metron N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamine NSC47965 PM 241 Pheniramine Prophenpyridamine Pyridine, 2-[.alpha.-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- Pyriton Trimeton Tripoton WLN: T6NJ BYR&2N1&1 p-Aminosalicylsaures salz

pdb file: 100679.pdb
sdf file: 100679.sdf
directory: 100679


97-43-8 NSC48144 Phenol, 2-[(dimethylamino)methyl]-4-(1,1-dimethylethyl)- Plexol B o-Cresol, 4-tert-butyl-.alpha.-(dimethylamino)-

pdb file: 100788.pdb
sdf file: 100788.sdf
directory: 100788


2,2'-Dihydroxydibenzyl ether 4481-52-1 Ether, bis(o-hydroxybenzyl) NSC48430 Phenol, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis- Salicyl ether o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-oxydi-

pdb file: 100970.pdb
sdf file: 100970.sdf
directory: 100970


53-36-1 6-Methylprednisolone acetate 6.alpha.-Methylprednisolone 21-acetate 6.alpha.-Methylprednisolone acetate D-Med Depo-Medrate Depo-Medrol Depo-Medrone Depo-methylprednisolone Depomedrone Depot-Medrol M-Predrol MPA Medrol Enpak Medrol acetate Mepred Methylprednisolone 21-acetate Methylprednisolone acetate NSC48985 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-, 21-acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- U 8210 Urbason Crystal Suspension component of Neo-Medrol

pdb file: 101333.pdb
sdf file: 101333.sdf
directory: 101333


382-52-5 6.alpha.-Methyl-9.alpha.-fluoroprednisolone 9.alpha.-Fluoro-6.alpha.-methylprednisolone NSC48986 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 101334.pdb
sdf file: 101334.sdf
directory: 101334


438-22-2 5.alpha.,14.alpha.-Androstane 5.alpha.-Androstan 5.alpha.-Androstane Aetioallocholan Androstane Androstane, (5.alpha.)- Etioallocholane NSC49000

pdb file: 101347.pdb
sdf file: 101347.sdf
directory: 101347


.beta.-Sitostanol .beta.-Sitosterol, dihydro- 5.alpha.-Stigmastan-3.beta.-ol 83-45-4 Dihydro-.beta.-sitosterol Dihydrositosterin Dihydrositosterol Fucostanol NSC49081 Spinastanol Stigmastan-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)- Stigmastanol

pdb file: 101389.pdb
sdf file: 101389.sdf
directory: 101389


.alpha.-Dihydrofucosterol .beta.-Sitosterin .beta.-Sitosterol 22,23-Dihydrostigmasterol 24.alpha.-Ethylcholesterol 83-46-5 Angelicin Angelicin (steroid) Cinchol Cupreol Harzol NSC49083 Quebrachol Rhamnol SITOSTEROL, BETA SKF 14463 Sito-Lande Stigmast-5-en-3-ol, (3.beta.)- Stigmast-5-en-3.beta.-ol Stigmasterol, 22,23-dihydro- Triastonal

pdb file: 101391.pdb
sdf file: 101391.sdf
directory: 101391


87-32-1 DL-Acetyltryptophan DL-N-Acetyltryptophan DL-Tryptophan, N-acetyl- N-Acetyl-DL-tryptophan N-Acetyl-DL-tryptophane NSC49124 Tryptophan, N-acetyl-, DL- d,l-.alpha.-Acetylamino-3-indolepropionic acid

pdb file: 101421.pdb
sdf file: 101421.sdf
directory: 101421


.alpha.-Furfurylamine 2-(Aminomethyl)furan 2-Furanmethanamine 2-Furanmethylamine 2-Furfurylamine 617-89-0 Furfurylamine Methylamine, 1-(2-furyl)- NSC49136 Usaf q-1 WLN: T5OJ B1Z

pdb file: 101431.pdb
sdf file: 101431.sdf
directory: 101431


(.alpha.-Bromo-.alpha.-ethylbutyryl)carbamide (.alpha.-Bromo-.alpha.-ethylbutyryl)urea .alpha.-Ethyl-.alpha.-bromobutyrylurea 1-Bromo-ethyl-butyryl-urea 2-Bromo-2-ethylbutyrylurea 77-65-6 Adalin Addisomnol Bromacetocarbamide Bromadal Bromadel Bromdiethylacetylurea Bromodiethylacetylcarbamide Bromodiethylacetylurea Butanamide, N-(aminocarbonyl)-2-bromo-2-ethyl- Carbromal Diacid Dormiturin Fydalin Hoggar Karbromal Kartryl NCI-C03805 NSC49191 Nenesin Nyctal Parkosed Pelidorm Pianadalin Planadalin Tildin Uradal Urea, (2-bromo-2-ethylbutyryl)- Urea, (2-bromo-ethylbutyryl)- WLN: ZVMVXE2&2 component of Carbrital

pdb file: 101478.pdb
sdf file: 101478.sdf
directory: 101478


.alpha.-Furfuraldoxime .beta.-Furfural oxime 1121-47-7 2-Furaldehyde, oxime 2-Furaldoxime 2-Furancarboxaldehyde, oxime 2-Furfuraldoxime Furfural oxime Furfuryl oxime NSC49237 WLN: T5OJ B1UNQ

pdb file: 101513.pdb
sdf file: 101513.sdf
directory: 101513


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC49286 WLN: VHYU1R

pdb file: 101529.pdb
sdf file: 101529.sdf
directory: 101529


.alpha.-Glycylglycine 556-50-3 Diglycine Glycine dipeptide Glycine, N-glycyl- Glycylglycine N-Glycylglycine NSC49346

pdb file: 101550.pdb
sdf file: 101550.sdf
directory: 101550


.alpha.-Methylpentenal 123-15-9 2-Formylpentane 2-Methylpentanal 2-Methylvaleraldehyde NSC49351 Pentanal, 2-methyl- Valeraldehyde, 2-methyl-

pdb file: 101554.pdb
sdf file: 101554.sdf
directory: 101554


19-Norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 25-(acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-, (2.beta.,9.beta.,10.alpha.,16.alpha.,23E)- 19-Norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 25-(acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-, [2.beta.,.gamma.,.beta.,10.alpha.,16.alpha.]- 19-nor-9.beta.,10.alpha.-Lanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 9-methyl-2.beta.,16.alpha.,20,25-tetrahydroxy-, 25-acetate 6199-67-3 CUCURBITACIN B Cucurbitacine (B) Datisca principle B Datiscn Principle B NSC49451

pdb file: 101605.pdb
sdf file: 101605.sdf
directory: 101605


.alpha.,.alpha.'-Dithiobis(dimethylthio)formamide 137-26-8 Aapirol Aatiram Accel TMT Accelerator T Accelerator Thiuram Aceto TETD Arasan Arasan 42-S Arasan 42S Arasan 70 Arasan 70-S Red Arasan 75 Arasan-M Arasan-SF Arasan-sf-x Atiram Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide Bis(dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid Bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide Bis[(dimethylamino)carbonothioyl] disulfide Cyuram DS Disolfuro di tetrametiltiourame Disulfide, bis(dimethylthiocarbamoyl) Disulfure de tetramethylthiourame Ekagom TB Falitiram Fermide Fernacol Fernasan Fernasan A Fernide Formalsol Formamide, 1,1'-dithiobis(N,N-dimethylthio- Hermal Hermat TMT Heryl Hexathir Kregasan Mercuram Methyl Thiram Methyl tuads Methylthiuram disulfide N,N'-(Dithiodicarbonothioyl)bis(N-methylmethanamine) N,N,N',N'-Tetramethylthiuram disulfide N,N-Tetramethylthiuram disulfide NSC49512 Nobecutan Nomersan Normersan Panoram 75 Polyram ultra Pomarsol Pomarsol forte Pomasol Puralin Rezifilm Royal TMTD SQ 1489 Sadoplon Sadoplon 75 Spotrete

pdb file: 101636.pdb
sdf file: 101636.sdf
directory: 101636


3642-89-5 Androst-5-ene-3,16-diol, (3.beta.,16.alpha.)- Androst-5-ene-3.beta.,16.alpha.-diol Cetadiol NSC49622

pdb file: 101719.pdb
sdf file: 101719.sdf
directory: 101719


6296-02-2 Androst-4-en-3-one, 11-alpha-17-beta-dihydroxy-, diacetate NSC49626

pdb file: 101723.pdb
sdf file: 101723.sdf
directory: 101723


15.alpha.-Hydroxyprogesterone 600-73-7 NSC49631 Pregn-4-ene-3,20-dione, 15-hydroxy-, (15.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 15.alpha.-hydroxy-

pdb file: 101727.pdb
sdf file: 101727.sdf
directory: 101727


1(2H)-Pyrimidineacetaldehyde, 4-amino-.alpha.-(1-formyl-2-hydroxyethoxy)-2-oxo-, (R-(R*,R*))- 61074-05-3 Diglycolaldehyde, L-.alpha.-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-D-.alpha.'-(hydroxymethyl)- NSC49925

pdb file: 101964.pdb
sdf file: 101964.sdf
directory: 101964


4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo- 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]- 551-16-6 6-APA 6-APS 6-Aminopenicillanic acid NSC50071 Penicin Penin Phenacyl 6-aminopenicillinate WLN: T45 ANV ESTJ CZ F1 F1 GVQ

pdb file: 101981.pdb
sdf file: 101981.sdf
directory: 101981


125-79-1 2,2-Diphenyl-4-dimethylaminovaleronitrile 4-(Dimethylamino)-2,2-diphenylvaleronitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-[2-(dimethylamino)propyl]-.alpha.-phenyl- NSC50382 Valeronitrile, 4-(dimethylamino)-2,2-diphenyl-

pdb file: 102198.pdb
sdf file: 102198.sdf
directory: 102198


101-23-5 3-(Trifluoromethyl)diphenylamine Benzenamine, N-phenyl-3-(trifluoromethyl)- NSC50453 m-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-N-phenyl- m-Trifluoromethyldiphenylamine

pdb file: 102230.pdb
sdf file: 102230.sdf
directory: 102230


86-83-9 Acetoacet .alpha.-naphthylamide Acetoacetamide, N-1-naphthyl- Butanamide, N-1-naphthalenyl-3-oxo- N-1-Naphthylacetoacetamide NSC50629

pdb file: 102298.pdb
sdf file: 102298.sdf
directory: 102298


.alpha.,.beta.-Dichlorostyrene 6607-45-0 Benzene, (1,2-dichloroethenyl)- Dichlorostyrene Dwuchlorostyren NSC50764 Styrene, .alpha.,.beta.-dichloro- WLN: GYR&U1G

pdb file: 102394.pdb
sdf file: 102394.sdf
directory: 102394


.alpha.,.beta.-Dihydroxy-.gamma.-(2-methylphenoxy)propane .alpha.-(o-Tolyl)glyceryl ether 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- 1-o-Tolylglycerol ether 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 59-47-2 A 1141 Anatensin Anxine Atensin Avesyl Avosyl Avoxil Avoxyl BDH 312 Byk-m 1 Cresodiol Cresossidiolo Cresossipropandiolo Cresoxydiol Cresoxypropanediol Curaril Curarythan Curythan Daserd Daserol Decontractil Decontractyl Diloxol Dioloxal Dioloxol Findolar Findolor Glukresin Glyceryl o-tolyl ether Glykresin Glyotol Glytol Halabar Kinavosyl Kresoxypropandiol Lissenphan Lissephen Mc 2303 Mefenesina Mefensina Memphenesin Mephate Mephedan Mephelor Mephenesin Mephenesine Mephensin Mepherol Mephesin Mephin Mephosal Mephson Mervaldin Mianesina Miolisina Moctynol Myanesin Myanil Myanol Myasin Myastenin Mycocuran Myocaine Myocuran Myodetensin Myodetensine Myolax Myolysin Myopan Myopen Myopna Myosera Myoserol Myoten Myoxane Myoxyl

pdb file: 102400.pdb
sdf file: 102400.sdf
directory: 102400


4430-23-3 NSC50795 o-Toluenesulfonic acid, .alpha.-hydroxy-, .gamma.-sultone

pdb file: 102404.pdb
sdf file: 102404.sdf
directory: 102404


.alpha.-Vinyl AE acetate 1-Aziridineethanol, .alpha.-vinyl-, acetate, DL- 21384-25-8 DL-1-Aziridineethanol, .alpha.-vinyl-, acetate IV 148 A NSC-50857 NSC50857 O-Acetyltetramin o-Acetyltetramin (Secondary isomer)

pdb file: 102429.pdb
sdf file: 102429.sdf
directory: 102429


1224-92-6 3.beta.-Hydroxy-5.alpha.-androstane 5.alpha.-Androstan-3.beta.-ol Androstan-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)- Androstanol NSC50887

pdb file: 102456.pdb
sdf file: 102456.sdf
directory: 102456


3.beta.,17.beta.-Androstanediol 3.beta.,17.beta.-Dihydroxy-5.alpha.-androstane 5.alpha.-Androstane-3.beta.,17.beta.-diol 571-20-0 Androstane-3,17-diol, (3.beta.,5.alpha.,17.beta.)- NSC50891

pdb file: 102460.pdb
sdf file: 102460.sdf
directory: 102460


1236-13-1 3.beta.-Hydroxy-5.alpha.-androstane acetate 5.alpha.-Androstan-3.beta.-ol, acetate 5.alpha.-Androstan-3.beta.-yl acetate Androstan-3-ol, acetate, (3.beta.,5.alpha.)- NSC50892

pdb file: 102461.pdb
sdf file: 102461.sdf
directory: 102461


1224-95-9 5.alpha.-Androstan-3-one Androstan-3-one Androstan-3-one, (5.alpha.)- NSC50893

pdb file: 102462.pdb
sdf file: 102462.sdf
directory: 102462


2310-36-3 A-Norcholestan-2-one, (5.alpha.)- NSC50907

pdb file: 102476.pdb
sdf file: 102476.sdf
directory: 102476


3.alpha.-Etiocholanolone 5-Isoandrosterone 5.beta.-Androstan-17-one, 3.alpha.-hydroxy- 5.beta.-Androsterone 53-42-9 Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)- Androsterone, (5.beta.)- Etiocholan-3.alpha.-ol-17-one Etiocholanolone NSC50908

pdb file: 102477.pdb
sdf file: 102477.sdf
directory: 102477


3.alpha.,6.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-pregnan-20-one 5.beta.-Pregnan-20-one, 3.alpha.,6.alpha.-dihydroxy- 570-78-5 NSC50920 Pregnan-20-one, 3,6-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,6.alpha.)- WLN: L E5 B666TJ A1 E1 FV1 LQ OQ

pdb file: 102489.pdb
sdf file: 102489.sdf
directory: 102489


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trichloro-p-hydroxyacetanilide 2,2,2-Trichloro-4'-hydroxyacetanilide 6340-87-0 Acetamide, 2,2,2-trichloro-N-(4-hydroxyphenyl)- Acetanilide, 2,2,2-trichloro-4'-hydroxy- Aigonyl NSC50928 Triclacetamol

pdb file: 102497.pdb
sdf file: 102497.sdf
directory: 102497


.alpha.-Methyl styrene oxide .alpha.-Methylstyrene epoxide .alpha.-Methylstyrene oxide 1-Methyl-1-phenyloxirane 2-Phenyl-1,2-epoxypropane 2-Phenylpropene oxide 2085-88-3 Benzene, (1,2-epoxy-1-methylethyl)- Cumene, .alpha.,.beta.-epoxy- NSC51065 Oxirane, 2-methyl-2-phenyl- Propane, 1,2-epoxy-2-phenyl- Propylene oxide, 2-phenyl-

pdb file: 102605.pdb
sdf file: 102605.sdf
directory: 102605


.alpha.-Hydroxy-.alpha.-phenylpropionamide 2-Hydroxy-2-phenylpropionamide 2-Phenyl-2-hydroxypropionamide 2019-68-3 Atrolactamide Benzeneacetamide, .alpha.-hydroxy-.alpha.-methyl- M-144 Mandelamide, .alpha.-methyl- NSC51066 Themisone

pdb file: 102606.pdb
sdf file: 102606.sdf
directory: 102606


1649-46-3 2-.alpha.-Fluoro-17-.alpha.-hydroxy-5-.alpha.-androst-3-one Androstan-3-one, 2-fluoro-17-hydroxy-, (2.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- Androstan-3-one, 2.alpha.-fluoro-17.beta.-hydroxy- NSC51173

pdb file: 102672.pdb
sdf file: 102672.sdf
directory: 102672


1582-62-3 NSC51175 Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 9-fluoro-2.alpha.-methyl- Progesterone, 9-fluoro-2.alpha.-methyl-11-oxo-

pdb file: 102674.pdb
sdf file: 102674.sdf
directory: 102674


5.alpha.-Androstane-3.alpha.,17.beta.-diol, 17-methyl- 641-82-7 Androstane-3,17-diol, 17-methyl-, (3.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- Ba 2664 NSC51177

pdb file: 102676.pdb
sdf file: 102676.sdf
directory: 102676


.DELTA.1-17.alpha.-Methyltestosterone .delta.'-17-Methyltestosterone 1,2-Dehydro-17-methyltestosterone 1-Dehydro-17-methyltestosterone 1-Dehydro-17.alpha.-methyltestosterone 1-Dehydromethyltestosterone 17-.beta.-Hydroxy-17-.alpha.-methylandrostra-1,4-dien-3-one 17.alpha.-Methyl-1-dehydrotestosterone 72-63-9 Abirol Anabolicum Medivet Anabolin Andoredan Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17.beta.)- Androsta-1,4-dien-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- Androsta-1,4-dien-3-one, 17.beta.-hydroxy-17.alpha.-methyl- Ciba 17309-Ba Compound 17309 Crein Danabol Dehydromethyltestosterone Dianabol Dianabole Encephan Geabol MA METHANDROSTENOLONE Metanabol Metandienon Metandienone Metandienonum Metandrostenolon Metandrostenolone Metastenol Methandienone Methandrolone Methylandrostenolone NSC-42722 NSC51180 Naposim Nerobol Nerobolettes Protobolin Stenolon Stenolone Testosterone, 1-dehydro-17-methyl-

pdb file: 102679.pdb
sdf file: 102679.sdf
directory: 102679


.alpha.-D-Mannopyranose pentaacetate .alpha.-D-Mannopyranose, pentaacetate 4163-65-9 Mannopyranose, pentaacetate, .alpha.-D- NSC51251

pdb file: 102712.pdb
sdf file: 102712.sdf
directory: 102712


.DELTA..alpha.,.beta.-Butenolide .DELTA..alpha.,.beta.-Butolide .gamma.-Crotonolactone .gamma.-Hydroxycrotonic acid lactone 2(5H)-Furanone 2-Buten-4-olide 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, .gamma.-lactone 2-Butenoic acid-.gamma.-lactone 2-Butenolide 4-Hydroxy-2-butenoic acid .gamma.-lactone 4-Hydroxy-2-butenoic acid lactone 497-23-4 Butenolide Crotonolactone Isocrotonolactone NSC51296

pdb file: 102736.pdb
sdf file: 102736.sdf
directory: 102736


121-78-8 2-Diethylaminomethyl-4-acetylaminophenol 4-Acetamido-2-[(diethylamino)methyl]phenol Acetamide, N-[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]- NSC51970 m-Acetotoluidide, .alpha.-(diethylamino)-4'-hydroxy-

pdb file: 103191.pdb
sdf file: 103191.sdf
directory: 103191


1522-13-0 2-Propyn-1-ol, 1,1,3-triphenyl- Benzenemethanol, .alpha.-phenyl-.alpha.-(phenylethynyl)- NSC52241

pdb file: 103341.pdb
sdf file: 103341.sdf
directory: 103341


17-Methylestradiol 17.alpha.-Methylestradiol 302-76-1 Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 17-methyl-, (17.beta.)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol, 17-methyl- Methylestradiol NSC52245

pdb file: 103345.pdb
sdf file: 103345.sdf
directory: 103345


17-Acetoxy-6.alpha.-(trifluoromethyl)progesterone 17-Hydroxy-6.alpha.-(trifluoromethyl)progesterone acetate 6.alpha.-(Trifluoromethyl)-17-hydroxyprogesterone acetate 6.alpha.-(Trifluoromethyl)-17.alpha.-acetoxyprogesterone 987-18-8 Demigran Demigrana Flumedroxone acetate Leomigran NSC52412 Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-(trifluoromethyl)-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6.alpha.-(trifluoromethyl)-, acetate WG 537 WG-537

pdb file: 103455.pdb
sdf file: 103455.sdf
directory: 103455


.alpha.-Carbethoxy-.beta.,.beta.-biscyclopropyl acrylonitrile .alpha.-Cyano-.beta.-phenylcinnamic acid, ethyl ester 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester 5232-99-5 Acrylic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester Acrylonitrile, .beta., .beta.-biscyclopropyl-,.alpha.-carbethoxy- Acrylonitrile, 3,3-dicyclopropyl-2-(ethoxycarbonyl)- CE 2 Ethyl (diphenylmethylene)cyanoacetate Ethyl .alpha.-cyan-.beta.,.beta.-diphenylacrylate Ethyl .alpha.-cyano-.beta.,.beta.-diphenylacrylate Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate Etocrylene NSC52678 UV Absorber-2 Usaf a-15972 Uvinul N 35

pdb file: 103616.pdb
sdf file: 103616.sdf
directory: 103616


.alpha.-Cyano-2-thiopheneacrylic acid ethyl ester 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(2-thienyl)-, ethyl ester 2-Thiopheneacrylic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester 31330-51-5 NSC52714

pdb file: 103635.pdb
sdf file: 103635.sdf
directory: 103635


3.alpha.,17.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-pregnan-20-one 5.beta.-Pregnan-20-one, 3.alpha.,17.alpha.-dihydroxy- 570-52-5 NSC52759 Pregnan-20-one, 3,17-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)- WLN: L E5 B666TJ A1 E1 FV1 FQ OQ

pdb file: 103643.pdb
sdf file: 103643.sdf
directory: 103643


5300-22-1 Benzenemethanol, .alpha.-[(ethylamino)methyl]- NSC52791

pdb file: 103646.pdb
sdf file: 103646.sdf
directory: 103646


101-14-4 3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylmethan 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane 3,3'-Dicloro-4,4'-diaminodifenilmetano 4,4'-Diamino-3,3'-(dichlorodiphenyl)methane 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) 4,4'-Methylenebis(o-chloroaniline) 4,4'-Methylenebis[2-chloroaniline 4,4'-Methylenebis[2-chloroaniline] 4,4'-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] 4,4'-Methylenebis[o-chloroaniline] 4,4-Metilene-bis-o-cloroanilina Aniline, 4,4'-methylenebis[2-chloro- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-chloro- Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane Bisamine CL-MDA Curalin M Curene 442 Cyanaset Dacpm Di(4-amino-3-chlorophenyl)methane Di-(4-amino-3-clorofenil)metano Diamet Kh LD 813 MBOCA MOCA MOCA (curing agent) Methylene-4,4'-bis(o-chloroaniline) Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene) NSC52954 Quodorole WLN: ZR CG D1R DZ CG p,p'-Methylenebis[.alpha.-chloroaniline] p,p'-Methylenebis[o-chloroaniline]

pdb file: 103713.pdb
sdf file: 103713.sdf
directory: 103713


(-)-Menthyl acetate 2623-23-6 Acetic acid, p-menth-3-yl ester, L- Cyclohexan-1-ol, 2-isopropyl-5-methyl-, acetate, L- Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1R-(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)]- L-Menthyl acetate L-p-Menth-3-yl acetate MENTHYL ACETATE Menthol, acetate, (1R,3R,4S)-(-)- NSC52970 WLN: L6TJ AY1&1 BOV1 D1 -L

pdb file: 103726.pdb
sdf file: 103726.sdf
directory: 103726


.alpha.-Tetrahydronaphthylamine 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene 1-Naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro- 1-Naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro- 2217-41-6 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 5-Aminotetralin 5-Tetralylamine NSC53503 WLN: L66&TJ BZ

pdb file: 104002.pdb
sdf file: 104002.sdf
directory: 104002


.alpha.-Methylphenethyl alcohol 1-Phenyl-2-propanol 2-Hydroxy-1-phenylpropane 2-Propanol, 1-phenyl- 698-87-3 Benzeneethanol, .alpha.-methyl- Benzyl methyl carbinol NSC53553 Phenethyl alcohol, .alpha.-methyl-

pdb file: 104016.pdb
sdf file: 104016.sdf
directory: 104016


.alpha.,.alpha.-Dichloroacetophenone .omega.,.omega.-Dichloroacetophenone 2,2-Dichloroacetophenone 2648-61-5 Acetophenone, 2,2-dichloro- Ethanone, 2,2-dichloro-1-phenyl- NSC53617 Phenacylidene chloride WLN: GYGVR

pdb file: 104037.pdb
sdf file: 104037.sdf
directory: 104037


139-68-4 3-Pyridinecarboxamide, N-(1-methyl-2-phenylethyl)- Fenatin N(.alpha.-Methylphenethyl)nicotinamide NSC53639 Nicotinamide, N-(.alpha.-methylphenethyl)- Nicotinic acid .beta.-phenylisopropylamide Nicotinoyl-.beta.-phenylisopropylamine Perviton Phenatin Phenatine

pdb file: 104041.pdb
sdf file: 104041.sdf
directory: 104041


2-Furanpropanol, .alpha.-methyl- 6963-39-9 NSC53774 WLN: T5OJ B2YQ1

pdb file: 104139.pdb
sdf file: 104139.sdf
directory: 104139


607-97-6 Acetoacetic acid, 2-ethyl-, ethyl ester Butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylbutyrate Ethyl .alpha.-ethylacetoacetate Ethyl 2-acetylbutyrate Ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate Ethyl 2-ethylacetoacetate NSC53775

pdb file: 104140.pdb
sdf file: 104140.sdf
directory: 104140


6659-45-6 Dihydrorotenone NSC53866 [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethyl)-, [2R-(2.alpha.,6a.alpha.,12a.alpha.)]-

pdb file: 104227.pdb
sdf file: 104227.sdf
directory: 104227


7055-53-0 NSC53892 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl- Progesterone, 11.beta.,17-dihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 104249.pdb
sdf file: 104249.sdf
directory: 104249


11-Ketoetiocholanolone 11-Oxoaetiocholanolone 11-Oxoetiocholanolone 3.alpha.-Hydroxy-11,17-dioxo-5.beta.-androstane 3.alpha.-Hydroxy-5.beta.-androstane-11,17-dione 5.beta.-Androstan-3.alpha.-ol-11,17-dione 5.beta.-Androstane-11,17-dione, 3.alpha.-hydroxy- 739-27-5 Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3.alpha.,5.beta.)- Ba 2684 Etiocholanol-11-one NSC53896

pdb file: 104252.pdb
sdf file: 104252.sdf
directory: 104252


739-26-4 Androstan-17-one, 3,11-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,11.beta.)- NSC53897

pdb file: 104253.pdb
sdf file: 104253.sdf
directory: 104253


16.alpha.-Hydroxyprogesterone 438-07-3 NSC53910 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16-hydroxy-, (16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.-hydroxy-

pdb file: 104266.pdb
sdf file: 104266.sdf
directory: 104266


.DELTA.1,.alpha.-Cyclohexanemalononitrile 4354-73-8 NSC54073 Propanedinitrile, cyclohexylidene-

pdb file: 104398.pdb
sdf file: 104398.sdf
directory: 104398


1-Methyl-2-isopropenylbenzene 7399-49-7 Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethenyl)- NSC54362 Styrene, o,.alpha.-dimethyl- o,.alpha.-Dimethylstyrene o-Isopropenyltoluene o-Methyl-.alpha.-methylstyrene

pdb file: 104563.pdb
sdf file: 104563.sdf
directory: 104563


2135-17-3 6.alpha.,9-Difluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 6.alpha.,9.alpha.-Difluoro-16.alpha.-methylprednisolone 6.alpha.-Fluorodexamethasone Anaprime Aniprime Cortexilar Flucort Flucorticin Flumethason Flumethasone Fluvet Methagon NSC54702 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6.alpha.,11.beta.,16.alpha.)- Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6.alpha.,9-difluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-16.alpha.-methyl- RS 2177 RS-2177 U 10974 U-10,974 U-10974

pdb file: 104722.pdb
sdf file: 104722.sdf
directory: 104722


.alpha.-Limonene diepoxide 1,2:8,9-Diepoxy-p-menthane 1,2:8,9-Diepoxylimonene 4-(1,2-Epoxy-1-methylethyl)-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(2-methyloxiranyl)- 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-(1,2-epoxy-1-methylethyl)-1-methyl- 96-08-2 Dipentene diepoxide Dipentene dioxide Dipentene oxide Epoxide 269 Limonene diepoxide Limonene dioxide Menthane, 1,2:8,9-diepoxy- NSC54753 Unox 269 Unox Epoxide 269 Unoxat Epoxide 269 WLN: T36 BOTJ A1 E- BT3OTJ B1 p-Menthane, 1,2:8,9-diepoxy-

pdb file: 104749.pdb
sdf file: 104749.sdf
directory: 104749


1522-46-9 2-Isopropylacetoacetic acid ethyl ester Acetoacetic acid, 2-isopropyl-, ethyl ester Butanoic acid, 2-acetyl-3-methyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-isopropylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-methylbutanoate Ethyl 2-isopropylacetoacetate NSC54978

pdb file: 104900.pdb
sdf file: 104900.sdf
directory: 104900


16052-42-9 Cyclohexane, 2-chloro-4-methyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1.alpha.,2.beta.,4.beta.)]- NSC55430

pdb file: 105200.pdb
sdf file: 105200.sdf
directory: 105200


1475-11-2 3,4-Dichloro-.alpha.-methylbenzyl alcohol Benzenemethanol, 3,4-dichloro-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, 3,4-dichloro-.alpha.-methyl- NSC55517

pdb file: 105251.pdb
sdf file: 105251.sdf
directory: 105251


114-07-8 Abboticin Dotycin EM ERYTHROMYCIN Eryc Erycin Erycinum Eryderm Erythrocin Erythrogran Erythromid Erythromycin A Erythromycin B Erythromycin sodium lauryl sulfate Erythromycin, compd. with monododecyl sulfate, sodium salt Ilocaps Ilotycin Kesso-Mycin NSC55929 Oxacyclotetradecane-2,10-dione, 4-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4S*,5R*,6R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*)]- Pantomicina Pediamycin Pentadecanoic acid, 3-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6,11,12,13-tetrahydroxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxo-5-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, .mu.-lactone, [2R-(2R*,3S*,4S*,5R*,6R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*)]- Propiocine Sulfuric acid, monododecyl ester, sodium salt, compd. with erythromycin Taimoxin-F WLN: T-14-VO GVTJ C2 DQ D1 EQ F1 H1 JQ J1 L1 N1 KO-BT6OTJ CQ DN1 & 1 F1 & MO-FT6OTJ B1 CQ DO1 D1

pdb file: 105539.pdb
sdf file: 105539.sdf
directory: 105539


16-ALPHA-FLUORO-TESTOSTERONE PROPIONATE 35271-40-0 NSC55967 Testosterone, 16.alpha.-fluoro-, propionate

pdb file: 105555.pdb
sdf file: 105555.sdf
directory: 105555


3-Methoxy-17-epiestriol 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-16.alpha.,17.alpha.-diol 7004-98-0 Epimestrol Estra-1,3,5(10)-triene-16,17-diol, 3-methoxy-, (16.alpha.,17.alpha.)- Estra-1,3,5(10)-triene-16.alpha.,17.alpha.-diol, 3-methoxy- NSC 55975 NSC55975 Org 817 Stimovul

pdb file: 105561.pdb
sdf file: 105561.sdf
directory: 105561


29-Nor-8.alpha.,9.beta.,13.alpha.,14.beta.-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3.alpha.,11.alpha.,16.beta.-trihydroxy-, 16-acetate, (Z)- 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, (3.alpha.,4.alpha.,8.alpha.,9.beta.,11.alpha.,13.alpha.,14.beta.,16.beta.,17Z)- 3.alpha.,11.alpha.,16.beta.-Trihydroxy-29-nor-8.alpha.,9.beta.,13.alpha.,14.beta.-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid 16-acetate 6990-06-3 C.A.S. 62,602 Diethanolamine fusidate FUCIDIC ACID FUCIDIN FUSIDIC ACID Fucidin acid Fusidine NSC56192 RAMYCIN SQ 16,603 SQ 16603

pdb file: 105658.pdb
sdf file: 105658.sdf
directory: 105658


57-61-4 Androstan-17-one, 3,11-dihydroxy-, (3.alpha.,5.alpha.,11.beta.)- NSC56288

pdb file: 105731.pdb
sdf file: 105731.sdf
directory: 105731


10147-53-2 17-.beta.-hydroxy-4-.alpha.-methyl-5-.alpha.-androst-3-one 4,5-ALPHA-DIHYDRO-4-ALPHA-METHYL-TESTOSTERONE 4,5.alpha.-Dihydro-4.alpha.-methyl-testosterone 5.alpha.-Androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-4.alpha.-methyl- Androstan-3-one, 17-hydroxy-4-methyl-, (4.alpha.,5.alpha.,17.beta.)- NSC56290 Testosterone, 4,5.alpha.-dihydro-4.alpha.-methyl-

pdb file: 105733.pdb
sdf file: 105733.sdf
directory: 105733


.alpha.,.beta.-Dichloro-.beta.-formylacrylic acid 2,3-Dichloromaleic aldehyde acid 2-Butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, (Z)- 87-56-9 Acrylic acid, 2,3-dichloro-3-formyl- Dichloromalealdehydic acid Kyselina mukochlorova MUCOCHLORIC ACID Malealdehydic acid, dichloro- NSC56325 WLN: VHYGUYGVQ

pdb file: 105756.pdb
sdf file: 105756.sdf
directory: 105756


.alpha.,.alpha.-Dichloropropionic acid .alpha.-Dichloropropionic acid 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID 2,2-DPA 2,2-Dichloropropanoic acid 75-99-0 Alatex Basfapon Basinex Basinex P D-Granulat DPA Dalapon Dawpon-Rae Dowpon Dowpon M Gramevin Kenapon Liropon NSC56352 Propanoic acid, 2,2-dichloro- Propionic acid, 2,2-dichloro- Proprop Radapon Sys-Omnidel Unipon WLN: QVXGG

pdb file: 105772.pdb
sdf file: 105772.sdf
directory: 105772


.alpha.,.alpha.,N-Triphenylnitrone 4504-13-6 Benzenamine, N-(diphenylmethylene)-, N-oxide N,.alpha.,.alpha.-Triphenylnitrone NSC56389 Nitrone, triphenyl-

pdb file: 105792.pdb
sdf file: 105792.sdf
directory: 105792


801-52-5 Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-8a- methoxy-1,5-dimethyl-, carbamate (ester) Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b- hexahydro-8a-methoxy-1,5-dimethyl-,[1aR-(1a.alpha.,8.beta.,8a.alpha.,8b.alpha.)]- ENT-50825 Methyl mitomycin C Methylmitomycin Mitomycin C, N-methyl- N-Methylmitomycin C NSC56410 PORFIROMYCIN Porfiromycine Porphyromycin WLN: T D3 B556 BN EN JV MVTTT&J E1 GO1 H1OVZ KZ L1

pdb file: 105809.pdb
sdf file: 105809.sdf
directory: 105809


11-Oxoandrosterone 1231-82-9 5.alpha.-Androstane-11,17-dione, 3.alpha.-hydroxy- Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3.alpha.,5.alpha.)- Ba 2683 NSC56412

pdb file: 105811.pdb
sdf file: 105811.sdf
directory: 105811


1,3,5-Triphenylformazan 531-52-2 Benzaldehyde, .alpha.-(phenylazo)-, phenylhydrazone Diazene, benzoylphenyl-, phenylhydrazone Diimide, benzoylphenyl-, phenylhydrazone Formazan, 1,3,5-triphenyl- Formazan, C,N,N'-triphenyl- NSC56467 Toluene, .alpha.-(phenylazo)-.alpha.-(phenylhydrazono)-

pdb file: 105841.pdb
sdf file: 105841.sdf
directory: 105841


1,1,2-Triphenylethanol 4428-13-1 Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- Benzhydrol, .alpha.-benzyl- Ethanol, 1,1,2-triphenyl- NSC56476 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-diphenyl-

pdb file: 105850.pdb
sdf file: 105850.sdf
directory: 105850


2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-N-[[[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino]methyl]-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.)]- 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-N-[[[2-hydroxy-1,1-bis-(hydroxymethyl)ethyl]amino]methyl]-6-methyl-1,11-dioxo- NSC56711

pdb file: 106001.pdb
sdf file: 106001.sdf
directory: 106001


21770-48-9 Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-dibromo-, methyl ester NSC56761

pdb file: 106030.pdb
sdf file: 106030.sdf
directory: 106030


.alpha.,.alpha.'-Dicumyl peroxide .alpha.-Cumyl peroxide 80-43-3 Active dicumyl peroxide Bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl) peroxide Bis(2-phenyl-2-propyl) peroxide Cumene peroxide Cumyl peroxide DICUMYL PEROXIDE Di-.alpha.-cumyl peroxide Di-Cup Di-Cup 40C DiCup 40KE Dicumene hydroperoxide Dicumenyl peroxide Dicumyl peroxide, dry Diisopropylbenzene peroxide Isopropylbenzene peroxide Luperco 500-40C Luperco 500-40KE Luperox 500 Luperox 500R Luperox 500T NSC56772 Percumyl D Percumyl D 40 Perkadox B Perkadox BC Perkadox SB Peroxide, bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl) Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, bis(2,4-dichlorobenzoyl)- with phthalic acid, dibutyl ester (1:1) WLN: 1X1&R&OOX1&1&R

pdb file: 106040.pdb
sdf file: 106040.sdf
directory: 106040


15372-34-6 16,17-Seco-13.alpha.-estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-oic acid, 3-methoxy-, (.+-.)- 2-Phenanthrenecarboxylic acid, 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-2-methyl- 2-Phenanthrenecarboxylic acid, 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-2-methyl-, cis-(.+-.)- BDDA ME Doisynoestrol Fenociclina Fenocyclin Fenocycline Fenocylin NSC56846 Phenocyclin Surestrine Surestryl dl-cis-Bisdehydrodoisynolic acid methyl ether

pdb file: 106076.pdb
sdf file: 106076.sdf
directory: 106076


.alpha.-Bromo-p-toluic acid 4-Bromomethylbenzoic acid 6232-88-8 Benzoic acid, 4-(bromomethyl)- NSC56891 p-(Bromomethyl)benzoic acid p-Toluic acid, .alpha.-bromo-

pdb file: 106099.pdb
sdf file: 106099.sdf
directory: 106099


16-.alpha.,17-dihydroxy-6-.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione, cyclic acetal with acetone 16-.alpha.,17-isopropylidenedioxy-6-.alpha.-methylprogesterone 19304-29-1 6-.alpha.-Methyl-16-.alpha.-17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione NSC56948 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)-6.alpha.-methyl- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-methyl-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6.alpha.,16.alpha.)- Progesterone, 16.alpha.,17-(isopropylidenedioxy)-6.alpha.-methyl-

pdb file: 106144.pdb
sdf file: 106144.sdf
directory: 106144


1-.alpha.,5-epidithio-17A-oxa-D-homo-5-.alpha.-androstan-3,17-dione 4,5.alpha.-Dihydro-1.alpha.,5-epidithiotestololactone 6947-44-0 NSC56955

pdb file: 106151.pdb
sdf file: 106151.sdf
directory: 106151


.alpha.-Bromo-.gamma.-butyrolactone .alpha.-Bromobutyric acid, .gamma.-lactone .alpha.-Bromobutyrolactone 2(3H)-Furanone, 3-bromodihydro- 2-Bromo-.gamma.-butyrolactone 2-Bromo-4-butanolide 2-Bromobutyrolactone 3-Bromo-2-furanone 5061-21-2 NSC56959

pdb file: 106155.pdb
sdf file: 106155.sdf
directory: 106155


3.alpha.,11.beta.,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one 3.alpha.,5.beta.-Tetrahydrocortisol 5.beta.-Pregnan-20-one, 3.alpha.,11.beta.,17,21-tetrahydroxy- 5.beta.-Tetrahydrocortisol 53-02-1 Ba 2682 Cortisol, tetrahydro- NSC57431 Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,11.beta.)- Tetrahydrocompound F Tetrahydrocortisol Tetrahydrohydrocortisone Urocortisol

pdb file: 106443.pdb
sdf file: 106443.sdf
directory: 106443


1093-99-8 19-Nortestosterone, 2.alpha.,17-dimethyl- 2-.alpha.-17-dimethyl-17-.beta.-hydroxy-estra-4-en-3-one 2-.alpha.-17-dimethyl-19-nortestosterone 2.alpha.,17-Dimethyl-19-nortestosterone Estr-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-2.alpha.,17-dimethyl- NSC57432 P 6071

pdb file: 106444.pdb
sdf file: 106444.sdf
directory: 106444


.alpha.-D-Fructofuranose 1,6-diphosphate .alpha.-D-Fructofuranose, 1,6-bis(dihydrogen phosphate) 34693-23-7 FRUCTOSE,L,6-DIPHOSPHASE NSC57553

pdb file: 106516.pdb
sdf file: 106516.sdf
directory: 106516


.alpha.,.alpha.-Diphenylethylene .alpha.-Methylene-diphenylmethane .alpha.-Phenylstyrene 1,1-Diphenylethene 1,1-Diphenylethylene 530-48-3 Benzene, 1,1'-ethenylidenebis- DDNU Diphenylethylene Ethylene, 1,1-diphenyl- NSC57645 as-Diphenylethylene

pdb file: 106591.pdb
sdf file: 106591.sdf
directory: 106591


2-Butanol, 4-(p-hydroxyphenyl)-2-methyl- 4237-73-4 Benzenepropanol, 4-hydroxy-.alpha.,.alpha.-dimethyl- NSC57707 Phenol, p-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-

pdb file: 106636.pdb
sdf file: 106636.sdf
directory: 106636


109-99-9 Butane .alpha.,.delta.-oxide Butane, 1,4-epoxy- Butylene oxide Cyclotetramethylene oxide Diethylene oxide Furan, tetrahydro- Furanidine Hydrofuran NSC57858 Oxacyclopentane Oxolane THF Tetrahydrofuraan Tetrahydrofuran Tetrahydrofuranne Tetraidrofurano Tetramethylene oxide WLN: T5OTJ

pdb file: 106732.pdb
sdf file: 106732.sdf
directory: 106732


(Methylenamino)acetonitrile .alpha.-Hydroformamine cyanide 109-82-0 Acetonitrile, (methyleneamino)- Glycinonitrile, N-methylene- MAAN METHYLENEAMINOACETONITRILE N-Methyleneglycinonitrile NSC57883 Usaf do-5 WLN: NC1NU1

pdb file: 106750.pdb
sdf file: 106750.sdf
directory: 106750


.alpha.-Methyl-4-biphenylmethanol 1-(4-Biphenylyl)ethanol 3562-73-0 4-Biphenylmethanol, .alpha.-methyl- Diascleril Difencol Drucoles NSC58063 [1,1'-Biphenyl]-4-methanol, .alpha.-methyl-

pdb file: 106884.pdb
sdf file: 106884.sdf
directory: 106884


.alpha.-Campholenal .alpha.-Campholenaldehyde .alpha.-Campholene aldehyde .alpha.-Campholenic aldehyde 2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentacetaldehyde 3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl- 91819-58-8 NSC58148

pdb file: 106920.pdb
sdf file: 106920.sdf
directory: 106920


.alpha.-Phenodiazine 1,2-Benzodiazine 1,2-Diazanaphthalene 253-66-7 Benzo[c]pyridazine Cinnoline NSC58374

pdb file: 107057.pdb
sdf file: 107057.sdf
directory: 107057


.alpha.-Bromostearic acid 142-94-9 2-Bromooctadecanoic acid 2-Bromostearic acid NSC58376 Octadecanoic acid, 2-bromo-

pdb file: 107059.pdb
sdf file: 107059.sdf
directory: 107059


.alpha.-Bromopalmitic acid 18263-25-7 2-Bromohexadecanoic acid 2-Bromopalmitic acid Hexadecanoic acid, 2-bromo- NSC58378

pdb file: 107060.pdb
sdf file: 107060.sdf
directory: 107060


.alpha.-Bromomyristic acid 10520-81-7 2-Bromotetradecanoic acid NSC58380 Tetradecanoic acid, 2-bromo-

pdb file: 107062.pdb
sdf file: 107062.sdf
directory: 107062


2,6-Di-tert-butyl-.alpha.-(dimethylamino)-p-cresol 2,6-Di-tert-butyl-.alpha.-dimethylamino-p-cresol 88-27-7 Ethyl 703 N-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine NSC58410 Phenol, 4-[(dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl-.alpha.-(dimethylamino)-

pdb file: 107073.pdb
sdf file: 107073.sdf
directory: 107073


15457-05-3 2,4'-Dinitro-4-(trifluoromethyl)diphenyl ether 2,4-Dinitro-p-trifluoromethyl phenyl ether 2-Nitro-1-(4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene 4-Nitrophenyl 4-(trifluoromethyl)-2-nitrophenyl ether 4-Trifluoromethyl-2,4'-dinitrodiphenyl ether 4-Trifluoromethyl-2,4'-dinitrophenyl ether Benzene, 2-nitro-1-(4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)- C 6929 C 6989 C6989 Ether, (p-nitrophenyl) (.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl) Ether, 2,4'-dinitro-4-trifluoromethyldiphenyl Ether, p-nitrophenyl .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl Fluordifen Fluorodifen Fluorodiphen NSC58415 Preforan Soyex WLN: WNR DOR BNW BXFFF p-Nitrophenyl .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl ether p-Nitrophenyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl) phenyl ether p-Nitrophenyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether

pdb file: 107078.pdb
sdf file: 107078.sdf
directory: 107078


.alpha.-D-erythro-Hex-2-enopyranoside, methyl 2,3-dideoxy-4,6-O-(phenylmethylene)- 3169-98-0 Methyl-4,6-o-benzylidene-.alpha.-D-erythro-hex-2-enopyranoside NSC58601

pdb file: 107185.pdb
sdf file: 107185.sdf
directory: 107185


667-65-2 NSC58792 Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, (3.alpha.,5.beta.,11.beta.,20R)-

pdb file: 107329.pdb
sdf file: 107329.sdf
directory: 107329


6951-91-3 NSC58849 Pregnan-20-one, 3,12-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,12.alpha.)-

pdb file: 107383.pdb
sdf file: 107383.sdf
directory: 107383


5955-75-9 Acetophenone, 2-nitrilo-3',4',5'-trimethoxy- Benzeneacetonitrile, 3,4,5-trimethoxy-.alpha.-oxo- NSC58984

pdb file: 107472.pdb
sdf file: 107472.sdf
directory: 107472


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC58991 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 107479.pdb
sdf file: 107479.sdf
directory: 107479


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC59182 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 107519.pdb
sdf file: 107519.sdf
directory: 107519


1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy- 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, [3R-(3.alpha.,4.alpha.,5.beta.)]- 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, labeled with carbon-14, (-)- 138-59-0 3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid Bracken fern toxic component NSC59257 SHIKIMIC ACID Shikimate Skikimic acid WLN: L6UTJ AVQ CQ DQ EQ

pdb file: 107563.pdb
sdf file: 107563.sdf
directory: 107563


1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-bis(.alpha.-hydroxyethyl)prophine-6,7-dipropionic acid 14459-29-1 2,18-Porphinedipropionic acid, 7,12-bis(1-hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethyl- 21H,23H-Porphine-2,18-dipropanoic acid, 7,12-bis(1-hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethyl- HEMATOPORPHYRIN HP Hematoporphyrin I NSC 59265 NSC59265 Photodyn WLN: T D5 I5 N5-16-5 A D- I- N- AM D-N I-M N-NJ EYQ F J K2VQ O2VQ TYQ U

pdb file: 107569.pdb
sdf file: 107569.sdf
directory: 107569


.gamma.-Serpine 3,4,5-Trimethoxybenzoyl methyl reserpate 3-.beta.,20-.alpha.-Yohimban-16-.beta.-carboxylic acid, 18-.beta.-hydroxy-11,17-.alpha.-dimethoxy-,methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester) 3.beta.,20.alpha.-Yohimban-16.beta.-carboxylic acid, 18.beta.-hydroxy-11,17.alpha.-dimethoxy- methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester) 3P Reserp 50-55-5 79 more names available Alkarau Alserin Anquil Apoplon Apsical Ascoserpina Austrapine Banasil Benazyl Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine-1-carboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydro-3-hydroxy-2,11-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoate Bioserpine Broserpine Carditivo Carrserp Crystoserpine Deserpine ENT 50146 Eberpine Eberspine Elserpine Enipresser Escaspere Eserpine Eskaserp Eskaserpine H 520 Helfoserpin Hiposerpil Hiserpia Hypersil Hypersine Idsoserp Interpina Key-serpine Kitine Lemiserp Loweserp Maviserpin Mayserpine Mephaserpin Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxybenzoic acid ester Methyl reserpate 3,4,5-trimethyloxybenzoic acid NCI-C50157 NSC59272 Neo-antitensol Neoserfin Neoserp Purserpine Quiescin R-e-s RESERPINE Rau-Sed Raucap Raudiford Raudixoid Raugal Raulen Rauloydin Raumorine Raunervil Raunorine

pdb file: 107574.pdb
sdf file: 107574.sdf
directory: 107574


.alpha.-Ethylnaphthalene 1-Ethylnaphthalene 1127-76-0 NSC59390 Naphthalene, 1-ethyl- WLN: L66J B2

pdb file: 107647.pdb
sdf file: 107647.sdf
directory: 107647


.alpha.-cyano-3,4-methylenedioxycinnamic acid ethyl ester 2-Propenoic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-cyano-, ethyl ester 2286-56-8 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-3,4-methylenedioxy-, ethyl ester NSC59454

pdb file: 107696.pdb
sdf file: 107696.sdf
directory: 107696


13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 7.alpha.,13.alpha.-dihydroxy-3-oxo-, .delta.-lactone 17a-Oxa-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione, 7.alpha.-hydroxy- 55230-47-2 7-.alpha.-hydroxy-D-homo-17a-oxa-androst-4-ene-3,17-dione

pdb file: 107747.pdb
sdf file: 107747.sdf
directory: 107747


17.beta.-Hydroxy-5.alpha.-androstane-3,6-dione 5.alpha.-Androstane-3,6-dione, 17.beta.-hydroxy- 6-Ketodihydrotestosterone 899-39-8 Androstane-3,6-dione, 17-hydroxy-, (5.alpha.,17.beta.)-

pdb file: 107749.pdb
sdf file: 107749.sdf
directory: 107749


433-86-3 NSC59615 Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6-fluoro-, (6.alpha.)- Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6.alpha.-fluoro- Progesterone,

pdb file: 107751.pdb
sdf file: 107751.sdf
directory: 107751


.alpha.,.beta.-Isopropylideneglycerol 1,2-Isopropylideneglycerin 1,2-Isopropylideneglycerol 1,2-O,O-Isopropylideneglycerin 1,2-O-Isopropylideneglycerol 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl- 100-79-8

pdb file: 107816.pdb
sdf file: 107816.sdf
directory: 107816


.alpha.,.alpha.,.alpha.,2-Tetrachlorotoluene 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene 2-Chlorobenzotrichloride 2136-89-2 Benzene, 1-chloro-2-(trichloromethyl)- NSC59736 Toluene,

pdb file: 107832.pdb
sdf file: 107832.sdf
directory: 107832


1-Chloro-3-(trichloromethyl)benzene 2136-81-4 Benzene, 1-chloro-3-(trichloromethyl)- NSC59737 Toluene, m,.alpha.,.alpha.,.alpha.-tetrachloro- m-Chlorobenzotrichloride

pdb file: 107833.pdb
sdf file: 107833.sdf
directory: 107833


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-4-nitro-m-cresol 3-(Trifluoromethyl)-4-nitrophenol 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 88-30-2 Dowlap F Lamprecid Lamprecide

pdb file: 107844.pdb
sdf file: 107844.sdf
directory: 107844


(Phenyl-1 acetyl-2 ethyl) 3-hydroxy-4 coumarine 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)- 3-(.alpha.-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin 3-(.alpha.-Phenyl-.beta.-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-fenyl-butyl) cumarine 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-cumarin 4-Idrossi-3-(3-oxo-)-fenil-butil)-cumarine 81-81-2 Arab rat deth Athrombine-K Brumolin Compound 42 Coumadin Coumafen Coumafene Coumarin, 3-(.alpha.-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- Coumefene D-Con Dethmor Dethnel Eastern states duocide Fasco fascrat powder Frass-Ratron Kumader Kumadu Kypfarin Maag Rattentod Cum Mar-Frin Martin's mar-frin Maveran NSC59813 Panwarfin Prothromadin Rat & mice bait Rat-B-gon Rat-Gard Rat-Kill Rat-Mix Rat-Ola Rat-Trol Rat-a-way Rat-o-cide

pdb file: 107893.pdb
sdf file: 107893.sdf
directory: 107893


.alpha.-Cortolone 20.alpha.-Cortolone 3.alpha.,17.alpha.,20.alpha.,21-Tetrahydroxy-5.beta.-pregnan-11-one 5.beta.-Pregnan-11-one, 3.alpha.,17,20.alpha.,21-tetrahydroxy- 5.beta.-Pregnane-3.alpha.,17,20.alpha.,21-tetrol-11-one 516-42-7 Cortolon Cortolone NSC59872 Pregnan-11-one, 3,17,20,21-tetrahydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,20S)-

pdb file: 107946.pdb
sdf file: 107946.sdf
directory: 107946


6626-42-2 Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,7-triol, triacetate, (6.alpha.,17.beta.)- NSC59873

pdb file: 107947.pdb
sdf file: 107947.sdf
directory: 107947


120-32-1 2-Benzyl-4-chlorophenol 4-Chloro-.alpha.-phenyl-o-cresol 4-Chloro-2-benzylphenol 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane Benzylchlorophenol Bio-Clave CHLOROPHENE Clorofene Clorophene Ketolin H NSC59989 Neosabenyl Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- Santophen Santophen 1 Santophen I germicide Septiphene WLN: QR DG B1R o-Benzyl-p-chlorophenol o-Cresol, 4-chloro-.alpha.-phenyl- p-Chloro-o-benzylphenol

pdb file: 108045.pdb
sdf file: 108045.sdf
directory: 108045


.alpha.-Phenyl-p-cresol carbamate 101-71-3 Butolan Butolen Carbamic acid, .alpha.-phenyl-p-tolyl ester Carbaurine Carphenol Diphenan Diphenan, pharmaceutical Diphenane NSC60023 Oxybulan Oxylan Palafuge Parabencil Phenol, 4-(phenylmethyl)-, carbamate p-Benzylphenyl carbamate p-Cresol, .alpha.-phenyl-, carbamate p-Hydroxydiphenylmethane carbamic acid ester

pdb file: 108078.pdb
sdf file: 108078.sdf
directory: 108078


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC60033

pdb file: 108088.pdb
sdf file: 108088.sdf
directory: 108088


6940-50-7 Benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy- Mandelic acid, p-bromo- NSC60138 p-Bromomandelic acid

pdb file: 108182.pdb
sdf file: 108182.sdf
directory: 108182


.alpha.-Bromo-m-xylene 3-(Bromomethyl)toluene 3-Methylbenzyl bromide 620-13-3 Benzene, 1-(bromomethyl)-3-methyl- NSC60146 m-Methylbenzyl bromide m-Xylene, .alpha.-bromo- m-Xylyl bromide

pdb file: 108190.pdb
sdf file: 108190.sdf
directory: 108190


.alpha.-Methallyl chloride .alpha.-Methylallyl chloride .gamma.-Chloro-.alpha.-butylene 1-Butene, 3-chloro- 1-Methylallyl chloride 3-Chloro-1-butene 563-52-0 NSC60192

pdb file: 108232.pdb
sdf file: 108232.sdf
directory: 108232


.alpha.-Naphthonitrile 1-Cyanonaphthalene 1-Naphthalenecarbonitrile 1-Naphthonitrile 86-53-3 NSC60230

pdb file: 108269.pdb
sdf file: 108269.sdf
directory: 108269


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-acetotoluidide 3-Trifluoromethylacetanilide 351-36-0 Acetamide, N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- Acetanilide, 3-(trifluoromethyl)- N-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-tolyl)acetamide NSC60257 Usaf ma-14 WLN: FXFFR CMV1 m-Acetotoluidide, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Trifluoromethylacetanilide

pdb file: 108294.pdb
sdf file: 108294.sdf
directory: 108294


(+)-.alpha.-(4-Chloro-2-methylphenoxy) propionic acid (4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid .alpha.-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid 2-(2'-Methyl-4'-chlorophenoxy)propionic acid 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid 2-(4-Chloor-2-methyl-fenoxy)-propionzuur 2-(4-Chlor-2-methyl-phenoxy)-propionsaeure 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid 2-(4-Chlorophenoxy-2-methyl)propionic acid 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid 2-Mcpp 2-Methyl-4-chlorophenoxy-.alpha.-propionic acid 2M4KhP 2m 4khp 2m-4cp 4-Chloro-2-methylphenoxy-.alpha.-propionic acid 93-65-2 Acide 2-(4-chloro-2-methyl-phenoxy)propionique Acido 2-(4-cloro-2-metil-fenossi)-propionico Anicon B CMPP Chipco turf herbicide mcpp Compitox Hedonal Iso-Cornox Kilprop Liranox MCPP Mecopar Mecopeop Mecoper Mecopex Mecoprop Mecoturf Mecprop Mepro Methoxone N.b. mecoprop NSC60282 Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)- Propionic acid, 2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)- Propionic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy) Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- RD 4593 Rankotex Runcatex Vi-Par Vi-Pex WLN: QVY1&OR DG B1

pdb file: 108317.pdb
sdf file: 108317.sdf
directory: 108317


3280-08-8 Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.,.beta.-trimethyl- NSC60300 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.,.beta.-trimethyl-

pdb file: 108335.pdb
sdf file: 108335.sdf
directory: 108335


.alpha.-Cetylcitric acid 1,2,3-Nonadecanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- 666-99-9 AGARIC ACID Agaricic acid Agaricin Agaricinic acid Laricic acid NSC 65690 NSC60429

pdb file: 108451.pdb
sdf file: 108451.sdf
directory: 108451


.alpha.-Cortol 20.alpha.-Cortol 3.alpha.,11.beta.,17,20.alpha.,21-Pentahydroxypregnane 5.beta.-Pregnane-3.alpha.,11.beta.,17,20.alpha.,21-pentol 516-38-1 Cortol NSC60459 Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, (3.alpha.,5.beta.,11.beta.,20S)-

pdb file: 108472.pdb
sdf file: 108472.sdf
directory: 108472


.alpha.,.beta.-Dichloropropionic acid 2,3-Dichloropropionic acid 565-64-0 NSC60521 Propanoic acid, 2,3-dichloro- Propionic acid, 2,3-dichloro Propionic acid, 2,3-dichloro- WLN: QVYG1G

pdb file: 108517.pdb
sdf file: 108517.sdf
directory: 108517


.alpha.,.alpha.-Dihydroperfluorobutanol 1,1-Dihydroperfluorobutyl alcohol 1,1-H,H-Heptafluorobutanol 1-Butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- 1H,1H-Heptafluorobutanol-1 2,2,3,3,4,4,4-HEPTAFLUORO-1-BUTANOL 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanol 375-01-9 Butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- Heptafluorobutanol NSC60528

pdb file: 108523.pdb
sdf file: 108523.sdf
directory: 108523


.alpha.-Ketobutric acid .alpha.-Ketobutyric acid .alpha.-Oxo-n-butyric acid .alpha.-Oxobutyrate .alpha.-Oxobutyric acid 2-Ketobutyric acid 2-Oxobutanoic acid 2-Oxobutyric acid 600-18-0 Butanoic acid, 2-oxo- Butyric acid, 2-oxo- Formic acid, propionyl- Ketobutyrate NSC60533 Oxobutyrate Pyruvic acid, methyl-

pdb file: 108528.pdb
sdf file: 108528.sdf
directory: 108528


.alpha.,.beta.-Dimethoxyethane 1,2-Dimethoxyethane 1,2-Ethanediol dimethyl ether 110-71-4 2,5-Dioxahexane Dimethoxyethane Dimethyl Cellosolve Ethane, 1,2-dimethoxy- Ethylene dimethyl ether Ethylene glycol dimethyl ether Glycol dimethyl ether Glyme Monoethylene glycol dimethyl ether Monoglyme NSC60542

pdb file: 108536.pdb
sdf file: 108536.sdf
directory: 108536


3674-13-3 Ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate Ethyl 2,3-dibromopropionate NSC60552 Propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester Propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester

pdb file: 108546.pdb
sdf file: 108546.sdf
directory: 108546


6628-21-3 Ethyl .alpha.,.beta.-dichloropropionate Ethyl 2,3-dichloropropionate NSC60553 Propanoic acid, 2,3-dichloro-, ethyl ester Propionic acid, 2,3-dichloro-, ethyl ester

pdb file: 108547.pdb
sdf file: 108547.sdf
directory: 108547


10415-87-9 3-Pentanol, 3-methyl-1-phenyl- Benzenepropanol, .alpha.-ethyl-.alpha.-methyl- NSC60568 Phenethylmethylethylcarbinol Phenylethyl methyl ethyl carbinol

pdb file: 108562.pdb
sdf file: 108562.sdf
directory: 108562


620-79-1 Benzenepropanoic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylhydrocinnamate Ethyl .alpha.-benzylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate Ethyl 2-benzylacetoacetate Hydrocinnamic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester NSC60581

pdb file: 108574.pdb
sdf file: 108574.sdf
directory: 108574


.alpha.-Phenyl-.beta.-p-hydroxyphenyl propionic acid 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenylpropionic acid 89-23-6 Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-.alpha.-phenyl- NSC60596 Propionic acid, 3-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-

pdb file: 108588.pdb
sdf file: 108588.sdf
directory: 108588


.alpha.-Hexadecene 1-Cetene 1-Hexadecene 629-73-2 Cetene Hexadecylene-1 NSC60602 n-Hexadec-1-ene

pdb file: 108594.pdb
sdf file: 108594.sdf
directory: 108594


.alpha.-Hyodeoxycholic acid 3.alpha.,6.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-cholanic acid 3.alpha.,6.alpha.-Dihydroxy-5.beta.-cholanoic acid 3.alpha.,6.alpha.-Dihydroxycholanic acid 5.beta.-Cholan-24-oic acid, 3.alpha.,6.alpha.-dihydroxy- 83-49-8 Cholan-24-oic acid, 3,6-dihydroxy-, (3.alpha.,5.beta.,6.alpha.)- Hyodeoxycholic acid Hyodesoxycholic acid NSC60672

pdb file: 108657.pdb
sdf file: 108657.sdf
directory: 108657


79-63-0 Botalan base 138 Cholesta-8,24-dien-3-ol, 4,4,14-trimethyl-, (3.beta.,5.alpha.)- LANOSTEROL Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3.beta.)- Lanosta-8,24-dien-3.beta.-ol Lanosta-8,24-dienol Lanosterin Lanster NSC60677

pdb file: 108662.pdb
sdf file: 108662.sdf
directory: 108662


1-(Dichloromethyl)-2-fluorobenzene 320-65-0 NSC60714 Toluene, .alpha.,.alpha.-dichloro-o-fluoro-

pdb file: 108698.pdb
sdf file: 108698.sdf
directory: 108698


.alpha.-Chloro-3-fluorotoluene .alpha.-Chloro-m-fluorotoluene 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene 3-Fluorobenzyl chloride 456-42-8 Benzene, 1-(chloromethyl)-3-fluoro- NSC60720 Toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro- m-Fluorobenzyl chloride

pdb file: 108704.pdb
sdf file: 108704.sdf
directory: 108704


.alpha.-Resorcylamide 3,5-Dihydroxybenzamide 3,5-Dihydroxybenzoic acid amide 3,5-Resorcylic acidamide 3147-62-4 Benzamide, 3,5-dihydroxy- NSC60729

pdb file: 108713.pdb
sdf file: 108713.sdf
directory: 108713


2639-53-4 5.alpha.-Androst-2-en-17.beta.-ol Androst-2-en-17-ol, (5.alpha.,17.beta.)- Ba 2661 NSC60784

pdb file: 108752.pdb
sdf file: 108752.sdf
directory: 108752


17-.beta.-Amino-5-.alpha.-androstan-11-.beta.-ol 17.beta.-Amino-5.alpha.-androstan-11.beta.-ol 5.alpha.-Androstan-11.beta.-ol, 17.beta.-amino- 5668-07-5 Androstan-11-ol, 17-amino-, (5.alpha.,11.beta.,17.beta.)- NSC60795

pdb file: 108763.pdb
sdf file: 108763.sdf
directory: 108763


5.alpha.-Androsta-3,17-dione 5.alpha.-Androstane-3,17-dione 5.alpha.-Androstanedione 846-46-8 Androstane-3,17-dione Androstane-3,17-dione, (5.alpha.)- NSC60796

pdb file: 108764.pdb
sdf file: 108764.sdf
directory: 108764


.alpha.-Resorcinol carboxylic acid methyl ester .alpha.-Resorcylic acid, methyl ester 2150-44-9 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester Methyl .alpha.-resorcylate Methyl 3,5-dihydroxybenzoate NSC61082

pdb file: 108912.pdb
sdf file: 108912.sdf
directory: 108912


.alpha.-Furfurylamine 2-(Aminomethyl)furan 2-Furanmethanamine 2-Furanmethylamine 2-Furfurylamine 617-89-0 Furfurylamine Methylamine, 1-(2-furyl)- NSC61168 Usaf q-1 WLN: T5OJ B1Z

pdb file: 108932.pdb
sdf file: 108932.sdf
directory: 108932


3-(Trifluoromethyl)-4-chloroaniline 320-51-4 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline Aniline, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)- Benzenamine, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)- NSC61405 m-Toluidine, 4-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-

pdb file: 108963.pdb
sdf file: 108963.sdf
directory: 108963


.alpha.-Hydroxypropionamide 2-Hydroxypropionamide 2043-43-8 Lactamide Lactic acid amide Lactic amide NSC61454 Propanamide, 2-hydroxy-

pdb file: 108975.pdb
sdf file: 108975.sdf
directory: 108975


.alpha.,.alpha.'-Diamino-m-xylene .alpha.,.alpha.'-m-Xylenediamine 1,3-Benzenedimethanamine 1,3-Bis(aminomethyl)benzene 1,3-Bis-aminomethylbenzen 1,3-Xylylenediamine 1477-55-0 MXDA Methylamine, m-phenylenebis- NSC61568 m-Diaminoxylene m-Phenylenebis(methylamine) m-Xylene-.alpha.,.alpha.'-diamine m-Xylenediamine m-Xylylendiamin m-Xylylene amine m-Xylylenediamine

pdb file: 109007.pdb
sdf file: 109007.sdf
directory: 109007


3.beta.-Fluoro-5.alpha.-androstan-17.beta.-ol 438-19-7 5.alpha.-Androstan-17.beta.-ol, 3.beta.-fluoro- Androstan-17-ol, 3-fluoro-, (3.beta.,5.alpha.,17.beta.)- NSC61689

pdb file: 109098.pdb
sdf file: 109098.sdf
directory: 109098


10062-39-2 3-Aza-A-homocholest-4a-en-4-one Cyclopenta[5,6]naphth[1,2-d]azepin-2(3H)-one, 8.beta.-(1,5-dimethylhexyl)-4,5,5a,5b.alpha.,6,7,7a,8,9,10,10a.alpha.,10b.beta.,11,12-tetradecahydro-5a.beta.,7a.beta.-dimethyl- NSC61704

pdb file: 109113.pdb
sdf file: 109113.sdf
directory: 109113


4-Aza-5.alpha.-cholestane, 3.beta.,4-dimethyl- 4-Azacholestane, 3,4-dimethyl-, (3.beta.,5.alpha.)- 5089-86-1 NSC61705

pdb file: 109114.pdb
sdf file: 109114.sdf
directory: 109114


1'H-5.alpha.-Cholest-2-eno[3,2-b]indole 1'H-Cholest-2-eno[3,2-b]indole, (5.alpha.)- 4356-25-6 NSC61708

pdb file: 109117.pdb
sdf file: 109117.sdf
directory: 109117


1'H-5.alpha.-Cholest-2-eno[3,2-b]indole, 1'-methyl- 1'H-Cholest-2-eno[3,2-b]indole, 1'-methyl-, (5.alpha.)- 2439-69-2 NSC61709

pdb file: 109118.pdb
sdf file: 109118.sdf
directory: 109118


1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride 2,3-Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl- 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3a.alpha.,4.beta.,7.beta.,7a.alpha.)- 56-25-7 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl- CAN CANTHARIDIN Cantharides camphor Cantharidine Cantharone Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione Kantaridin NSC61805 WLN: T C555 A AO DVOVTJ C1 G1 exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride

pdb file: 109184.pdb
sdf file: 109184.sdf
directory: 109184


.alpha.,.alpha.-Dimethylvaleric acid 1185-39-3 2,2-Dimethylpentanoic acid 2,2-Dimethylvaleric acid NSC61983 Pentanoic acid, 2,2-dimethyl- Valeric acid, 2,2-dimethyl-

pdb file: 109308.pdb
sdf file: 109308.sdf
directory: 109308


.alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-Hexafluoro-p-xylene 1,4-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE 433-19-2 Benzene, 1,4-bis(trifluoromethyl)- Hexafluoro-p-xylene NSC61992 p-Bis(trifluoromethyl)benzene p-Xylene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.',.alpha.'-hexafluoro-

pdb file: 109317.pdb
sdf file: 109317.sdf
directory: 109317


(m-Aminophenyl)methyl carbinol 2454-37-7 3-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol Benzenemethanol, 3-amino-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl- NSC62018 WLN: ZR CYQ1 m-(1-Hydroxyethyl)aniline m-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol

pdb file: 109341.pdb
sdf file: 109341.sdf
directory: 109341


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester 94-05-3 Acrylic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate Ethyl .alpha.-(ethoxymethylene)-.alpha.-cyanoacetate Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate Ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate Ethyl cyano(ethoxymethylene)acetate Ethyl ethoxymethylenecyanoacetate NSC62026

pdb file: 109348.pdb
sdf file: 109348.sdf
directory: 109348


1(2H)-Pyrimidineacetaldehyde, .alpha.-(1-formyl- 2-hydroxyethoxy)-3,4-dihydro-2,4-dioxo-, [R-(R*,R*)]- 2',3'-Dialdehyde uridine 42400-25-9 NSC62048 Uridine dialdehyde

pdb file: 109365.pdb
sdf file: 109365.sdf
directory: 109365


.alpha.-Glyceryl guaiacol ether .alpha.-Glyceryl guaiacolate ether 1,2,3-Propanetriol, ether with 2-methoxyphenol 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)- 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- 2-G 2/G 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 3-(o-Methoxyphenoxy)-propanediol-1,2 3-o-Methoxyphenoxypropane 1:2-diol 93-14-1 Aeronesin Aresol Breonesin Bronchol Calmipan Cortussin Creson Dilyn Dorassin Flartussin G 87 GGG Gaiamar Glycerin guaiacolate Glycerin monoguaiacol ether Glycerol .alpha.-(2-methoxyphenyl) ether Glycerol .alpha.-(o-methoxyphenyl)ether Glycerol .alpha.-guaiacyl ether Glycerol .alpha.-guiacyl ether Glycerol .alpha.-monoguaiacol ether Glycerol guaiacolate Glycerol mono(2-methoxyphenyl) ether Glyceryl guaiacol Glyceryl guaiacol ether Glyceryl guaiacolate Glyceryl guaiacolate ether Glyceryl guaiacyl ether Glyceryl guaicolate Glyceryl guiacolate Glycotuss Guaia-rom Guaiacol glycerin ether Guaiacol glycerol ether Guaiacol glyceryl ether Guaiacolglicerinetere Guaiacolic acid, ester with glycerol Guaiacuran Guaiacurane Guaiacyl glyceryl

pdb file: 109405.pdb
sdf file: 109405.sdf
directory: 109405


2-(.alpha.-hydroxybutyl)cyclohexanol 6972-55-0 Cyclohexanemethanol, 2-hydroxy-.alpha.-propyl- Cyclohexanol, 2-(1-hydroxybutyl)- NSC62125 WLN: L6TJ AYQ3 BQ

pdb file: 109417.pdb
sdf file: 109417.sdf
directory: 109417


.alpha.,.alpha.-Dimethyl-.delta.-phenylpropyl alcohol 1,1-Dimethyl-3-phenyl-1-propanol 1,1-Dimethyl-3-phenylpropanol 1-Propanol, 1,1-dimethyl-3-phenyl- 103-05-9 2-(2-Phenylethyl)-2-propanol 2-Butanol, 2-methyl-4-phenyl- 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol Benzenepropanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyl-tert-butanol Dimethylphenethylcarbinol Dimethylphenylethylcarbinol NSC62145 Phenylethyl dimethyl carbinol WLN: QX1 & 1 & 2R

pdb file: 109435.pdb
sdf file: 109435.sdf
directory: 109435


2996-37-4 NSC62352 Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-6-fluoro-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6.alpha.,16.alpha.)-

pdb file: 109492.pdb
sdf file: 109492.sdf
directory: 109492


2-[p-Chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine bimaleate 2-[p-Chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate 3505-38-2 Allergefon maleate Carbinoxamine maleate Ciberon Clistin maleate Clistine Maleate Cliston Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) Lergefin NSC62362 Paracarbinoxamine maleate Pyridine, 2-[p-chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) WLN: QV1U1VQ -C &621 component of Clistin-D p-Carbinoxamine maleate

pdb file: 109496.pdb
sdf file: 109496.sdf
directory: 109496


(1,2-Dibromoethyl)benzene .alpha.,.beta.-Dibromoethylbenzene 1,2-Dibromo-1-phenylethane 1,2-Dibromo-2-phenylethane 93-52-7 Benzene, (1,2-dibromoethyl)- Dowspray 9 NSC62438

pdb file: 109550.pdb
sdf file: 109550.sdf
directory: 109550


2-(.alpha.-Pyridyl)benzothiazole 716-80-3 Benzothiazole, 2-(2-pyridinyl)- Benzothiazole, 2-(2-pyridyl)- NSC62611

pdb file: 109656.pdb
sdf file: 109656.sdf
directory: 109656


.alpha.,.gamma.-Dibromopropane .omega.,.omega.'-Dibromopropane 1,3-Dibromopropane 109-64-8 NSC62663 Propane, 1,3-dibromo- Trimethylene bromide Trimethylene dibromide WLN: E3E

pdb file: 109696.pdb
sdf file: 109696.sdf
directory: 109696


52182-15-7 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester Ethyl benzilate Ethyl diphenylglycolate NSC62707

pdb file: 109737.pdb
sdf file: 109737.sdf
directory: 109737


(+)-(2R,3R)-Tartaric acid (+)-Tartaric acid (2R,3R)-Tartaric acid (R,R)-(+)-Tartaric acid (R,R)-Tartaric acid 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid 2,3-Dihydrosuccinic acid 2,3-Dihydroxybutanedioic acid 87-69-4 Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]- Dextrotartaric acid L-(+)-Tartaric acid L-Tartaric acid Malic acid, 3-hydroxy- NSC62778 Natural tartaric acid Succinic acid, 2,3-dihydroxy Succinic acid, 2,3-dihydroxy- TARTARIC ACID, (L) Tartaric acid Tartaric acid, L-(+)- Threaric acid WLN: QVYQYQVQ d-.alpha.,.beta.-Dihydroxysuccinic acid d-Tartaric acid

pdb file: 109777.pdb
sdf file: 109777.sdf
directory: 109777


.alpha.-Methylpropanoic acid .alpha.-Methylpropionic acid 2-Methylpropanoic acid 2-Methylpropionic acid 79-31-2 Acetic acid, dimethyl- Cenex RP b2 Dimethylacetic acid ISOBUTYRIC ACID Isobutanoic acid Isopropylformic acid NSC62780 Propanoic acid, 2-methyl- Propionic acid, 2-methyl- Tenox EBP 2 WLN: QVY1&1

pdb file: 109779.pdb
sdf file: 109779.sdf
directory: 109779


(-)-Adrenaline (-)-Epinephrine (R)-Epinephrine 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)- 1-Adrenaline 1-EPINEPHRINE 1-Epirenamine 3,4-Dihydroxy-.alpha.-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol 51-43-4 ADRENALINE Adnephrine Adrenal Adrenalin Adrenalin in Oil Adrenalin-Medihaler Adrenamine Adrenan Adrenapax Adrenasol Adrenatrate Adrenine Adrenodis Adrenohorma Adrenosan Adrenutol Adrin Adrine Antiasthmatique Asmatane Mist Asthma meter mist Asthma-nefrin Astmahalin Astminhal Balmadren Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-.alpha.-[(methylamino)methyl]-, (-)- Bernarenin Biorenine Bosmin Brevirenin Bronkaid Bronkaid Mist Chelafrin Corisol D-Epifrin Drenamist Dylephrin Dyspne-Inhal Epifrin Epinefrina Epinephran Epinephrine Epinephrine bitartrate Epirenamine Epirenan Epirenin Epitrate Esphygmogenina Exadrin Glaucosan Glycirenan Haemostasin Haemostatin Hektalin Hemisine Hemostasin Hemostatin Hypernephrin Hyporenin IOP Intranefrin Kidoline Levorenin Levorenine Lyophrin Medihaler-Epi Metanephrin Methylarterenol Mucidrina Myosthenine Mytrate NSC62786 Nephridine Nieraline Paranephrin Primatene Mist

pdb file: 109785.pdb
sdf file: 109785.sdf
directory: 109785


(-)-Menthol (R)-(-)-Menthol 2216-51-5 Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)]- L-(-)-Menthol L-Menthol MENTHOL Menthol, (1R,3R,4S)-(-)- NSC62788 U.s.p. menthol WLN: L6TJ AY1&1 DQ D1 -L

pdb file: 109787.pdb
sdf file: 109787.sdf
directory: 109787


114-25-0 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 3,18-diethenyl-1,19,22,24-tetrahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo- BILIVERDIN Biline-8,12-dipropionic acid, 1,19,22,24-tetrahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- Biliverdin IX.alpha. Biliverdine Dehydrobilirubin NSC62793 Oocyan Protobiliverdin IX.alpha. Uteroverdine

pdb file: 109792.pdb
sdf file: 109792.sdf
directory: 109792


90-68-6 Antioxidant 80 Mesitol, .alpha.2,.alpha.6-bis(5-tert-butyl-6-hydroxy-m-tolyl)- NSC62914 Phenol, 2,6-bis[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methyl-

pdb file: 109830.pdb
sdf file: 109830.sdf
directory: 109830


2-Cyclohexylamino-1-phenylethanol 6589-48-6 Benzenemethanol, .alpha.-[(cyclohexylamino)methyl]- Benzylalcohol, .alpha.-[(cyclohexylamino)methyl]- Ethanol, 2-cyclohexylamino-1-phenyl- NSC62916 WLN: L6TJ AM1YQR

pdb file: 109831.pdb
sdf file: 109831.sdf
directory: 109831


10,17-.alpha.-Dihydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one 10-.beta.-hydroxy-19-norethisterone 10-.beta.-hydroxynorethisterone 10.beta.Hydroxynorethisterone 1236-00-6 17-.alpha.-ethynyl-10-.beta.-17-.beta.-dihydroxy-4-estren-3-one 17-Ethynyl-10-hydroxy-19-nortestosterone 19-Nor-17.alpha.-pregn-4-en-20-yn-3-one, 10,17-dihydroxy- 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 10,17-dihydroxy-, (17.alpha.)- 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-10-hydroxy- Estr-4-en-3-one, 17.alpha.-ethynyl-10,17-dihydroxy NSC63012

pdb file: 109860.pdb
sdf file: 109860.sdf
directory: 109860


.alpha.-Chlorodimethyl sulfide 2373-51-5 Chlorodimethyl thioether Chloromethyl methyl sulfide Chloromethyl methyl thioether Methane, chloro(methylthio)- Methylthiomethyl chloride Monochlorodimethyl sulfide NSC63205 Sulfide, chloromethyl methyl

pdb file: 109950.pdb
sdf file: 109950.sdf
directory: 109950


17.alpha.-Pregn-5-en-20-one, 3.beta.-hydroxy- 566-63-2 NSC63273 Pregn-5-en-20-one, 3-hydroxy-, (3.beta.,17.alpha.)-

pdb file: 109971.pdb
sdf file: 109971.sdf
directory: 109971


11.beta.-Hydroxy-6.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione 11.beta.-Hydroxy-6.alpha.-methylprogesterone 2668-66-8 6.alpha.-Methyl-11.beta.-hydroxyprogesterone GSH 1043 HMS HMS Liquifilm Hydroxymesterone Medrifar Medritonic Medrocort Medrysone NSC63278 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11-hydroxy-6-methyl-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.beta.-hydroxy-6.alpha.-methyl- Progesterone, 11.beta.-hydroxy-6.alpha.-methyl- U 8471 U-8471 Visudrisone WLN: L E5 B666 OV MUTJ A1 CQ E1 FV1 L1

pdb file: 109976.pdb
sdf file: 109976.sdf
directory: 109976


17-.beta.-hydroxy-17-methyl-4-oxa-5-.alpha.-androstan-3-one 1H-Benz[e]indene-6-propionic acid, dodecahydro-3,7-dihydroxy-3,3a,6-trimethyl-, .delta.-lactone 3,5-Seco-A-nor-5.alpha.-androstan-3-oic acid, 5,17.beta.-dihydroxy-17-methyl-, .delta.-lactone 4-Oxa-5.alpha.-androstan-3-one, 17.beta.-hydroxy-17-methyl- 4-Oxaandrostan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5.alpha.,17.beta.)- 4-oxaandrostan-3-one deriv. of Cyclopenta[5,6]naphtho[2,1-b]pyran 4424-45-7 NSC63294

pdb file: 109988.pdb
sdf file: 109988.sdf
directory: 109988


.alpha.-(2,5-Dichlorophenoxy)propionic acid 2-(2,5-Dichlorophenoxy)propionic acid 6965-71-5 NSC63350 Propanoic acid, 2-(2,5-dichlorophenoxy)- Propionic acid, 2-(2,5-dichlorophenoxy)- WLN: QVY&OR BG EG

pdb file: 110039.pdb
sdf file: 110039.sdf
directory: 110039


6961-28-0 Glucopyranoside, methyl 4,6-O-ethylidene-2,3-O-(oxydiethylidene)-, .alpha.-D- NSC63438

pdb file: 110072.pdb
sdf file: 110072.sdf
directory: 110072


7364-23-0 Ether, p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl methyl NSC63477

pdb file: 110084.pdb
sdf file: 110084.sdf
directory: 110084


11.alpha.-Acetoxyprogesterone 2268-98-6 NSC63534 Pregn-4-ene-3,20-dione, 11-(acetyloxy)-, (11.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 11.alpha.-hydroxy-, acetate

pdb file: 110088.pdb
sdf file: 110088.sdf
directory: 110088


93052-90-5 NSC63539 Prednisolone, 9-bromo-6.alpha.-methyl-, 21-acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-bromo-11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-, 21-acetate

pdb file: 110091.pdb
sdf file: 110091.sdf
directory: 110091


91523-05-6 NSC63546 Prednisone, 6.alpha.-methyl- Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-6.alpha.-methyl-

pdb file: 110096.pdb
sdf file: 110096.sdf
directory: 110096


432-33-7 NSC63549 Prednisolone, 9-fluoro-6.alpha.-methyl-, acetate Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-6.alpha.-methyl-, 21-acetate

pdb file: 110097.pdb
sdf file: 110097.sdf
directory: 110097


14148-09-5 5.alpha.-Pregnan-20-one, 5,6.alpha.-epoxy-3.beta.-hydroxy-, acetate NSC63554 Pregnan-20-one, 3-(acetyloxy)-5,6-epoxy-, (3.beta.,5.alpha.,6.alpha.)-

pdb file: 110100.pdb
sdf file: 110100.sdf
directory: 110100


2193-00-2 5.alpha.-Pregnan-20-one, 5,6.alpha.-epoxy-3.beta.-hydroxy- NSC63555 Pregnan-20-one, 5,6-epoxy-3-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.,6.alpha.)-

pdb file: 110101.pdb
sdf file: 110101.sdf
directory: 110101


1249-75-8 5.beta.-Cholan-24-oic acid, 3.alpha.-hydroxy-, methyl ester Cholan-24-oic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, (3.alpha.,5.beta.)- Lithocholic acid, methyl ester Methyl 3.alpha.-hydroxy-5.beta.-cholan-24-oate Methyl 3.alpha.-hydroxy-5.beta.-cholanoate Methyl lithocholate NSC63558

pdb file: 110102.pdb
sdf file: 110102.sdf
directory: 110102


1053-58-3 6.alpha.-Fluorocortisol 6.alpha.-Fluorohydrocortisone Fluorohydrocortisone NSC63560 Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (6.alpha.,11.beta.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 6.alpha.-fluoro-11.beta.,17,21-trihydroxy-

pdb file: 110104.pdb
sdf file: 110104.sdf
directory: 110104


17-.beta.-hydroxy-7-.alpha.-methyl-androst-4-en-3-one 7-.alpha.-methyltestosterone 7-ALPHA-METHYLTESTOSTERONE 7.alpha.-Methyltestosterone 7642-58-2 Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-7-methyl-, (7.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-7.alpha.-methyl- NSC63577 Testosterone, 7.alpha.-methyl- U 14103

pdb file: 110107.pdb
sdf file: 110107.sdf
directory: 110107


.alpha.-Ethyltryptamine acetate 118-68-3 1H-Indole-3-ethanamine, .alpha.-ethyl-, monoacetate 3-(2-Aminobutyl)indole acetate 3-(2-Aminobutyl)indole monoacetate Atryptamin acetate D-3-(2-Aminobutyl)indole, acetate DL-.alpha.-Ethyltryptamine acetate Etryptamine Acetate Indole, 3-(2-aminobutyl)-, acetate Indole, 3-(2-aminobutyl)-, acetate, D- Indole, 3-(2-aminobutyl)-, monoacetate Indole-3-(2-aminobutyl) acetate Indole-3-ethylamine, .alpha.-ethyl-, monoacetate Monase NSC63963 U-17312E WLN: T56 BMJ D1YZ2 & OV1 WLN: T56 BMJ D1YZ2 &QV1

pdb file: 110220.pdb
sdf file: 110220.sdf
directory: 110220


.alpha.-Ethyl-.alpha.-methylsuccinimide .gamma.-Methyl-.gamma.-ethylsuccinimide 2,5-Pyrrolidinedione, 3-ethyl-3-methyl- 2-Ethyl-2-methylsuccinimide 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione 3-Ethyl-3-methylpyrroline-2,5-dione 77-67-8 Asamid Atysmal C.I. 366 CI-366 CN-10,395 Capitus Cl 366 Emeside Epileo petit mal Ethosuccimide Ethosuccinimide Ethosuxide Ethosuximide Ethymal Etomal Etosuximid Etosuximida H 940 H-490 Mesentol NSC64013 PM 671 PM-671 Pemal Pemalin Pentinimid Peptinimid Petinimid Petnidan Piknolepsin Pyknolepsinum Ronton Simatin Simatin(E) Succimal Succimitin Succinimide, 2-ethyl-2-methyl- Suxilep Suximal Suxin Suxinutin Thetamid WLN: T5VMVTJ D2 D1 Zaraondan Zarodan Zarondan Zarondan-Saft Zarontin Zartalin

pdb file: 110249.pdb
sdf file: 110249.sdf
directory: 110249


23844-24-8 2H-Benzo[a]quinolizine-3-carboxamide, 2-(acetyloxy)-N,N-diethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-, (2.alpha.,3.beta.,11b.alpha.)- 2H-Benzo[a]quinolizine-3-carboxamide, N,N-diethyl-1,3.alpha.,4,6,7,11b.beta.-hexahydro-2.beta.-hydroxy-9,10-dimethoxy-, acetate (ester) Benzquinamid Benzquinamide Emete-con NSC64375 P 2647 Quantril Quantryl

pdb file: 110313.pdb
sdf file: 110313.sdf
directory: 110313


.beta.-Progesterone .delta.(sup4)-Pregnene-3,20-dione .delta.4-Pregnene-3,20-dione 17.alpha.-Hydroxy-6.alpha.-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17.alpha.-Progesterone 3,20-Pregnene-4 4-Pregnene-3,20-dione 57-83-0 6.alpha.-Methylpregn-4-en-17.alpha.-ol-3,20-dione Agolutin Bio-luton Colprosterone Corlutin Corlutina Corluvite Corporin Corpus luteum hormone Cyclogest Flavolutan Fologenon Gesterol Gestone Gestormone Gestron Glanducorpin Gynlutin Gynolutone Hormoflaveine Hormoluton Lingusorbs Lipo-Lutin Lucorteum Lucorteum Sol Luteal hormone Luteine Luteinique Luteocrin normale Luteodyn Luteogan Luteohormone Luteol Luteopur Luteosan Luteostab Luteovis Lutex Lutidon Lutin Lutociclina Lutocyclin Lutocyclin M Lutocylin Lutocylol Lutoform Lutogyl Lutren Lutromone MPA Membrettes Methylpregnone NSC-9704 NSC64377 Nalutron Percutacrine Luteinique Piaponon Pranone Pregn-4-ene-3,20-dione Pregn-4-ene-3,20-dione, 17.alpha.-hydroxy-6.alpha.-methyl- Pregnene-3,20-dione Pregnenedione Primolut Progekan Progestasert Progesterol Progesterone Progesteronum Progestin Progestone Progestosol Progestron Progestronol Prolets Prolidon Prolutin Proluton Protormone Syngesterone Syngestrets Synovex S Syntolutan

pdb file: 110315.pdb
sdf file: 110315.sdf
directory: 110315


L-Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamido]methyl]- L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-[[[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenyl]carbonyl]amino]methyl]-, [4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.)]- NSC64453

pdb file: 110322.pdb
sdf file: 110322.sdf
directory: 110322


D-Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacene-carboxamido]methyl]- D-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-[[[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenyl]carbonyl]amino]methyl]-, [4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.)]- NSC64454

pdb file: 110323.pdb
sdf file: 110323.sdf
directory: 110323


3-[(p-Chloro-.alpha.-phenylbenzyl)oxy]-1-methylpyrrolidine maleate (1:1) 5560-75-8 AHR 224 AHR-224 NSC64540 Pyroxamine Maleate Pyrrolidine, 3-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyloxy)-1-methyl-, maleate Pyrrolidine, 3-[(4-chlorophenyl)phenylmethoxy]-1-methyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) Pyrrolidine, 3-[(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)oxy]-1-methyl-, maleate (1:1)

pdb file: 110342.pdb
sdf file: 110342.sdf
directory: 110342


1,3-Dioxolane, 2-dicyanomethylene- 1,3-Dioxolane-.delta.(sup2),.alpha.-malononitrile 1,3-Dioxolane-.delta.2,.alpha.-malononitrile 5694-65-5 NSC64830 WLN: T5OYOTJ BUYCN&CN

pdb file: 110497.pdb
sdf file: 110497.sdf
directory: 110497


17.beta.-Hydroxy-1-methyl-5.alpha.-androst-1-en-3-one heptanoate 303-42-4 5.alpha.-Androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-1-methyl-, heptanoate Androst-1-en-3-one, 1-methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (5.alpha.,17.beta.)- Delapromor METHANOLONE ENANTHATE Menthenolone Enanthate Metenolone enanthate Methenolone enanthate NSC64967 Primobolan Depot Primobolan-Depot SH 601 SQ 16374 SQ 16734 Testosterone, 1-dehydro-4,5.alpha.-dihydro-1-methyl-, heptanoate

pdb file: 110589.pdb
sdf file: 110589.sdf
directory: 110589


2755-35-3 Acetamide, 2-chloro-N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)- Chloral chloroacetamide Hoe N-(.alpha.-Hydroxy-.beta.,.beta.,.beta.-trichloroethyl)chloroacetamide N-1-Hydroxy-2,2,2-trichloroethylmonochloroacetamide NSC65134

pdb file: 110709.pdb
sdf file: 110709.sdf
directory: 110709


.alpha.-(p-Chlorobenzyl)-4-diethylaminoethoxy-4'-methylbenzhydrol 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(p-tolyl)-2-(p-chlorophenyl)ethanol 1-[p-(.beta.-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1-(p-tolyl)-2-(p-chlorophenyl)ethanol 2-(p-Chlorophenyl)-1-[p-(.beta.-diethylaminoethoxy)phenyl]-1-(p-tolyl)ethanol 2-p-Chlorophenyl-1-[p-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1-p-tolylethanol 78-41-1 Benzeneethanol, 4-chloro-.alpha.-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-.alpha.-(4-methylphenyl)- Ethanol, 2-(p-chlorophenyl)-1-(p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl)-1-p-tolyl- Ethanol, 2-(p-chlorophenyl)-1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-p-tolyl- MER 29 Metasqualene NSC65345 TR Triparanol WLN: GR D1XQR D1&R DO2N2&2

pdb file: 110740.pdb
sdf file: 110740.sdf
directory: 110740


18700-78-2 4a,9a-Epoxyanthracen-9(10H)-one, 1,2,3,4-tetrahydro-1,3,4,5,10-pentahydroxy-2-methyl-3-[(3-methyloxiranyl)carbonyl]- Anthrone, 4a,9a-epoxy-3-(2,3-epoxybutyryl)-1,2,3,4,4a,9a-hexahydro-1,3,4,5,10-pentahydroxy-2-methyl- Anthrone, 4a,9a-epoxy-3-(2,3-epoxybutyryl)-1,2,3,4,4a,9a-hexahydro-1,3,4,5,10-pentahydroxy-2-methyl-, hemihydrate Anthrone, 4a.alpha.,9a.alpha.-epoxy-3.beta.-(2,3-epoxybutyryl)-1,2,3,4,4a,9a.alpha.-hexahydro-1.alpha.,3,4.alpha.,10.alpha.-tetrahydroxy-5-methoxy-2.beta.-methyl- CERVICARCIN Cervicarcin, hemihydrate NSC65380

pdb file: 110750.pdb
sdf file: 110750.sdf
directory: 110750


.alpha.-Methyldihydroindole 1H-Indole, 2,3-dihydro-2-methyl- 2,3-Dihydro-2-methylindole 2-Methyl-2,3-dihydroindole 2-Methylindoline 6872-06-6 Dihydroindole, 2-methyl- Indoline, 2-methyl- NSC65598

pdb file: 110906.pdb
sdf file: 110906.sdf
directory: 110906


1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-4-methyl- 19832-98-5 3,4-Dihydro-4-methyl-1(2H)-naphthalenone 4-Methyl-.alpha.-tetralone 4-Methyl-1-tetralone NSC65631

pdb file: 110938.pdb
sdf file: 110938.sdf
directory: 110938


.alpha.-Cetylcitric acid 1,2,3-Nonadecanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- 666-99-9 AGARIC ACID Agaricic acid Agaricin Agaricinic acid Laricic acid NSC 60429 NSC65690

pdb file: 110990.pdb
sdf file: 110990.sdf
directory: 110990


5.alpha.-Androst-16-en-3.beta.-ol 7148-51-8 Androst-16-en-3-ol, (3.beta.,5.alpha.)- JNF 55 NSC65888

pdb file: 111085.pdb
sdf file: 111085.sdf
directory: 111085


5.alpha.-Androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-2-methyl- 5197-58-0 Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2-methyl-, (5.alpha.,17.beta.)- Deacetylanatrofin NSC65890 Stenbolone

pdb file: 111087.pdb
sdf file: 111087.sdf
directory: 111087


1605-89-6 17.beta.-Hydroxy-7.alpha.,17-dimethylandrost-4-en-3-one 7-ALPHA-17-DIMETHYLTESTOSTERONE 7.alpha.,17-Dimethyltestosterone 7.alpha.,17.alpha.-Dimethyltestosterone Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-7,17-dimethyl-, (7.alpha.,17.beta.)- Androst-4-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-7.alpha.,17-dimethyl- Bolasterone Myagen NSC66233 Testosterone, 17.beta.-hydroxy-7.alpha.,17-dimethyl- Testosterone, 7.alpha.,17-dimethyl- U 19763 U-19763

pdb file: 111333.pdb
sdf file: 111333.sdf
directory: 111333


1-Piperidinepropanol, 2-methyl- 2-Methyl-1-piperidinepropanol 3-(.alpha.-Methylpiperidino)propanol 94-88-2 NSC66276

pdb file: 111371.pdb
sdf file: 111371.sdf
directory: 111371


4-Chloro-.alpha.-(3,4-xylyl)-o-cresol 6955-53-9 NSC66421 Phenol, 4-chloro-2-[(3,4-dimethylphenyl)methyl]- WLN: QR DG B1R C1 D1 o-Cresol, 4-chloro-.alpha.-(3,4-xylyl)-

pdb file: 111481.pdb
sdf file: 111481.sdf
directory: 111481


.alpha.-Cetone .alpha.-Ionone, isomethyl- .alpha.-Isomethylionone 127-51-5 3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one Cetone alpha Iso-.alpha.-methyl ionone Isomethyl-.alpha.-ionone Methyl-.alpha.-isoionone NSC66432

pdb file: 111492.pdb
sdf file: 111492.sdf
directory: 111492


.alpha.-Bromotriphenylmethane 596-43-0 Benzene, 1,1',1''-(bromomethylidyne)tris- Bromotriphenylmethane Methane, bromotriphenyl- NSC66464 Triphenylmethyl bromide Trityl bromide

pdb file: 111524.pdb
sdf file: 111524.sdf
directory: 111524


.alpha.,.beta.-Cyclopentamethylenetetrazole 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene 1,5-Pentamethylenetetrazole 54-95-5 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- 5H-Tetrazoloazepine, 6,7,8,9-tetrahydro- 6,7,8,9-Tetrahydro-5-azepotetrazole 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene Angiazol Angioton Angiotonin Cardiazol Cardiazole Cardifortan Cardiol Cardiotonicum Cardosal Cardosan Cenalene-M Cenazol Centrazole Cerebro-Nicin Coranormal Coranormol Corasol Coratoline Corazol Corazole Corazole (analeptic) Corisan Corsedrol Cortis Corvasol Corvis Coryvet Deamocard Delzol-W Deumacard Diovascole Gewazol Kardiazol Korazol Korazole Lepazol Leptazol Leptazole Metalex-P Metrazol Metrazole NSC66489 Nauranzol Naurazol Nedcardol Neocardol Neurazol Novo cora-vinco Opticor PMT PTZ Pemetesan Penetiazol Penetrasol Penetratsol Pentacard Pentacor Pentamethazol Pentamethazolum Pentamethylene-1,5-tetrazole Pentamethylenetetrazal Pentamethylenetetrazol Pentamethylenetetrazole Pentazol Pentazolum Pentemesan Pentetrazol Pentetrazole Pentrazol Pentrolone Pentrozol Pentylenetetrazol Pentylenetetrazole Petazol Petezol Petrazole Phrenazol Phrenazone Stellacardiol Stillcardiol Su-Zol TT87 Tetracor Tetrasol Tetrazol Tetrazole,

pdb file: 111545.pdb
sdf file: 111545.sdf
directory: 111545


.alpha.-Bromo-m-nitrotoluene 3-Nitrobenzyl bromide 3958-57-4 Benzene, 1-(bromomethyl)-3-nitro- NSC66499 Toluene, .alpha.-bromo-m-nitro- m-(Bromomethyl)nitrobenzene m-Nitro-.alpha.-bromotoluene m-Nitrobenzyl bromide

pdb file: 111555.pdb
sdf file: 111555.sdf
directory: 111555


612-23-7 Benzene, 1-(chloromethyl)-2-nitro- NSC66500 Toluene, .alpha.-chloro-o-nitro-

pdb file: 111556.pdb
sdf file: 111556.sdf
directory: 111556


.alpha.-Methylcyclohexene 1-Methylcyclohexene 591-49-1 Cyclohexene, 1-methyl- NSC66539

pdb file: 111587.pdb
sdf file: 111587.sdf
directory: 111587


.alpha.-Thenoyltrifluoroacetone 1,1,1-Trifluoro-3-(2-thenoyl)acetone 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)- 1-Thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone 2-Thenoyltrifluoroacetone 326-91-0 NSC66544 Perfluoroacetyl(2-thenoyl)methane TTA TTB Thenoyltrifluoroacetone

pdb file: 111592.pdb
sdf file: 111592.sdf
directory: 111592


6263-65-6 Benzenemethanethiol, .alpha.-methyl- NSC66561

pdb file: 111608.pdb
sdf file: 111608.sdf
directory: 111608


1035-71-8 Androstane-3,16-dione, (5.alpha.)- NSC66585

pdb file: 111632.pdb
sdf file: 111632.sdf
directory: 111632


16.alpha.-(Methylthio)progesterone 3136-93-4 NSC66588 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.-(methylthio)- Progesterone, 16.alpha.-(methylthio)-

pdb file: 111635.pdb
sdf file: 111635.sdf
directory: 111635


1H-Naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan, pregn-17(20)-en-21-oic acid deriv. 337-67-7 5.alpha.-Pregn-17(20)-en-21-oic acid, 3.beta.,16.beta.-dihydroxy-11-oxo-, .gamma.-lactone 5.alpha.-Pregn-17(20)-en-21-oic acid, 3.beta.,16.beta.-dihydroxy-11-oxo-,-lactone NSC66816 Pregn-17(20)-en-21-oic acid, 3,16-dihydroxy-11-oxo-, .gamma.-lactone, (3.beta.,5.alpha.,16.beta.)-

pdb file: 111697.pdb
sdf file: 111697.sdf
directory: 111697


.alpha.-(N-Phthalimido)glutarimide .alpha.-N-Phthalylglutaramide .alpha.-Phthalimidoglutarimide 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)- 2,6-Dioxo-3-phthalimidopiperidine 3-Phthalimidoglutarimide 50-35-1 Algosediv Asidon 3 Asmadion Asmaval Bonbrain Bonbrrin Calmore Calmorex Contergan Corronarobetin Distaval Distaxal Distoval E-217 Ectiluran Enterosediv Gastrinide Glupan Glutanon Glutarimide, 2-phthalimido- Grippex Hippuzon Imida-Lab Imidan (peyta) Imidene Isomin K 17 K-17 Kedavon Kevadon Lulamin N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide N-Phthaloylglutamimide N-Phthalyl-glutaminsaeure-imid N-Phthalylglutamic acid imide NSC66847 Neo Neosedyn Neosydyn Nerosedyn Neufatin Neurodyn Neurosedin Neurosedym Nevrodyn Nibrol Noctosediv Noxodyn Pangul Pantosediv Phthalimide, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- Poly-Giron Polygripan Predni-Sediv Pro-ban M Profarmil Psycholiquid Psychotablets Quetimid Quietoplex Sandormin Sedalis sedi-lab Sedimide Sedin Sedisperil Sedoval Shin-naito S Shinnibrol Sleepan Slipro Softenil Softenon Talargan Talimol Talismol Telagan Telargean Tensival Thalidomide Thalidomide (soluble

pdb file: 111716.pdb
sdf file: 111716.sdf
directory: 111716


.alpha.,.alpha.'-Dipropylenedinitrilodi-o-cresol 94-91-7 Carlisle metal deactivator Copper Inhibitor 50 Cuvan 80 DMD Disalicylalpropylenediimine Du Pont metal deactivator Keromet MD N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-diaminopropane N,N'-Disalicyclidene-1,2-propanediamine N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminopropane N,N'-Disalicylidene-1,2-propanediamine N,N'-Disalicylidene-1,2-propylenediamine N,N'-Propylenebis(salicylideneimine) NSC67004 Phenol, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(nitrilomethylidyne)]bis- Tenamene 60 UOP copper deactivator WLN: QR BYUM&Y1&1YUM&R BQ o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-(propylenedinitril